Hyppää sisältöön
  Henkilöasiakkaat
 • Fennia
 • Henki-Fennia
 • Ohjeet
 • Yritykset ja yhteisöt
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

 • Etusivu
 • Kotivakuutus, tuote-esite

Kotivakuutus, tuote-esite

Voimassa 17.6.2024 alkaen

Turvaa kotisi vahinkojen varalta

Palo, myrsky tai murto. Elämä on välillä ennakoimatonta, ja odottamattomat tapahtumat voivat aiheuttaa taloudellista haittaa ja päänvaivaa. Fennian kotivakuutuksella vakuutat kotisi irtaimiston ja rakennukset erilaisten vahinkojen varalta.

Kotivakuutus tuo turvaa kotisi vahinkojen varalle, jotta sinä voit keskittyä tärkeimpään.

Kerromme tässä tuote-esitteessä vakuutusten keskeisen sisällön ja oleelliset rajoitukset. Fennian kotivakuutuksen yksityiskohtaiset tiedot ovat vakuutusehdoissa, vakuutustarjouksessa ja -kirjassa, joten tutustu niihin huolellisesti. Tutustu myös Fennian yleisiin sopimusehtoihin.

Ikoni - idea

Löydät vakuutusehdot ja vakuutuskirjasi Oma Fennia -palvelusta.

Tuote-esitteessä läpikäydyt korvausesimerkit ovat yksittäisiä tapauksia. Huomaa, että korvauspäätökseen vaikuttavat aina kunkin vahinkotilanteen olosuhteet, minkä vuoksi ratkaisun lopputulos voi poiketa tuote-esitteen esimerkeistä.

Kotivakuutuksella turvaat kotisi ja kodin tavarat eli irtaimiston. Autamme valitsemaan sinulle sopivan vakuutuksen.

Voit siis vakuuttaa Fennian kotivakuutuksella omakotitalon, vapaa-ajan asunnon tai muun omistuksessasi olevan rakennuksen, huoneiston kiinteän sisustuksen ja kodin tai vapaa-ajan asunnon irtaimiston.

Mitä tarkoittavat täydestä arvosta vakuuttaminen ja vakuutusmäärän perusteella vakuuttaminen?

Voit vakuuttaa irtaimiston tai rakennuksen täydestä arvosta tai vakuutusmäärän perusteella.

Täydestä arvosta vakuuttaminen

 • Täydestä arvosta vakuuttaminen perustuu pinta-alaan: rakennuksen osalta kokonaispinta-alaan ja irtaimiston osalta taas asuinpinta-alaan.

 • Tällöin sinun ei tarvitse määritellä omaisuutesi arvoa, kun ostat vakuutuksen. Huolehdi kuitenkin, että annat vakuutusta ostaessasi oikeat tiedot vakuutettavasta kohteesta.

 • Täydestä arvosta vakuuttaminen ei tarkoita sitä, että saat aina vanhasta vahingoittuneesta omaisuudesta uuden vastaavan omaisuuden hinnan mukaisen korvauksen. Korvauksen määrään vaikuttavat myös muut vahinkotilanteen olosuhteet, kuten vahingoittuneen omaisuuden ikä.

Vakuutusmäärän perusteella vakuuttaminen

 • Vakuutusmäärän perusteella vakuutettaessa vakuutus perustuu ilmoittamaasi omaisuuden arvoon. Omaisuuden arvo määritellään joko jälleenhankinta-arvon tai päivänarvo mukaan.

 • Tällöin ilmoittamasi ja vakuutuskirjassa näkyvä vakuutusmäärä on suurin korvauksen määrä, jonka voit saada meiltä vahinkotilanteessa. Muista, että on sinun vastuullasi vakuutuksenottajana ilmoittaa meille omaisuutesi todellista arvoa vastaava vakuutusmäärä ja seurata sen riittävyyttä.

 • Vaikka vakuuttaisit omaisuutesi vakuutusmäärän perusteella, korvausta ei kuitenkaan makseta enempää kuin vahingoittuneen omaisuuden todellisen arvon verran.

Vakuutusmäärän ja sen riittävyyden seuraaminen on tärkeää myös alivakuutustilanteen varalta. Jos vakuutuskirjassa näkyvä vakuutusmäärä on merkittävästi pienempi kuin omaisuuden todellinen arvo, omaisuutesi on alivakuutettu. Alivakuutustilanteessa korvausta maksetaan alivakuutussuhteessa eli vakuutusmäärän ja omaisuuden todellisen arvon välisessä suhteessa.

Esimerkki

Omaisuutesi todellinen arvo on 20 000 euroa, mutta se on vakuutettu vain 15 000 euron edestä. Jos vahingon määrä on 2 000 euroa, korvaus on 1 500 euroa, josta vähennetään omavastuu.

Huutomerkki -ikoni

Muista pitää vakuutuksesi ajan tasalla ja ilmoittaa muutoksista mahdollisimman pian!

Mitä vakuutuksen omavastuu tarkoittaa?

Kaikkiin vahinkoihin liittyy aina omavastuuosuus, joka jää sinun itsesi maksettavaksi. Omavastuu on merkitty vakuutuskirjaasi ja vähennämme sen vahingon määrästä.

Irtaimistolle otettu vakuutus kattaa kodissasi olevat tavarat, jotka on tarkoitettu kotitalouskäyttöön. Näitä ovat esimerkiksi huonekalut, vaatteet, astiat, sisustuselementit, harrastus- ja urheiluvälineet sekä viihde-elektroniikka. Voit vakuuttaa myös vapaa-ajan asunnon irtaimiston, mutta huomaathan, että irtaimistovakuutuksesta ei korvata päivittäisessä käytössä olevia tavaroita, kuten matkapuhelinta tai silmälaseja.

Huutomerkki -ikoni

Vapaa-ajan asunnon vakuutuksesta ei korvata päivittäisessä käytössä olevien tavaroiden, kuten matkapuhelimen tai silmälasien, vahinkoja.

Vakuutus kattaa myös omaisuuden, jonka olet vuokrannut tai lainannut yksityishenkilönä oman kotitaloutesi käyttöön. Edellytyksenä tälle on, että vuokrattu tai lainattu omaisuus kuuluisi sinun omistamanasi koti-irtaimistosi vakuutuksen piiriin ja että sille aiheutuneita vahinkoja ei korvata muusta vakuutuksesta.

Omistatko polkupyörän, jonka arvo on yli 3 000 euroa tai onko yksittäisen esineesi arvo yli 6 000 euroa? Kotivakuutuksessa yksittäisen esineen enimmäiskorvausmäärä on 6 000 euroa. Tämän lisäksi alla luetelluille esineryhmille on myös määritelty enimmäiskorvausmäärät. Arvokkaammat polkupyörät, arvoesineet sekä kokoelmat voit vakuuttaa erikseen erityisirtaimistona.

Kotivakuutus on voimassa vakuutuskirjaan merkityssä vakuutuspaikassa, joten tarvitset erillisen vakuutuksen myös silloin, jos säilytät omaisuuttasi muualla kuin vakuutuspaikassa.

Mitä irtaimiston vakuutuksella ei voi vakuuttaa?

Jos asut kerros-, rivi-, pari- tai erillistalossa, taloyhtiön ja osakkaan välistä vastuunjakoa sääntelee asunto-osakeyhtiölaki. Osakkeenomistajana tai vuokralaisena tarvitset vakuutuksen huoneistosi kiinteälle sisustukselle.

Kiinteällä sisustuksella tarkoitetaan koneita, laitteita, pinnoitteita ja kiintokalusteita, joiden kunnossapito on asunto-osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajan vastuulla. Näitä ovat esimerkiksi

 • kiinteät koneet ja laitteet, kuten astianpesukone, jääkaappi, pakastin tai liesi

 • pinnoitteet, kuten parketti, laatoitus tai tapetit

 • kiintokalusteet, kuten keittiöön ja kylpyhuoneeseen asennetut kaapit.

Kiinteän sisustuksen vakuutusmäärän näet vakuutuskirjastasi. Muista huomioida vakuutusmäärässä myös huoneistossasi tehdyt sisustus- ja parannustyöt, jotka poikkeavat taloyhtiön perustasosta.

Kiinteälle sisustukselle sattuneita vahinkoja korvataan silloin, kun kiinteistön oma vakuutus, asunto-osakeyhtiö, muu osakkeenomistaja tai vuokralainen ei korvaa vahinkoa.

Kiinteän sisustuksen vakuutus ei kata osakkeenomistajan kunnossapitovastuun laajennuksia, joista on sovittu yhtiöjärjestyksessä.

Esimerkki

Rivitaloyhtiössä on päätetty yhtiökokouksessa, että osakkaat vastaavat kylpyhuoneen vedeneristyksestä, joka asunto-osakeyhtiölain tavanomaisen vastuunjaon mukaan kuuluisi yhtiön vastuulle. Tämänkaltaista osakkeenomistajan kunnossapitovastuun laajennusta ei voida vakuuttaa Fennian kotivakuutuksella.

Kun otat vakuutuksen omistamallesi omakotitalolle tai muulle rakennukselle, vakuutat itse rakennuksen, siihen kuuluvan tekniikan ja kiinteät LVISA-järjestelmät sekä kiinteät sisustukset.

Fennian rakennusvakuutuksella katat lisäksi

 • rakennukseen kiinnitetyn, enintään sen kerrosalan kokoisen lasittamattoman terassin

 • asuinrakennuksen pihamaan ja tavanomaisesti hoidetun piha-alueen sekä näiden maaperän ja kasvit enintään 10 000 euroon asti

 • rakennus- ja korjausmateriaalit enintään 10 000 euroon asti, kun materiaalit ovat vakuutuspaikassa tai vakuutuspaikkaan siirrettävänä.

Rakennuksen piha-alueella olevat tavanomaiset rakennelmat kuuluvat rakennuksen vakuutukseen ja yksittäisen rakennelman enimmäiskorvausmäärä on 6 000 euroa. Tällaisia rakennelmia ovat esimerkiksi aita, leikkimökki tai uima-allas. Arvokkaammat kohteet, kuten esimerkiksi varasto tai autotalli, tulee vakuuttaa erillisellä vakuutuksella.

Huomaa, että varastoidun irtaimiston vakuutusmäärä on 6 000 euroa (lue lisää Varastoitu irtaimisto vakuutuspaikassa .).

Huutomerkki -ikoni

Vakuutuskirjassasi mainittu vakuutusmäärä on suurin korvausmäärä, jonka voit saada yksittäisen rakennelman vahingosta. Jos piha-alueellasi on tätä arvokkaampia rakennelmia, muista vakuuttaa ne erikseen.

Fennian kotivakuutus on kotitalouden yhteinen turva. Se tarkoittaa, että vakuutus koskee sinua ja kaikkia kanssasi vakituisesti samassa taloudessa ja osoitteessa asuvia perheenjäseniä.

Vuokralaiset, alivuokralaiset ja yhteisasunnon muut kuin samassa taloudessa vakinaisesti asuvat tarvitsevat oman kotivakuutuksen.

Huutomerkki -ikoni

Vain vakuutuksenottaja voi tehdä muutoksia vakuutukseen.

Jos olet vakuutuksenottaja ja haluat antaa esimerkiksi samalla vakuutuksella vakuutetulle puolisollesi oikeuksia asioiden hoitamista varten, sinun täytyy joko kirjallisesti tai Fennian verkkopalvelussa valtuuttaa hänet toimimaan puolestasi.

Irtaimistolle ottamasi vakuutus on voimassa vakuutuspaikassa eli kotonasi tai vapaa-ajan asunnollasi. Myös Suomessa tilapäisesti muualle siirretty irtaimisto on vakuutettuna, jos se palautuu vakuutuspaikkaan 12 kuukauden kuluessa siirtämispäivästä.

Autossa, perävaunussa tai veneessä olevan omaisuuden enimmäiskorvausmäärä on varkaus ja murtovahingoissa 3 000 euroa.

Rakennukselle tai kiinteälle sisustukselle ottamasi vakuutus on voimassa vakuutuskirjaan merkityssä vakuutuspaikassa.

Vakuutuspaikan näet vakuutuskirjastasi.

Irtaimisto on turvattu myös muuton aikana, kun muutat vakituisesta asunnosta toiseen vakituiseen asuntoon. Muuton aikana irtaimiston vakuutus on voimassa muuttokuljetuksissa sekä molemmissa kodeissa enintään 2 kuukauden ajan muuton alkamisesta. Jos muutto kestää yli 2 kuukautta, täytyy vanhan ja uuden kodin irtaimiston vakuutusten olla voimassa samaan aikaan.

Huutomerkki -ikoni

Muista päivittää vakuutus ajan tasalle muuton yhteydessä.

Jokaiselle vakuutettavalle rakennukselle ja irtaimistolle tulee valita oma vakuutuskokonaisuus. Eli esimerkiksi koti-irtaimistolle sekä omakotitalolle tulee valita omat vakuutuskokonaisuudet. Alta näet valikoimassa olevia turvia.

Näet valitun vakuutuskokonaisuuden vakuutuskirjasta. Muista tarkistaa, että vakuutukset ovat turvien osalta haluamasi mukaisia.

Kotivakuutus korvaa äkillisiä ja ennalta arvaamattomia vahinkotapahtumia. Tämä tarkoittaa käytännössä tapahtumia, joita on vaikea estää ja joihin on melkein mahdotonta varautua.

Ikoni - idea

Tutustu kotivakuutuksen ehtoihin, joissa on kerrottu tarkemmin vakuutuksen rajoituksista.

Huolehdi omaisuudestasi

Kotivakuutuksen vakuutusehdoissa on suojeluohjeita, jotka auttavat sinua huolehtimaan omaisuudestasi. Kun noudatat niitä, voit ehkäistä ja pienentää vahinkoja.

On tärkeää, että vakuutuksenottajan lisäksi muut vakuutetut ymmärtävät ja noudattavat näitä ohjeita. Vakuutuksenottajana velvollisuutesi on huolehtia tästä.

Jos suojeluohjeita ei noudateta, voidaan vahinkotilanteessa korvausta alentaa tai evätä se kokonaan.

Kun vahinko sattuu, sinun on tehtävä vahinkoilmoitus Fennialle mahdollisimman pian. Huomaathan, että sinun on myös varattava Fennialle mahdollisuus selvittää vahinkoa ennen sen korjaamista.

Selvitysten jälkeen määritämme irtaimiston ja rakennuksen arvon. Vahingon määrä lasketaan vahingoittuneen omaisuuden ja vakuutusmuodon perusteella joko

 • jälleenhankinta-arvon

  Jälleenhankinta-arvo tarkoittaa rahamäärää, jolla saisi uuden samanlaisen tai vastaavanlaisen omaisuuden vahingoittuneen omaisuuden tilalle.

 • päivänarvon tai

  Päivänarvolla tarkoitetaan sitä rahamäärää, joka saadaan, kun omaisuuden jälleenhankinta-arvosta vähennetään arvon alentuminen, joka on aiheutunut esimerkiksi iästä ja käytöstä.

 • käyvän arvon mukaan.

  Käyvällä arvolla tarkoitetaan sitä rahamäärää, joka esineellä yleisesti olisi, jos se myytäisiin vapailla markkinoilla.

Huomaa, että vahingon määrän perusteena on omaisuuden arvo juuri ennen vahinkoa.

Fennia voi korvata vahinkoja kolmella tavalla:

 • Fennialla on oikeus korjauttaa tai rakennuttaa vahingoittunut omaisuus uudelleen.

 • Fennia voi hankkia varastetun, rikkoutuneen tai tuhoutuneen omaisuuden tilalle vastaavan omaisuuden.

 • Fennia voi maksaa korvauksen rahana.

Ikoni - idea

Vakuutusehdoissa kerromme tarkemmat tiedot korvaamistavoista sekä edellä mainituista arvonmäärityksistä. Löydät vakuutusehdot Oma Fennia -palvelusta.

Fennialla on myös vahingosta selviytymisen palveluita, jotka auttavat vahingon sattuessa.

Fennian Taloapu 24h -palvelu

Fennian Taloapu 24h auttaa ympäri vuorokauden kaikissa omakotitalon, ulkorakennuksen tai kesämökin rakennusvahingoissa.

Fennian Taloapu 24h tekee vahinkoilmoituksen puolestasi, tilaa vahinkokartoituksen ja auttaa sinua vahinkojen korjaamisessa.

Fennian Mobiililaitevahinkopalvelu

Fennian Mobiililaitevahinkopalvelu auttaa, kun puhelin tai tabletti hajoaa.

Jos puhelimelle tai tabletille sattuu vahinko, voit viedä laitteen korjattavaksi suoraan kumppanillemme. Tarkasta lähin korjausliike osoitteesta fennia.fi.

Kaikkien vahingosta selviytymisen palveluiden yhteystiedot löydät osoitteesta fennia.fi.

Miten korvaamme irtaimistovahinkoja?

Jos vahingoittunut esineesi voidaan korjata, korvaamme ensisijaisesti kohtuulliset korjauskustannukset. Korvausmäärään vaikuttavat esineen ikä ja kunto. Korjauskustannukset eivät saa kuitenkaan ylittää vahingoittuneen esineen päivänarvoa.

Huomaa, että vakuutuksesta ei korvata vahingoittuneeseen tavaraan liittyvää tunnearvoa.

Mitä tarkoittavat ikävähennykset irtaimiston vahingoissa?

Useimmissa tapauksissa omaisuus menettää arvoaan ajan myötä, joten esineen ikä vaikuttaa korvaukseen silloin kun omaisuus korvataan uudella vastaavalla omaisuudella. Tätä kutsutaan ikävähennykseksi. Katso ikävähennystaulukosta miten esineen ikä vaikuttaa korvauksiin.

Ikävähennys on omaisuuden jälleenhankinta-arvosta tehtävä vähennys, joka perustuu omaisuuden käyttöikään.

Ikävähennystä ei tehdä alkuperäiseltä ostovuodelta eikä siinä tilanteessa, jos vahingoittunut esine korjataan. Alkuperäinen ostovuosi päättyy, kun kalenterivuosi vaihtuu. Tähän ei vaikuta se, että mihin aikaan vuodesta esine on alun perin hankittu.

8:n eri esineryhmän ikävähennysprosentit esineryhmien tai esineiden iän perusteella yhden vuoden iästä 8 vuoden ikään asti. Esineen iällä tarkoitetaan alkuperäisen ostovuoden ja vahingon sattumisvuoden kalenterivuosien erotusta. Esineryhmän ikävähennys ei voi olla taulukossa mainittua arvoa suurempi.

Ikävähennys lasketaan esineen jälleenhankinta-arvosta. Esineen tai laitteen yksittäisen osan ikävähennys tehdään kokolaitekokonaisuuden iän mukaan, vaikka yksittäinen osa olisi nuorempi.

Vähennystä ei tehdä alkuperäiseltä ostovuodelta. Alkuperäinen ostovuosi päättyy, kun kalenterivuosi vaihtuu. Tähän ei vaikuta se, mihin aikaan vuodesta esine on alun perin hankittu.

Ikävähennys tehdään myös vahinkovuodelta. Eri omaisuusryhmissä käytettävä ikävähennyksen jälkeinen prosentuaalinen arvo on merkitty oheiseen taulukkoon. 

1. esineryhmä: kodinkoneet. 
•	1 vuosi: 5 %
•	2 vuotta: 10 %
•	3 vuotta: 20 %
•	4 vuotta: 30 %
•	5 vuotta: 40 %
•	6 vuotta: 50 %
•	7 vuotta: 60 %
•	8 vuodesta eteenpäin: 80 %

2. esineryhmä: tietokoneet, tabletit, matkapuhelimet ja kannettavat elektroniset laitteet
•	1 vuosi: 25 %
•	2 vuotta: 50 %
•	3 vuotta: 75 %
•	4 vuodesta eteenpäin: 90 %
3. esineryhmä: muut elektroniset ja optiset laitteet.
•	1 vuosi: 5 %
•	2 vuotta: 10 %
•	3 vuotta: 20 %
•	4 vuotta: 30 %
•	5 vuotta: 40 %
•	6 vuotta: 50 %
•	7 vuotta: 60 %
•	8 vuodesta eteenpäin: 80 %
4. esineryhmä: polkupyörät, sähköiset liikkumisvälineet ja niiden varusteet
•	1 vuosi: 10 %
•	2 vuotta: 20 %
•	3 vuotta: 30 %
•	4 vuotta: 40 %
•	5 vuotta: 50 %
•	6 vuotta: 60 %
•	7 vuotta: 70 %
•	8 vuodesta eteenpäin: 80 %
5. esineryhmä: silmä- ja aurinkolasit.
•	1 vuosi: 20 %
•	2 vuotta: 40 %
•	3 vuotta: 60 %
•	4 vuodesta eteenpäin: 80 %
6. esineryhmä: huonekalut ja valaisimet.
•	1 vuosi: 10 %
•	2 vuotta: 20 %
•	3 vuotta: 30 %
•	4 vuotta: 40 %
•	5 vuotta: 50 %
•	6 vuotta: 60 %
•	7 vuotta: 70 %
•	8 vuodesta eteenpäin: 80 %
7. esineryhmä: muu irtaimisto.
•	1 vuosi: 10 %
•	2 vuotta: 20 %
•	3 vuotta: 30 %
•	4 vuotta: 40 %
•	5 vuotta: 50 %
•	6 vuotta: 60 %
•	7 vuotta: 70 %
•	8 vuodesta eteenpäin: 80 %
8. esineryhmä: Arvoesineet, soittimet, kokoelmat, aseet, veneet, kanootit ja perämoottorit = arvo lasketaan käyvän arvon mukaan.

Korvausesimerkki

Veera on jalkapalloharjoituksissa kesäkuussa 2023 ja kotiin lähtiessä hän huomaa, että hänen polkupyöränsä on viety ja ainoastaan vaijerilukko on jäljellä. Veera tekee rikosilmoituksen pyörävarkaudesta ja ottaa sen jälkeen yhteyttä Fenniaan.

Veera on ostanut polkupyöränsä toukokuussa vuonna 2020. Uuden, vastaavan polkupyörän hinta on 800 €.

Ikävähennystä ei tehdä alkuperäiseltä ostovuodelta. Ikävähennykset tehdään kuitenkin kolmelta seuraavalta vuodelta ikävähennystaulukon mukaan. Vahingosta vähennetään myös Veeran omavastuuosuus 150 €.

Ikävähennysten jälkeen summaksi saadaan 560 € (800 € x 0,7 = 560 €). Tästä summasta vähennetään vielä omavastuuosuus (560 € - 150 € = 410 €).

Fennia korvaa Veeralle 410 €.

Miten korvaamme rakennusvahinkoja?

Kun olet vakuuttanut rakennuksen sen täydestä arvosta, vahingon sattumisen aikaiset rakennuskustannukset vaikuttavat korvauksen määrään. Myös rakennuksen kunto ennen vahinkoa vaikuttaa siihen, millaisen korvauksen voit saada vahingosta.

Jos vahingoittuneen rakennuksen korjaaminen on kohtuullisin kuluin mahdollista, vahingon määrä on korjauskulut. Korvauksen määrä on normaalisti korjauskulut vähennettynä omavastuulla.

Jos vahingoittuneen rakennuksen korjaus ei ole kohtuullisin kuluin mahdollista ja vahingoittuneen omaisuuden arvo oli välittömästi ennen vahinkoa alle 50 prosenttia uuden samanlaisen tai ominaisuuksiltaan vastaavan omaisuuden jälleenhankinta-arvosta, vahingon määrä on omaisuuden päivänarvo.

Korvausesimerkki

Henrikin kesämökki on rakennettu 1965, mutta viime vuosina rakennuksen ylläpito on jäänyt enimmäkseen tekemättä. Tästä syystä rakennuksen arvo on laskenut enemmän kuin tavallisesti ja jopa niin paljon, että sen päivänarvo on vähemmän kuin 50 % rakennuksen jälleenhankinta-arvosta.

Rajussa syysmyrskyssä puu kaatuu mökin päälle ja osa vesikatosta vaurioituu. Vahingon määrä arvioidaan ensin jälleenhankinta-arvon mukaan. Vahingoittunut vesikatto ja alla olevat rakenteet pitää korjata, ja ikävähennyksen jälkeen vahingon määrä olisi 6 500 €.

Vahinkotarkastuksen yhteydessä rakennusinsinööritoimisto on arvioinut rakennuksen päivänarvon olevan 41 % rakennuksen jälleenhankinta-arvosta. Koska rakennuksen arvo oli vähemmän kuin 50 % sen jälleenhankinta-arvosta, vahinko korvataan päivänarvon perusteella.

Lopullinen vahinkomäärä saadaan silloin laskemalla jälleenhankinta-arvon mukaisesta vahingosta niin suuri osa kuin päivänarvon ja jälleenhankinta-arvon välinen suhde osoittaa.

6 500 € x 0,41 = 2 665 €

Henrikin omavastuuosuus oli 500 €, joten Henrikin tilille maksetaan 2 165 €. Koska vesikatto oli elinkaarensa lopussa, Henrik päättää uusia rakennuksen koko vesikaton ja samalla tehdä kattavan remontin koko talolle. Näin rakennuksen päivänarvo nousi taas reilusti yli 50 prosentin.

Miten ikävähennykset vaikuttavat rakennuksen vahingoissa?

Ikävähennys vuotovahingoissa

Ikävähennykset lasketaan vahingon määrästä vahingon aiheuttaneen johdon, putkiston tai muun rakennuksen kiinteän laitteen iän perusteella. Liitoskohdan vuotaessa vähennys määritetään vanhemman putkenosan mukaan ja viemärin tulviessa vähennys määräytyy tukkeutuneen viemärin iän mukaan.

Johdon, putkiston tai muun rakennuksen kiinteän laitteen ikä lasketaan asennusvuotta seuraavan käyttövuoden alusta seuraavan taulukon mukaisesti.

Johdon, putkiston tai muun rakennuksen kiinteän laitteen ikävähennys
Ikä (v)
Ikävähennysprosentti
10 - 19 vuotta
10 %
20 - 29 vuotta
20 %
30 - 39 vuotta
30 %
40 - 49 vuotta
40 %
yli 49 vuotta
50 %

Ikävähennykset rakennuksen muissa vahingoissa

Rakennuksen vahingoissa vahingon määrä lasketaan siten, että korvattavista uusimis- tai korjauskustannuksista vähennetään vuotuiset ikävähennykset seuraavan taulukon mukaisesti.

Rakennustekniikka ja talotekninen ryhmä
Ikävähennysprosentti
Rakennusautomaatio sekä siihen liittyvät oheislaitteet
10
Vesikatteet ja -eristeet, pinnoitteet ja pintamateriaalit
3
Putkistot, polttoaine- ja jätevesisäiliöt, sähköjohdot sekä -kaapelit
3
Maalämpöpumput
4
Muut LVIS-laitteet ja -järjestelmät
6
Ikoni - idea

Tutustu rakennuksen korvaamisen käytäntöihin tarkemmin vakuutusehdoista. Löydät vakuutusehtosi Oma Fennia -palvelusta.

Kotivakuutuksen hinnan perusteena on muun muassa

 • vakuutuskokonaisuuden laajuus.

 • valitsemasi omavastuu. Mitä suuremman omavastuun valitset, sitä pienempi vakuutusmaksu on.

 • vakuutuksenottajan ikä ja vakuutuspaikka. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla vakuutusmaksu on kalliimpi kuin Pohjois-Suomessa.

 • täysarvoperusteisessa vakuutuksessa rakennuksen tai huoneiston pinta-ala tai vakuutusmääräperusteisessa vakuutuksessa vakuutusmäärä. Vakuutusmäärän tai pinta-alan kasvaessa myös vakuutuksen hinta nousee.

 • rakennusmateriaali ja asumismuoto.

 • rakennuksen ja irtaimiston käyttötarkoitus. Vapaa-ajan asunnon ja omakotitalon vakuutukset ovat eri hintaisia, kuten myös vapaa-ajan asunnon ja koti-irtaimiston vakuutusten.

 • vakuutettavan kohteen yksilölliset tiedot, kuten rakennuksen ikä ja putkiston ikä. Löydät tarkat tiedot hintaan vaikuttavista tekijöistä vakuutuskirjasta.

Indeksiehto

Rakennuksen vakuutusmäärä on sidottu rakennuskustannusindeksiin ja irtaimiston vakuutusmäärä elinkustannusindeksiin.

Täysarvoperusteisen vakuutuksen vakuutusmaksu tarkistetaan vuosittain indeksin nousua vastaavasti.

Vakuutusehdoissa on muitakin vakuutusmaksuun vaikuttavia tekijöitä.

Joskus voit aiheuttaa toiselle vahingon, jonka olet velvollinen korvaamaan lain perusteella. Tällöin yksityishenkilön vastuuvakuutus on turvanasi: yksityishenkilön vastuuvakuutus kattaa vakuutusehtojen mukaisessa laajuudessa korvausvelvollisuuden, joka vakuutetulle syntyy yksityishenkilönä toisille aiheuttamista esine- tai henkilövahingoista. Tämänkaltainen korvausvelvollisuus voi syntyä esimerkiksi silloin, kun vahinko aiheutuu vakuutetun virheestä, huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä.

Yksityishenkilön vastuuvakuutuksessa vakuutettuna ovat vakuutuksenottaja ja henkilöt, jotka asuvat vakuutuksenottajan kanssa vakituisesti samassa taloudessa. Vakuutetun vakituisena asuinpaikkana pidetään väestörekisteriviranomaisen rekisteriin merkittyä osoitetta.

Korvausesimerkki

Anjan 6-vuotias tytär leikki yksin perheen asuintalon pihamaalla. Tytär oli piirrellyt viereisellä parkkipaikalla olleen auton kylkeen kivillä, mikä naarmutti auton maalipintaa.

Vahinko korvattiin perheen yksityishenkilön vastuuvakuutuksen perusteella.

Korvausesimerkki

Anssi päätti kaataa puun, joka varjosti hänen omakotitalonsa pihamaata. Puu lähti kuitenkin kaatumaan eri suuntaan kuin Anssi oli suunnitellut, ja puu katkaisi kaatuessaan lähelle kulkeneen voimayhtiön sähkölinjan.

Vahinko korvattiin yksityishenkilön vastuuvakuutuksen perusteella.

Vastuuvahingoissa selvitämme puolestasi korvausvelvollisuuden

Jos vastuuvakuutuksen korvauspiiriin kuuluvassa tapauksessa syntyy korvausvastuu, maksamme korvauksen suoraan vahingon kärsineelle. Tarvittaessa neuvottelemme vahingon kärsineen kanssa ja käytämme eri alojen asiantuntijapalveluita. Jos vastuuvakuutuksen piiriin kuuluva asia johtaa oikeudenkäyntiin, hoidamme oikeudenkäynnin asiakkaan puolesta. Oikeudenkäynnistä täytyy kuitenkin ilmoittaa meille heti, kun siitä saa tiedon.

Korvausvastuun selvittäminen voi myös osoittaa, ettei vakuutettu ole velvollinen maksamaan korvausta. Tällöin toimimme puolustajan roolissa eikä vahingon kärsineelle makseta korvauksia vastuuvakuutuksen perusteella, sillä korvausvastuu puuttuu.

Ikoni - idea

Ilmoita meille vahingosta mahdollisimman pian, jotta voimme selvittää korvausvastuun.

Kun vakuutetulle esitetään korvausvaatimus hänen aiheuttamakseen esitetystä tai väitetystä vastuuvahingosta, hänen on ilmoitettava siitä mahdollisimman pian Fenniaan. Sen jälkeen voimme ryhtyä selvittämään vakuutetun korvausvelvollisuutta ja neuvottelemaan korvauksen vaatijan kanssa.

Jos vakuutettu korvaa vahingon, sopii siitä tai hyväksyy vaatimuksen, tämä ei sido Fenniaa, ellei korvauksen määrä ja peruste ole ollut ilmeisen oikea.

Vastuuvakuutuksesta emme korvaa esimerkiksi vahinkoa

 • joka on aiheutettu tahallaan tai toimimalla törkeän huolimattomasti

 • joka aiheutuu itsellesi, perheenjäsenellesi tai heidän omaisuudelleen

 • joka on aiheutettu ammatti-, elinkeino- tai ansiotoiminnassa

 • joka aiheutuu vakuutetun hallussa, lainassa tai muuten käsiteltävänä tai huolehdittavana olevalle omaisuudelle.

Korvausesimerkki

Pekka on lainannut työkaveriltaan kiikarit metsäretkeä varten. Retkellä kiikarit putoavat ja hajoavat.

Vahinkoa ei korvata vastuuvakuutuksen perusteella, sillä vahingoittuneet kiikarit ovat olleet Pekalla lainassa.

Korvausesimerkki

Maija on luvannut auttaa ystäväänsä verhojen lyhentämisessä. Maija on ompelemassa verhoja, mutta ompelukoneen neula hajoaa ja repii verhon rikki.

Vahinkoa ei korvata vastuuvakuutuksen perusteella, sillä vahingoittuneet verhot ovat olleet Maijalla käsiteltävänä.

Ikoni - idea

Tutustu yksityishenkilön vastuuvakuutukseen tarkemmin vakuutusehdoista.

Yksityishenkilön oikeusturvavakuutus koskee vakuutettua yksityiselämään liittyvissä asioissa. Vakuutuksen tarkoitus on korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasioissa.

Yksityishenkilön oikeusturvavakuutuksessa vakuutettuna ovat vakuutuksenottaja ja henkilöt, jotka asuvat vakuutuksenottajan kanssa vakituisesti samassa taloudessa. Samaan tapaan kuin yksityishenkilön vastuuvakuutuksessa vakuutetun vakituisena asuinpaikkana pidetään väestörekisteriviranomaisen rekisteriin merkittyä osoitetta.

Vakuutettu voi käyttää oikeusturvavakuutusta asioissa, jotka voidaan välittömästi Suomessa saattaa käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Myös muutoksenhausta hovioikeuteen ja korkeimpaan oikeuteen aiheutuneet kulut korvataan, kuitenkin korkeimman oikeuden osalta sillä edellytyksellä, että korkein oikeus myöntää asiaan valitusluvan. Jos asia käsitellään Kuluttajariitalautakunnassa, Liikenne- ja potilasvahinkolautakunnassa, FINEn lautakunnissa tai Vakuutus- ja rahoitusneuvonnassa, korvataan riita-asioissa aiheutuneista kuluista kuitenkin 50 % vakuutuskirjaan merkitystä vakuutusmäärästä.

Sinulla on mahdollisuus valita myös laajennus oikeusturvavakuutukseen, joka kattaa lisäksi oikeudessa vakuutetun maksettavaksi tuomittuja vastapuolen oikeudenkäyntikuluja. Muilta osin oikeusturvavakuutuksen laajennuksen korvauspiiri on sama kuin edellä mainitun oikeusturvavakuutuksen.

Ikoni - idea

Tarkista vakuutusmäärä ja omavastuu vakuutuskirjasta.

Korvattavat kulut

Oikeusturvavakuutuksen perusteella korvataan asiamiehen välttämättömät ja kohtuulliset palkkiot ja kulut, kun ne ovat aiheutuneet korvattavasta vakuutustapahtumasta.

Sovittelu ja välimiesmenettely

Välimiesmenettelyssä ja sovittelussa maksetaan asiamiehen käytöstä ja todistelusta aiheutuneet kulut välimiehen ja sovittelijan palkkioita ja kuluja lukuun ottamatta.

Riita- ja hakemusasia

Riita- ja hakemusasiassa vakuutustapahtuma on riidan syntyminen. Riita on syntynyt, kun perusteeltaan ja määrältään yksilöity vaatimus on nimenomaisesti kiistetty.

Rikosasia

Rikosasiassa korvattava vakuutustapahtuma syntyy, kun

 • asia tulee vireille tuomioistuimessa ja vakuutettu on asianomistajana.

 • asianomistaja nostaa syytteen tai jatkaa syytettä vakuutettua vastaan, kun virallinen syyttäjä on päättänyt jättää syytteen nostamatta tai on peruuttanut sen.

Syyte on nostettu, kun asianomistajan haastehakemus on saapunut käräjäoikeuden kansliaan. Syytettä on jatkettu, kun asianomistaja on ilmoittanut syytteen ajamisesta kirjallisesti tuomioistuimelle sen jälkeen, kun virallinen syyttäjä on peruuttanut syytteen.

Ikoni - idea

Riita-, hakemus- ja rikosasiassa vakuutus korvaa vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneet vakuutustapahtumat. Jos tämä vakuutus on vakuutustapahtuman sattuessa kuitenkin ollut voimassa vähemmän kuin kaksi vuotta, tulee myös niiden seikkojen, joihin riita, vaatimus tai syyte perustuu, olla syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana. Vakuutuksen voimassaoloaikaan luetaan vakuutuskirjassa mahdollisesti mainituin rajoituksin se aika, jonka tämä vakuutus yksin tai peräkkäin yhdessä muiden päättyneiden vastaavan sisältöisten oikeusturvavakuutusten kanssa on vakuutetun osalta ollut yhtäjaksoisesti voimassa.

Jos vakuutustapahtuman sattuessa on voimassa useampia oikeusturvavakuutuksia, vakuutuksen voimassaoloaikaan luetaan kuitenkin vain tämä vakuutus.

Korvausesimerkki

Milja osti itselleen omakotitalon 1.1.2024. Milja muistaa ottaa kuitenkin oikeusturvavakuutuksen vasta omakotitalon ostamisen jälkeen ja vakuutuksen ensimmäinen voimassaolopäivä on 15.1.2024.

Omakotitalossa ilmenneiden virheiden vuoksi Milja vaatii myyjältä korvauksia ja asia riitautuu 1.5.2024.

Miljalla ei ole ollut aiempaa oikeusturvavakuutusta välittömästi ennen 15.1.2024 alkanutta vakuutusta, joka voitaisiin laskea mukaan vakuutuksen voimassaoloaikaan. Koska oikeusturvavakuutus ei ole vakuutustapahtuman sattuessa (1.5.2024) ollut voimassa yhtäjaksoisesti kahta vuotta ja riita perustuu ennen vakuutuksen voimaantuloa tehtyyn talokauppaan, oikeusturvaetua ei voida myöntää eikä kuluja korvata.

Korvausesimerkki

Kalle osti omakotitalon. Kaupan jälkeen ilmeni, että rakennusta ei kaikilta osin ollut rakennettu hyväksyttävän rakennustavan mukaisesti. Kalle vaati käräjäoikeudessa kaupan purkua. Fennia korvasi asianajajan palkkion, hänen kulunsa ja todistelusta aiheutuneet kulut yksityishenkilön oikeusturvavakuutuksen perusteella.

Korvausesimerkki

Tuula oli epähuomiossa heittänyt roskiin pankista saamansa kirjeen, jossa oli hänen henkilötunnuksensa. Myöhemmin Tuula alkoi saada laskuja tavaroista, joita ei ollut tilannut ja poliisi sai selville hänen joutuneen henkilöllisyysvarkauden uhriksi. Tuula palkkasi lakimiehen ja vaati varkaalta korvausta aiheutuneista kuluista. Fennia korvasi asianajokulut oikeusturvavakuutuksen perusteella.

Oikeusturvavakuutuksesta emme korvaa kuluja esimerkiksi

 • asiassa, joka koskee avioeroa tai varallisuusriitoja tai muita vaatimuksia, jotka liittyvät avioeroon, yhteiselämän tai parisuhteen lopettamiseen tai avioliitonomaisen yhteiselämän päättämiseen

 • asiassa, joka liittyy lasten huoltoon, elatukseen, tapaamisoikeuteen tai asumiseen

 • tilanteessa, jossa tämän vakuutuksen vakuutetut ovat asiassa vastapuolina

 • tilanteessa, jossa vakuutettu on asiassa osallisena moottoriajoneuvon omistajana, haltijana tai kuljettajana, myyjänä tai omistajana.

Ikoni - idea

Oikeus korvaukseen ja oikeusturvaetuun kannattaa selvittää mahdollisimman pian vakuutustapahtuman jälkeen.

Kun tarvitset oikeusturvaetua, ilmoita siitä meille kirjallisesti etukäteen. Annamme sinulle ohjeet oikeusturvaedun käytöstä. Jos vakuutettu voittaa oikeudenkäynnin ja saa perityksi kuluja maksuvelvolliselta, vähennämme kulut siltä osin korvauksesta. Jos vastapuoli ei kykene maksamaan tai korvaus muusta syystä viivästyy, oikeus kulukorvaukseen siirtyy meille maksamamme korvauksen määrään asti.

Henkilöllisyysvarkausvakuutus

Voit liittää oikeusturvavakuutukseesi myös henkilöllisyysvarkausvakuutuksen.

Henkilöllisyysvarkaudesta on kysymys silloin, kun joku käyttää luvatta henkilötietojasi, henkilöllisyystodistustasi tai muuta vastaavaa voidakseen esimerkiksi nostaa pikavippejä, avata matkapuhelinliittymiä tai tilata tavaroita sinun nimissäsi. Usein varas tarvitsee tähän vain henkilötunnuksesi tai nimesi ja osoitteesi.

Unohtunut tai varastettu lompakko antaa varkaalle helpon tilaisuuden käyttää henkilötietojasi. Joskus henkilöllisyyden kaappaamista ei välttämättä edes huomaa heti. Tilanteen paljastuttua alkaa oikea salapoliisityö, kun vahinkojen laajuutta aletaan selvittää ja rajoittaa.

Vakuutettuna sinulla on käytettävissäsi Fennian ID-apu, joka auttaa sinua, kun vahinko on tapahtunut tai epäilet henkilöllisyysvarkautta. Lue lisää osoitteesta fennia.fi.

Tarkista ajantasaiset toimintaohjeet osoitteesta fennia.fi. Sivuiltamme löydät sujuvimman tavan ilmoittaa vahingosta, ohjeet korvauksen hakemiseen ja vahingosta selviytymisen palveluiden yhteystiedot.

Ilmoita vahingosta Fenniaan mahdollisimman pian.

Vakuutuskorvausta on haettava Fenniasta kirjallisesti tai sähköisesti vuoden kuluessa siitä, kun korvauksen hakija on saanut tietää vakuutuksen voimassaolosta, vakuutustapahtumasta ja vakuutustapahtumasta aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta.

Korvausvaatimus on joka tapauksessa esitettävä kymmenen vuoden kuluessa vakuutustapahtumasta. Jos vakuutus on otettu henkilövahingon tai vahingonkorvausvelvollisuuden varalta, on korvausvaatimus esitettävä kymmenen vuoden kuluessa vahinkoseuraamuksen aiheutumisesta. Ilmoituksen tekeminen vakuutustapahtumasta rinnastetaan korvausvaatimuksen esittämiseen. Jos korvausvaatimusta ei esitetä määräajassa, korvauksen hakija menettää oikeutensa korvaukseen.

Korvauksen hakijan on annettava Fennialle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vastuumme selvittämiseksi. Tällaisia asiakirjoja ovat esimerkiksi ne, joiden avulla voidaan todeta, onko vakuutustapahtuma sattunut, kuinka suuri on vahinko ja kenelle korvaus on maksettava.

Jos vahingon on aiheuttanut ulkopuolinen, pyri selvittämään vahingon aiheuttaneen henkilöllisyys. Jos kyseessä on rangaistava teko, ilmoita siitä heti poliisille ja vaadi oikeudessa rikoksentekijälle rangaistusta.

Fennia voi vapautua kokonaan vastuusta tai alentaa korvausta tietyissä tilanteissa. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi, jos

 • vakuutuksenottaja on antanut puutteellisia tai virheellisiä tietoja vakuutusta ottaessaan tai korvausta hakiessaan

 • vahinko johtuu vakuutuksenottajan törkeästä huolimattomuudesta tai vahinko on aiheutettu tahallaan

 • suojeluohjeita ei ole noudatettu tai vahingon torjumisesta tai rajoittamisesta ei ole huolehdittu

 • vahingonvaaraa olennaisesti lisäävistä muutoksista on jätetty ilmoittamatta.

Alla mainitut asiat koskevat kaikkia edellä mainittuja vakuutuksia.

Vakuutuksen sisältö kerrotaan vakuutuskirjassa ja -ehdoissa

Vakuutussopimuksen keskeiset tiedot on yksilöity vakuutuskirjassa. Lähetämme sinulle vuosittain vakuutuskauden vaihtuessa tiedon vakuutuksen sisällöstä. Tarkista heti vakuutuskirjan saatuasi, että siihen merkityt tiedot pitävät paikkansa ja ilmoita Fenniaan, jos tiedoissa on virheitä tai puutteita.

Ilmoita Fenniaan, jos vakuutuksen kohde on olennaisesti muuttunut: jos olet esimerkiksi muuttanut, hankkinut lisää omaisuutta tai myynyt sitä.

Vakuutuskirjan mukana saat myös vakuutusehdot. Vakuutusehdoissa selvitetään yksityiskohtaisesti vakuutussopimukseen liittyvät asiat, kuten eri vakuutuksista korvattavat tapahtumat rajoituksineen sekä vakuutussopimukseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet. Vakuutusehdot saat jo ennen vakuutuksen ottamista niin halutessasi.

Fennialla on oikeus muuttaa vakuutusmaksua ja muita sopimusehtoja vakuutusehdoissa määritellyissä tilanteissa ja tavalla. Jos vakuutussopimusta muutetaan, lähetämme sinulle ilmoituksen siitä, miten sopimus muuttuu. Vakuutusmaksu ja vakuutusmäärä voivat muuttua myös indeksitarkistuksen yhteydessä.

Vakuutuksenottajan ja vakuutetun on annettava oikeat tiedot

Tiedonantovelvollisuus tulee täytetyksi, kun kaikkiin vakuutushakemuksen kysymyksiin ja Fennian mahdollisiin lisätiedusteluihin vastataan rehellisesti ja täsmällisesti.

Jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on vakuutusta tehdessään antanut vääriä tai puutteellisia tietoja, vakuutussopimus ei sido Fenniaa ja vakuutusmaksuja voidaan korottaa tai vakuutukseen liittää rajoitusehtoja.

Maksuhäiriö

Vakuutuksenhakijan maksuhäiriön vakavuuden mukaan Fennia voi joko olla myöntämättä vapaaehtoista vakuutusta tai edellyttää, että ensimmäisen vakuutuskauden vakuutusmaksu maksetaan etukäteen ennen kuin vakuutus tulee voimaan.

Vakuutussopimuksen voimassaolo ja irtisanominen

Jatkuva vakuutus on voimassa vakuutuskirjaan merkityn vakuutuskauden kerrallaan, jollei jompikumpi sopijapuoli irtisano sopimusta. Vakuutuksenottajalla on oikeus milloin tahansa sanoa vakuutus irti.

Irtisanominen on aina tehtävä kirjallisesti.

Jos irtisanomisilmoituksessa ei ole erikseen mainittu haluttua päättymispäivää, vakuutus päättyy irtisanomisilmoituksen jättö- tai lähetyspäivästä.

Vakuutusehtojen mukaan Fennia voi sanoa jatkuvan vakuutuksen irti kuukautta ennen vakuutuskauden päättymistä. Vakuutussopimuslaissa ja vakuutusehdoissa on lisäksi mainittu tilanteita, joissa vakuutus voidaan sanoa irti muulloinkin kuin ennen vakuutuskauden päättymistä.

Vakuutusmaksun maksaminen

Kun otat vakuutuksen, saat ensimmäisen laskusi maksutta paperilla. Voit tällöin tilata maksuttoman e-laskun. Seuraavista paperilaskuista perimme vakuutusehtojen mukaisen toimitusmaksun.

Maksa vakuutusmaksu viimeistään laskussa mainittuna eräpäivänä. Jos maksu viivästyy, perimme siitä korkolain mukaista viivästyskorkoa. Jos joudumme lähettämään maksumuistutuksen, perimme siitä lain mukaisen muistutusmaksun.

Jos vakuutusmaksua ei ole maksettu eräpäivänä, Fennialla on oikeus irtisanoa vakuutus päättymään 14 päivän kuluttua irtisanomisilmoituksen lähettämisestä.

Vakuutus on kuitenkin keskeytyksettä voimassa, jos vakuutusmaksu maksetaan ennen irtisanomisilmoituksessa mainittua päättymispäivää.

Tahallisuus, törkeä huolimattomuus ja päihteiden käyttö

Fennia on vastuusta vapaa sitä vakuutettua kohtaan, joka on aiheuttanut tahallisesti vakuutustapahtuman. Voimme alentaa maksamaamme korvausta tai jättää sen kokonaan maksamatta, jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeällä huolimattomuudellaan. Sama pätee silloin, jos vakuutetun alkoholin tai huumausaineen käyttö on vaikuttanut vakuutustapahtumaan.

Vastuuvakuutus

Jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeällä huolimattomuudellaan tai jos vakuutetun alkoholin tai huumausaineen käyttö on vaikuttanut vakuutustapahtumaan, Fennia maksaa kuitenkin vastuuvakuutuksesta vahinkoa kärsineelle luonnolliselle henkilölle sen osan korvauksesta, jota tämä ei ole ulosotossa tai konkurssissa todetun vakuutetun maksukyvyttömyyden vuoksi saanut perityksi vakuutetulta.

Samastaminen vahinkovakuutuksissa

Vakuutettuun samastettavat henkilöt kerromme vakuutusehdoissa. Samastettaviin henkilöihin sovellamme samoja ehtoja kuin vakuutettuun, kun kyseessä on joku seuraavista: tahallisuus, törkeä huolimattomuus, alkoholin, huumausaineiden tai muiden huumaavien aineiden vaikutuksen seuraukset vakuutustapahtumissa, suojeluohjeiden noudattaminen ja pelastamisvelvollisuus.

Esimerkki

Vakuutetun puoliso asuu yhteisessä taloudessa vakuutetun kanssa, ja he käyttävät vakuutettuna olevaa koti-irtaimistoa yhdessä. Puoliso aiheuttaa vakuutetun koti-irtaimistolle vahinkoa törkeästä huolimattomuudesta. Fennia voi tällöin alentaa vakuutetulle maksettavaa korvausta tai evätä sen kokonaan.

Jos olet tyytymätön Fennian päätökseen

Jos olet tyytymätön tai haluat lisätietoja saamastasi korvauspäätöksestä, ota ensin yhteyttä Fenniaan.

FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta antaa riippumattomia neuvoja ja opastusta asiakkaille maksutta. FINE ja sen yhteydessä toimiva Vakuutuslautakunta antavat myös ratkaisusuosituksia riita-asioihin (www.fine.fi ).

Kuluttaja voi pyytää erimielisyyksissä neuvoa myös kuluttajaneuvonnasta tai pyytää ratkaisusuositusta kuluttajariitalautakunnalta (www.kuluttajariita.fi ).

Korvauspäätökseen tai muuhun vakuutusyhtiön antamaan päätökseen tyytymätön voi kolmen vuoden kuluessa korvauspäätöksen sekä tätä koskevan muutoksenhakuohjeen tiedoksisaannista panna vireille kanteen vakuutusyhtiön kotipaikan, oman kotipaikkansa tai vakituisen asuinpaikkansa tai vahinkopaikan käräjäoikeudessa. Päätöksestä voi valittaa myös korvauspäätöksessä ilmoittamaamme puolueettomaan ja maksuttomaan lautakuntaan.

Vakuutusyhtiön toimilupa ja valvontaviranomaiset

Vakuutuksenantajana toimii Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia.

Fennia-konsernin yhtiöt Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia ja Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia ovat saaneet toimilupansa Suomessa ja soveltavat toiminnassaan Suomen voimassa olevaa oikeutta.

Yhtiöiden kotipaikka on Helsinki ja sopimuskielet ovat suomi ja ruotsi.

Valvontaviranomainen

Finanssivalvonta

Puhelin +358 9 183 51

kirjaamo@finanssivalvonta.fi

www.finanssivalvonta.fi

Julkiset rekisterit, joihin Fennia-konsernin yhtiöt on merkitty:

kaupparekisteri, verohallinto, ennakkoperintärekisteri, arvonlisäverovelvollisten rekisteri, vakuutusmaksu- verovelvollisten rekisteri ja työnantajarekisteri.

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, Helsinki

Postiosoite: 00017 FENNIA, Y-tunnus 0196826-7

Pääkonttorin käyntiosoite: Kyllikinportti 2, 00240 Helsinki

www.fennia.fi

Luo sivusta PDF-dokumentti

Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluAsiakasedutUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleYritysasiakkaatTietoa FenniastaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusYksityisyyden suoja puhelinpalvelussaEvästeet