Hyppää sisältöön
    Henkilöasiakkaat
  • Fennia
  • Henki-Fennia
  • Ohjeet
  • Yritykset ja yhteisöt
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

  • Etusivu
  • Autovakuutus
  • Kasko

Kasko

Kasko on vapaaehtoinen ajoneuvovakuutus. Kaskon avulla varaudut ajoneuvoosi kohdistuviin vahinkoihin. Kaskon vakuutusturvan laajuuden voit valita itse.

Liikennevakuutus on pakollinen kaikille ajoneuvoille. Se korvaa henkilövahingot sekä syyttömän osapuolen omaisuuden vahingot, mutta ei riitä suojaamaan autoasi tai muuta ajoneuvoasi esimerkiksi lasivahingon tai ilkivallan varalta.

Liikennevakuutus ja kaskovakuutus yhdessä muodostavat ajoneuvovakuutuksen.

Millainen kasko sopii minun autolleni?

Kaskoa valitessa, valintaan vaikuttavat autosi ikä ja arvo sekä omat tarpeesi. Uuteen autoon kannattaa ottaa laajin Premiumkasko. Vanhemmalle autolle voi riittää kolarivakuutuksen sisältävä Laaja Fenniakasko. Jos kuitenkin ajat paljon pitkiä matkoja, kannattaa vanhempaankin autoon harkita Premiumkaskoa.

Vakuutuksen valintaa voi miettiä myös siltä kannalta, minkä suuruisen rahanmenon taloutesi kestää vahingon sattuessa. Myös omavastuun suuruus kannattaa määrittää oman taloudellisen tilanteen ja kipurajan mukaan.

Miten täyskasko ja osakasko eroavat toisistaan?

Osakaskoon ei kuulu kolarivakuutus, jolloin ajoneuvosi vaurioita ei korvata esimerkiksi yhteentörmäyksen tai tieltä suistumisen seurauksena. Täyskasko on Fenniassa nimeltään Laaja Fenniakasko, johon kolarivakuutus sisältyy.

Mitä kaskovakuutus sisältää?

Kaskon sisältö riippuu siitä, millaisen kaskopaketin valitset. Fenniakaskon voit koota valitsemistasi vapaaehtoisista vakuutuksista tai valita valmiin vakuutuspaketin.
Kaikki vakuutustapahtumat ja korvattavat vahingot rajoituksineen löytyvät vakuutusehdoista.

Premiumkasko

Fennian laajin autovakuutus on Premiumkasko, joka sisältää kolari-, hirvivahinko-, ilkivalta-, palo-, varkaus-, autopalvelu-, oikeusturvavakuutuksen, moottoriajoneuvon ulkomaan vastuuvakuutuksen sekä osamaksu- ja leasingvakuutuksen.

Premiumkasko sisältää myös eläin-, luonnonilmiö- ja pysäköintivakuutuksen. Kun vahinko korvataan näistä vakuutuksista, et menetä bonuksiasi, jos vahinko johtuu esimerkiksi eläimeen törmäämisestä tai parkkipaikalla tapahtuneesta tilanteesta, jonka aiheuttajaa ei saada selville.

Premiumkaskoon kuuluu aina myös lunastusturva sekä joko vuokra-autovakuutus tai laaja vuokra-autovakuutus riippuen auton iästä. Vuokra-autovakuutuksen turvin saat käyttöösi vuokra-auton, jos et voi käyttää omaa autoasi korvattavaan kaskovahinkoon liittyvän korjauksen vuoksi.

Laaja Fenniakasko

Laaja Fenniakasko sisältää kaikki osakaskon turvat sekä kolari-, ilkivalta- ja ulkomaan vastuuvakuutuksen sekä osamaksu- ja leasingvakuutuksen.

Laajaa Fenniakaskoa voit täydentää esimerkiksi lasivakuutuksella, lunastusturvalla tai jollain muulla Premiumkaskon turvalla ja keskeytys-, vuokra-auto- tai laajalla vuokra-autovakuutuksella. Ota tällöin yhteyttä asiakaspalveluumme.

Osakasko

Osakasko sisältää hirvivahinko-, palo-, varkaus-, autopalvelu- ja oikeusturvavakuutuksen. Osakaskoa voi täydentää esimerkiksi ilkivaltavakuutuksella.

Kaikkien kaskopakettien edellytyksenä on, että liikennevakuutus on Fenniassa.

Tarkat tiedot kaskoista löydät tuote-esitteestä ja ehdoista.

Mitä kasko korvaa?

Kasko korvaa ajoneuvolle ja sen varusteille sattuneita vahinkoja valitsemasi laajuuden mukaan.

Vaikka kokisit olevasi hyvä kuski, kaskovakuutus kannattaa ottaa. Autosi voi joutua esimerkiksi ilkivallan kohteeksi tai se voidaan varastaa, jolloin kaskovakuutuksesta on hyötyä.

Valitse tarpeisiisi sopiva kasko

Premiumkasko
Laaja Fenniakasko
Fennia Osakasko
Hirvivahinkovakuutus korvaa vahingot, jotka syntyvät auton törmätessä hirvieläimeen (esimerkiksi hirvi, poro, peura, kauris).
Palovakuutus korvaa irti päässeestä tulesta ja sähkölaitteiden oikosulusta aiheutuneet vahingot.
Varkausvakuutus korvaa varastetun ajoneuvon tai varastetun ajoneuvon osan. Vakuutus korvaa myös vahingot, jotka ovat aiheutuneet varkauden tai luvattoman käytön aikana tai näiden yrityksen yhteydessä. Korvauksen edellytys on, että ajoneuvo on ollut lukittuna tai lukitussa tilassa. Varkaudesta on aina ilmoitettava poliisille.
Autopalveluvakuutus korvaa matkan keskeyttämisestä aiheutuneita ylimääräisiä kuluja, kun keskeytymisen syynä on ollut autoon tullut vika, vaurio tai auton anastus. Korvattavia kuluja ovat muun muassa auton tielle nostaminen ja kuljettaminen lähimpään korjaamoon.
Oikeusturvavakuutus korvaa välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut ajoneuvon omistamiseen, hallintaan tai kuljettamiseen liittyvissä riita-asioissa sekä riitaisissa rikos- ja hakemusasioissa.
Moottoriajoneuvon ulkomaan vastuuvakuutus korvaa ajoneuvon ulkomailla liikenteessä käytöstä aiheutuneen vahingonkorvausvelvollisuuden siltä osin, kuin liikennevakuutus ei sitä korvaa. Vakuutus on voimassa Euroopan talousalueen (ETAn) ulkopuolisissa Green Card -sopimusmaissa. Venäjällä vakuutus kattaa vain matkustajille aiheutettuja henkilövahinkoja.
Jos Laajan Fenniakaskon voimassaoloalue on sovittu olevan voimassa myös Venäjällä ja tästä on mainittu vakuutuskirjassa, moottoriajoneuvon ulkomaan vastuuvakuutus on voimassa Venäjällä kuten muissakin Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolisissa Green Card -sopimusmaissa.
Ei sisälly
Kolarivakuutus korvaa vahingot, jotka aiheutuvat esimerkiksi ajoneuvon tieltä suistumisesta, kaatumisesta, putoamisesta tai törmäämisestä.
Ei sisälly
Ilkivaltavakuutus korvaa tahallisesta vahingonteosta aiheutuneet vahingot, kun tapahtuma-aika ja -paikka voidaan määritellä. Ilkivallasta on aina ilmoitettava poliisille. Toisella ajoneuvolla aiheutettua vahinkoa ei korvata ilkivaltavakuutuksesta.
Valittavissa
Osamaksu- ja leasingvakuutus korvaa ajoneuvon myyjälle, vuokranantajalle, panttioikeuden tai autokiinnityksen haltijalle aiheutuneen menetyksen, jos vahinkoa ei korvata esimerkiksi ajoneuvon lukitsematta jättämisen vuoksi tai siksi, että se ei ole ollut lukitussa tai vartioidussa säilytyssuojassa.
Ei sisälly
Lunastusturva sisältyy aina Premiumkaskoon ja Laajaan Fenniakaskoon sen voi lisätä erikseen. Lunastusturvasta maksetaan uuden vastaavan henkilöauton käteismyyntihinta, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:
a) ajoneuvo on ollut vakuutetun omistuksessa tai hallinnassa ja vapaaehtoisella ajoneuvovakuutuksella vakuutettuna ensirekisteröinnistä asti
b) ajoneuvo on alle kolme vuotta vanha
c) ajoneuvolla on ajettu alle 60 000 kilometriä
d) arvioidut korjauskulut ovat yli 40 prosenttia uuden vastaavan ajoneuvon käteismyyntihinnasta.
Jos edellä mainitut edellytykset eivät täyty, Fennia maksaa lisäkorvauksena jopa 30 prosenttia auton käyvän arvon päälle. Tällöin korjauskulujen arvioidun määrän tulee olla vähintään 60 prosenttia ajoneuvon käyvästä arvosta ennen vahinkoa. Korvauksen korotus on enintään 40 000 euroa.
Valittavissa
Ei sisälly
Lasivakuutus korvaa ajoneuvon tuulilasiin kohdistuneesta iskusta aiheutuneen vahingon.
Valittavissa
Ei sisälly
Vuokra-autovakuutus korvaa Fennian kautta vuokratun auton kuluja, kun omaa autoa ei kolari-, hirvivahinko-, ilkivalta-, palo-, varkaus- tai lasivakuutuksen vakuutustapahtumien vuoksi voida käyttää. Vuokra-autovakuutuksen saat yksityiskäyttöön rekisteröidylle henkilöautolle, joka on vakuutettu Fenniakaskon kolarivakuutuksella. Korvausta maksetaan enintään 30 vuorokaudelta.
Valittavissa
Ei sisälly
Keskeytysvakuutus
Valittavissa
Ei sisälly
Pysäköintivakuutus korvaa pysäköidylle ajoneuvolle aiheutuneen vahingon, kun vahingon aiheuttajaa ei saada selville.
Ei sisälly
Ei sisälly
Eläinvahinkovakuutus korvaa vahingon, jonka syynä on törmäys muuhun eläimeen kuin hirvieläimeen.
Ei sisälly
Ei sisälly
Luonnonilmiövakuutus korvaa ajoneuvolle aiheutuneen vahingon, kun vahingon syynä ovat rakeet tai myrsky, myrskyn vuoksi pudonnut oksa tai kaatunut puu tai tulva, kun ajoneuvo on ollut pysäköitynä.
Ei sisälly
Ei sisälly

Pakollinen liikennevakuutus korvaa liikenneonnettomuudessa aiheutuneita henkilövahinkoja sekä syyttömän osapuolen omaisuusvahinkoja.

Kaskon hinta ja omavastuu

Kaskovakuutuksen hintaan vaikuttavat muun muassa auton merkki, malli, teho ja ikä, vakuutuksenottajan ikä ja kotipaikka sekä kaskobonuksen määrä.

Kaskosta on olemassa erilaajuisia vaihtoehtoja, joista voit valita ajoneuvollesi ja kukkarollesi sopivimman.

Kaskovakuutuksien omavastuun määrä vaihtelee riippuen vakuutuksesta. Omavastuu vähennetään korvaussummasta ja jää vakuutuksenottajan maksettavaksi. Omavastuu voi olla suurempi, jos vahinko sattuu ulkomaille.

Kaskon voimassaolo ulkomailla

Osakasko on voimassa ainoastaan Pohjoismaissa. Kolarivakuutukselliset kaskot (Laaja Fenniakasko ja Premiumkasko) ovat voimassa Pohjoismaissa, ETA-maissa sekä ETA-maiden ulkopuolisissa Green Card -maissa.

Venäjällä vakuutus on voimassa yhden vuorokauden pituisilla vapaa-ajanmatkoilla. Jos tarvitset laajennusta vakuutukseen matkustaessasi Venäjälle, ole yhteydessä asiakaspalveluumme.

Huomioi, että omavastuu voi olla suurempi ulkomailla. Esimerkiksi Pohjoismaiden ulkopuolella sattuneissa vahingoissa omavastuu on kaksinkertainen.

Kun matka suuntautuu ulkomaille, kannattaa aina selvittää vakuuttamisvelvollisuus, vakuutusturvan laajuus ja korvausten mahdolliset enimmäismäärät ja harkita lisäturvaa henkilökohtaisen vahingonkorvausvastuun välttämiseksi.

Kasko eri ajoneuvoille

Henkilö-, paketti- ja matkailuautolle voi saada Premiumkaskon, Laajan Fenniakaskon tai osakaskon. Muille ajoneuvoille, kuten matkailuvaunulle, moottoripyörälle, mopolle, moottorikelkalle, kuorma-autolle tai kevytkuorma-autolle voi saada Laajan Fenniakaskon tai osakaskon.

Voiko kaskon saada ilman luottotietoja?

Tämä arvioidaan aina tapauskohtaisesti. Fennia ei myönnä vapaaehtoisia vakuutuksia, jos vakuutuksen hakijan maksuhäiriöiden perusteella voidaan objektiivisesti arvioida, että hän ei jatkossa tulisi suorittamaan vakuutusmaksuja.

Lakisääteisiä vakuutuksia myönnetään riippumatta maksuhäiriöistä.

Luottotiedoton henkilö ei voi ostaa vakuutuksia verkosta ja liikennevakuutuksesta hän joutuu maksamaan ensimmäisen vuoden vakuutusmaksut etukäteen.

Ole yhteydessä asiakaspalveluumme, niin autamme sinua mielellämme.

Vakuutusehdot ja -esitteet

Fennian ajoneuvovakuutukset -esite
Fenniakaskon vakuutusehdot
Liikennevakuutuksen ehdot

Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleYritysasiakkaatTietoa Fennia-konsernistaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia-konserni
YhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusPuheluiden hinnat ja yksityisyyden suoja