Hyppää sisältöön
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

  • Ingångssida
  • Innehållsstudio
  • Olycksfall i arbetet ökar personalens belastning på daghem

Olycksfall i arbetet ökar personalens belastning på daghem

28.9.2023

Tusentals olycksfall i arbetet inträffar varje år på daghem. Liksom inom andra branscher beror de flesta arbetsolyckorna under vintern på halkningar, men daghemspersonal drabbas dessutom av olyckor som beror på våld och plötslig belastning.

Olycksfallen i arbetet bland daghemspersonal ökar. Enligt statistik från Olycksfallsförsäkringscentralen (TVK) inträffade i fjol fler olycksfall i arbetet bland arbetstagare inom barndagvårdstjänster än under tidigare år.

Liksom inom andra branscher beror arbetsolyckor bland daghemspersonal framför allt på halkningar på vintern och fall. De upplever också en stor plötslig fysisk belastning, till exempel när de lyfter barn. En del barn kan också sparka, slå eller bita daghemspersonalen när de blir arga. Även om ett barns våldsamma beteende inte alltid är uppsåtligt, statistikförs olyckor som orsakas av detta som orsakade av våld.

Det har sedan en tid tillbaka pratats mycket om den akuta resursbristen när det gäller daghemspersonal. Plötsliga olycksfall i arbetet medför ytterligare påfrestningar för arbetstagare som vikarierar för frånvarande.

– De flesta olycksfall i arbetet leder som minst bara till ett besök hos en företagsläkare eller -sjukskötare, eller till en kort frånvaro på ett par dagar. Men till och med korta frånvaron orsakar problem, eftersom de andra arbetstagarnas brådska ökar. Även om en vikarie finns tillgänglig, känner kanske hen inte till daghemmet och barnen. Då är den onda cirkeln igång och risken för nya arbetsolyckor och belastningar på personalen ökar, säger Minna Niemi, Fennias direktör för lagstadgade personförsäkringar.

Medvetenheten om resursbristen kan också öka tröskeln för att gå till en läkare om problemet inte är akut. Då finns det en risk för att det obehandlade besväret förvärras och frånvaron blir längre.

– Det här kan också ha en negativ inverkan på daghemspersonalens arbetsmotivation och belastning, säger Niemi.

Fördelningen av olycksfall i arbetet på daghem som anmälts till Fennia enligt toleranser 2023

De flesta olycksfall i arbetet bland daghemspersonal beror liksom inom andra branscher på halkningar eller fall. Det sker också relativt många olyckor till följd av våld och plötslig fysisk belastning. Källa: Fennias statistik

De flesta olycksfall i arbetet bland daghemspersonal beror liksom inom andra branscher på halkningar eller fall. Det sker också relativt många olyckor till följd av våld och plötslig fysisk belastning. Källa: Fennias statistik

Antalet olycksfall i arbetet på grund av våld ökar

Enligt Fennias statistik över olycksfall i arbetet är våld en allt vanligare orsak till olycksfall i arbetet på daghem. I år är andelen olycksfall i arbetet på grund av våld mer än 13 procent, jämfört med 10 procent i fjol. Enligt Niemi händer det i verkligheten fler fall än vad som rapporteras.

‒ I vår statistik visas de olycksfall i arbetet som ersätts, det vill säga i praktiken sådana som minst lett till ett besök på företagshälsovården. Utöver dem finns alla lindrigare fall som inte kräver läkarbesök eller sjukledighet, säger Niemi.

Enligt en enkät som Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena (JHL) gjorde i slutet av 2019 upplevde över 20 procent av de anställda inom småbarnspedagogiken våld i sitt arbete varje vecka och 8 procent varje dag.

Enligt Fennias statistik har andelen olycksfall i arbetet som orsakas av våld ökat under de senaste åren. Coronaåren 2020 och 2021 trasslar dock till statistiken, eftersom antalet olyckor inom alla branscher då minskade på grund av bland annat distansarbetet och pandemibegränsningarna.

Våldsfall som registreras som olycksfall i arbetet är oftast slag, bett och sparkar samt kastande av föremål. Det våldsamma beteendet härstammar ofta från ett eller två utmanande barn som behöver särskilt stöd.

‒ Det finns en akut resursbrist i daghemmen och barn som behöver särskilt stöd kanske inte får det, eftersom personalen med minimiresurser helt enkelt inte hinner med det, säger Niemi.

‒ Många våldssituationer orsakar ett olycksfall i arbetet just därför att personalmedarbetaren måste sköta situationen ensam, samtidigt som hen övervakar andra barn.

Enligt personaldimensioneringen får det finnas sju barn per småbarnspedagog.

Enligt Niemi är en av utmaningarna den rådande uppfattningen att barns våldsamma beteende ingår i uppfostringsarbetets natur och att personalen därför kan pruta på rätten till ett hälsosamt och säkert arbete.

‒ Personalen bör informera arbetsgivaren om våldssituationer så att man får så mycket information som möjligt om problemets omfattning. Arbetsgivarna bör å sin sida sörja för ett tillräckligt stöd i våldssituationer och till exempel hjälpa arbetstagaren att göra en anmälan. Därtill bör de se till att arbetstagarna har tillräckliga kunskaper för att hantera våldssituationer.

Enligt Niemi upplever många maktlöshet och rådlöshet inför våldssituationer. Våld på arbetsplatsen ökar också arbetsbelastningen.

Skador orsakade av en annan person vid olycksfall i arbetet hos daghemspersonal 2021–2023

De flesta av de skador som daghemspersonal utsätts för är urledvridningar och stukningar, och ofta även sår och ytliga skador. Ibland uppstår också benbrott. Källa: Fennias statistik

De flesta av de skador som daghemspersonal utsätts för är urledvridningar och stukningar, och ofta även sår och ytliga skador. Ibland uppstår också benbrott. Källa: Fennias statistik

De flesta olycksfall i arbetet beror på halkningar och fall

I daghemsarbetets natur ingår att man tillbringar mycket tid utomhus och rör på sig under arbetsdagen. Ibland uppstår också situationer med barnen, där personalen måste reagera och röra sig snabbt. Då ökar risken för att snubbla eller halka betydligt.

‒ Snubblande och halkande på vintern är en typisk orsak till olycksfall i arbetet inom varje bransch, men inom småbarnspedagogiken framhävs dessutom de dagliga utomhusvistelserna och de snabbt uppkomna situationerna, säger Niemi.

‒ Särskild uppmärksamhet bör därför ägnas åt skicket och säkerheten på daghemmets gårdsplan. Har gården sandats ordentligt och har personalen tillräcklig utrustning för vinterföre – åtminstone dubbar som fästs på skorna?

Det krävs snabba åtgärder från personalens sida i plötsliga situationer, samtidigt som de bör hålla ett öga på miljön så att de inte trampar på en leksaksbil eller is som gömmer sig under snön.

‒ Även här framhävs resursbristen på daghem, konstaterar Niemi. ‒ Resursbristen ökar brådskan, vilket gör att också risken för olyckor ökar. Det blir snabbt en ond cirkel eftersom fall kan orsaka långa frånvaroperioder, vilket i sin tur ökar arbetsbördan och brådskan för de andra medarbetarna.

Enligt Niemi är det möjligt att förbättra arbetssäkerheten med hjälp av olika åtgärder och verktyg.

‒ Systematiskt införande av säkerhetsstyrningssystem och verktyg sänker bevisligen antalet olycksfall i arbetet. Till exempel säkerhetsobservationer, riskbedömning av arbetet och undersökning av olycksfall bidrar till att minska riskerna vad gäller arbetssäkerheten på arbetsplatserna, säger Niemi.

‒ Förutom daghemmets personal kan även föräldrar som följer sina barn halka på daghemmets gård. Många föräldrar som är på väg till arbetet är klädda för till exempel ett kontorsarbete och inte så mycket för en hal daghemsgård. Jag rekommenderar till exempel att de använder dubbar på skorna.

Frånvaro på grund av olycksfall i arbetet för daghemspersonal 2021–2023

Vid olycksfall i arbetet på daghem är de flesta sjukfrånvaron korta och varar endast några dagar. I synnerhet halk- och snubbelolyckor leder däremot också till längre frånvaron, till och med i flera veckor. Källa: Fennias statistik.

Vid olycksfall i arbetet på daghem är de flesta sjukfrånvaron korta och varar endast några dagar. I synnerhet halk- och snubbelolyckor leder däremot också till längre frånvaron, till och med i flera veckor. Källa: Fennias statistik.

ArbetarskyddFörsäkringar för arbetstagareMeddelandeVälbefinnande

Dela

Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceKundförmånerVanliga frågorAktuelltMedietjänsterFöretagskunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetIntegritetsskydd vid telefontjänstenKakor