Hyppää sisältöön
    Henkilöasiakkaat
  • Fennia
  • Henki-Fennia
  • Ohjeet
  • Yritykset ja yhteisöt
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

  • Etusivu
  • Loukkaantuminen liikenteessä
  • Ikäihmisen vammautuminen liikenneonnettomuudessa

Ikäihmisen vammautuminen liikenneonnettomuudessa

Vakavan liikennevahingon jälkeen elämä muuttuu äkillisesti ja joudut ehkä viettämään sairaalassa pitkiäkin aikoja. Vammautumisen myötä arkeen tulee paljon uusia asioita, toimijoita, ammattilaisia, hakemuksia ja päätöksiä. Muutokset voivat aiheuttaa epävarmuutta ja huolta tulevasta. Luottamalla ympärillä oleviin ihmisiin ja tutustumalla asioihin helpottuu niiden käsitteleminen ja uudenlainen elämä alkaa vähitellen sujua.

Tukea läheisiltä ja ammattilaisilta

Läheiset, ystävät ja harrastuksiin liittyvät verkostot ovat tärkeässä roolissa elämässäsi ja hyvä tuki vammautumisen tuomissa haasteissa.

Arjessa selviytymisen tueksi saatat tarvita erilaisia palveluja. Painopisteenä ovat kotiin tarjotut palvelut sekä omaehtoisen toiminnan tukeminen, kuten kannustaminen monipuoliseen harrastus- ja virkistystoimintaan, ohjattuun ja omaehtoiseen kuntoutukseen sekä mahdolliseen vapaaehtoistoimintaan.

Ikääntyvien sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa kunta. Kunnilla on erilaisia toimintamalleja ja resursseja palveluiden järjestämiseen, mutta järjestämisvelvollisuus on lakisääteinen. Tietoa palveluista ja yhteyshenkilöistä saat kuntien verkkosivuilta ja infopisteistä. Joidenkin kuntien infopisteissä on tavattavissa vanhus- ja vammaispalvelujen seniorineuvonnan työntekijä.

Kotiutumissuunnitelma

Sairaalasta tai kuntoutusosastolta kotiutuessa laaditaan kuntoutussuunnitelman lisäksi kotiutumissuunnitelma, johon on kirjattu potilaan, omaisten, kotihoidon ja hoitolaitoksen henkilökunnan yhteinen näkemys avun tarpeesta. Kotihoidon ja kunnan palveluohjaa tekevät yhteistyössä sinun ja omaistesi kanssa hoito- ja palvelusuunnitelman, jossa huomioidaan voimavarasi, terveydentilasi ja toimintakykysi.

Järjestettäviä palveluita ovat esimerkiksi ateria-, siivous-, kauppa- ja turvapalvelut sekä kuljetusapu, tilapäiset ja pysyvät hoito- ja hoivapalvelut, vaatehuolto- ja hygieniapalvelut. Kotiutumisen yhteydessä voidaan asuntoon tehdä tarvittavia muutostöitä, esimerkiksi poistaa kynnyksiä. Kotisairaanhoitoa varten tarvitaan lääkärin lähete.

Kotona pärjääminen

Jos olet liikennevahingon sattuessa säännöllisten palvelujen piirissä, esimerkiksi kotihoidon asiakas, sinulle on jo laadittu palvelusuunnitelma ja nimetty vastuutyöntekijä, johon voit olla yhteydessä. Liikennevakuutuksesta voi hakea korvausta vammojen aiheuttaman lisääntyneen avuntarpeen aiheuttamista kustannuksista.

Jos toimintakyky heikkenee ja kotona pärjääminen vaikeutuu, on kaikilla 75-vuotta täyttäneillä oikeus päästä palvelutarpeen arviointiin. Aloitteen palvelutarpeen arvioinnista voit tehdä itse tai sen voi myös tehdä omaiset, viranomainen tai vaikka ystävä tai naapuri. Kun tuen tarve muuttuu ympärivuorokautiseksi ja kotona asuminen ei enää onnistu, mietitään muita vaihtoehtoja kuten asumista senioritalossa, palvelutalossa tai tehostetussa palveluasumisessa hoivakodissa.

Liikennevahingossa vaikeasti vammautunut voi hakea kunnan vammaispalveluista henkilökohtaista avustajaa tai palveluasumista, joka voidaan toteuttaa esimerkiksi palvelutalossa tai kotona henkilökohtaisen avustajan turvin. Korvausasian käsittelyä varten tarvitsemme palvelusuunnitelman sekä kunnan päätökset.

Kuntoutussuunnitelma

Kuntoutussuunnitelma laaditaan julkisessa terveydenhuollossa ja se perustuu aina kuntoutujan yksilölliseen tarpeeseen. Tavoitteet laaditaan kuntoutujan ja lääkärin tai moniammatillisen työryhmän yhteistyönä, jossa huomioidaan myös omaisten, terapeuttien sekä mahdollisten avustajien näkemykset.
Julkinen terveydenhuolto tarkoittaa oman sairaanhoitopiirin keskussairaalaa, aluesairaalaa tai terveyskeskusta. Kuntoutussuunnitelma sisältää suosituksen apuvälineiden, asunnon muutostöiden ja toimintakykykuntoutuksen tarpeesta. Arvioinnin käynnistämiseen ei tarvita Fennian hyväksyntää.

Apuvälineiden hankinta

Sairaanhoitopiiri vastaa mahdollisten apuvälineiden sovituksesta, hankinnasta sekä huollon järjestämisestä. Fennian kumppanina toimiva kuntoutussuunnittelija on tarvittaessa mukana ohjaamassa apuvälineiden hankintaan liittyvissä kysymyksissä. Apuvälineyksikkö hankkii ja maksaa apuvälineen ja laskuttaa sen Fennialta. Tämän jälkeen teemme päätöksen korvattavuudesta.

Kodin muutostyöt

Vammautumisen jälkeen saattaa olla tarvetta tehdä kotiin asunnon muutostöitä. Muutostyöt suunnittelee julkisen terveydenhuollon edustaja, esimerkiksi kuntoutusohjaaja tai toimintaterapeutti yhteistyössä kunnan rakennusasiantuntijan kanssa. Tarvittavista muutostöistä laaditaan lausunto ja erillinen rakennustekninen työseloste, joiden pohjalta voidaan ratkaista muutostöiden korvattavuus. Ennen korvauspäätöksen antamista Fennia voi pyytää korvattavuudesta lausuntoa kuntoutustoimija Verveltä.

Toimintakykykuntoutus

Toimintakykykuntoutuksen tavoitteena on tukea kuntoutujan itsenäistä suoriutumista ja selviytymistä arkielämän toiminnoissa. Kuntoutus voi olla esimerkiksi fysio-, toiminta- ja puheterapiaa, sopeutumisvalmennusta tai neuropsykologista kuntoutusta. Kuntoutuja voi tarvita myös laitoskuntoutusta, joka on yleensä tiivis, 2–3 viikon mittainen kuntoutusjakso kuntoutuslaitoksessa.

Palvelusuunnitelma

Palvelusuunnitelman laatimisesta vastaa oma asuinkunta ja se laaditaan sinun ja läheistesi sekä palveluohjaajan tai sosiaalityöntekijän yhteistyönä. Palveluohjaaja tai sosiaalityöntekijä tuo suunnittelutyöhön oman näkemyksensä ja ammattitaitonsa, palveluiden ja tukitoimien tuntemuksensa ja tietämyksen erilaisista vaihtoehdoista. Tukitoimien ja palvelujen tavoitteena on tukea sinun itsesi määrittelemää hyvää elämää ja siihen liittyviä asioita. Nämä muodostavat tavoitteen myös palvelujen suunnittelulle ja palvelusuunnitelman laatimiselle.

Kunta järjestää vaikeasti vammautuneelle kuljetuspalveluja asioimista, yhteiskunnallista osallistumista ja virkistymistä varten, jos vamma aiheuttaa erityisiä vaikeuksia liikkumisessa eikä vamman vuoksi voi käyttää joukkoliikennevälineitä.

Kunnan palveluohjaaja tai sosiaalityöntekijä lähettää Fenniaan palvelusuunnitelman ja kunnan päätöksen, jonka jälkeen teemme päätöksen tarvittavista avustus- ja tukipalveluista.
Jos oman auton käyttö on mahdollista, korvaamme ajoneuvoon välttämättömät apuvälineet- ja laitteet sekä muutostyöt. Tällaisia voivat olla esimerkiksi kääntyvä erityisistuin tai pyörätuolin nostolaite.

Apuvälineet harrastuksiin

Liikennevahingossa vammautuneille ei lähtökohtaisesti korvata harrastus- ja kuntoiluvälineitä (esim. soutulaite, kuntopyörä). Monet vammautuneet tarvitsevat kuitenkin erityisiä heille soveltuvan liikunnan välineitä, joita ovat esimerkiksi peli- ja tanssipyörätuoli sekä hiihto-, laskettelu-, jääkelkat/pulkat ja erilaiset tuet. Tällaisia erityisvälineitä voidaan korvata, koska niiden tarve johtuu yksinomaan vamman aiheuttamista toiminnanrajoituksista.

Hengitä, kaikki järjestyy kyllä!

Hyödyllisiä linkkejä

Vakuutuskorvaukset (stm.fi)
Vammaispalveluiden käsikirja (thl.fi)
Sosiaaliturvaopas.fi
Suomi.fi
Kanta-palvelut (kanta.fi)
Vanhustyön keskusliitto (vtkl.fi). Tietoa mm. turvallisesta asumisesta ja korjausneuvoja sekä Turvapuhelinopas.
Edunvalvontavaltuutus (dvv.fi)
Muistiliitto.fi

Lisää aiheesta

Ajoneuvot ja liikenne

Lue lisää
Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluAsiakasedutUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleYritysasiakkaatTietoa FenniastaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusYksityisyyden suoja puhelinpalvelussaEvästeet