Hyppää sisältöön
  Henkilöasiakkaat
 • Fennia
 • Henki-Fennia
 • Ohjeet
 • Yritykset ja yhteisöt
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

 • Etusivu
 • Kuolinpesän vakuutusten hoitaminen

Kuolinpesän asioiden hoito – vakuutukset

Läheisen poismenon tuoman surun ohella on hoidettava monia käytännön asioita. Kuolemaan liittyy paljon paperitöitä, koska juuri mikään asia ei tapahdu automaattisesti. Tämän sivun tarkoituksena on helpottaa kuolinpesän vakuutusasioiden hoitamista.

Kuolinhetkellä vainajan omaisuus siirtyy kuolinpesän osakkaille, jotka yhdessä päättävät kuolinpesän vakuutusasioista perinnönjakoon saakka. Perinnönjaon tekemiselle ei ole laissa määrättyä määräaikaa, mutta perunkirjoitus on pidettävä kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta.

Kuolinpesän vakuutusten voimassaolo

Tieto vainajan kuolinpäivästä tulee Fennian tietoon Digi- ja väestötietovirastosta, mutta henkilövakuutukset (esimerkiksi sairauskulu-, tapaturma- ja matkustajavakuutus) eivät pääty automaattisesti. Henkilövakuutukset voi irtisanoa vainajan kuolinpäivään.

Omaisuusvakuutukset, jotka ovat olleet vainajan nimissä, jäävät voimaan siihen asti, kunnes ne irtisanotaan kirjallisesti. Vakuutukset kannattaa kuitenkin pitää voimassa siihen asti, että vakuutettu omaisuus jaetaan tai myydään. Tämän jälkeen uusi omistaja huolehtii omaisuuden vakuuttamisesta.

Vastuu- ja oikeusturvavakuutukset ovat aina voimassa kotivakuutuksen yhteydessä, joten ne päätetään kirjallisella irtisanomisella, kun kotivakuutus päätetään. Ne ovat voimassa esimerkiksi leskelle, jos hän on asunut samassa taloudessa menehtyneen henkilön kanssa.

Voit irtisanoa vakuutukset Oma Fennia -verkkopalvelussa. Irtisanominen edellyttää, että asian hoitajalla on valtakirja kuolinpesän asioiden hoitoon tai että kaikki kuolinpesän osakkaat ovat allekirjoittaneet irtisanomisilmoituksen. Lähetä valtakirja ja irtisanomislomakkeet Oma Fenniassa viestin liitteenä. Voit kirjautua Oma Fenniaan verkkopankkitunnuksillasi, vaikka et olisi Fennian asiakas.

Valtakirja
Irtisanomislomake

Kuolinpesän ajoneuvovakuutus jatkuu normaalisti, kunnes ajoneuvo rekisteröidään uudelle omistajalle. Tällöin kuolinpesän vakuutus päättyy automaattisesti Traficomin omistajanmuutosilmoituksen perusteella.

Kuolinpesän ajoneuvon liikennekäytöstäpoisto

Liikennekäytöstäpoiston voi tehdä rekisteröintejä tekevällä katsastustoimipaikalla tai vakuutusyhtiössä. Mukaan tarvitaan voimassa olevan rekisteröintitodistuksen ilmoitusosa (II osa). Jos kuolinpesällä ei ole ilmoitusosaa, pesän osakas voi tehdä liikennekäytöstäpoiston esittämällä perukirjan tai vainajan virkatodistuksen osoituksena kuolinpesän osakkuudesta.

Lisätietoja kuolinpesän ajoneuvoasioista saat Traficomin verkkopalvelusta .

Muutosten tekeminen kuolinpesän vakuutuksiin

Kuolinpesän osakkaat vastaavat yhdessä kuolinpesää koskevista vakuutuksista. Käytännön syistä ja asioiden sujuvoittamiseksi kuolinpesän osakkaiden kannattaa valtuuttaa yksi henkilö toimimaan kaikkien puolesta. Tätä varten kaikkien kuolinpesän osakkaiden täytyy allekirjoittaa valtakirja ja selvitys kuolinpesän osakkaista, jotta kuolinpesän edustaja voi käsitellä kuolinpesän nimellä olevia vakuutuksia.

Kuolinpesän osakkaat selviävät perukirjan osakasluettelosta ja sukuselvityksestä, joten toimita niistä kopio. Perukirjasta riittää osuus, jossa osakkaat on listattu sekä lopusta allekirjoitussivu tai -sivut. Jos perukirja on vahvistettu Digi- ja väestötietovirastossa, sukuselvitystä ei tarvitse toimittaa meille erikseen.

Asioiminen ilman valtakirjaa

Ennen perukirjan ja sukuselvityksen valmistumista tai ilman valtakirjaa voi kuolinpesän asioita hoitava henkilö osoittaa osallisuutensa kuolinpesään virkatodistuksella tai väestörekisterikeskuksen otteella, josta selviää sukulaisuussuhde vainajaan. Osakkuutensa todistaneelle henkilölle voidaan antaa rajallisesti tietoja kuolinpesän vakuutusasioista.

Voimme kertoa esimerkiksi:

 • onko kuolinpesän omaisuus vakuutettu ja voimassa

 • onko vainajalla avoimia laskuja ja antaa tiedot avoimien laskujen maksamiseksi.

Voimme myös purkaa sähköisen asioinnin, jolloin vakuutuskirjat ja laskut lähetetään kuolinpesän osoitteeseen.

Kuolinpesän nimellä olevien vakuutusten irtisanominen

Vakuutukset eivät saa jäädä kuolinpesän nimiin sen jälkeen, kun kuolinpesä on jaettu, sillä omaisuus siirtyy eteenpäin. Kuolinpesän jakamisen jälkeen osakkaiden vastuulla on toimittaa irtisanomisilmoitus kuolinpesän nimissä olevista vakuutuksista. Tieto kuolinpesän jakamisesta ei tule Fenniaan automaattisesti.

Irtisanomista varten tarvitsemme:

 • irtisanomislomakkeen

 • irtisanomislomakkeeseen selvityksen kuolinpesän osakkaista (perukirja tai katkeamaton sukuselvitys) sekä kaikkien pesän osakkaiden allekirjoitukset

 • jos jollakin osakkaalla tai henkilöllä on valtakirja kuolinpesän asioiden hoitamiseen, kopio valtakirjasta ja valtuutetun allekirjoitus irtisanomislomakkeeseen.

 • jos kyseessä pesänselvittäjä, tarvitsemme kopion pesänselvittäjämääräyksestä sekä irtisanomisilmoituksen pesänselvittäjän allekirjoituksella.

Valtakirja
Irtisanomislomake

Lähetä valtakirja ja irtisanomislomakkeet Oma Fenniassa viestin liitteenä. Voit kirjautua Oma Fenniaan verkkopankkitunnuksillasi, vaikka et olisi Fennian asiakas.

Mahdolliset ylimääräiset vakuutusmaksut palautetaan kuolinpesän tilille, jos Fennialla on tilinumerotieto. Kuolinpesän asioita hoitavalla henkilöllä on oikeus muuttaa tilinumeroa, jos tämä on mainittu valtakirjassa.

Voinko hyödyntää sähköistä allekirjoitusta kuolinpesän vakuutusasioiden hoitamisessa?

Sähköistä allekirjoitusta voi käyttää kuolinpesän vakuutusasioissa. Kaikkien kuolinpesän osakkaiden pitää allekirjoittaa sähköisesti samanlaiset irtisanomisilmoitukset tai valtakirjat.

Oma Fennia -palvelua voi hyödyntää myös silloin kun yksi kuolinpesän osakkaista on valtuutettu hoitamaan kuolinpesän vakuutusasioita. Valtuutettu henkilö voi ilmoittaa muutoksista tai irtisanomisesta Oma Fennian kautta.

Korvauksen hakeminen henkivakuutuksesta

Menehtyneen läheisesi henkivakuutus päättyy hänen kuolinpäivänään. Huolehdi korvausten hakemisesta.

Sanasto

Lisää aiheesta

Korvauksen hakeminen henkivakuutuksesta kuolemantapauksessa

Lue lisää
Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluAsiakasedutUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleYritysasiakkaatTietoa FenniastaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusYksityisyyden suoja puhelinpalvelussaEvästeet