Hyppää sisältöön
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Innehållsstudio
 • Avfallstransporten är ett samarbete
Sopbil.

Avfallstransporten är ett samarbete – husbolaget och egnahemshusboende ansvarar för att hålla tomten i skick

16.3.2023

Husbolag och andra fastigheter är ansvariga för att hålla sina avfallsinsamlingsplatser och deras tillgänglighet i ett sådant skick att det är möjligt att transportera avfallet på ett säkert sätt. Särskilda utmaningar uppstår på grund av tjocka snötäcken och hala gårdsplaner samt alltför fulla sopkärl och brist på vindhaspar i dörrarna. En välskött gårdsplan är viktig ur säkerhetssynpunkt men den är också trygg och smidig för husets invånare att använda.

Avfallsföraren kan tömma hundratals soptunnor under sitt arbetspass och kliva in och ur sopbilen tiotals gånger. Bättre arbetarskydd vid avfallstransport uppnås redan genom att ta bort eventuella trösklar och höga trappsteg, säkerställa ordentlig belysning och installera vindhaspar i dörrarna. Dessa åtgärder bidrar inte bara till bättre arbetarskydd utan också till att arbetet blir smidigare.

”Det bör vara möjligt att garantera en fri och säker väg från sopbilen till avfallstaket. En bil eller ett annat transportmedel som har parkerats felaktigt på vägen kan förhindra insamling av avfall eller utgöra en extra säkerhetsrisk”, påminner Fennias direktör för de lagstadgade personförsäkringar Minna Niemi.

Fördelar med korrekt underhåll av gårdsplanen för både avfallsföraren och invånarna

Statistiken visar att de vanligaste orsakerna till olyckor bland avfallsförarna är halkningar och snubbelolyckor. En annan betydande risk är flyttningen av avfallskärlet eller lyftningen av ett alltför tungt avfallskärl, som kan leda till ryggskador.

Vinterförhållandena innebär utmaningar för avfallstransporten. Vägarna till avfallskärlen bör hållas öppna under de växlande vinterförhållandena – både utomhus och inomhus. I detta sammanhang bör man ta hänsyn till snöplogning, sandning eller saltning av gårdsplanen samt hala golv i avfallsutrymmena. Det är bra att lägga till exempel en gummimatta på golven.

Det är värt att notera att alla dessa åtgärder också kommer att öka invånarnas egen säkerhet och en smidig användning av avfallsutrymmena.

”Om man verkligen vill bidra till att göra avfallsförarens arbetsdag säker, kan man som invånare fundera på saken ur avfallsförarens synvinkel. Hur skulle du själv klara av att hantera avfallskärlet på din gårdsplan? Då upptäcker man de säkerhetsutmaningar som miljön och förhållandena medför från helt olika synvinklar och om man så önskar kan man påverka många saker”, säger arbetsmiljöchef Tommi Kajander vid L&T Ympäristöpalvelut.

Växlande väderförhållanden är en särskild utmaning

Väderförhållandena har stor betydelse för antalet olyckor, särskilt när de växlar snabbt. Den allmänna underlåtenheten att underhålla gatorna vintertid medför utmaningar även för dem som använder gatuplanet i arbetet.

En stor utmaning för yrkestrafiken är vägar med anspråkslös skötsel eller helt oskötta vägar i glesbygden. Under vintersäsongen leder de snabba väderväxlingarna för deras del till verkligt dåligt väglag. Den värsta tidpunkten är vanligen vårvintern. Vid sådant väglag finns i Finland verkligen många vägar där körning med en tung sopbil kräver noggrant övervägande av om man över huvud taget kan köra till objekten så att bilen stannar kvar på vägen och om man kan ta sig tillbaka från objektet.

På samma sätt som vägen till avfallskärlet vid husbolagets gårdsplan, måste även dessa vägar halkbehandlas.

”Vi har blivit instruerade att inte tömma avfallskärlen om det innebär en hälsorisk. I sådana fall lämnas ett meddelande till kunden om omständigheterna kring att kärlet inte har tömts och att kärlet kommer att tömmas när en korrigerande åtgärd har vidtagits. Till exempel en hög snövall har tagits bort framför avfallskärlet”, förklarar Kajander.

Förutom avfallsförarna använder sig en annan yrkeskår, brevbärarna, både husbolagets gårdsområde och de allmänna vägarna nästan dagligen. Underhållet av gårdsområdena har stor betydelse även för deras säkerhet i arbetet.

Försummat underhåll kan leda till extra kostnader

Det lönar sig för ett husbolag eller andra fastighetsägare att beakta att försummat underhåll kan medföra extra kostnader i form av extra avfallstransporter.

”Brister på den egna avfallsinsamlingsplatsen kan tyckas vara småsaker, men de upprepas i förarens arbetsdag. Var och en av oss har rätt att återvända hem från jobbet friska”, påminner Niemi.

För husbolaget kan en försummelse av underhållet bli mycket kostsamt om till exempel husets egen invånare eller en besökare halkar svårt på gårdsplanen.

”I offentligheten har det på senare tid funnits exempel på hur husbolaget fått stå för allvarliga skador på grund av försummelser i skötseln av gårdsplanen. Det handlar också om att ta hänsyn till de personer som arbetar på gårdsplanen: om en anställd vid avfallsbolaget skadas på gårdsplanen ersätts läkarkostnaderna och sjukfrånvaron från olycksfallsförsäkringen, men frånvaron medför alltid även annan skada och olägenhet, som försäkringen inte täcker.”, Niemi summerar.

Ett välskött gårdsområde gagnar alla

En välskött gårdsplan är ur avfallsförarens eller brevbärarens synvinkel också säker och smidig för husets invånare att använda. Och vid behov kan även ett utryckningsfordon komma fram.

”En av våra arbetsledare gav ett tydligt exempel på en situation där kunden inte tyckte om att vi på grund av omständigheterna fick byta dag för tömningen av kärlet: sopbilens tjänster kan inte jämföras med ambulansen, men om man just då måste ta sig till objektet med ambulans skulle det kunna gå lika olyckligt som för sopbilens besök", säger Kajander.

Anvisningar för husbolag och andra fastigheter

 • Se till att snön plogas snabbt och att halkförebyggande åtgärder vidtas

 • Kom ihåg att ta bort snön också under avfallskärlets hjul, om avfallskärlet inte är placerat under tak

 • Placera avfallskärlet eller avfallstaket så nära gatuutrymmet som möjligt

 • Se till att det inte finns några trösklar eller ojämnheter på avfallskärlets transportväg och att marken inte är för mjuk

 • Avfallstaket är inte ett förråd utan en förvaringsplats för avfall

 • Lägg bara det avfall i avfallskärlet som kärlet är avsett för

 • Fyll inte avfallskärlet så att det inte kan tillslutas

 • Se till att dörrarna till avfallstaket har vindhakat

Lue lisää

ArbetarskyddFörsäkringar för företagFörsäkringar för arbetstagareMeddelandeHem

Dela

Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceKundförmånerVanliga frågorAktuelltMedietjänsterFöretagskunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetIntegritetsskydd vid telefontjänstenKakor