Hyppää sisältöön
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

  • Ingångssida
  • Innehållsstudio
  • Trafikförsäkringslagen förnyas i början av juni

Trafikförsäkringslagen förnyas 1.6.2024

3.5.2024

Enligt den nya lagen måste elsparkcyklar och andra oregistrerade elektriska färdmedel med en hastighet på över 25 kilometer i timmen eller en vikt på över 25 kg försäkras med en lagstadgad trafikförsäkring.

I fortsättningen måste företag och företagare som hyr ut elsparkcyklar teckna en trafikförsäkring för alla elsparkcyklar som hyrs ut.

Dessutom görs några mindre ändringar i lagen, bland annat vad gäller förarsätesskydd i motorsporttävlingar och ersättning för egendomsskador som orsakas av grävning. Ansvarsfördelningen för delar av fordonskombinationer klargörs.

De viktigaste ändringarna i lagen är följande:

Vad förändras?

Elcyklar, elsparkcyklar och andra oregistrerade elektriska färdmedel

Enligt lagförslaget ska alla motorfordon som färdas i mer än 25 kilometer i timmen eller väger mer än 25 kilo vara trafikförsäkrade. Dessa inkluderar till exempel vissa elsparkcyklar och andra oregistrerade elektriska färdmedel.

För uthyrningsverksamheter gäller försäkringsplikten för elsparkcyklar oavsett vikt.

Fordon som är avsedda att användas av barn måste också vara försäkrade om hastighets- eller viktgränsen överskrids. I praktiken överskrider de flesta leksaksbilar inte de gränser som anges i trafikförsäkringslagen.

När det gäller elcyklar bör det noteras att elcyklar som även kräver trampning för att förflyttas och i vilka motorn kopplas bort när hastigheten når 25 km/h, inte anses vara sådana fordon som avses i lagen. En förutsättning är dessutom att motorn har en maximal tillåten effekt på 250 W. Elcyklar betraktas inte heller som fordon i den mening som avses i trafikförsäkringslagen när deras elmotorer fungerar utan att trampa, men cykelns hastighet inte överstiger sex kilometer i timmen.

Elcyklar som uppfyller dessa villkor omfattas alltså inte av trafikförsäkringsskyldigheten. Alla andra elcyklar omfattas av samma försäkringsskyldighet som andra elektriska färdmedel. Trafikförsäkring ska då tecknas för fordon som väger mer än 25 kg eller som kan färdas i mer än 25 km/h med hjälp av en motor.

Tävlingssport

I samband med att lagen förnyas avlägsnas begränsningen gällande motorsporttävlingar från trafikförsäkringslagen. Detta innebär att det i motorsporttävlingar i fortsättningen är fråga om användning av fordon i trafik och att även tävlingsfordon måste vara försäkrade.

Förarsätesskyddet i motorsporttävlingar kommer att avskaffas, vilket innebär att personskador som drabbar föraren av ett fordon som deltar i en tävling eller grenspecifik träning inte kommer att ersättas av trafikförsäkringen. Trafikförsäkringen för ett fordon som deltar i en tävling täcker dock person- och egendomsskador som orsakas andra personer än föraren av fordonet.

Infrastruktur

Efter förnyelsen av lagen ersätter trafikförsäkringen inte egendomsskador som orsakats av grävning med ett motorfordon. Företagare i branschen bör kontrollera vilka skador som täcks av företagets ansvarsförsäkring.

Som kund hos Fennia kan du kontakta din egen kontaktperson eller ringa vår kundtjänst på numret 010 503 8818.

Övriga ändringar i lagen

I trafikförsäkringslagen har också andra ändringar införts som inte väsentligt förändrar trafikförsäkringens nuvarande utformning. Exempelvis har ansvarsfördelningen för fordonskombinationer förtydligats så att om fordonskombinationens dragfordon inte kan identifieras, ansvarar det försäkringsbolag som försäkrat släpvagnen för skadan.

Vem påverkas av lagändringen?

Definitionen av ett fordon ändras och försäkringsskyldigheten kommer i fortsättningen att omfatta till exempel vissa elsparkcyklar och andra motsvarande lätta färdmedel. Det är viktigt att ägare av sådana fordon kontrollerar elsparkcykelns eller motsvarande färdmedels vikt och hastighet.

Om ägarens elsparkcykel eller elektriska färdmedel väger mer än 25 kilo eller kan färdas i mer än 25 kilometer i timmen måste en trafikförsäkring tecknas för fordonet. Försäkringsskyldigheten gäller till exempel elsparkcyklar, elskotrar och seniorskotrar som uppfyller 25/25-kriteriet.

Uthyrare av elsparkcyklar och konsumenter som anlitar sådana uthyrningstjänster bör bekanta sig med ändringarna i trafikförsäkringslagen. Elsparkcyklar för uthyrning måste alltid vara försäkrade med en trafikförsäkring. Konsumenter som hyr elsparkcyklar bör kontrollera att uthyrningsföretaget eller aktören har uppfyllt sin försäkringsskyldighet.

Trafikförsäkringen för en elsparkcykel som hyrs ut av en näringsidkare ersätter person- och egendomsskador som drabbar en oskyldig part vid trafikskador, men endast sjukvårdskostnader för elsparkcykelns förare om elsparkcykelns strukturella hastighet är högst 25 kilometer i timmen. Elsparkcyklar som är snabbare än detta måste i alla fall vara försäkrade, oavsett om de hyrs ut eller inte, och då omfattar inte ersättningsansvaret för personskador som drabbar elsparkcykelns förare denna begräsning.

Företag som utför grävarbeten bör beakta lagändringen i sitt eget försäkringsskydd och se till att de har en ansvarsförsäkring för sådana arbeten.

Även om de flesta fordon som används för motorsporttävlingar och träning också hittills till största delen har omfattats av försäkringsplikten, måste arrangörer av eller deltagare i motorsporttävlingar och motorsportträning nu se till att alla motorfordon som deltar i evenemanget är försäkrade. Dessutom måste förare som deltar i tävlingar eller grenspecifik träning se till att de har en giltig försäkring som täcker personskador i dessa situationer.

Behöver jag göra något?

Om du äger en elsparkcykel eller ett annat elektriskt färdmedel ska du kontrollera om den väger 25 kilo eller mer och om den överskrider den högsta tillåtna hastigheten på 25 kilometer i timmen. Om vikten eller hastigheten överskrider gränsvärdet behöver du en trafikförsäkring. Du kan begära en försäkringsoffert av Fennias kundtjänst genom att ringa 010 503 8808 eller kontakta oss via chatten.

Om du är en infrastrukturföretagare och utför grävarbeten på trafikleder bör du kontrollera att din ansvarsförsäkring är tillräckligt omfattande efter lagändringen. Som kund hos Fennia kan du kontrollera ditt försäkringsskydd genom att kontakta din kontaktperson eller ringa vår kundtjänst på numret 010 503 8818.

Om du är tävlingsförare eller arrangör av motorsportevenemang bör du se till att fordonen är korrekt försäkrade för tävlingar och träning. Personskador som drabbar föraren av ett fordon som deltar i en tävling eller grenspecifik träning täcks inte av trafikförsäkringen, så som förare bör du se till att du har en frivillig personförsäkring som täcker personskador som drabbar dig själv.

Ditt försäkringsbolag hjälper dig vid behov att ta reda på om du behöver en trafikförsäkring och med att teckna en trafikförsäkring.

TrafikförsäkringBilförsäkringNyhetPå väg

Dela

Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceKundförmånerVanliga frågorAktuelltMedietjänsterFöretagskunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetIntegritetsskydd vid telefontjänstenKakor