Hyppää sisältöön
    Henkilöasiakkaat
  • Fennia
  • Henki-Fennia
  • Ohjeet
  • Yritykset ja yhteisöt
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

  • Etusivu
  • Loukkaantuminen liikenteessä
  • Nuoren vammautuminen liikenneonnettomuudessa

Nuoren vammautuminen liikenneonnettomuudessa

Vakavan liikennevahingon jälkeen elämä muuttuu äkillisesti, ja olet ehkä joutunut viettämään sairaalassa pitkiäkin aikoja. Vammautumisen myötä arkeen tulee paljon uusia asioita, toimijoita, ammattilaisia, hakemuksia ja päätöksiä. Muutokset voivat aiheuttaa epävarmuutta ja huolta tulevasta. Luottamalla ympärillä oleviin ihmisiin ja tutustumalla asioihin helpottuu niiden käsitteleminen ja uudenlainen elämä alkaa vähitellen sujua.

Tukea läheisiltä ja ammattilaisilta

Vanhemmat, sisarukset ja kaverit ovat tärkeässä roolissa elämässäsi ja vamman tuomissa haasteissa. Opiskelu, työelämä, itsenäistyminen ja harrastukset kuuluvat luonnollisena osana elämään myös vammautumisen jälkeen.

Peruskoulun päätyttyä sopivimman opiskelumuodon löytäminen vaatii muuttuneessa elämäntilanteessa toimintakykysi arviointia. Useimmiten sairaalan lääkäri, neuropsykologi ja terapeutit antavat oman näkemyksensä toimintakyvystäsi, ja vanhempiesi havainnot arjessa kertovat toimintakyvystäsi kotona ja vapaa-ajalla. Tärkein lähtökohta suunnitelmille on kuitenkin se, mitä itse haluat tulevaisuudelta.

Ammatillinen kuntoutus

Liikennevakuutuksen perusteella myönnettävä ammatillinen kuntoutus sisältää monia mahdollisuuksia. Voit saada ammatillista kuntoutusta, jos sen tavoitteena on työelämään pääseminen tai siellä pysyminen. Perusedellytyksenä on, että sinulla on vamman seurauksena olennaisia rajoituksia ammatin tai työn valinnassa tai työkykysi ja ansiomahdollisuutesi ovat olennaisesti heikentyneet.

Liikennevakuutuksesta voidaan korvata myös koulutuskokeilua, koulutusta, työkokeilua tai oppisopimuskoulutusta. Toisinaan ennen liikennevahinkoa aloitetut opinnot voidaan suorittaa loppuun vamman aiheuttamista rajoitteista huolimatta, mutta joskus vamma edellyttää opintolinjan vaihtamista sopivammalla alalle. Työnhakutilanteessa tutkinto edesauttaa työllistymistä vamman aiheuttamista rajoitteista huolimatta. Verven kuntoutussuunnittelija on apuna suunnitelmia tehtäessä ja opintojen edistymisen seurannassa. Kyse on sinun suunnitelmastasi ja tavoitteestasi, jonka eteen olet valmis tekemään töitä.

Alla olevista linkeistä löydät hyödyllistä tietoa erilaisista koulutusmahdollisuuksista

Kunkoululoppuu.fi

Kunkoululoppuu.fi -sivustoa ylläpitää Taloudellinen tiedotustoimisto TAT. Sivustolla on tietoa harjoittelusta, koulutusaloista ja työelämästä. Palvelussa olevan duunikoneen avulla voit selvittää kiinnostuksen kohteitasi ja sinulle soveltuvia aloja.

Kunkoululoppuu.fi

Opintopolku-portaali

Opintopolku-portaalissa suomalaiset oppilaitokset ja korkeakoulut ylläpitävät omien koulutustensa tietoja. Palvelussa voit tutustua eri aloihin ja tutkintoihin, saada tietoa opinnoista ja koulutuksista sekä hakea koulutukseen. Lisäksi voit katsoa videoita ja lukea tarinoita opiskelijoiden omista kokemuksista. Palvelua ylläpitää Opetushallitus.

Opintopolku.fi

Ammattiosaaja.fi

Ammattiosaaja.fi -sivustolla pääset kurkistamaan opiskelijoiden ja ammattilaisten arkeen. Eri ammattien edustajat kertovat omista valinnoistaan ja urapoluistaan.

Kuntoutussuunnitelma

Kuntoutussuunnitelma laaditaan julkisessa terveydenhuollossa ja se perustuu aina kuntoutujan yksilölliseen tarpeeseen. Tavoitteet laaditaan kuntoutujan ja lääkärin tai moniammatillisen työryhmän yhteistyönä, jossa huomioidaan myös omaisten, terapeuttien sekä mahdollisten avustajien näkemykset.
Julkinen terveydenhuolto tarkoittaa oman sairaanhoitopiirin keskussairaalaa, aluesairaalaa tai terveyskeskusta. Kuntoutussuunnitelma sisältää suosituksen apuvälineiden, asunnon muutostöiden ja toimintakykykuntoutuksen tarpeesta. Arvioinnin käynnistämiseen ei tarvita Fennian hyväksyntää.

TATU ry

TATU ry on tapaturmaisesti vammautuneiden lasten ja nuorten sekä heidän läheistensä valtakunnallinen tukiyhdistys. Toiminnan keskeisenä lähtökohtana on tukea eri tavoin tapaturmaisesti vammautuneita ja pitkäaikaissairaita lapsia, nuoria ja heidän perheitään. Olemme tehneet TATU ry:n kanssa yhteistyötä jo 20 vuoden ajan. TATU ry:n toiminnasta saa tietoa alaosan linkeistä tai korvausratkaisijalta.

Apuvälineiden hankinta

Sairaanhoitopiiri vastaa mahdollisten apuvälineiden sovituksesta, hankinnasta sekä huollon järjestämisestä. Fennian kumppanina toimiva kuntoutussuunnittelija on tarvittaessa mukana ohjaamassa apuvälineiden hankintaan liittyvissä kysymyksissä. Apuvälineyksikkö hankkii ja maksaa apuvälineen ja laskuttaa sen Fennialta. Tämän jälkeen teemme päätöksen korvattavuudesta.

Kodin muutostyöt

Vammautumisen jälkeen saattaa olla tarvetta tehdä kotiin asunnon muutostöitä. Muutostyöt suunnittelee julkisen terveydenhuollon edustaja, esimerkiksi kuntoutusohjaaja tai toimintaterapeutti yhteistyössä kunnan rakennusasiantuntijan kanssa. Tarvittavista muutostöistä laaditaan lausunto ja erillinen rakennustekninen työseloste, joiden pohjalta voidaan ratkaista muutostöiden korvattavuus. Ennen korvauspäätöksen antamista Fennia voi pyytää korvattavuudesta lausuntoa kuntoutustoimija Verveltä.

Toimintakykykuntoutus

Toimintakykykuntoutuksen tavoitteena on tukea kuntoutujan itsenäistä suoriutumista ja selviytymistä arkielämän toiminnoissa. Kuntoutus voi olla esimerkiksi fysio-, toiminta- ja puheterapiaa, sopeutumisvalmennusta tai neuropsykologista kuntoutusta. Kuntoutuja voi tarvita myös laitoskuntoutusta, joka on yleensä tiivis, 2–3 viikon mittainen kuntoutusjakso kuntoutuslaitoksessa.
Hoitolaitos toimittaa kuntoutussuunnitelman korvauskäsittelyä varten, ja Fennian asiantuntijalääkäri arvioi korvattavuuden hoitavan lääkärin lausunnon perusteella. Päätöstä annettaessa huomioidaan liikennevakuutuksen korvauskäytäntö ja yleisesti Suomessa hyväksytyn lääketieteellisen käsityksen mukainen kuntoutus.

Palvelusuunnitelma

Palvelusuunnitelman laatimisesta vastaa oma asuinkunta ja se laaditaan sinun ja läheistesi sekä palveluohjaajan tai sosiaalityöntekijän yhteistyönä. Palveluohjaaja tai sosiaalityöntekijä tuo suunnittelutyöhön oman näkemyksensä ja ammattitaitonsa, palveluiden ja tukitoimien tuntemuksensa ja tietämyksen erilaisista vaihtoehdoista. Tukitoimien ja palvelujen tavoitteena on tukea sinun itsesi määrittelemää hyvää elämää ja siihen liittyviä asioita. Nämä muodostavat tavoitteen myös palvelujen suunnittelulle ja palvelusuunnitelman laatimiselle.

Kunta järjestää vaikeasti vammautuneelle kuljetuspalveluja opiskelua, työssä käymistä, asioimista ja virkistymistä varten, jos vamma aiheuttaa erityisiä vaikeuksia liikkumisessa eikä vamman vuoksi voi käyttää joukkoliikennevälineitä.

Kunnan palveluohjaaja tai sosiaalityöntekijä lähettää Fenniaan palvelusuunnitelman ja kunnan päätöksen, jonka jälkeen teemme päätöksen tarvittavista avustus- ja tukipalveluista.
Jos oman auton käyttö on mahdollista, korvaamme ajoneuvoon välttämättömät apuvälineet- ja laitteet sekä muutostyöt. Tällaisia voivat olla esimerkiksi kääntyvä erityisistuin tai pyörätuolin nostolaite.

Apuvälineet harrastuksiin

Liikennevahingossa vammautuneille ei lähtökohtaisesti korvata harrastus- ja kuntoiluvälineitä (esim. soutulaite, kuntopyörä). Monet vammautuneet tarvitsevat kuitenkin erityisiä heille soveltuvan liikunnan välineitä, joita ovat esimerkiksi peli- ja tanssipyörätuoli sekä hiihto-, laskettelu-, jääkelkat/pulkat ja erilaiset tuet. Tällaisia erityisvälineitä voidaan korvata, koska niiden tarve johtuu yksinomaan vamman aiheuttamista toiminnanrajoituksista.

Erityisesti lapsille ja nuorille toimintavälineitä vuokraa Malikkeen toimintavälinevuokraamot .

Hengitä, kaikki järjestyy kyllä!

Hyödyllisiä linkkejä

Vakuutuskorvaukset (stm.fi)
Verve.fi
Vammaispalveluiden käsikirja (thl.fi)
Palvelupolkumalli TATU (palvelupolkumalli.fi)
Tartu tulevaisuuteen TATU (tartutulevaisuuteen.fi)
Kivunhallintatalo (terveyskyla.fi)
Selkäydinvammaisten hyvä kuntoutuskäytäntö (helda.helsinki.fi pdf)

Lisää aiheesta

Loukkaantuminen liikenteessä

Lue lisää
Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluAsiakasedutUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleYritysasiakkaatTietoa FenniastaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusYksityisyyden suoja puhelinpalvelussaEvästeet