Hyppää sisältöön
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

Det inträffar nästan 100 läckageskador varje dag, och antalet ökade i fjol

19.7.2022

År 2021 inträffade totalt närmare 35 000 läckageskador i Finland, i genomsnitt 95 per dag. De vanligaste orsakerna till läckageskador är felaktiga eller läckande avloppsrör eller avloppsslangar i diskmaskiner. Antalet läckageskador har dock minskat något under den senaste tioårsperioden.

Läckageskador är ett vanligt bekymmer i bostäder. Enligt statistik från Finanssiala inträffade närmare 35 000 läckageskador förra året, och för dem utbetalades omkring 171 miljoner euro i ersättningar.

Antalet skador hade ökat något jämfört med året innan, men det varierar från år till år: 2016 inträffade särskilt många läckageskador, över 42 000. Därefter har antalet minskat stadigt varje år, fram till förra året. Ersättningskostnaderna har varierat från år till år mellan 140 och 180 miljoner euro. Relativt sett inträffar de flesta skador i flervåningshus.

Läckageskador och ersättningar 2011–2021

Antalet läckageskador har minskat något fram till i fjol. Ersättningarna har i genomsnitt varit oförändrade, trots att årsvariationerna uppgår till tiotals miljoner euro. Källa: Finanssiala ry

Antalet läckageskador har minskat något fram till i fjol. Ersättningarna har i genomsnitt varit oförändrade, trots att årsvariationerna uppgår till tiotals miljoner euro. Källa: Finanssiala ry

– De vanligaste orsakerna till läckageskador är äldre rörsystem, och särskilt avloppsrörens skick bör kontrolleras regelbundet. Diskmaskiner är också en vanlig orsak till vattenskador. Maskiner som har använts i över 15 år bör oftast bytas ut, eftersom riskerna ökar med åldern. Det lönar sig att regelbundet kontrollera avloppsslangens skick. Även äldre vattenledningar orsakar en del vattenskador, säger den tekniska inspektören Jacob Nyblom på Fennia.

Det finns många andra potentiella orsaker till läckageskador, och alla kan orsaka omfattande skador.

– Det kan till exempel uppstå ett fel i tvättmaskinen under tvättprogrammet, vilket kan leda till att vatten rinner ut på golvet eller in i ett skåp. Man bör alltid ha ett läckagetråg under maskinen som gör det lättare att upptäcka läckan i tid. Tvättmaskinen bör aldrig lämnas utan uppsikt när den körs: om maskinen orsakar en vattenskada när man inte är på plats, kan vattnet hinna sprida sig till större områden och konstruktioner.

Nyblom säger att även baksidan på kylskåp och frysar bör rengöras regelbundet. Då ser man om det finns problem med avdunstningsvattnet. Rengöring av damm bakom kylar och frysar minskar även brandrisken.

En vattenskada beror inte alltid på maskinerna i den egna bostaden eller på bostadsinnehavaren. Vid stora läckor i flervåningshus rör sig vattnet snabbt mot underliggande våningar och orsakar fuktskador. Översvämningar på gården eller på vägar kan i sin tur leda vattnet in i källare och lokaler på markplan.

Vad ska man göra vid en vattenskada?

Vattenskador blir ofta kostsamma, eftersom rören i värsta fall kan läcka tiotals liter vatten ut på golvet. Om vattnet inte kan avlägsnas snabbt sprider det sig in i husets konstruktioner, och väggar och golv måste eventuellt rivas för att avfukta skadeområdet. I värsta fall har läckan skett i det dolda, till exempel bakom kylskåpet, och vattnet har redan hunnit orsaka skador under en längre tid.

Om en vattenskada inträffar i bostaden eller fastigheten, ska vattentillförseln omedelbart stängas av om den fortfarande är öppen. Därefter ska vattnet som runnit ut på golvet begränsas och avlägsnas.

– Ibland kan det till och med krävas brandkårsutrustning för att pumpa bort vattnet. Man kan även kalla en rörmokare till platsen. Om du bor i ett bostadsaktiebolag ska du omedelbart kontakta vicevärden som kallar sakkunniga till platsen. En anmälan till försäkringsbolaget bör göras så snart som möjligt.

Om vattenskadan har orsakats av läckage i ett avloppsrör, ska användning av kranar och toaletter undvikas.

Ersättning för reparationskostnader till följd av en vattenskada kan sökas från bostadsaktiebolagets fastighetsförsäkring eller hemförsäkringen för egnahemshus. Dessutom är det möjligt att ansöka om ersättning för extra boendekostnader från hemförsäkringen.

Nyblom påpekar dock att ersättning för läckageskador ibland inte betalas ut om skadan beror på någon av de begränsande omständigheterna som anges i försäkringsvillkoren.

– Byggnads- och installationsfel är vanliga orsaker till att ersättning nekas. Byggnadsfel faller under byggherrens ansvar, och ersättning söks hos byggherren som ofta har en egen ansvarsförsäkring för utbetalning av ersättningar. Även en konstruktion i dåligt skick eller vårdslöshet hos en boende, som till exempel har lämnat en tvättmaskin eller kran på, kan leda till en lägre ersättning eller ett negativt ersättningsbeslut.

– Försäkringens primära syfte är att ersätta plötsliga och oförutsägbara skador. Om man av vårdslöshet bidrar till en skada, kan den inte längre anses vara oväntad.

Ersätts läckageskador av fastighets- eller hemförsäkringen?

Om en läckageskada har inträffat i bostaden, söker man ersättning beroende på hur skadan har uppstått, vems egendom som har blivit skadad och vilka åtgärder som krävs.

– Om en skada i ett bostadsaktiebolag, till exempel ett flervånings- eller radhus, har orsakats av att ett rör gått sönder eller att vatten trängt in i bostaden utifrån, söker man ersättning i första hand från fastighetsförsäkringen. Även när vattnet har skadat bostadens konstruktioner är det fastighetsförsäkring som gäller.

Om vattenskadan däremot har skadat lösöret, är det hemförsäkringen som gäller. I vissa fall kan båda försäkringarna vara nödvändiga.

– Om till exempel en bostad som hör till ett bostadsaktiebolag har drabbats av en vattenskada som orsakat skador på kökskonstruktionerna, ersätter fastighetsförsäkringen reparationskostnaderna för bostadens konstruktioner i enlighet med villkoren, och hemförsäkringen täcker i sin tur eventuella reparationskostnader för lösöret.

Vid vattenskador i egnahemshus söker man ersättning för reparationskostnader från fastighetsägarens hemförsäkring.

Enligt Fennias statistik uppgick den genomsnittliga ersättningen för vattenskador i fjol till omkring 5 000 euro. Beloppet kan dock variera mycket beroende på skadans omfattning, säger Nyblom.

Vattenskador i företagslokaler

Enligt Finanssiala ry:s statistik inträffade nästan en tredjedel av läckageskadorna i företagslokaler. Det vill säga betydligt färre än i bostäder, men däremot kan skadorna vara omfattande.

– Olika slags vattenledningar används särskilt i produktionsanläggningar, och om de går sönder kan det uppstå skador som kostar flera miljoner att reparera. Rörsystem och avlopp är särskilt hårt ansatta när utomhustemperaturen fluktuerar kring noll, säger Nyblom.

Nyblom uppmanar företag att ta hänsyn till rörsystemens ålder och göra nödvändiga renoveringar i tid. Ett rörsystem som har varit i gång i tio år kan när som helst sluta fungera.

– Det lönar sig även att se över försäkringsskyddet, eftersom räkningen för ett söndrigt rör kan bli en mycket kostsam historia – särskilt om företagets verksamhet måste avbrytas på grund av söndriga rör eller en annan vattenskada.

Jämförelse av ersättningar för läckageskador från hem- och företagsförsäkringar 2016–2021

Företagen drabbas av färre läckageskador än hushållen, men skadorna i företagen blir ofta också dyrare. Källa: Finanssiala ry

Företagen drabbas av färre läckageskador än hushållen, men skadorna i företagen blir ofta också dyrare. Källa: Finanssiala ry

Förebygg läckageskador

  • Kontrollera rörens skick regelbundet. Avlopp som är över 20 år gamla bör underhållsbesiktigas.

  • Kontrollera diskmaskinens avloppsslang. Efter läckor från rörledningar är det den vanligaste orsaken till läckageskador. Byte av en tvättmaskin som är över 15 år gammal bör övervägas, och avloppsslangens skick bör kontrolleras.

  • Olika typer av läckagelarm gör att man snabbt kan reagera på läckor, vilket kan begränsa skadornas omfattning. Läckagetråg bör monteras under kylskåp, frysar och disk- och tvättmaskiner.

  • Noggrannhet är viktigt. Stäng kranar och kylluckor ordentligt.

  • Rengör golvbrunnar regelbundet så att det inte uppstår några blockeringar. Häll inte matrester, fett, olja eller skräp i diskhon eller toalettstolen.

  • Låt en fackman montera och reparera tvättmaskiner

  • Om du upptäcker en vattenskada, stäng av vattentillförseln och påbörja torkning. Om vattenskadan är mycket omfattande, ska du tillkalla räddningstjänsten som kan hjälpa till att avlägsna vattnet. Om du bor i ett bostadsaktiebolag ska du kontakta vicevärden eller fastighetsskötaren.

  • Du ska så snart som möjligt efter läckan kontakta försäkringsbolaget som gör en bedömning av skadornas omfattning och eventuella ersättningar.

Mer information

Jacob Nyblom
Teknisk inspektör
jacob.nyblom@fennia.fi
Tfn 040 645 2009

HemförsäkringMeddelandeHem

Dela

Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceKundförmånerVanliga frågorAktuelltMedietjänsterFöretagskunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetIntegritetsskydd vid telefontjänstenKakor