Olen liikennevahingon syytön osapuoli

Jos olet liikennevahingon syytön osapuoli, pyydäthän liikennevahingon aiheuttajaa ottamaan yhteyttä omaan vakuutusyhtiöönsä. Liikennevakuutus korvaa liikenneonnettomuudesta aiheutuneita henkilövahinkoja sekä syyttömän osapuolen omaisuusvahinkoja. 

Näin käsittelemme syyttömän osapuolen liikennevahingon

  • Jos olet liikennevahingon aiheuttaja ja sinulla on ajoneuvon vakuutukset Fenniassa, ilmoita vahingosta meille välittömästi. Ilmoituksessa saamme syyttömän osapuolen yhteystiedot sekä tiedot vahinkotapahtumasta.
  • Ilmoituksen saatuamme otamme syyttömään osapuoleen yhteyttä ja kerromme tarkemmat ohjeet käsittelyn etenemisestä ja tarvittavista selvityksistä.
  • Syyttömänä osapuolena voit myös itse tehdä vahinkoilmoituksen, jolloin korvausasia tulee vireille. Ennen kuin korvausasia voidaan ratkaista, on Fennialla kuitenkin velvollisuus kuulla myös vakuutuksenottajaa.

Mitä liikennevakuutus korvaa?

Liikennevakuutus korvaa liikennevahingon syyttömälle osapuolelle

  • sairaanhoitokuluja
  • muita henkilövahingosta aiheutuneita kuluja ja menetyksiä (ansionmenetys, korvaus tilapäisestä haitasta, korvaus pysyvästä haitasta sekä pysyvästä kosmeettisesta haitasta)
  • ajoneuvon korjauskuluja tai ajoneuvon lunastuksen, jos ajoneuvoa ei voida kohtuullisin kuluin korjata
  • ajoneuvon seisonnasta aiheutunutta menetystä korjausajalta. Seisonta-ajalta korvataan liikennevahinkolautakunnan ohjeiden mukainen normikorvaus. Jos auto on tarpeellinen työssä, korvataan sijaisauton vuokrauskuluja lautakunnan ohjeiden mukaan. Sijaisauton tarve on aina erikseen selvitettävä Fennialle ennen kuin sijaisauton kulut voidaan korvata. Jos sijaisauto myönnetään, sen vuokrauskuluista korvataan 94 %.
  • muita omaisuusvahinkoja.

Näin ilmoitat vahingosta

  • Soita Fennian Autoapu 24h -palveluun p. 010 503 2001.
  • Voit ilmoittaa vahingosta myös Oma Fennia -palvelussa ja hoitaa siellä vahinkoon liittyviä asioita. Palveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla.
 Tulosta