Hyppää sisältöön
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

  • Ingångssida
  • Innehållsstudio
  • Stölder på byggarbetsplatser orsakar omfattande skador varje år
Työmaavarkauksien määrä 2012-2022

Stölder på byggarbetsplatser orsakar omfattande skador varje år – det är en utmaning att skydda arbetsplatserna

20.9.2022

Byggarbetsplatser lockar tjuvar. Byggområdena är ofta stora och det är svårt att skydda dem. Olika slags verktyg och arbetsmaskiner blir oftast föremål för stölder. Proaktivt arbete minskar stöldrisken och gör det lättare att hitta egendom som blivit stulen.

Där det finns byggarbetsplatser finns det tyvärr ofta även tjuvar. På byggarbetsplatserna förvaras värdefull egendom, vilket lockar tjuvar.

Stölder på byggarbetsplatser kan i värsta fall orsaka förluster på tiotusentals euro och försena byggarbetena, då arbetsredskap eller material inte finns till hands när de behövs. Varje år sker tusentals stölder på byggarbetsplatser och det är svårt att förhindra dem. Samma byggarbetsplats kan i värsta fall bli föremål för stöld flera gånger.

– Det sker många stölder på byggarbetsplatser året runt. Till exempel vid höghusbyggen förvaras verktyg som stjäls genom att bryta sig in på byggarbetsplatsen. Det har även hänt att man brutit sig in på samma byggarbetsplats flera gånger, men detta är mer sällsynt, säger Anne Salonen-Kakko som är ansvarig expert på Fennia.

Antalet stölder av arbetsmaskiner och verktyg minskar

Arbetsmaskiner och verktyg är mycket attraktiva stöldobjekt. Varje år anmäls i genomsnitt 10000 stölder av dem. Antalet omfattar alla verktyg och arbetsmaskiner som anmälts som stulna och i det specificeras inte om stölden har skett på en byggarbetsplats eller till exempel hos en privatperson. Särskilt verktyg som används på byggarbetsplatser är dock i regel mer värdefulla och lockar därför oftare tjuvar än verktyg för hushållsbruk.

Framför allt trycklufts- och elverktyg är attraktiva stöldobjekt. De är värdefulla men inte för stora, vilket gör de lätta att ta med sig. Verktygen är dessutom lättare att sälja på svarta marknaden. Antalet stulna verktyg och arbetsmaskiner har dock minskat jämfört med siffrorna för tio år sedan.

– På byggarbetsplatser stjäls mest mindre verktyg, men alla slags verktyg och maskiner duger åt tjuvarna, säger Salonen-Kakko.

Stulna arbetsmaskiner och verktyg 2012–2021

Varastetut työkoneet ja työkalut vuosina 2012-2021

Stora mängder arbetsmaskiner och verktyg blir stulna varje år, inte bara på byggarbetsplatser. Antalet stölder har dock sjunkit något under de senaste tio åren. Källa: Statistikcentralen

Stulna byggvaror och elmaterial 20012–2021

Varje år sker många stölder av byggvaror och elmaterial. Även dessa stölder har på lång sikt minskat i antal, trots att vi kan se en liten ökning under de två senaste åren. Källa: Statistikcentralen

Trots den sjunkande trenden i antalet stölder av byggvaror och verktyg, visar Fennias statistik en liten ökning av ersättningarna som betalats ut för dem de senaste åren. Detta tyder på att allt mer värdefulla redskap blir föremål för stölder.

Byggarbetsplatser är attraktiva för tjuvar

Enligt Statistikcentralen startades närmare 50 000 byggprojekt förra året (2021). I siffran ingår alla slags byggprojekt, allt från höghus till jordbruksbyggnader och djurstall. Runt om i Finland finns alltså ett stort antal byggarbetsplatser av olika slag, särskilt om man förutom påbörjade byggprojekt beaktar pågående projekt.

Större byggprojekt kan vara i flera år. På byggarbetsplatserna förvaras värdefulla verktyg och material och det är svårt att skydda stora områden. Det är enkelt att kontrollera en långvarig byggarbetsplats på förhand före stölden, vilket underlättar tjuvarnas arbete.

På stora byggarbetsplatser kan hundratals arbetare passera varje dag och det är svårt att urskilja vem som har rätt att befinna sig på området. På många byggarbetsplatser krävs användning av passerkort i alla situationer, vilket gör det svårare för tjuvar att röra sig på området.

Förutseende är viktigt för att förebygga stölder

Det är bra att förbereda sig på stölder på byggarbetsplatser med nödvändiga säkerhetsåtgärder. Ha försäkringarna i ordning och se till att den försäkrade summan motsvarar det verkliga värdet på utrustningen på byggarbetsplatsen.

– Alla byggarbetsplatser bör göra en kartläggning av riskerna. Det är viktigt att beakta att omgivningen förändras i takt med att byggobjektet utvecklas och riskerna på byggarbetsplatsen kan skilja sig något i de olika byggfaserna. När det gäller försäkringar är det viktigaste hur byggarbetsplatsen och verktygen har skyddats. I synnerhet låsen ska vara ändamålsenliga och byggarbetsplatsen ska i möjligaste mån vara inhägnad, säger Salonen-Kakko.

Övervakningskameror, lås och stängsel är bra hjälpmedel, men de förhindrar inte stölder helt.

Polisen ger rådet att anteckna uppgifter om verktygens märke och modell samt tillverkningsnummer. På så sätt kan stulen egendom vid behov efterlysas. Med hjälp av uppgifterna är det lättare att göra en utredningsanmälan till polisen och även ansöka om eventuell ersättning hos försäkringsbolaget.

Lue lisää

Försäkringar för företagareFörsäkringar för företagMeddelandeFöretag

Dela

Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceKundförmånerVanliga frågorAktuelltMedietjänsterFöretagskunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetIntegritetsskydd vid telefontjänstenKakor