Hyppää sisältöön
  Henkilöasiakkaat
 • Fennia
 • Henki-Fennia
 • Ohjeet
 • Yritykset ja yhteisöt
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

 • Etusivu
 • Terveysvakuutus, esite

Terveysvakuutus, esite

Voimassa 1.1.2025 alkaen

Vahinko voi muuttaa elämää yllättäen. Siksi on tärkeää varautua sairauksiin ja tapaturmiin, jotka voivat osua omalle tai rakkaittesi kohdalle ja aiheuttaa ylimääräisiä kuluja. Fennian terveysvakuutus tarjoaa kattavaa taloudellista suojaa juuri tällaisia tilanteita varten. Se tuo sinulle mielenrauhaa ja antaa turvaa juuri silloin, kun sitä eniten tarvitset. Fennian terveysvakuutuksella voit vakuuttaa itsesi ja perheenjäsenesi. Näin pääsette nopeasti hoitoon, jos sairaus tai tapaturma yllättää.

Kerromme tässä tuote-esitteessä vakuutuksen keskeisen sisällön ja oleelliset rajoitukset. Fennian terveysvakuutuksen yksityiskohtaiset tiedot löydät vakuutusehdoista ja saamastasi vakuutustarjouksesta. Voimassa olevan vakuutuksen tiedot löytyvät vakuutuskirjasta. Tutustuthan niihin huolellisesti. Tutustu myös Fennian yleisiin sopimusehtoihin.

Löydät vakuutusehdot ja vakuutuskirjasi Oma Fennia -palvelusta.

Tuote-esitteen korvausesimerkit ovat yksittäisiä tapauksia. Korvauspäätökseen vaikuttavat aina kunkin vahinkotilanteen olosuhteet, minkä vuoksi ratkaisun lopputulos voi olla erilainen kuin tuote-esitteen esimerkeissä.

Terveysvakuutus on kaikenikäisille sopiva vakuutuskokonaisuus, joka elää mukana lapsuudesta aikuisuuteen ja työelämästä eläkkeelle.

Terveysvakuutuksen voit ottaa tapaturmavakuutuksena tai yhdistää siihen sairauden hoitoturvan, jolloin turva kattaa mahdollisia sairastumiseen liittyviä yllättäviä tilanteita. Terveysvakuutuksen voit ottaa itsellesi, puolisollesi, lapsellesi tai syntyvälle lapsellesi.

Terveysvakuutus koostuu seuraavista turvista:

Vakuutus sairauden ja tapaturman varalle

 • Sairauden hoitokulut

 • Tapaturman hoitokulut

 • Fysioterapia sairauden varalta

 • Fysioterapia tapaturman varalta

 • Tapaturmainen haitta

 • Tapaturmainen kuolema

Valinnaiset turvat

 • Lapsen vakava sairaus

 • Urheilulaajennus

Vakuutus tapaturman varalle

 • Tapaturman hoitokulut

 • Fysioterapia tapaturman varalta

 • Tapaturmainen haitta

 • Tapaturmainen kuolema

Valinnaiset turvat

 • Urheilulaajennus

Terveysvakuutuksesta korvaamme valitun laajuuden mukaan sairaudesta ja tapaturmasta tai vain tapaturmasta aiheutuneita hoitokuluja.

Yhteenveto terveysvakuutuksesta

Yhteenvetotaulukko terveysvakuutuksesta. Taulukossa annetaan kuvaus turvista sekä niihin liittyvät myöntämisikä, päättymisikä sekä omavastuu.

Rivien sisältö:

Rivi 1:
•	Sairauden hoitokulut -turva: Turva korvaa lääkärikäyntejä, lääkärin määräämiä lääkkeitä, tutkimuksia ja toimenpiteitä sekä sairaalan hoitopäivämaksuja (enintään vakuutuskirjassa merkityn määrän). Lisäksi korvaamme hoitokuluina psykoterapiasta aiheutuvia kuluja enintään vakuutuskirjassa merkityn määrän. Turvan myöntöikä: 0–70 vuotta. Turvan päättymisikä: 80 vuotta. Turvan omavastuu: 150 €-2 000 €. 

Rivi 2:
•	Tapaturman hoitokulut -turva: Turva korvaa tapaturmavamman hoidosta aiheutuvia hoitokuluja, kuten lääkärinpalkkioita, tutkimus- ja hoitokuluja, toimenpiteitä ja lääkkeitä. Turvan myöntämisikä: 0–100 vuotta. Turvan päättymisikä: 100 vuotta. Turvan omavastuu: ei omavastuuta.

Rivi 3: 
•	Fysioterapia sairauden varalta -turva: Turva korvaa fysioterapiaa enintään vakuutuskirjassa merkityn määrän kutakin vakuutuskautta kohti. Turvan myöntämisikä: 0–70 vuotta. Turvan päättymisikä: 80 vuotta. Turvan omavastuu: omavastuu yhteinen sairauden hoitokulujen kanssa.

Rivi 4: 
•	Fysioterapia tapaturman varalta -turva: Turva korvaa fysioterapiaa enintään vakuutuskirjassa merkityn määrän kutakin vakuutuskautta kohti. Turvan myöntämisikä: 0–80 vuotta. Turvan päättymisikä: 80 vuotta. Turvan omavastuu: ei omavastuuta.

Rivi 5: 
•	Tapaturmainen haitta -turva: Korvaus tapaturman aiheuttamasta pysyvästä haitasta. Turvan myöntämisikä: 0–100 vuotta. Turvan päättymisikä: 100 vuotta. Turvan omavastuu: ei omavastuuta.

Rivi 6: 
•	Tapaturmainen kuolema -turva: Korvaus tapaturman aiheuttamasta kuolemasta. Turvan myöntämisikä: 0–100 vuotta. Turvan päättymisikä: 100 vuotta. Turvan omavastuu: ei omavastuuta.

Rivi 7: Otsikko: Vapaaehtoiset turvat

Rivi 8: 
•	Lapsen vakava sairaus -turva: Korvaus ehdoissa luetellusta sairaudesta. Turvan myöntämisikä: 0–15 vuotta. Turvan päättymisikä: 18 vuotta. Turvan omavastuu: ei omavastuuta.

Rivi 9: 
•	Urheilulaajennus: Laajentaa vakuutuksen kattamaan valitut urheilulajit. Korvaus urheilutapaturmasta aiheutuvista hoitokuluista, kuten lääkärinpalkkioista, tutkimus- ja hoitokuluista, toimenpiteistä ja lääkkeistä. Turvan myöntämisikä: 15–100 vuotta. Turvan päättymisikä: 100 vuotta. Turvan omavastuu: ei omavastuuta.

Hoitokulujen omavastuu

Valitse omavastuuksi summa, jonka olet valmis maksamaan itse yhden vakuutuskauden aikana syntyneistä hoitokuluista. Mitä suuremman omavastuun valitset, sitä pienempi vakuutusmaksusi on. Sairauden hoitokulujen omavastuu voi olla 150–2 000 euroa vakuutuskautta kohden. Tapaturman hoitokulujen omavastuu on aina 0 euroa.

Kuinka omavastuu toimii?

Voit tarkistaa vakuutuskauden ja omavastuun vuosittaisen suuruuden vakuutuskirjaltasi ja Oma Fenniasta. Elinkustannusindeksi vaikuttaa vuosittain omavastuun määrään. Kun varaat hoidon itsellesi tai lapsellesi FenniaHoitaja -palvelun kautta, tulee lasku käynnistä suoraan Fenniaan ja laskutamme omavastuun jälkikäteen sinulta. Vakuutuksenottaja vastaa omavastuun maksamisesta, ellei aikuinen vakuutettu ole maksanut sitä itse. Itse maksamistasi kuluista omavastuu vähennetään suoraan korvauksesta. 

Hoitokulujen vakuutusmäärä

Vakuutuksessa on enimmäisrahamäärä, jonka verran maksamme korvauksia koko vakuutuksen voimassaoloaikana. Vakuutus päättyy, jos vakuutusmäärä täyttyy.

Jos vakuutukseen on lisätty urheilulaajennus, korvaamme urheilussa sattuneet vahingot enintään 10 000 euroon tapaturmaa kohden.

Mitä korvauksia voin hakea sairauden hoitokuluista?

Sairauden hoitokuluina korvaamme Suomessa tehdyt tutkimukset ja annetun hoidon. Hoitokuluja korvaamme siltä osin kuin niitä ei korvata sairausvakuutuslain tai jonkin muun lain perusteella.

Hoitoturvasta korvaamme sairauden hoitokuluina tutkimus- ja hoitokuluja, kuten

 • lääkärin- ja sairaanhoitajanpalkkioita

 • lääkärin määräämiä tutkimuksia, hoitoja, lääkkeitä ja toimenpiteitä kuten leikkauksia

 • sairaalan hoitopäivämaksuja enintään vakuutuskirjassa merkittyyn enimmäismäärään saakka

 • lääkärin tarpeelliseksi arvioimasta psykoterapiasta aiheutuneita kuluja vakuutuksen voimassaoloaikana enintään vakuutuskirjaan merkitty määrä

 • ambulanssikuluja

 • kyynärsauvojen vuokrauksesta tai hankinnasta aiheutuneita kuluja

 • lääkärin määräämästä ortoosista tai tuesta aiheutuneita kuluja korvattavan leikkaushoidon jälkeen.

Mitä korvauksia voin hakea tapaturman hoitokuluista?

Tapaturma tarkoittaa odottamatonta tapahtumaa, joka

 • on äkillinen ja ulkoinen

 • aiheuttaa ruumiinvamman

 • sattuu vakuutetun tahtomatta.

Tapaturmana pidämme myös vakuutetun hukkumista, lämpöhalvausta, auringonpistosta, paleltumista, paineen huomattavasta vaihtelusta aiheutunutta vammautumista ja kaasumyrkytystä, jota vakuutettu ei ole aiheuttanut itselleen. Tapaturmana pidämme lisäksi myrkytystä, jonka on aiheuttanut erehdyksessä nautittu aine.

Tapaturmaksi katsomme myös yksittäisestä voimanponnistuksesta ja liikkeestä välittömästi aiheutuneen lihaksen tai jänteen kipeytymisen, johon on annettu lääkärinhoitoa 14 vuorokauden kuluessa kipeytymisestä. Kipeytymisen hoitoa korvaamme enintään kuuden viikon ajalta vakuutustapahtuman sattumisesta. Kipeytymisen hoitokuluina ei kuitenkaan korvata fysioterapiaa tai leikkaustoimenpiteitä.

Jotta voimme korvata tapaturman, vakuutustapahtuman ja vamman välillä on oltava lääketieteellinen syy-yhteys.

Tapaturman hoitokuluista korvaamme tutkimus- ja hoitokuluja, kuten

 • lääkärin- ja sairaanhoitajanpalkkioita

 • hammaslääkärin palkkioita, kun kyseessä on hammastapaturma

 • lääkärin määräämiä tutkimuksia, hoitoja, toimenpiteitä ja lääkkeitä

 • sairaalan hoitopäivämaksuja enintään vakuutuskirjassa merkittyyn enimmäismäärään saakka

 • ambulanssikuluja

 • kyynärsauvojen vuokrauksesta tai hankinnasta aiheutuneita kuluja

 • lääkärin määräämästä ortoosista tai tuesta aiheutuneita kuluja korvattavan tapaturman jälkeen. Vakuutuksesta korvataan yksi ortoosi tai tuki vakuutuskauden aikana.

Mitä ei katsota tapaturmaksi?

Tapaturmasta ei makseta korvausta, jos se on aiheutunut

 • vakuutetun sairauden tai ruumiinvian aiheuttamasta vakuutustapahtumasta

 • sairauden tai vian hoitamiseksi suoritetusta leikkaus- tai hoitohoitotoimenpiteestä tai muusta lääkinnällisestä toimenpiteestä, ellei kyseessä ole korvattavasta tapaturmasta johtuva toimenpide

 • lääkeaineen, alkoholin, huumausaineen tai muun huumaavan aineen aiheuttamasta myrkytyksestä – tästä poikkeus on erehdyksessä nautitun aineen aiheuttama myrkytys

 • purtaessa hampaalle tai hammasproteesille aiheutuneen vamman hoidosta, vaikka vahinkoon on vaikuttanut ulkopuolinen tekijä

 • punkin tai hyönteisen puremasta tai pistosta tai näistä johtuvaa vammaa tai muuta seurausta, kuten allergista reaktiota, borrelioosia tai aivotulehdusta.

Akillesjänteen repeäminen

Liisa pelaa salibandya ystäviensä kanssa. Äkkinäisessä käännöksessä Liisa tuntee kovaa kipua ja kaatuu sen takia maahan. Hänellä on terveysvakuutus tapaturmien varalle. Lääkäri diagnosoi akillesjänteen repeämisen, joka on rappeuman aiheuttama oireeton sairaus. Terveysvakuutus korvaa ensikäynnin kipeytymisenä, mutta jatkokuluja ei enää korvata tapaturmana, sillä kyse on rappeumaperäisestä sairaudesta.

Mitä korvauksia voin hakea tapaturmaisen haitan turvasta?

Vakuutuksesta maksamme kertakorvauksen pysyvästä tapaturmaisesta haitasta*.

Tapaturmaisen haitan vakuutusmäärä voi olla esimerkiksi 100 000 euroa. Maksettavan kertakorvauksen suuruus määräytyy haittaluokan** mukaan.

* Haitta

Haitta tarkoittaa lääketieteellisesti arvioitua yleistä haittaa, joka aiheutuu tapaturmaisesta vammasta. Yleisellä haitalla tarkoitetaan tapaturman aiheuttamaa toimintakyvyn alentumista. Toimintakykyä verrataan samanikäisen terveen henkilön toimintakykyyn.

Toimintakyvyn arvioinnissa

 • huomioidaan vamman laatu ja vaikeusaste sekä rajoitukset, jotka vamma aiheuttaa jokapäiväiseen elämään

 • huomioidaan tekonivelellä, proteesilla tai muulla apuvälineellä saavutettu toimintakyvyn parantuminen

 • ei huomioida yksilöllisiä olosuhteita, kuten ammattia, elin- ja asuinoloja tai harrastuksia.

** Haittaluokka

Haitan suuruus määräytyy tapaturman sattuessa voimassa olleen haittaluokituksen perusteella. Vammat on jaettu haittaluokkiin 1–20 siten, että haittaluokka 18–20 tarkoittaa lähes täyttä riippuvuutta toisen henkilön avusta päivittäisissä toiminnoissa.

Korvausta ei makseta, jos

 • vakuutettu kuolee vuoden sisällä tapaturmasta

 • haitta ilmenee, kun tapaturmasta on kulunut yli kolme vuotta.

Haitan korvaus

Ville on tekemässä ruokaa ja leikkaa vahingossa sormeensa. Hän menettää kärjen etusormestaan.

Tällainen vamma aiheuttaisi pysyvää haittaa, mutta koska sormen menetys on osittainen ja kyseessä on etusormen kärki, haitta arvioitaisiin suhteellisen matalaksi. Haittaluokka tässä tapauksessa voisi olla esimerkiksi 1–4 välillä asteikolla 1–20. Vaikka sormen kärjen menetys vaikuttaa tiettyihin hienomotorisiin tehtäviin, se ei yleensä merkittävästi rajoita henkilön elämänlaatua tai kykyä suoriutua päivittäisistä askareista tai työtehtävistä.

Mitä korvauksia voin hakea tapaturmaisen kuoleman turvasta?

Tapaturmaisen kuoleman vakuutuksesta maksamme edunsaajalle kertakorvauksen, kun vakuutettu kuolee tapaturmaisesti.

Kertakorvausta ei makseta, jos vakuutettu kuolee, kun tapaturmasta on kulunut yli kolme vuotta.

Jos olemme maksaneet samasta tapaturmasta pysyvän haitan haittakorvauksen tai lisäkorvauksen, ne vähennetään tapaturmaisen kuoleman kertakorvauksesta.

Mitä korvauksia voin hakea syntyvän lapsen vakuutuksesta?

Lapsen syntyminen on yksi elämän tärkeimpiä hetkiä. Kun otat vakuutuksen lapselle jo ennen syntymää, voit keskittyä lapsen synnyttyä perhe-elämään vakuutusasioiden sijaan. Ottamalla vakuutuksen ennen syntymää varmistat, että lapsi saa parhaan suojan eikä vakuutukseen tule rajoituksia olemassa olevista sairauksista.

Syntyvän lapsen vakuutus korvaa ennen lapsen syntymää äidille aiheutuneita hoitokuluja, kun

 • kyse on muusta kuin normaalin raskauden seurannasta, tutkimuksesta ja hoidosta ja

 • hoito on annettu julkisessa terveydenhuollossa.

Hoitopäivämaksut korvaamme silloin, kun äiti on raskauden tai syntyvän lapsen terveydentilan vuoksi sairaalahoidossa. Synnytyksen jälkeen vakuutus jatkuu lapsen vakuutuksena, eikä vakuutuksesta korvata enää äidin kuluja. Vanhemmat voivat vakuuttaa itsensä omalla henkilökohtaisella terveysvakuutuksella.

Lapsen hoitokuluista aiheutuvia kustannuksia maksamme terveysvakuutuksesta ainoastaan, jos lapsi syntyy elävänä. Vakuutus jatkuu katkeamattomana lapsen syntymähetkestä alkaen.

Myönnämme vakuutuksen alle 45-vuotiaan äidin täyttämän terveysselvityksen perusteella. Terveysvakuutusta voi hakea ennen syntymää, kun niskaturvotusmittaus sekä molemmat rakenneultraäänitutkimukset (raskausviikoilla 11–13 ja 19–22) kromosomipoikkeavuuksien seulomiseksi on tehty. Vakuutusta voi hakea laskettuun aikaan saakka.

Jos vakuutusta ei voida myöntää – esimerkiksi jos epäillään ennenaikaisen syntymisen riskiä – vastasyntyneelle voi hakea terveysvakuutusta, kun lapsi on neljän vuorokauden ikäinen ja päässyt kotiin synnytyssairaalasta.

Jos perheeseen on tulossa kaksoset, kummallekin on hankittava oma vakuutus.

Perimme maksua syntyvän lapsen vakuutuksesta sen myöntämisestä alkaen. On tärkeää, että ilmoitat meille Fenniaan lapsesi henkilötunnuksen heti syntymän jälkeen. Näin korvauskäsittely sujuvoituu, ja saat korvauksen vahinkotilanteessa nopeasti. Ilmoita meille myös lapsen nimi, kun hän on sen saanut.

Mitä korvausta voin hakea lapsen vakavan sairauden turvasta?

Vaikka julkisesta terveydenhuollosta saa yleensä erinomaista hoitoa lapsen sairastuessa, vakavasta sairaudesta voi aiheutua kuluja ja ansionmenetyksiä, joita julkiset tuet ja muut vakuutukset eivät kata. Tähän tarpeeseen on suunniteltu lapsen vakavan sairauden turva.

Turva tarjoaa taloudellista tukea monenlaisiin tarpeisiin. Kertakorvauksen voit käyttää haluamallasi tavalla, esimerkiksi

 • kattamaan kuluja ja ansionmenetyksiä, joita vanhemman poissaolo töistä aiheuttaa

 • sairaalamatkoihin ja majoitukseen

 • täydentävään kuntoutukseen ja terapiaan

 • arkea helpottavien ja henkilökohtaisesti sopivampien hoito- ja apuvälineiden hankintaan

 • muihin lapsen tarvitsemiin hoitoihin kuten lisäravinteisiin ja vitamiineihin.

Korvauksen edellytyksenä olevia diagnoosiryhmiä ja niihin liittyviä sairauksia ovat:

 • avosydänleikkausta vaativat sydänsairaudet

 • CP-oireyhtymä

 • tyypin 1 diabetes

 • Downin oireyhtymä

 • elinsiirto

 • hyvälaatuinen aivokasvain

 • munuaisten vajaatoiminta

 • nivelreuma (juveniili idiopaattinen artriitti)

 • syöpäsairaudet mukaan lukien pahanlaatuiset kasvaimet ja leukemia.

Mitä korvauksia voin hakea urheilulaajennuksesta?

Terveysvakuutus on voimassa tavanomaisessa kuntoliikunnassa, jota harrastetaan omaksi iloksi. Vakuutus ei kuitenkaan kata automaattisesti kaikkea liikuntaa.

Tarvitset lisämaksullisen urheilulaajennuksen terveysvakuutukseen, kun

 • olet täyttänyt 15 vuotta ja

 • osallistut urheiluliiton tai -seuran järjestämiin kilpailuihin, otteluihin tai niitä varten järjestettyihin tai valmennusohjelman mukaisiin harjoituksiin

 • harrastat tiettyjä riskialttiita lajeja – katso lista alempana.

Urheilulaajennus kattaa siis kilpaurheilun. Siitä on kyse aina muun muassa silloin, kun kilpailuun, otteluun tai muuhun urheilutapahtumaan liittyy vaatimus esimerkiksi lisenssistä tai pelipassista sekä vakuutusturvasta.

Urheilulaajennuksella ei voi vakuuttaa ammattiurheilua. Ammattiurheilu tarkoittaa urheilemista,

 • josta maksetaan palkkaa saman verran tai enemmän kuin urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetussa laissa säädetään

 • joka edellyttää ottamaan urheilijoiden tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain mukaisen vakuutuksen.

Alle 15-vuotiaan vakuutukseen urheilulaajennusta ei tarvitse erikseen valita, sillä heille terveysvakuutukseen sisältyy aina korkeimman riskiluokan mukainen urheilulaajennus.

Sanna harrastaa maratonjuoksua ja aikoo osallistua seuran järjestämään kilpailuun. Koska harjoittelu tähtää urheiluliiton tai -seuran järjestämään kisaan, hän tarvitsee urheilulaajennuksen kilpailuun ja hänellä on myös oltava vakuutuksessaan urheilulaajennus jo harjoitteluaikana.

Tero harrastaa juoksua oman kuntonsa ylläpitämiseksi ja osallistuu naapuruston hupilenkkitapahtumaan. Urheilulaajennusta ei tarvita, sillä kyse ei ole kilpaurheilusta eikä tapahtuma ole seuran tai liiton järjestämä.

Turva riskiluokan mukaan

Urheilulaajennus on voimassa eri tavoin eri lajeissa. Urheilulajit on jaettu riskiluokkiin, joista näet omaan vakuutukseesi oikean tason. Jos harrastat useita lajeja, valitse vakuutuksen taso sen lajin mukaan, jonka riskiluokka on korkein.

Riskialttiit lajit

Ilman urheilulaajennusta terveysvakuutus ei ole voimassa seuraavia lajeja harrastettaessa tai kokeiltaessa:

 • taistelu-, kamppailu- ja itsepuolustuslajit, kuten judo, karate, paini ja nyrkkeily

 • ilmailulajit, kuten laskuvarjohyppy, benjihyppy, purjelento, riippuliito, ultrakevyellä tai harrasterakenteisella koneella lentäminen

 • siipi- ja leijapurjehdus, leijalautailu ja leijahiihto tai muu vastaava

 • pujottelu, nopeus- ja syöksylasku, freestyle-laskettelu tai muu vastaava

 • alamäkiluistelu, alamäkiajo, kelkkailu tai muu vastaava

 • kiipeilylajit, kuten vuori-, jää- ja kalliokiipeily

 • seinäkiipeily ilman suoja- ja turvalaitteita

 • vaellukset Pohjoismaiden ulkopuolella aavikolla, erämaassa, jäätiköllä tai viidakossa – Pohjoismaihin ei lueta kuuluvaksi Huippuvuoria, Pohjoisen jäämeren saaria eikä Grönlantia

 • valtameriveneily, koskenlasku

 • laite-, tekniikka- ja vapaasukellus

 • roller derby

 • hevosurheilu, kuten ratsastus ja raviurheilu

 • voimaurheilulajit, kuten painonnosto, voimanosto ja kehonrakennus

 • moottoriurheilulajit, kuten ralli, karting, mikroautoilu ja motocross.

Urheilulaajennusta ei myönnetä seuraaviin lajeihin ja harrastuksiin:

 • amerikkalainen ja australialainen jalkapallo

 • rugby

 • lacrosse

 • vapaaottelu

 • off-piste-laskettelu

 • base-hyppääminen.

Riskiluokat urheiluun:

Riskiluokka 1

Agility, ampumahiihto, ampumaurheilu, curling, frisbeegolf, golf, hiihtosuunnistus, hiihtourheilu, jousiammunta, juoksu-urheilu, keilaus, kestävyysjuoksu, kyykkä, kävelyurheilu, lainelautailu, liitokiekkoilu (ultimate), maalipallo, maraton, melonta, miekkailu, nykyaikainen 5-ottelu, padel, paintball, pikaluistelu, purjehdus, pöytätennis, raviurheilu, softball, soutu, sulkapallo, suunnistus, tanssiurheilu, tennis, uintiurheilu (sis. uimahypyt), ultrajuoksu, uppopallo, vesipallo

Riskiluokka 2

Aerobic, baletti, baseball, body pump, crossfit, fitness-urheilu, kahvakuula, kelkkailu, kilpapaintball, kilpavoimistelu, kriketti, kuntonyrkkeily, kädenvääntö, lippupallo, pesäpallo, potkulautailu, purjelautailu (ei sis. leija- ja siipipurjehdus), pyöräily, ringette, rullalautailu, rullaluistelu, seinäkiipeily, squash, taitoluistelu, telinevoimistelu, temppupyöräily, trampoliinivoimistelu, triathlon, valjakkourheilu, vesihiihto, voimistelu, yleisurheilu

Riskiluokka 3

Akrobatia, beach volley, capoeira, cheerleading, futsal, halfpipe, hevosurheilu (kuten ratsastus ja raviurheilu), hockey (sis. hockey, maahockey ja sisähockey), ilmaurheilu (sis. myös esimerkiksi benjihyppy, harrasterakenteisella koneella lentäminen, kuumailmapallolento, laskuvarjohyppy, moottoroitu varjo- ja riippuliito, purjelento, riippuliito, ultrakevyt ilmailu, varjoliito), jalkapallo, judo, jääkiekko (ei sis. alamäkiluistelu), jääpallo, kaukalopallo, karate, kendo, kiipeilylajit, koripallo, käsipallo, laitesukellus, lentopallo, maastopyöräily (ei sis. alamäkipyöräily), mäkihyppy, nyrkkeily, paini (sis. painin eri muodot mukaan lukien lukkopaini), parkour, potkunyrkkeily, , rullakiekko, salibandy, seikkailu-urheilu, sirkusurheilu, taekwondo, taido, taistelu-, kamppailu- ja itsepuolustusurheilu (ei sis. vapaaottelu), tekniikkasukellus, thainyrkkeily, vapaasukellus

Riskiluokka 4

Alamäkilautailu, alamäkiluistelu, alamäkiajo, alppihiihto, nopeus- ja syöksylasku, crashed ice, downhill skateboarding, enduro, freestyle-laskettelu, koskenlasku, leijahiihto, leijalumilautailu, leijasurffaus, lumilautailu, moottoriurheilu (sis. mm. autourheilu, moottoripyöräurheilu ja moottoriveneurheilu), painonnosto, pujottelu, roller derby, siipi- ja leijapurjehdus, vaellukset (Pohjoismaiden ulkopuolella aavikolla, erämaassa, jäätiköllä tai viidakossa), valtameriveneily, vetovarjo, voimamiesurheilu, voimanosto

Mitä terveysvakuutus ei korvaa?

Kosmeettinen tai plastiikkakirurginen hoito ja eräät muut toimenpiteet

 • kosmeettinen hoito tai toimenpiteet

 • plastiikkakirurgiset toimenpiteet

 • rintojen pienennys-, suurennus- tai korjausleikkaukset

 • rasvaimu

 • silmäluomien leikkaukset

Näkökyky

 • näöntarkastus ja silmälasien tai piilolasien hankkiminen

 • heikkonäköisyyden tai taittovirheen tutkimus tai hoito

Hampaiden hoito

 • hammaslääkärin, erikoishammaslääkärin, suuhygienistin tai hammasteknikon suorittama tutkimus tai antama hoito, kun kyse ei ole hammastapaturman hoidosta

 • hampaiden, hampaiden tukielinten ja purentaelinten tutkimus tai hoito, vaikka niiden sairaus on aiheuttanut oireita muualla kuin hampaistossa – tästä poikkeus on hammastapaturman hoito

 • purressa hampaalle tai hammasproteesille aiheutunut vamma, vaikka vahinkoon on vaikuttanut ulkopuolinen tekijä

Päihteiden käyttö ja riippuvuudet

 • lääkeaineen, alkoholin, huumausaineen ja muun huumaavan aineen aiheuttaman sairauden tai vamman hoito

 • riippuvuuksien hoito

Raskaus, synnytys ja lapsettomuus

 • raskauteen liittyvä hoito

 • raskauden ehkäisy

 • raskauden keskeytys

 • lapsettomuuden tutkimus tai hoito

 • sikiön tilan tutkimus

 • keinohedelmöitys

 • vatsalihasten erkauman hoito

 • sterilisaatio

Lääkkeet ja niihin rinnastettavat valmisteet

 • perusvoiteet, ravintovalmisteet, vitamiinit, luontaistuotteet ja vastaavat

 • sidostarpeet

 • ulkomailta ostetut tai tilatut lääkevalmisteet

 • ennaltaehkäisevät valmisteet

 • homeopaattiset ja antroposofiset valmisteet

Ennaltaehkäisy

 • terveystarkastukset, sairauden tai vamman ennaltaehkäisy

 • rokotukset

 • geenitutkimukset

Muut hoitoon liittyvät rajoitukset

 • kotisairaanhoito

 • kotilääkärin palvelut

 • muualla kuin Suomessa annettu sairaanhoito

 • apuvälineet tai urheilua varten hankitut ortoosit ja tuet

 • kuntoutus – tästä poikkeuksia ovat psykoterapia ja fysioterapia, jos nämä turvat sisältyvät vakuutussopimukseen

 • lihavuustutkimukset tai lihavuuden hoito

 • ylimääräisten ihopoimujen hoito

 • suonikohjujen hoito ja poisto

 • erektiohäiriöiden tutkimus tai hoito

 • vaihdevuosioireiden tutkimus tai hoito

 • luomien poisto

 • vaihtoehtohoito kuten homeopaattinen hoito tai antroposofiset tutkimukset

 • akupunktio

 • työterveyshuollon kulut

 • muut hoitokulut, joita ei ole näissä vakuutusehdoissa mainittu korvattavina

 • lapselle ennen tämän syntymää aiheutuneet hoitokulut

Muut rajoitukset

 • kulut muista kuin Fennian pyytämistä lääkärinlausunnoista

 • matka- ja yöpymiskulut

 • kulut omaisten oleskelusta tai vierailusta sairaanhoitolaitoksessa

 • ansiomenetys tai muut välilliset menetykset tai kulut

 • laitos- tai asumispalveluja tuottavan sosiaalialan toimintayksikön palvelut, vaikka niiden toimintaan sisältyisi myös terveydenhuoltopalveluja.

Hampaiden narskuttelu

Vakuutettu kärsii bruksismista eli hampaiden narskuttelusta. Bruksismin hoitokuluja ei korvata vakuutuksesta, sillä kyseessä on hampaiden, hampaiden tukielinten ja purentaelinten tutkimus ja hoito.

CPAP-laite

Vakuutettu sairastaa uniapneaa, ja hänelle on määrätty CPAP-hoitoa. Vakuutus ei korvaa CPAP-laitetta, sillä kyse on apuvälineestä.

1. Sinun on annettava vakuutetun terveysselvitys

Pyydämme terveysselvityksen, kun haet sairaudet kattavaa terveysvakuutusta tai laajennat sitä. Terveysselvitys on voimassa kaksi kuukautta allekirjoituspäivästä.

Vakuutettu täyttää ja allekirjoittaa aina itse oman terveysselvityksensä. Kun vakuutettava on alle 15-vuotias, terveysselvityksen täyttää huoltaja. Syntyvälle lapselle myönnettävä terveysvakuutus edellyttää terveysselvitystä äidiltä.

Joskus tarvitsemme lisätietoja terveysselvitykseen, jolloin pyydämme niitä suoraan vakuutetulta tai lapsen huoltajalta.

Terveysselvityksen tiedot voivat vaikuttaa siihen, voimmeko myöntää terveysvakuutuksen ja minkälainen vakuutuksen sisältö on. Voimme yleensä myöntää vakuutuksen, vaikka vakuutetulla olisi jokin sairaus tai vamma. Tällöin vakuutukseen voidaan terveysselvityksen perusteella lisätä esimerkiksi tiettyä sairautta koskeva rajoitusehto. Ilmoitamme päätöksen rajoitusehdoista aina vakuutetulle ja vakuutuksenottajalle. Voimassa olevan vakuutuksen rajoitusehdot näkyvät vakuutuskirjalla. Terveysselvityksen perusteella mahdollisesti asetettavat rajoitusehdot eivät vaikuta terveysvakuutuksen hintaan.

Joskus vakuutetun terveydentilan vuoksi emme voi myöntää vakuutusta lainkaan. Tällöin ilmoitamme vakuutuksenottajalle hylkäyksestä. Tarkat terveydentilaan liittyvät perustelut ilmoitamme vain vakuutetulle itselleen tai huoltajalle, jos vakuutettava on lapsi.

2. Meillä on oltava ajantasaiset ja oikeat tiedot vakuutetusta

Vastaa kaikkiin kysymyksiimme ja mahdollisiin lisätiedusteluihimme rehellisesti ja täsmällisesti. Jos vakuutetun terveydentilasta on annettu meille vääriä tai puutteellisia tietoja, vakuutussopimus ei välttämättä sido meitä. Voimme myös korottaa vakuutusmaksuja, lisätä rajoituksia vakuutuksiisi tai irtisanoa vakuutuksen.

Olet voinut antaa meille terveystietoja aiemmin henkilövakuutuksen ottamisen yhteydessä, mutta terveysvakuutusta varten tiedot on annettava uudelleen.

3. Vakuutetun on asuttava Suomessa

Vakuutetun on asuttava vakituisesti Suomessa ja kuuluttava Suomen sairausvakuutuslain piiriin. Jos vakuutettu muuttaa pysyvästi pois Suomesta, siitä on ilmoitettava meille viipymättä. Fennialla on tällöin oikeus päättää vakuutus.

Hoitokulujen korvaamisen edellytyksenä on, että

 • hoitokuluvakuutuksesi on voimassa tapaturman sattuessa sekä hoitokulun syntymisen hetkellä

 • tutkimus tai hoito on lääkärin määräämää

 • hoito on annettu Suomessa ja kulut ovat syntyneet Suomessa

 • kuluja ei korvata jonkin lain kuten sairausvakuutus-, liikennevakuutus- tai työtapaturma- ja ammattitautilain nojalla

 • tutkimus tai hoito on yleisesti hyväksytyn lääketieteellisen käsityksen mukaan välttämätön sairauden tai vamman tutkimiseksi tai hoitamiseksi

 • korvauksenhakija on antanut kaikki sellaiset tiedot, joilla korvausvastuu voidaan ratkaista.

Jos haettu kulu ylittää selvästi yleisesti hyväksytyn tason, meillä on oikeus alentaa korvauksen määrää kohtuulliseksi.

Tutkimus- ja hoitotoimenpiteet pitää lähtökohtaisesti tehdä osoittamassamme hoitolaitoksessa. Jos toimenpiteet tehdään muualla, voimme evätä korvauksen kokonaan tai maksaa sen osoittamamme hoitopaikan kustannustason mukaisesti.

Tapaturmaisen haitan ja kuoleman vakuutuskorvausten maksamisen edellytyksenä on, että tapaturmaisen haitan tai tapaturmaisen kuoleman vakuutus on ollut voimassa tapaturman sattuessa.

Tapaturmaisen haitan lisäkorvauksen maksamisen edellytyksenä on, että tapaturmaisen haitan vakuutus on ollut voimassa myös silloin, kun vamma on pahentunut.

Terveysvakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa. Vakuutus korvaa vain Suomessa syntyneitä kuluja.

Kun sairaus alkaa ulkomailla

Mikko saa Espanjan-matkalla aivoverenkiertohäiriön. Ensihoidon jälkeen hän palaa Suomeen jatkohoidettavaksi. Hänellä on matkustajavakuutus ja terveysvakuutus. Matkustajavakuutus korvaa sairaudesta aiheutuneita kuluja vakuutusehdoissa määritellyn keston ajan (esimerkiksi 90 vuorokautta). Sen jälkeen Suomessa syntyneitä hoitokuluja voidaan korvata terveysvakuutuksesta.

Sairaudet kattava terveysvakuutus on voimassa sekä työssä että vapaa-ajalla. Pelkät tapaturmat kattava vakuutus on valintasi mukaan voimassa sekä työssä että vapaa-ajalla tai vain vapaa-ajalla.

Tarkista terveysvakuutuksesi sisältö eli laajuus ja valitut turvat vakuutusehdotuksesta tai vakuutuskirjasta.

Voit vaikuttaa terveysvakuutuksen hintaan, kun valitset vakuutuksen laajuuden, valittujen lisäturvien määrän sekä vakuutusmäärän ja omavastuun suuruuden.

Terveysvakuutuksen maksuun vaikuttavia tekijöitä ovat

 • laajuus eli kattaako vakuutus sairaudet vai ainoastaan tapaturmat

 • tapaturmavakuutuksen voimassaolo: vain vapaa-aikana vai koko ajan

 • valitut lisäturvat

 • vakuutusmäärä

 • omavastuu

 • vakuutetun ikä

 • vakuutuksenottajan osoite

 • vakuutuksen myöntämishetki

 • urheilulaajennuksen riskiluokka

 • syntyvän lapsen vakuutuksessa äidin ikä

Maksuun vaikuttavat tekijät vaihtelevat valittujen turvien mukaan. Jokainen vakuutusturva hinnoitellaan erikseen, koska maksuun vaikuttavat tekijät ovat yksilöllisiä, kuten vakuutusmäärä tai vakuutetun ikä.

Vakuutuksen hinta muuttuu vuosittain, kun vakuutetun ikä muuttuu. Vakuutetun iällä on todettu olevan selvä syy-yhteys vakuutuksesta maksettaviin korvauksiin. Koska henkilövakuutus on usein pitkäaikainen sopimus, hinta voi muuttua pitkällä aikavälillä huomattavasti.

Vakuutusyhtiöllä on oikeus muuttaa vakuutusmaksua myös muissa tilanteissa, esimerkiksi silloin, jos asuinpaikka vaihtuu. Löydät tilanteista lisää tietoa Fennian Yleisistä sopimusehdoista.

Vakuutusmaksun muutos tulee voimaan aina vakuutusmaksun perusteiden muuttumista seuraavan vakuutuskauden alusta.

Tarkista ajantasaiset toimintaohjeet osoitteesta fennia.fi. Sivuiltamme löydät sujuvimman tavan ilmoittaa vahingosta, ohjeet korvauksen hakemiseen ja yhteystiedot palveluille, jotka auttavat selviämään vahingosta.

Ilmoita vahingosta Fenniaan mahdollisimman pian.

Vakuutuskorvausta on haettava Fenniasta kirjallisesti tai sähköisesti vuoden kuluessa siitä, kun korvauksen hakija on saanut tietää vakuutuksen voimassaolosta, vakuutustapahtumasta ja vakuutustapahtumasta aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta.

Korvausvaatimus on joka tapauksessa esitettävä kymmenen vuoden kuluessa vakuutustapahtumasta. Jos vakuutus on otettu henkilövahingon varalta, korvausvaatimus on esitettävä kymmenen vuoden kuluessa vahinkoseuraamuksen aiheutumisesta.

Ilmoituksen tekeminen vakuutustapahtumasta rinnastetaan korvausvaatimuksen esittämiseen. Jos korvausvaatimusta ei esitetä määräajassa, korvauksen hakija menettää oikeutensa korvaukseen.

Korvauksen hakijan on annettava Fennialle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vastuumme selvittämiseksi. Tällaisten asiakirjojen avulla voimme esimerkiksi todeta, onko vakuutustapahtuma sattunut, kuinka suuri on vahinko ja kenelle korvaus on maksettava.

Fennia voi vapautua kokonaan vastuusta tai alentaa korvausta tietyissä tilanteissa. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi, jos vakuutuksenottaja on antanut puutteellisia tai virheellisiä tietoja vakuutusta ottaessaan.

Fennia on vastuusta vapaa sitä vakuutettua kohtaan, joka on aiheuttanut tahallisesti vakuutustapahtuman. Jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeällä huolimattomuudellaan, voimme alentaa korvausta sen mukaan kuin se olosuhteet huomioon ottaen on kohtuullista.

Vakuutuksen sisältö kerrotaan vakuutuskirjassa ja -ehdoissa.

Vakuutussopimuksen keskeiset tiedot on yksilöity vakuutuskirjassa. Lähetämme sinulle vuosittain vakuutusmaksukauden vaihtuessa tiedon vakuutuksen sisällöstä. Tarkista heti vakuutuskirjan saatuasi, että siihen merkityt tiedot pitävät paikkansa. Ilmoita Fenniaan, jos tiedoissa on virheitä tai puutteita.

Vakuutuskirjan mukana saat myös vakuutusehdot. Vakuutusehdoissa selvitetään yksityiskohtaisesti vakuutussopimukseen liittyvät asiat, kuten eri vakuutuksista korvattavat tapahtumat rajoituksineen sekä vakuutussopimukseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet. Vakuutusehdot saat jo ennen vakuutuksen ottamista, jos niin haluat.

Fennialla on oikeus muuttaa vakuutusmaksua ja muita sopimusehtoja vakuutusehdoissa määritellyissä tilanteissa ja tavalla. Jos muutamme vakuutussopimusta, lähetämme sinulle ilmoituksen siitä, miten sopimus muuttuu. Vakuutusmaksu ja vakuutusmäärä voivat muuttua myös indeksitarkistuksen yhteydessä.

Indeksiehto

Indeksiehto kertoo, mihin indeksiin turvien vakuutusmäärät ja omavastuu on sidottu. Korvaukset eivät ole indeksiin sidottuja.

Verotus

Terveysvakuutuksen vakuutusmaksu ei ole yksityishenkilön verotuksessa vähennyskelpoinen.

Hoitokulukorvaukset ja kertakorvaukset, kuten pysyvän haitan korvaus ja lapsen vakavan sairauden turvasta maksettava korvaus, ovat verovapaata tuloa. Maksetut kertakorvaukset ilmoitetaan tulorekisteriin.

Tapaturmaisen kuoleman vuoksi maksettu kuolemantapauskorvaus on kokonaan perintöverotettavaa. Korvauksesta annetaan tieto Verohallinnolle, joka ottaa sen huomioon perintöverotuksessa.

Maksuhäiriö

Vakuutuksenhakijan maksuhäiriön vakavuuden mukaan Fennia voi joko olla myöntämättä vapaaehtoista vakuutusta tai edellyttää, että ensimmäisen vakuutuskauden vakuutusmaksu maksetaan etukäteen ennen kuin vakuutus tulee voimaan.

Vakuutussopimuksen voimassaolo ja irtisanominen

Jatkuva vakuutus on voimassa vakuutuskirjaan merkityn vakuutusmaksukauden kerrallaan, jollei jompikumpi sopijapuoli irtisano sopimusta. Vakuutuksenottajalla on oikeus sanoa vakuutus irti milloin tahansa.

Irtisanominen on aina tehtävä kirjallisesti.

Jos irtisanomisilmoituksessa ei ole erikseen mainittu haluttua päättymispäivää, vakuutus päättyy irtisanomisilmoituksen jättö- tai lähetyspäivästä.

Vakuutusehtojen mukaan Fennia voi sanoa jatkuvan vakuutuksen irti kuukautta ennen vakuutusmaksukauden päättymistä. Vakuutussopimuslaissa ja vakuutusehdoissa on lisäksi mainittu tilanteita, joissa vakuutus voidaan sanoa irti muulloinkin.

Vakuutussopimuksen siirtäminen

Kun lapsi täyttää 18 vuotta, kannattaa siirtää vakuutus vakuutetun omiin nimiin, jotta hän voi itse hoitaa omat vakuutus- ja vahinkoasiansa. Ota yhteyttä asiakaspalveluumme, niin vakuutuksen voi siirtää vakuutuksenottajalta toiselle ilman uutta terveysselvitystä.

Vakuutussopimuksen muuttaminen

Vakuutuksenottaja voi tehdä vakuutussopimukseen muutoksia milloin tahansa, esimerkiksi muuttaa omavastuuta tai vakuutusmäärää. Joissain tilanteissa muutokset vaativat uuden terveysselvityksen, esimerkiksi hoitokulujen vakuutusmäärän korottaminen.

Vakuutusmaksun maksaminen

Kun otat vakuutuksen, saat ensimmäisen laskusi ilman maksua paperilla, jotta voit tilata maksuttoman e-laskun. Seuraavista paperilaskuista perimme vakuutusehtojen mukaisen toimitusmaksun.

Maksa vakuutusmaksu viimeistään laskussa mainittuna eräpäivänä. Jos maksu viivästyy, perimme siitä korkolain mukaista viivästyskorkoa. Jos joudumme lähettämään maksumuistutuksen, perimme siitä lain mukaisen muistutusmaksun.

Jos vakuutusmaksua ei ole maksettu eräpäivänä, Fennialla on oikeus irtisanoa vakuutus päättymään 14 päivän kuluttua irtisanomisilmoituksen lähettämisestä.

Vakuutus on kuitenkin keskeytyksettä voimassa, jos vakuutusmaksu maksetaan ennen irtisanomisilmoituksessa mainittua päättymispäivää.

Jos kyseessä on ensimmäisen vakuutusmaksun laiminlyönti tai aikaa vakuutuksen päättymisestä on kulunut yli kuusi kuukautta, vakuutuksen voi saada voimaan vain hakemalla uuden vakuutuksen ja toimittamalla terveysselvityksen. Muiden vakuutusmaksujen laiminlyöntien vuoksi päätetyt vakuutukset saa uudelleen voimaan maksamalla vakuutusmaksut kuuden kuukauden kuluessa vakuutusten päättymisestä.

Jos olet tyytymätön Fennian päätökseen

Jos olet tyytymätön tai haluat lisätietoja saamastasi korvauspäätöksestä, ota ensin yhteyttä Fenniaan.

FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta antaa riippumattomia neuvoja ja opastusta asiakkaille maksutta. FINE ja sen yhteydessä toimiva Vakuutuslautakunta antavat myös ratkaisusuosituksia riita-asioihin (www.fine.fi).

Kuluttaja voi pyytää erimielisyyksissä neuvoa myös kuluttajaneuvonnasta tai pyytää ratkaisusuositusta kuluttajariitalautakunnalta (www.kuluttajariita.fi).

Korvauspäätökseen tai muuhun vakuutusyhtiön antamaan päätökseen tyytymätön voi panna vireille kanteen vakuutusyhtiön kotipaikan, oman kotipaikkansa tai vakituisen asuinpaikkansa tai vahinkopaikan käräjäoikeudessa. Kanne on pantava vireille kolmen vuoden kuluessa korvauspäätöksen sekä tätä koskevan muutoksenhakuohjeen tiedoksisaannista.

Vakuutusyhtiön toimilupa ja valvontaviranomaiset

Vakuutuksenantajana toimii Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia.

Fennia-konsernin yhtiöt Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia ja Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia ovat saaneet toimilupansa Suomessa ja soveltavat toiminnassaan Suomen voimassa olevaa oikeutta.

Yhtiöiden kotipaikka on Helsinki ja sopimuskielet ovat suomi ja ruotsi.

Valvontaviranomainen

Finanssivalvonta

Puhelin +358 9 183 51

kirjaamo@finanssivalvonta.fi

www.finanssivalvonta.fi

Julkiset rekisterit, joihin Fennia-konsernin yhtiöt on merkitty:

kaupparekisteri, verohallinto, ennakkoperintärekisteri, arvonlisäverovelvollisten rekisteri, vakuutusmaksu- verovelvollisten rekisteri ja työnantajarekisteri.

Luo sivusta PDF-dokumentti

Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluAsiakasedutUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleYritysasiakkaatTietoa FenniastaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusYksityisyyden suoja puhelinpalvelussaEvästeet