Hyppää sisältöön
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

  • Ingångssida
  • Innehållsstudio
  • Starkt resultat för Fennia under början av året

Starkt resultat för Fennia under början av året

22.8.2019

Fennias, Fennia Livs och Fennia Kapitalförvaltnings delårsrapport 30.6.2019

Skadeförsäkring

– Fennias premieinkomst från skadeförsäkring ökade, avkastningen från placeringsverksamhet låg på utmärkt nivå och integrationen av Folksam fortskred enligt plan. Vi är särskilt glada över att antalet såväl företags- som privatkunder har ökat trots den hårda konkurrensen, konstaterar koncernchef Antti Kuljukka.

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennias premieinkomst från direktförsäkringen under början av året var 296 miljoner euro (267 mn euro). Bolagets totalkostnadsprocent utan kostnader för beräkningsränta var 107,7 procent (104,4 %). Skadekvoten var 79,4 procent (67,4 %) och driftskostnadsprocenten 28,3 procent (27,7 %). Kapitaltäckningsgraden (SCR) var 277,4 procent (270,6 %).

Nettoavkastningen på bolagets placeringsverksamhet var 7,1 procent (0,7 %). Vid slutet av juni var placeringarnas värde 2 013 miljoner euro (1 756 mn euro). På placeringsavkastningen inverkade delvis ändringarna i placeringsportföljen under redovisningsperioden så att portföljen motsvarar den nya modellen för balanshantering.

Bolaget uppvisade en rörelsevinst på 91,3 miljoner euro. Jämförelsetidpunktens rörelseförlust var 5,8 miljoner euro.

– Fusionen efter köpet av Folksam och sammanslagningen av två organisationer medförde ökade kostnader av engångskaraktär, säger Kuljukka. Som helhet var redovisningsperioden bra, även om ett flertal storskador inträffade under början av året, säger Kuljukka.

Livförsäkring

Försäkringsaktiebolaget Fennia Livs rörelsevinst ökade under början av året till 34,4 miljoner euro (17,2 mn euro) och bolagets solvens förstärktes ytterligare, SCR 254,5 procent (233,1 %). Premieinkomsten från början av året var 74,9 miljoner euro (88 mn euro).

Nettoavkastningen på bolagets placeringsverksamhet var 6,3 procent (2,8 %). Vid slutet av juni var placeringarnas värde 818 miljoner euro (766 mn euro). Fennia Livs driftskostnader var 7,4 miljoner euro (7,8 mn euro).

På Fennia Livs placeringsavkastning inverkade under redovisningsperioden delvis de ändringar i placeringsportföljen som gjordes för att den ska motsvara den nya modellen för balanshantering.

– Livförsäkringsverksamheten utvecklades positivt och resultatet var bra. Vinsten från försäljning av aktier till följd av allokeringsförändringarna ökade bolagets resultat betydligt. I maj lanserade vi automatisk riskbedömning av risklivförsäkringar, vilket förbättrar vår kundservice, säger Fennia Livs verkställande direktör Alexander Schoschkoff.

Kapitalförvaltning

Fennia Kapitalförvaltning Ab:s rörelsevinst var 0,2 miljoner euro (0,7 mn euro).

– Den exceptionellt starka stämningen på placeringsmarknaden visade sig som god avkastning på alla portföljer. Bolagets förvaltade medel ökade betydligt, så mycket som 18 procent. På grund av ökade driftskostnader sjönk dock rörelsevinsten i förhållande till jämförelseperioden. Alternativa placeringsprodukter verkar intressera placerare allt mer, vilket märktes i efterfrågan på fastighetsprodukter, konstaterar Fennia Kapitalförvaltnings verkställande direktör Eero Eriksson.

Fenniakoncernen

Fenniakoncernens sammanlagda rörelsevinst var 117,3 miljoner euro (-1,1 mn euro). Kapitaltäckningsgraden (SCR) var ytterst stark 243,0 procent (228,3 %).

– Året började mycket bra, men den ekonomiska situationen i Europa återspeglar sig på Finland och en eventuell hård brexit kan ha oförutsedda följder för våra kunders affärsverksamhet eller för koncernens placeringar.

Siffrorna är oreviderade.

Mer information:

Antti Kuljukka, koncernchef, antti.kuljukka@fennia.fi, 010 503 6600

Alexander Schoschkoff, verkställande direktör, alexander.schoschkoff@fennia.fi, 010 503 7986

Eero Eriksson, verkställande direktör, eero.eriksson@fennia.fi, 010 503 5245

Eliisa Anttila, kommunikationsdirektör, eliisa.anttila@fennia.fi, 010 503 6961

MeddelandeFennia
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceKundförmånerVanliga frågorAktuelltMedietjänsterFöretagskunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetIntegritetsskydd vid telefontjänstenKakor