Hyppää sisältöön
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

Olycksfallen bland sommarjobbare ökar – omfattande introduktion förhindrar effektivt olyckor

25.5.2023

Sommarjobbarna spelar i många företag en viktig roll för att trygga semestern för de fastanställda. Det lönar sig att planera och genomföra introduktionen av sommarjobbarna noggrant för att säkerställa en trygg och bra sommar. För många unga är sommarjobb den första kontakten med arbetslivet.

Unga arbetstagare i åldern 15–19 år råkar i snitt ut för cirka 1 400 olycksfall under sommarmånaderna (juni, juli och augusti). Antalet olyckor har stigit under de senaste åren. Coronasommaren 2020 var antalet olyckor ovanligt lågt. Siffrorna framgår av Olycksfallsförsäkringscentralens statistik.

– Enligt den här statistiken råkar 16 unga arbetstagare ut för olycksfall varje dag under sommarmånaderna. De flesta av dem är lyckligtvis lindriga och kräver bara några dagars sjukledighet, men hundratals ungdomar råkar också ut för allvarligare olyckor som kräver mer än en veckas sjukledighet på sommaren, säger direktör Minna Niemi som arbetar på Fennia med lagstadgade personförsäkringar.

– De här olycksfallen inträffar i arbetet eller på vägen till eller från jobbet.

Den senaste statistiken är från sommaren 2022, då antalet arbetsolyckor som inträffat under sommarjobb ökade något jämfört med föregående år. Coronapandemin minskade antalet sommarjobb år 2020 och detta visade sig också i olycksfallsstatistiken. År 2021 vände arbetsolyckorna åter uppåt och förra sommaren var antalet störst på sex år.

– Sommaren 2022 fanns det igen gott om sommarjobb efter de lugnare coronasomrarna, så ökningen av antalet arbetsolyckor under sommarjobb berodde främst på det.  

Olycksfall i arbetet som drabbat unga i åldern 15–19 år under sommarmånaderna 2017–2022

Olycksfallen bland unga sommarjobbare ökade betydligt sommaren 2022 jämfört med de två föregående somrarna. En anledning kan vara att det fanns fler sommarjobb än tidigare. Källa: Olycksfallsförsäkringscentralen

Olycksfall inträffar i så gott som alla branscher, men till exempel bemanningsbranschen, industrin och parti- och detaljhandeln framträder tydligt i statistiken. I dessa branscher är sommarjobbet ofta ett fysiskt arbete. Också arbetsmaskiner används, och en oförsiktig hantering av dem kan leda till olyckor. Nästan hälften av alla skador inträffar vid hantering av föremål och användning av handverktyg och maskiner. Män råkar ut för ungefär dubbelt så många olycksfall som kvinnor.

– Inom till exempel den kommunala sektorn jobbar unga med grästrimrar, häcksaxar och gräsklippare. Då är fingrarna utsatta, särskilt om man inte har ordentlig skyddsutrustning. Inom industrin och handeln uppstår många skador från tunga lyft och snubbelolyckor.

Typiska skador är olika ytliga sår, sträckningar och stukningar.

– Olyckor bland ungdomar beror ofta på brist på erfarenhet. De är inte tillräckligt försiktiga med arbetsmaskiner eller känner ännu inte till säkra arbetsrutiner. Det är förstås helt naturligt och därför lönar det sig för arbetsgivaren att ge de unga en ordentlig introduktion i arbetet, säger Niemi.

Sommarjobbarnas sjukledigheter för också med sig kostnader. Även om vården av olycksfall ersätts av olycksfallsförsäkringen kan till exempel omplaneringen av arbetsarrangemang och skift på grund av att en sommarjobbare är frånvarande medföra extra kostnader. Mitt i semestersäsongen kan det också vara svårt att hitta en vikarie för en skadad arbetstagare.

Olycksfall bland unga i åldern 15–19 år under sommarmånaderna i olika branscher sommaren 2022

Olycksfall inträffar i så gott som alla branscher, men i statistiken framträder särskilt branscher där man utför mycket fysiskt arbete eller använder arbetsmaskiner, som kan orsaka olycksfall om de hanteras oförsiktigt. Källa: Olycksfallsförsäkringscentralen

Olycksfall bland unga i åldern 15–19 år under sommarmånaderna enligt skadans art sommaren 2022

Största delen av olycksfallen som drabbat unga sommarjobbare är lindriga sår och ytliga skador. Cirka en tredjedel är urledvridningar, skakningar och inre skador. Källa: Olycksfallsförsäkringscentralen

Hela arbetsgemenskapen deltar i introduktionen

Niemi betonar att en bekant arbetsmiljö är tryggare för sommarjobbarna. Handledning i hur anordningar och verktyg används, i trygga arbetssätt och i hur man enligt lagen om olycksfall ska agera i skadesituationer ska ges redan innan jobbet inleds.

– Utöver en omfattande introduktion spelar de erfarna arbetstagarnas attityd och exempel en avgörande roll. Sommarjobbarna är en del av arbetsgemenskapen och tar ivrigt efter de övriga arbetstagarna. Om anvisningar och praxis inte motsvarar varandra, är det ofta så att praxis vinner, påminner Niemi.

Att bekanta sig med kollegorna och trivas på arbetsplatsen är också viktigt med tanke på säkerheten, vilket man inte alltid kommer ihåg i brådskan.

– När kontakten till kollegorna är god är det också enklare att be om hjälp och lägga märke till eventuella problem i ett tidigt skede. I huvudsak ansvarar chefen för introduktionen, men alla på arbetsplatsen bör delta, säger Niemi.

I dag är unga mer krävande när det gäller introduktion och de vill till exempel få mer feedback än tidigare. Å andra sidan kan unga inte sätta sig in i en mer erfaren persons situation eller ifrågasätta den introduktion som ges.

– Den som sköter introduktionen har ett oerhört stort ansvar, eftersom finländare av tradition är dåliga på att ställa frågor och be om hjälp. Om man bara frågar om den nya arbetstagaren säkert har förstått allt, är det sällan någon som vågar medge att så inte är fallet.

– Ibland sker överraskande situationer också i sommarjobb. Det enda sättet att förbereda sig för sådana är att se till att introduktionen och anvisningarna är i ordning och att alla vet vad de ska göra. Då får man tillbaka den tid som satsats på introduktionen, säger Niemi.

Sommarjobb är för många unga den första arbetsplatsen. Därför är det viktigt att se till att sommarjobbaren identifierar eventuella risker i arbetet i tid och lär sig fästa uppmärksamhet vid dem.

Olycksfall i arbetet bland unga i åldern 15–19 år enligt arbetsprestation sommaren 2022

Hanteringen av handdrivna verktyg, föremål och maskiner orsakar hälften av olycksfallen bland unga sommarjobbare. Källa: Olycksfallsförsäkringscentralen

Lue lisää

ArbetarskyddFörsäkringar för arbetstagareMeddelandeFöretag

Dela

Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceKundförmånerVanliga frågorAktuelltMedietjänsterFöretagskunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetIntegritetsskydd vid telefontjänstenKakor