Hyppää sisältöön
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

Var uppmärksam på bilvägarna nu: antalet älgkollisioner är som störst vid den här tiden på året

6.9.2023

September är högsäsong för älgkollisioner. Vid den här tiden är älgarna aktiva och väderförhållandena på hösten är ställvis svåra för bilförare. Antalet älgkollisioner är störst i Norra Österbotten och Nyland.

Vid den här tiden på året rör sig älgarna mer aktivt och orsakar flest olyckor i trafiken. Förra året orsakade älgar nästan 1 500 olyckor i hela landet och flest olyckor inträffade i september.

Älgar rör sig mer än vanligt på hösten för att de förflyttar sig till vinterbeten och för att det är brunsttid. Dessutom är det också jaktsäsong då. Högsäsong för hjortdjursolyckor är september–oktober, men det lönar sig att vara uppmärksam under resten av året – till exempel inträffade det många älgolyckor ännu i december förra året.

– Också väderförhållandena bidrar till att antalet hjortdjursolyckor är störst på hösten. I synnerhet i oktober kan vägarna vara halare efter nattfrost eller från fallna löv och det är mörkt på morgnarna och kvällarna. På hösten ligger kvällssolen lågt och bländar lätt, säger Mikko Pöyhönen, direktör för Fennias fordons- och egendomsförsäkringstjänster.

Andelen älgar i olyckorna har minskat medan andelen vitsvanshjortar och rådjur har stigit. På grund av älgarnas stora storlek är älgolyckor särskilt farliga och orsakar oftare personskador än andra hjortdjur.

Under de senaste åren har älgbeståndet minskat: Enligt Naturresursinstitutets uppskattning fanns det omkring 77 000 älgar i Finland efter jaktsäsongen 2022. Också antalet trafikolyckor som orsakas av älgar har minskat något sedan 2019.

Antalet älgolyckor 2019–2022

Antalet älgkollisioner har minskat något sedan 2019. Varje år inträffar i genomsnitt 1 670 älgkollisioner. I fjol inträffade 1 459 älgkollisioner. Källa: Statistikcentralen

Antalet älgkollisioner har minskat något sedan 2019. Varje år inträffar i genomsnitt 1 670 älgkollisioner. I fjol inträffade 1 459 älgkollisioner. Källa: Statistikcentralen

Antalet älgkollisioner per månad 2022 samt genomsnittet för 2019–2021

Antalet älgkollisioner per månad 2022 liknade genomsnittet för tidigare år. Vanligen inträffar flest älgkollisioner under september–oktober. Under mars–april däremot är antalet älgkollisioner vanligen ringa. Källa: Statistikcentralen

Antalet älgkollisioner per månad 2022 liknade genomsnittet för tidigare år. Vanligen inträffar flest älgkollisioner under september–oktober. Under mars–april däremot är antalet älgkollisioner vanligen ringa. Källa: Statistikcentralen

Antalet älgkollisioner störst i Norra Österbotten och Nyland

Antalet älgkollisioner varierar från landskap till landskap. Enligt Naturresursinstitutet är älgtätheten störst i sydvästra skärgården och vid södra kusten. Flest älgkollisioner inträffar dock i Norra Österbotten och Nyland. I dessa landskap finns det årligen mycket trafik och i synnerhet i Norra Österbotten går många av landskapets livliga vägar tvärs över älgarnas vandringsleder.

– Antalet olyckor påverkas förutom av antalet älgar även av bland annat trafikens omfattning och landskapets storlek. Det finns också vissa skillnader mellan olika delar av Finland när det gäller vilka hjortdjur som orsakar olyckor. Till exempel i Lappland är älgarnas andel av olyckorna liten, men antalet renolyckor är större. I södra Finland framträder hjortar och rådjur i olycksstatistiken, berättar Pöyhönen.

Trafikolyckor orsakade av älg per landskap

I fjol orsakade älgarna flest trafikolyckor i Norra Österbotten och Nyland. Därefter kom Mellersta Finland och Norra Savolax. Källa: Statistikcentralen

I fjol orsakade älgarna flest trafikolyckor i Norra Österbotten och Nyland. Därefter kom Mellersta Finland och Norra Savolax. Källa: Statistikcentralen

Tänk på hastigheten

Det viktigaste sättet att förhindra älgolyckor är enligt Pöyhönen att lätta på gasen och ta hänsyn till älgvarningar.

– Även en liten minskning av hastigheten i områden med älgskyltar kan ha en betydande inverkan på olycksrisken. Älgvarningarna är avsiktligt placerade på de ställen där älgarna typiskt korsar vägen. Älgarna föredrar ofta samma vägar när de korsar vägarna, säger Pöyhönen.

Hjortarna är i rörelse särskilt i skymningen. Detta bör beaktas vid planeringen av resan och i mån av möjlighet bör du köra under dagtid. Detta kan också minska olycksrisken på grund av att man är piggare och reser när det är ljust.

Tips för att undvika älgolyckor

  • Minska hastigheten, särskilt i områden där man varnar för älgpassage. Även en liten minskning av hastigheten minskar avsevärt olycksrisken.

  • Håll koll på vägrenarna ifall det finns älgar. Särskilt på platser där viltstängslet tar slut eller där du ser tecken på jägare lönar det sig att sakta ner farten.

  • Om en älg springer ut på vägen, försök att väja för den i riktning mot djurets baksida.

  • Kör alltid pigg och frisk och med måttlig hastighet. Undvik att köra i dåliga väderförhållanden, om det bara är möjligt. Använd säkerhetsbälte och koncentrera dig på trafiken. Olyckor med hjortdjur beror ofta på att föraren blir överraskad i situationen och inte hinner reagera i tid. Reaktionshastigheten minskar ytterligare om föraren är trött eller om körhastigheten är för hög.

  • Om du råkar ut för en olycka med hjortdjur, eller om du märker att någon annan har gjort det, ska du varna den övriga trafiken och ta hand om de skadade. Ring nödnumret 112 och ge en tillräcklig beskrivning av olycksplatsen.

BilförsäkringTrafikförsäkringFordonMeddelandePå väg
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceKundförmånerVanliga frågorAktuelltMedietjänsterFöretagskunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetIntegritetsskydd vid telefontjänstenKakor