Hyppää sisältöön
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

  • Etusivu
  • Sisältöstudio
  • Työtapaturmat lisäävät päiväkotien työntekijöiden kuormitusta

Työtapaturmat lisäävät päiväkotien työntekijöiden kuormitusta

28.9.2023

Päiväkodeissa sattuu vuosittain tuhansia työtapaturmia. Kuten muillakin toimialoilla, valtaosa työtapaturmista johtuu talvikauden liukastumisista, mutta lisäksi päiväkodin työntekijöille sattuu muun muassa väkivallasta ja äkkinäisestä kuormituksesta johtuvia työtapaturmia.

Päiväkotien työntekijöiden työtapaturmat ovat kasvussa. Tapaturmavakuutuskeskus TVK:n tilastojen mukaan lasten päivähoitopalveluiden työntekijöiden työtapaturmia sattui viime vuonna aiempaa enemmän.

Päiväkodin työntekijöiden työtapaturmien taustalla on muiden alojen tapaan ennen kaikkea liukastumiset talvikeleillä ja kaatumiset. He kokevat myös paljon äkillistä fyysistä kuormitusta esimerkiksi nostaessaan lapsia. Osa lapsista saattaa myös suutuspäissään potkia, lyödä tai purra päiväkodin työntekijää. Vaikka lapsen väkivaltainen käytös ei aina ole tahallista, tilastoidaan siitä aiheutunut tapaturma väkivallasta johtuneeksi.

Päiväkodin työntekijöiden akuutista resurssipulasta on puhuttu jo jonkin aikaa. Äkilliset työtapaturmat aiheuttavat lisää painetta työntekijöille, jotka tuuraavat poissaolevia.

– Valtaosa työtapaturmista johtaa ainoastaan käyntiin työterveyslääkärillä tai -sairaanhoitajalla, tai lyhyeen, parin päivän poissaoloon. Kuitenkin lyhyetkin poissaolot aiheuttavat harmia, sillä muiden työntekijöiden kiire lisääntyy. Vaikka sijainen järjestyisikin, tämä ei välttämättä tunne taloa ja lapsia. Näin kierre on valmis ja riski uusille työtapaturmille ja työntekijöiden kuormittumiselle kasvaa, sanoo Minna Niemi, Fennian lakisääteisistä henkilövakuutuksista vastaava johtaja.

Tieto resurssien niukkuudesta saattaa myös nostaa kynnystä mennä lääkäriin, jos vaiva ei ole akuutti. Silloin on riski, että hoitamaton vaiva pahenee ja poissaolosta tulee pidempi.

– Tällä saattaa olla negatiivista vaikutusta myös päiväkotityöntekijöiden työmotivaatioon ja kuormittumiseen, Niemi muistuttaa.

Fennialle ilmoitetut työtapaturmat poikkeaman mukaan päiväkodeissa vuonna 2023

Valtaosa päiväkotien työntekijöiden työtapaturmista sattuu liukastumisista tai kompastumisista, kuten muillakin aloilla. Väkivallasta ja äkillisestä fyysisestä kuormittumisesta johtuvia tapaturmia on myös verrattain paljon. Lähde: Fennian tilastot

Valtaosa päiväkotien työntekijöiden työtapaturmista sattuu liukastumisista tai kompastumisista, kuten muillakin aloilla. Väkivallasta ja äkillisestä fyysisestä kuormittumisesta johtuvia tapaturmia on myös verrattain paljon. Lähde: Fennian tilastot

Väkivallasta johtuvat työtapaturmat kasvussa

Fennian työtapaturmatilastojen mukaan väkivalta on yhä useamman työtapaturman syynä päiväkodeissa. Tänä vuonna väkivallasta johtuneiden työtapaturmien osuus on yli 13 prosenttia, kun vielä viime vuonna se oli kymmenen prosenttia. Niemen mukaan tapauksia sattuu todellisuudessa ilmoitettua enemmän.

‒ Meidän tilastoissamme näkyvät korvatut työtapaturmat eli käytännössä vähintään käynnit työterveyshuollossa. Sen päälle tulevat vielä kaikki lievemmät tapaukset, jotka eivät ole vaatineet lääkärissäkäyntiä tai sairaslomaa, Niemi muistuttaa.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n vuoden 2019 lopussa tekemän kyselyn mukaan yli 20 prosenttia varhaiskasvatuksen työntekijöistä koki työssään väkivaltaa viikoittain ja 8 prosenttia päivittäin.

Fennian tilastojen mukaan väkivallasta johtuvien työtapaturmien osuus on lisääntynyt viime vuosina. Tilastoja kuitenkin sekoittaa koronavuodet 2020 ja 2021, jolloin tapaturmia sattui kaikilla aloilla vähemmän muun muassa etätöiden ja koronarajoitusten johdosta.

Työtapaturmiin kirjatut väkivaltatapaukset ovat useimmiten lyömistä, puremista ja potkimista sekä tavaroiden heittelyä. Väkivaltaisen käyttäytymisen takana on usein yksi tai kaksi haastavaa, erityistä tukea tarvitsevaa lasta.

‒ Päiväkodeissa on akuutti resurssipula, eivätkä erityistä tukea tarvitsevat lapset välttämättä saa sitä, sillä työntekijöiden aika ei minimiresursseilla yksinkertaisesti riitä, Niemi muistuttaa.

‒ Moni väkivaltatilanne aiheuttaa työtapaturman juuri siksi, että päiväkodin työntekijä joutuu hoitamaan sen yksin, valvoessaan samalla muita lapsia.

Niemen mukaan yhtenä haasteena on vallitseva käsitys, että lasten väkivaltainen käyttäytyminen kuuluu kasvatustyön luonteeseen ja oikeudesta terveelliseen ja turvalliseen työhön voidaan siten tinkiä.

‒ Myös väkivaltatilanteista tulisi ilmoittaa työnantajalle, jotta ongelman laajuudesta saadaan mahdollisimman paljon tietoa. Työnantajien tulisi puolestaan huolehtia riittävästä tuesta väkivaltatilanteissa ja esimerkiksi auttaa työntekijää ilmoituksen tekemisessä, sekä varmistaa työntekijöiden riittävä osaaminen väkivaltatilanteiden varalta.

Niemen mukaan moni kokee väkivaltatilanteiden edessä voimattomuutta ja neuvottomuutta. Työpaikalla koettu väkivalta myös lisää työn kuormitusta.

Toisen ihmisen aiheuttamat vammat päiväkotien työntekijöiden työtapaturmissa vuosina 2021–2023

Valtaosa lasten päiväkodintyöntekijöille aiheuttamista vammoista on sijoiltaanmenoja ja nyrjähdyksiä, myös haavoja ja pinnallisia vammoja tulee paljon. Toisinaan tilanteista tulee myös luunmurtumia. Lähde: Fennian tilastot

Valtaosa lasten päiväkodintyöntekijöille aiheuttamista vammoista on sijoiltaanmenoja ja nyrjähdyksiä, myös haavoja ja pinnallisia vammoja tulee paljon. Toisinaan tilanteista tulee myös luunmurtumia. Lähde: Fennian tilastot

Valtaosa työtapaturmista johtuu liukastumisista ja kompastumisista

Päiväkotityön luonteeseen kuuluu, että työpäivän aikana vietetään paljon aikaa ulkona ja liikutaan. Toisinaan lasten kanssa tulee myös tilanteita, joissa täytyy reagoida ja liikkua nopeasti. Silloin riski kompastua tai liukastua kasvaa merkittävästi.

‒ Kompastumiset ja liukastelu talvikeleillä on tyypillinen työtapaturman syy jokaisella alalla, mutta varhaiskasvatuksessa korostuu lisäksi päivittäinen ulkoilu ja nopeasti syntyvät tilanteet, Niemi kertoo.

‒ Päiväkotien pihojen kuntoon ja turvallisuuteen tulisi sen vuoksi kiinnittää erityistä huomiota. Onko piha hiekoitettu asianmukaisesti, ja onko työntekijöillä riittävät varusteet talvikeleihin, vähintään kenkiin kiinnitettävät nastat?

Työntekijöiltä vaaditaan äkkiä tulevissa tilanteissa nopeaa reagointia ja samalla pitäisi muistaa tarkkailla ympäristöä, ettei ole astumassa leluauton päälle tai lumen alla lymyävään jäähän.

‒ Myös tässä korostuu päiväkotien resurssivaje, Niemi huomauttaa. ‒ Resurssien vähäisyys lisää kiirettä, jolloin myös tapaturmariski kasvaa. Siitä tulee nopeasti kierre, sillä kaatumiset voivat aiheuttaa pitkiäkin poissaoloja, mikä taas lisää muiden työntekijöiden työkuormaa ja kiirettä.

Niemen mukaan työturvallisuutta on mahdollista parantaa erilaisilla toimilla ja työkaluilla.

‒ Turvallisuuden johtamiskäytäntöjen ja työkalujen järjestelmällinen käyttöönotto vähentää tutkitusti työtapaturmien sattumista. Esimerkiksi turvallisuushavainnot, työn riskien arviointi ja tapaturmatilanteiden tutkiminen auttavat vähentämään työturvallisuuteen liittyviä riskejä työpaikoilla, Niemi sanoo.

‒ Päiväkodin työntekijöiden lisäksi päiväkotien pihoilla saattavat liukastua myös lapsiaan saattavat vanhemmat. Monesti matkalla töihin oleva vanhempi on pukeutunut työpaikkaa, esimerkiksi toimistoa, ei niinkään liukasta päiväkodin pihaa varten – suosittelen heillekin esimerkiksi kenkiin kiinnitettäviä nastoja.

Työtapaturmista johtuvat poissaolot päiväkodin työntekijöillä vuosina 2021–2023

Päiväkodeissa sattuneissa työtapaturmissa valtaosa sairaspoissaoloista on lyhyitä, parin päivän mittaisia. Erityisesti liukastumiset ja kompastumiset aiheuttavat toisinaan myös pidempiä, jopa monen viikon poissaoloja. Lähde: Fennian tilastot.

Päiväkodeissa sattuneissa työtapaturmissa valtaosa sairaspoissaoloista on lyhyitä, parin päivän mittaisia. Erityisesti liukastumiset ja kompastumiset aiheuttavat toisinaan myös pidempiä, jopa monen viikon poissaoloja. Lähde: Fennian tilastot.

TyöturvallisuusTyöntekijöiden vakuutuksetTiedoteHyvinvointi

Jaa

Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluAsiakasedutUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleYritysasiakkaatTietoa FenniastaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusYksityisyyden suoja puhelinpalvelussaEvästeet