Hyppää sisältöön
    Henkilöasiakkaat
  • Fennia
  • Henki-Fennia
  • Ohjeet
  • Yritykset ja yhteisöt
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

  • Etusivu
  • Autovakuutus
  • Kasko

Kasko

Hyödynnä verkkotarjous! Saat -20 % kaikista uusista henkilöautojen kaskoista, kun otat vakuutuksen 4.7.–4.9.2024. Alennettu hinta on voimassa ensimmäisen vakuutuskauden ajan.

Etu koskee vain uusia autovakuutuksia ja on voimassa vain verkkokaupassamme 4.9.2024 asti. Alennusta ei voi yhdistää muihin etuihin.


Kasko on vapaaehtoinen ajoneuvovakuutus. Kaskon avulla varaudut ajoneuvoosi kohdistuviin vahinkoihin. Kaskon vakuutusturvan laajuuden voit valita itse.

Liikennevakuutus on pakollinen kaikille ajoneuvoille. Se korvaa henkilövahingot sekä syyttömän osapuolen omaisuuden vahingot, mutta ei riitä suojaamaan autoasi tai muuta ajoneuvoasi esimerkiksi lasivahingon tai ilkivallan varalta.

Liikennevakuutus ja kaskovakuutus yhdessä muodostavat ajoneuvovakuutuksen.

Millainen kasko sopii minun autolleni?

Kaskoa valitessa, valintaan vaikuttavat autosi ikä ja arvo sekä omat tarpeesi. Uuteen autoon kannattaa ottaa laajin Premiumkasko. Vanhemmalle autolle voi riittää kolarivakuutuksen sisältävä Laaja Fenniakasko.

Vakuutuksen valintaa voi miettiä myös siltä kannalta, minkä suuruisen rahanmenon taloutesi kestää vahingon sattuessa. Myös omavastuun suuruus kannattaa määrittää oman taloudellisen tilanteen ja kipurajan mukaan.

Miten täyskasko ja osakasko eroavat toisistaan?

Osakaskoon ei kuulu kolarivakuutus, jolloin ajoneuvosi vaurioita ei korvata esimerkiksi yhteentörmäyksen tai tieltä suistumisen seurauksena. Täyskasko on Fenniassa nimeltään Laaja Fenniakasko, johon kolarivakuutus sisältyy.

Mitä kaskovakuutus sisältää?

Kaskon sisältö riippuu siitä, millaisen kaskopaketin valitset. Voit koota Laajan Fenniakaskon valitsemistasi vapaaehtoisista vakuutuksista tai valita valmiin vakuutuspaketin. Premiumkaskoon tai Laajaan Fenniakaskoon saat heti 70 prosentin bonuksen ja bonusturvan, jonka ansiosta ensimmäinen kolarivakuutuksesta korvattu vahinko ei alenna bonustasi.

Kaikki vakuutustapahtumat ja korvattavat vahingot rajoituksineen löytyvät tuote-esitteestä ja vakuutusehdoista.

Premiumkasko

Fennian laajin autovakuutus on Premiumkasko, joka sisältää kolari-, hirvivahinko-, ilkivalta-, palo-, varkaus-, autopalvelu- ja oikeusturvavakuutuksen, moottoriajoneuvon ulkomaan vastuuvakuutuksen sekä osamaksu- ja leasingvakuutuksen.

Premiumkasko sisältää myös eläin-, luonnonilmiö- ja pysäköintivakuutuksen. Kun vahinko korvataan näistä vakuutuksista, et menetä bonuksiasi, jos vahinko johtuu esimerkiksi eläimeen törmäämisestä tai parkkipaikalla tapahtuneesta tilanteesta, jonka aiheuttajaa ei saada selville.

Premiumkaskoon kuuluu aina myös lunastusturva sekä joko vuokra-autovakuutus tai laaja vuokra-autovakuutus riippuen auton iästä. Vuokra-autovakuutuksen turvin saat käyttöösi vuokra-auton, jos et voi käyttää omaa autoasi korvattavaan kaskovahinkoon liittyvän korjauksen vuoksi.

Laaja Fenniakasko

Laaja Fenniakasko sisältää hirvivahinko-, palo-, varkaus-, autopalvelu- ja oikeusturvavakuutuksen. Niiden lisäksi vakuutukseen kuuluu kolari-, ilkivalta- ja ulkomaan vastuuvakuutus sekä osamaksu- ja leasingvakuutus.

Laajaa Fenniakaskoa voit täydentää esimerkiksi lasivakuutuksella, lunastusturvalla tai vuokra-autovakuutuksella.

Osakasko

Osakasko sisältää hirvivahinko-, palo-, varkaus-, autopalvelu- ja oikeusturvavakuutuksen. Osakaskoa voi täydentää esimerkiksi ilkivaltavakuutuksella.

Kaikkien kaskopakettien edellytyksenä on, että liikennevakuutus on Fenniassa.

Mitä kasko korvaa?

Ajoneuvollesi voi sattua vahinkoja niin liikenteessä kuin sen ollessa pysäköitynä. Kasko korvaa ajoneuvolle sattuneita vahinkoja valitsemasi laajuuden mukaan. Ajoneuvosi voidaan myös esimerkiksi varastaa tai se voi joutua ilkivallan kohteeksi, jolloin kaskovakuutuksesta on hyötyä esimerkiksi korjaamisesta aiheutuvissa kuluissa.

Vertaile kaskovakuutuksia ja valitse sinulle sopiva vaihtoehto

Premiumkasko
Laaja Fenniakasko
Fennia Osakasko
Hirvivahinkovakuutus korvaa vahingot, jotka syntyvät auton törmätessä hirvieläimeen (esimerkiksi hirvi, poro, peura, kauris).
Palovakuutus korvaa irti päässeestä tulesta ja sähkölaitteiden oikosulusta aiheutuneet vahingot.
Varkausvakuutus korvaa varastetun ajoneuvon tai varastetun ajoneuvon osan. Vakuutus korvaa myös vahingot, jotka ovat aiheutuneet varkauden tai luvattoman käytön aikana tai näiden yrityksen yhteydessä. Korvauksen edellytys on, että ajoneuvo on ollut lukittuna tai lukitussa tilassa. Varkaudesta on aina ilmoitettava poliisille.
Autopalveluvakuutus korvaa matkan keskeyttämisestä aiheutuneita ylimääräisiä kuluja, kun keskeytymisen syynä on ollut autoon tullut vika, vaurio tai auton anastus. Korvattavia kuluja ovat muun muassa auton tielle nostaminen ja kuljettaminen lähimpään korjaamoon.
Oikeusturvavakuutus korvaa välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut ajoneuvon omistamiseen, hallintaan tai kuljettamiseen liittyvissä riita-asioissa sekä riitaisissa rikos- ja hakemusasioissa.
Moottoriajoneuvon ulkomaan vastuuvakuutus korvaa ajoneuvon ulkomailla liikenteessä käytöstä aiheutuneen vahingonkorvausvelvollisuuden siltä osin, kuin liikennevakuutus ei sitä korvaa. Vakuutus on voimassa Euroopan talousalueen (ETAn) ulkopuolisissa Green Card -sopimusmaissa.
Ei sisälly
Kolarivakuutus korvaa vahingot, jotka aiheutuvat esimerkiksi ajoneuvon tieltä suistumisesta, kaatumisesta, putoamisesta tai törmäämisestä.
Ei sisälly
Bonusturvan ansioista kaskovakuutuksen bonus ei alene ensimmäisestä kolarivakuutuksesta korvatusta vahingosta. Vain kolarivakuutuksesta korvattu vahinko voi alentaa kaskovakuutuksen bonusta.
Ei sisälly
Ilkivaltavakuutus korvaa tahallisesta vahingonteosta aiheutuneet vahingot, kun tapahtuma-aika ja -paikka voidaan määritellä. Ilkivallasta on aina ilmoitettava poliisille. Toisella ajoneuvolla aiheutettua vahinkoa ei korvata ilkivaltavakuutuksesta.
Valittavissa
Osamaksu- ja leasingvakuutus korvaa ajoneuvon myyjälle, vuokranantajalle, panttioikeuden tai autokiinnityksen haltijalle aiheutuneen menetyksen, jos vahinkoa ei korvata esimerkiksi ajoneuvon lukitsematta jättämisen vuoksi tai siksi, että se ei ole ollut lukitussa tai vartioidussa säilytyssuojassa.
Ei sisälly
Lunastusturva sisältyy aina Premiumkaskoon ja Laajaan Fenniakaskoon sen voi lisätä erikseen. Lunastusturvasta maksetaan uuden vastaavan henkilöauton käteismyyntihinta, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:
a) ajoneuvo on ollut vakuutetun omistuksessa tai hallinnassa ja vapaaehtoisella ajoneuvovakuutuksella vakuutettuna ensirekisteröinnistä asti
b) ajoneuvo on alle kolme vuotta vanha
c) ajoneuvolla on ajettu alle 60 000 kilometriä
d) arvioidut korjauskulut ovat yli 40 prosenttia uuden vastaavan ajoneuvon käteismyyntihinnasta.
Jos edellä mainitut edellytykset eivät täyty, Fennia maksaa lisäkorvauksena jopa 30 prosenttia auton käyvän arvon päälle. Tällöin korjauskulujen arvioidun määrän tulee olla vähintään 60 prosenttia ajoneuvon käyvästä arvosta ennen vahinkoa. Korvauksen korotus on enintään 40 000 euroa.
Valittavissa
Ei sisälly
Lasivakuutus korvaa ajoneuvon tuulilasiin kohdistuneesta iskusta aiheutuneen vahingon.
Valittavissa
Ei sisälly
Vuokra-autovakuutus korvaa Fennian kautta vuokratun auton kuluja, kun omaa autoa ei kolari-, hirvivahinko-, ilkivalta-, palo-, varkaus- tai lasivakuutuksen vakuutustapahtumien vuoksi voida käyttää. Vuokra-autovakuutuksen saat yksityiskäyttöön rekisteröidylle henkilöautolle, joka on vakuutettu Fenniakaskon kolarivakuutuksella. Korvausta maksetaan enintään 30 vuorokaudelta.
Valittavissa
Ei sisälly
Keskeytysvakuutus
Ei sisälly
Valittavissa
Ei sisälly
Pysäköintivakuutus korvaa pysäköidylle ajoneuvolle aiheutuneen vahingon, kun vahingon aiheuttajaa ei saada selville.
Ei sisälly
Ei sisälly
Eläinvahinkovakuutus korvaa vahingon, jonka syynä on törmäys muuhun eläimeen kuin hirvieläimeen.
Ei sisälly
Ei sisälly
Luonnonilmiövakuutus korvaa ajoneuvolle aiheutuneen vahingon, kun vahingon syynä ovat rakeet tai myrsky, myrskyn vuoksi pudonnut oksa tai kaatunut puu tai tulva, kun ajoneuvo on ollut pysäköitynä.
Ei sisälly
Ei sisälly

Kaskon hinta ja omavastuu

Kaskovakuutuksen hintaan vaikuttavat muun muassa auton merkki, malli, teho ja ikä, vakuutuksenottajan ikä ja kotipaikka sekä bonuksen määrä.

Kaskosta on olemassa erilaajuisia vaihtoehtoja, joista voit valita ajoneuvollesi ja kukkarollesi sopivimman.

Voit valita kaskovakuutuksen omavastuun määrän annetuista vaihtoehdoista, joita voi tarkastella esimerkiksi vakuutuslaskuristamme. Omavastuu vähennetään korvaussummasta ja jää vakuutuksenottajan maksettavaksi. Omavastuu on suurempi, jos vahinko sattuu Pohjoismaiden ulkopuolella.

Kaskon voimassaolo ulkomailla

Osakasko on voimassa ainoastaan Pohjoismaissa. Kolarivakuutukselliset kaskot (Laaja Fenniakasko ja Premiumkasko) ovat voimassa Pohjoismaissa, ETA-maissa sekä ETA-maiden ulkopuolisissa Green Card -maissa Venäjää ja Valko-Venäjää lukuun ottamatta.

Huomioi, että omavastuu voi olla suurempi ulkomailla. Esimerkiksi Pohjoismaiden ulkopuolella sattuneissa vahingoissa omavastuu on kaksinkertainen.

Kun matka suuntautuu ulkomaille, kannattaa aina selvittää vakuuttamisvelvollisuus, vakuutusturvan laajuus ja korvausten mahdolliset enimmäismäärät ja harkita lisäturvaa henkilökohtaisen vahingonkorvausvastuun välttämiseksi.

Kasko eri ajoneuvoille

Henkilö-, paketti- ja matkailuautolle voi saada Premiumkaskon, Laajan Fenniakaskon tai osakaskon. Muille ajoneuvoille, kuten matkailuvaunulle, moottoripyörälle, mopolle, moottorikelkalle, kuorma-autolle tai kevytkuorma-autolle voi saada Laajan Fenniakaskon tai osakaskon.

Voiko kaskon saada ilman luottotietoja?

Tämä arvioidaan aina tapauskohtaisesti. Fennia ei myönnä vapaaehtoisia vakuutuksia, jos vakuutuksen hakijan maksuhäiriöiden perusteella voidaan objektiivisesti arvioida, että hän ei jatkossa tulisi suorittamaan vakuutusmaksuja.

Liikennevakuutus myönnetään maksuhäiriöistä riippumatta, mutta jos vakuutuksenhakijalla on vakavia maksuhäiriöitä, hän joutuu maksamaan ensimmäisen vuoden vakuutusmaksun etukäteen, jotta vakuutus tulee voimaan. Jos luottotiedot eivät ole kunnossa, vakuutuksia ei voi ostaa verkossa.

Ole yhteydessä asiakaspalveluumme, niin autamme sinua mielellämme.

Vakuutusehdot ja -esitteet

Fennian ajoneuvovakuutukset -esite
Fenniakaskon vakuutusehdot
Liikennevakuutuksen ehdot

Lisää aiheesta

Liikennevakuutus

Lue lisää
Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluAsiakasedutUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleYritysasiakkaatTietoa FenniastaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusYksityisyyden suoja puhelinpalvelussaEvästeet