Hyppää sisältöön
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

  • Ingångssida
  • Innehållsstudio
  • Rådjur orsakar olyckor på våren – var uppmärksam i trafiken

Rådjur orsakar olyckor på våren – var uppmärksam i trafiken

21.4.2022

Hjortdjur börjar röra sig efter vintern och särskilt rådjur orsakar många olyckor på våren. Det är bra att vara extra försiktig på vägarna nu och fästa uppmärksamhet vid varningsskyltar.

Hjortdjursolyckorna låg på nästan samma nivå som året innan. Enligt Statistikcentralen var antalet olyckor 13 953, endast 51 färre än året innan. Antalet rådjursolyckor var däremot rekordhögt, 5 537. Dessa inträffade särskilt på våren, men även i större utsträckning än vanligt efter sommaren.

Kollisioner med vitsvanshjortar var fortfarande vanligast, men antalet minskade något och låg på 6 607 förra året.

Hjortdjursolyckor inträffade särskilt i Egentliga Finland och Nyland, men även Egentliga Tavastland, Birkaland och Satakunta sticker ut i statistiken.

– Den här tiden på året bör man vara extra uppmärksam på vägarna. Olyckor inträffar särskilt i maj, då antalet olyckor kan till och med fördubblas jämfört med april, men även i april inträffar ett tiotal rådjursolyckor varje dag. Därtill kommer även kollisionerna med andra djur, säger direktör Mikko Pöyhönen, som ansvarar för Fennias fordonsförsäkrings- och fordonsskadetjänster.

Olyckor med rådjur, vitsvanshjortar och älgar per månad 2021

Hjortdjursolyckor inträffar särskilt i maj och november. Andelen älgolyckor är liten, men med tanke på djurens storlek kan älgolyckorna vara farligare. Källa: Statistikcentralen

Hjortdjursolyckor inträffar särskilt i maj och november. Andelen älgolyckor är liten, men med tanke på djurens storlek kan älgolyckorna vara farligare. Källa: Statistikcentralen

Orsaken till det stora antalet olycksfall är djurens naturliga rörlighet på våren. De flesta kollisioner på våren inträffar med rådjur och vitsvanshjortar som letar efter föda. Särskilt andelen rådjur i olyckorna är hög under april–maj som en följd av djurens revirstrider. Dessutom får hjortkalvarna klara sig själva efter en viss tid på våren och då kan de gå vilse på vägarna.

– Hjortdjursolyckor syns också i Fennias ersättningsstatistik och deras antal ökar ständigt. I fjol anmäldes över 1 500 skador. I snitt var ersättningen cirka 4 500 euro, men variationen är förstås mycket stor. Totalt betalade vi ut cirka 6,5 miljoner euro i ersättning för hjortdjursskador, säger Pöyhönen.

– Förra våren var antalet hjortdjursolyckor, särskilt kollisioner med rådjur, mindre i början av året, men ökade från och med april.

Hastigheten är avgörande när hjortdjuren hamnar på vägarna

Enligt Pöyhönen är det bra att lätta på gaspedalen nu, även om stugan lockar och vädret tills vidare har varit bra.

– Hastigheten är avgörande i en situation där ett hjortdjur plötsligt dyker upp framför bilen. Ju högre hastighet, desto längre bromssträcka. Rådjur rör sig ofta i områden där den tillåtna hastigheten är 80 eller 100 kilometer i timmen.

Pöyhönen påpekar att vägmärken som varnar om älgar och hjortdjur uttryckligen placeras på sådana ställen där djuren enligt statistiken rör sig oftare. Då är det bra att sänka hastigheten.

– När man sänker farten har det en oförväntat liten inverkan på den totala restiden, men skillnaden kan vara stor om man möter en älg eller ett rådjur på vägen. Det lönar sig att vara särskilt uppmärksam på ställen där åkrar öppnar sig efter ett skogsområde eller tvärtom.

– En älgskadeförsäkring ersätter skador till följd av kollision med hjortdjur. Man kan dessutom utöka sitt försäkringsskydd med en kollisionsförsäkring, som omfattar bland annat skador på fordonet till följd av att man väjer för ett hjortdjur och kör av vägen, säger Pöyhönen.

Antalet hjortdjur ökar ständigt

Antalet hjortdjur har ökat markant under de senaste åren. Enligt Naturresursinstitutets statistik har till exempel den uppskattade storleken på stammen av vitsvanshjort fördubblats från mindre än 50 000 i början av 2010-talet till över 120 000 under 2020. Förra året började dock den uppskattade storleken på stammen minska. Under jaktsäsongen som avslutades i februari fälldes 74 000 vitsvanshjortar, vilket är 4 000 fler än föregående säsong.

Det finns ingen exakt uppskattning av storleken på rådjursstammen. Bytesmängderna har dock ökat årligen och under årets avslutade jaktsäsong fälldes över 20 000 rådjur.

– De stora stammarna av rådjur och vitsvanshjort är en plåga, särskilt i Sydvästra och Södra Finland där det finns mycket trafik men endast få naturliga fiender för hjortdjuren. Det enda sättet att hålla stammarna under kontroll är jakt, säger Pöyhönen.

Älg, rådjur och vitsvanshjort i kollisioner under januari–juni 2017–2021

Rådjursolyckor inträffar i särskilt hög grad i maj, men under första halvåret inträffar totalt sett nästan lika många olyckor med rådjur och vitsvanshjort. Källa: Statistikcentralen

Rådjursolyckor inträffar i särskilt hög grad i maj, men under första halvåret inträffar totalt sett nästan lika många olyckor med rådjur och vitsvanshjort. Källa: Statistikcentralen

Olyckor med rådjur, vitsvanshjort och älg i olika landskap 2021

I Egentliga Finland inträffar enligt statistiken klart flest hjortdjursolyckor, varav de flesta med vitsvanshjort. I de övriga landskapen är andelen älgar större än i de södra landskapen. Källa: Statistikcentralen

I Egentliga Finland inträffar enligt statistiken klart flest hjortdjursolyckor, varav de flesta med vitsvanshjort. I de övriga landskapen är andelen älgar större än i de södra landskapen. Källa: Statistikcentralen

Tips: Så undviker du kollision med hjortdjur

  • Kör alltid pigg och frisk och med måttlig hastighet. Undvik att köra i dåliga väderförhållanden och mörker, om det bara är möjligt. Använd säkerhetsbälte och koncentrera dig på trafiken. Olyckor med hjortdjur beror ofta på att föraren blir överraskad i situationen och inte hinner reagera i tid. Reaktionsförmågan försämras ytterligare om föraren är trött eller om körhastigheten är för hög.

  • Observera vägmärken som varnar för älgar och hjortdjur. De har satts ut på sådana ställen där olyckor ofta inträffar. Sannolikheten för att möta hjortdjur är alltså större än normalt.

  • Särskilt rådjur rör sig i april–maj, men också andra hjortdjur är aktivare och rör sig i stor utsträckning på våren.

  • Om du råkar ut för en olycka med hjortdjur, eller om du märker att någon annan har gjort det, ska du varna den övriga trafiken och ta hand om de skadade. Ring nödnumret 112 och ge en tillräcklig beskrivning av olycksplatsen.

Mer information

Mikko Pöyhönen
Direktör, fordonsförsäkrings- och fordonsskadetjänster
mikko.poyhonen@fennia.fi
Tfn 040 653 0950

Fennia – för företagande och liv

Försäkring betyder att du gör dig redo för framtida möjligheter. Vi på Fennia erbjuder tjänster inom skade-, liv-, pensions- och sparförsäkring. Vi vill av hela vårt hjärta göra det möjligt för dig att pröva och vara företagsam. Du utvecklas, och vi med dig.

Lue lisää

FordonBilförsäkringTrafikförsäkringMeddelandePå väg

Dela

Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceKundförmånerVanliga frågorAktuelltMedietjänsterFöretagskunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetIntegritetsskydd vid telefontjänstenKakor