Hyppää sisältöön
    Henkilöasiakkaat
  • Fennia
  • Henki-Fennia
  • Ohjeet
  • Yritykset ja yhteisöt
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

  • Etusivu
  • Loukkaantuminen liikenteessä
  • Lapsen vammautuminen liikenneonnettomuudessa

Lapsen vammautuminen liikenneonnettomuudessa

Vakavan liikennevahingon jälkeen elämä muuttuu äkillisesti ja lapsi voi joutua viettämään sairaalassa pitkiäkin aikoja. Vammautumisen myötä arkeen tulee paljon uusia asioita, toimijoita, ammattilaisia, hakemuksia ja päätöksiä. Muutokset voivat aiheuttaa epävarmuutta ja huolta tulevasta. Luottamalla ympärillä oleviin ihmisiin ja tutustumalla asioihin helpottuu niiden käsitteleminen ja uudenlainen elämä alkaa vähitellen sujua.

Lähipiirin tärkeä rooli

Vanhemmat, sisarukset ja muu lähipiiri ovat tärkeässä roolissa lapsen elämässä kasvun ja kehityksen tukena ja vamman tuomissa haasteissa. Lapsen arjessa ovat läheisesti mukana myös päiväkodin työntekijät, koulun opettajat ja kaverit vanhempineen.

Lapsen omat näkemykset ja itselle merkityksellisen toiminnan löytäminen ovat tärkeää kuntoutumisessa. Kuntoutumisen keskeinen päämäärä onkin lapsen osallistumisen vahvistaminen arjessa. Se rakentuu turvallisuudesta, luottamuksesta, rohkeudesta, rehellisyydestä ja yhdenvertaisuudesta.

On tärkeää, että lapsi voi ilmaista tahtoaan ja toiveitaan sekä vaikuttaa omiin asioihinsa. Tämä edellyttää lapsen tunteiden ja haaveiden huomiointia ja sitä, että lapsella on mahdollisuus olla osallinen tärkeissä yhteisöissä, kuten kaveriporukassa. Lapsen näkökulmasta mieluisa toiminta kiinnittyy hänen omaan maailmaansa ja toteutuu hänen tahdissaan. Siihen kuuluu leikki, elämyksellisyys ja toiminta, joka tuottaa iloa. Mieluisa toiminta mahdollistaa lapselle oppimisen ja onnistumisen kokemuksia. Sen toteutumiseen tarvitaan yksilöllisiä ratkaisuja ja toimivia apuvälineitä.

Kuntoutussuunnitelma

Kuntoutussuunnitelma laaditaan julkisessa terveydenhuollossa ja se perustuu aina kuntoutujan yksilölliseen tarpeeseen. Tavoitteet laaditaan kuntoutujan ja lääkärin tai moniammatillisen työryhmän yhteistyönä, jossa huomioidaan myös omaisten, terapeuttien sekä mahdollisten avustajien näkemykset.
Julkinen terveydenhuolto tarkoittaa oman sairaanhoitopiirin keskussairaalaa, aluesairaalaa tai terveyskeskusta. Kuntoutussuunnitelma sisältää suosituksen apuvälineiden, asunnon muutostöiden ja toimintakykykuntoutuksen tarpeesta. Arvioinnin käynnistämiseen ei tarvita Fennian hyväksyntää.

TATU ry

TATU ry on tapaturmaisesti vammautuneiden lasten ja nuorten sekä heidän läheistensä valtakunnallinen tukiyhdistys. Toiminnan keskeisenä lähtökohtana on tukea eri tavoin tapaturmaisesti vammautuneita ja pitkäaikaissairaita lapsia, nuoria ja heidän perheitään. Olemme tehneet TATU ry:n kanssa yhteistyötä jo 20 vuoden ajan. TATU ry:n toiminnasta saa tietoa alaosan linkeistä tai korvausratkaisijalta.

Apuvälineiden hankinta

Sairaanhoitopiiri vastaa mahdollisten apuvälineiden sovituksesta, hankinnasta sekä huollon järjestämisestä. Fennian kumppanina toimiva kuntoutussuunnittelija on tarvittaessa mukana ohjaamassa apuvälineiden hankintaan liittyvissä kysymyksissä. Apuvälineyksikkö hankkii ja maksaa apuvälineen ja laskuttaa sen Fennialta. Tämän jälkeen teemme päätöksen korvattavuudesta.

Kodin muutostyöt

Vammautumisen jälkeen saattaa olla tarvetta tehdä kotiin asunnon muutostöitä. Muutostyöt suunnittelee julkisen terveydenhuollon edustaja, esimerkiksi kuntoutusohjaaja tai toimintaterapeutti yhteistyössä kunnan rakennusasiantuntijan kanssa. Tarvittavista muutostöistä laaditaan lausunto ja erillinen rakennustekninen työseloste, joiden pohjalta voidaan ratkaista muutostöiden korvattavuus. Ennen korvauspäätöksen antamista Fennia voi pyytää korvattavuudesta lausuntoa kuntoutustoimija Verveltä.

Toimintakykykuntoutus

Toimintakykykuntoutuksen tavoitteena on tukea kuntoutujan itsenäistä suoriutumista ja selviytymistä arkielämän toiminnoissa. Kuntoutus voi olla esimerkiksi fysio-, toiminta- ja puheterapiaa, sopeutumisvalmennusta tai neuropsykologista kuntoutusta. Kuntoutuja voi tarvita myös laitoskuntoutusta, joka on yleensä tiivis, 2–3 viikon mittainen kuntoutusjakso kuntoutuslaitoksessa.
Hoitolaitos toimittaa kuntoutussuunnitelman korvauskäsittelyä varten, ja Fennian asiantuntijalääkäri arvioi korvattavuuden hoitavan lääkärin lausunnon perusteella. Päätöstä annettaessa huomioidaan liikennevakuutuksen korvauskäytäntö ja yleisesti Suomessa hyväksytyn lääketieteellisen käsityksen mukainen kuntoutus.

Palvelusuunnitelma

Palvelusuunnitelman laatimisesta vastaa oma asuinkunta ja se laaditaan perheen ja palveluohjaajan tai sosiaalityöntekijän yhteistyönä. Perhe tuo palvelusuunnitteluun omat näkemyksensä ja tavoitteensa ja palveluohjaaja tai sosiaalityöntekijä puolestaan ammattitaitonsa, palveluiden ja tukitoimien tuntemuksensa ja tietämyksen erilaisista vaihtoehdoista.

Tukitoimien ja palvelujen tavoitteena on tukea vammaisen lapsen ja hänen perheensä määrittelemää hyvää elämää ja siihen liittyviä asioita. Nämä muodostavat tavoitteen myös palvelujen suunnittelulle ja palvelusuunnitelman laatimiselle. Kunnan palveluohjaaja tai sosiaalityöntekijä lähettää Fenniaan palvelusuunnitelman ja kunnan päätöksen, jonka jälkeen teemme päätöksen korvattavuudesta.

Apuvälineet kouluun

Tarvitaanko kouluun apuvälineitä ja kuka ne järjestää?

Perusopetuslain mukainen opetus ja sen edellyttämät oppikirjat ja muu oppimateriaali sekä työvälineet ja työaineet ovat oppilaalle maksuttomia. Vammaisella ja muulla erityistä tukea tarvitsevalla oppilaalla on lisäksi oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämät tulkitsemis- ja avustajapalvelut, muut opetuspalvelut sekä erityiset apuvälineet.

Koulun käynnissä tarvittavat kiinteät apuvälineet (esim. kahvat, tukikaiteet, luiskat, erityispulpetit) hankkii koulu. Muut henkilökohtaiset apuvälineet hankitaan lasten apuvälineistä vastaavan apuvälineyksikön kautta.

Apuvälineet harrastuksiin

Liikennevahingossa vammautuneille ei lähtökohtaisesti korvata harrastus- ja kuntoiluvälineitä (esim. soutulaite, kuntopyörä). Monet vammautuneet tarvitsevat kuitenkin erityisiä heille soveltuvan liikunnan välineitä, joita ovat esimerkiksi peli- ja tanssipyörätuoli sekä hiihto-, laskettelu-, jääkelkat/pulkat ja erilaiset tuet. Tällaisia erityisvälineitä voidaan korvata, koska niiden tarve johtuu yksinomaan vamman aiheuttamista toiminnanrajoituksista.

Erityisesti lapsille ja nuorille toimintavälineitä vuokraa Malikkeen toimintavälinevuokraamot .

Hengitä, kaikki järjestyy kyllä!

Hyödyllisiä linkkejä

Vakuutuskorvaukset (smt.fi)
Verve.fi
Sosiaaliturvaopas.fi
Vammaispalveluiden käsikirja (thl.fi)
Vammaisperheiden monitoimikeskus ry (jaatinen.info)
Look-hanke (look.metropolia.fi)
Lapsen metkut (metropolia.e-julkaisu.com)
Hyvän elämän palapeli (verneri.net)
Palvelupolkumalli TATU (palvelupolkumalli.fi)
Tartu tulevaisuuteen TATU (tartutulevaisuuteen.fi)
Voimaperheet (utu.fi)

Lisää aiheesta

Liikennevakuutus

Lue lisää
Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluAsiakasedutUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleYritysasiakkaatTietoa FenniastaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusYksityisyyden suoja puhelinpalvelussaEvästeet