Hyppää sisältöön
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

  • Ingångssida
  • Innehållsstudio
  • Rådjur orsakar olyckor på våren – var redan uppmärksam i trafiken

Rådjur orsakar olyckor på våren – var uppmärksam i trafiken

3.5.2023

Hjortdjur börjar röra sig efter vintern och särskilt rådjur orsakar många olyckor på våren. Det är bra att vara extra försiktig på vägarna nu och fästa uppmärksamhet vid varningsskyltar.

Antalet hjortdjursolyckor minskade i fjol med några hundra jämfört med 2021. Enligt Statistikcentralen inträffade 13 576 olyckor. Hjortdjursolyckor inträffade särskilt i Egentliga Finland och Nyland, men även Egentliga Tavastland, Birkaland och Satakunta sticker ut i statistiken.

Ökningen av antalet rådjursolyckor stannade av i fjol, men trots det inträffade nästan 5 600 olyckor. Största delen av vårens hjortdjursolyckor sker med rådjur.

– Den här tiden på året bör man vara extra uppmärksam på vägarna. Olyckor inträffar särskilt i maj, då antalet olyckor kan till och med fördubblas jämfört med april, men även i april inträffar ett tiotal rådjursolyckor varje dag. Därtill kommer även kollisionerna med andra djur, säger direktör Mikko Pöyhönen, som ansvarar för Fennias fordonsförsäkrings- och fordonsskadetjänster.

Olyckor med rådjur, vitsvanshjort och älg den första halvan av 2022

Under vårsäsongen framträder särskilt rådjuren i samband med hjortdjursolyckor. Andelen älgolyckor är liten, men med tanke på djurens storlek kan älgolyckorna vara farligare. Källa: Statistikcentralen

Under vårsäsongen framträder särskilt rådjuren i samband med hjortdjursolyckor. Andelen älgolyckor är liten, men med tanke på djurens storlek kan älgolyckorna vara farligare. Källa: Statistikcentralen

Olyckor med rådjur och vitsvanshjort i april och maj, 2022

Rådjursolyckor inträffar i särskilt hög grad i maj. Källa: Statistikcentralen

Rådjursolyckor inträffar i särskilt hög grad i maj. Källa: Statistikcentralen

Orsaken till det stora antalet olycksfall är djurens naturliga rörlighet på våren. De flesta kollisioner på våren inträffar med rådjur och vitsvanshjortar som letar efter föda. Särskilt andelen rådjur i olyckorna är hög under april–maj som en följd av djurens revirstrider. Dessutom får hjortkalvarna klara sig själva efter en viss tid på våren och då kan de gå vilse på vägarna.

– Hjortdjursolyckor syns också i Fennias ersättningsstatistik och deras antal ökar ständigt. I fjol anmäldes över 1 300 skador. I snitt var ersättningen cirka 4 600 euro, men variationen är förstås mycket stor. Totalt betalade vi ut cirka sex miljoner euro i ersättning för hjortdjursskador, säger Pöyhönen.

Hastigheten är avgörande när hjortdjuren hamnar på vägarna

Enligt Pöyhönen är det bra att lätta på gaspedalen nu, även om stugan lockar och vädret tills vidare har varit bra.

– Hastigheten är avgörande i en situation där ett hjortdjur plötsligt dyker upp framför bilen. Ju högre hastighet, desto längre bromssträcka. Rådjur rör sig ofta i områden där den tillåtna hastigheten är 80 eller 100 kilometer i timmen.

Pöyhönen påpekar att vägmärken som varnar om älgar och hjortdjur uttryckligen placeras på sådana ställen där djuren enligt statistiken rör sig oftare. Då är det bra att sänka hastigheten.

– När man sänker farten har det en oförväntat liten inverkan på den totala restiden, men skillnaden kan vara stor om man möter en älg eller ett rådjur på vägen. Det lönar sig att vara särskilt uppmärksam på ställen där åkrar öppnar sig efter ett skogsområde eller tvärtom.

– En älgskadeförsäkring ersätter skador till följd av kollision med hjortdjur. Man kan dessutom utöka sitt försäkringsskydd med en kollisionsförsäkring, som omfattar bland annat skador på fordonet till följd av att man väjer för ett hjortdjur och kör av vägen, säger Pöyhönen.

Stammarna av vitsvanshjort och rådjur har minskat

Finlands Viltcentral och Naturresursinstitutet har beräknat att stammarna av vitsvanshjort har minskat jämfört med föregående år. Enligt viltcentralen minskade bytesmängden för både vitsvanshjort och rådjur med omkring nio procent under jaktsäsongen som slutade i februari.

Tidigare har antalet hjortdjur ökat betydligt varje år. Enligt Naturresursinstitutets nya modell för uppskattning av stammarna fanns det i Finland förra vintern cirka 120 000 vitsvanshjortar, nästan 14 procent mindre än föregående vinter.

Det finns ingen exakt uppskattning av storleken på rådjursstammen. Bytesmängderna minskade något från året innan och under jaktsäsongen som slutade i februari fälldes över 18 000 rådjur. Dessförinnan har antalet ökat under flera år.

– De stora stammarna av rådjur och vitsvanshjort är en plåga, särskilt i sydvästra och södra Finland där det finns mycket trafik men endast få naturliga fiender för hjortdjuren. Det enda sättet att hålla stammarna under kontroll är jakt, säger Pöyhönen.

Hjortdjursolyckor i vissa landskap 2018–2022

Antalet hjortdjursolyckor fortsatte att öka i Egentliga Finland, men i många andra landskap har de minskat. De flesta av de hjortdjursolyckor som inträffar under hela året inträffar med vitsvanshjort. Källa: Statistikcentralen

Antalet hjortdjursolyckor fortsatte att öka i Egentliga Finland, men i många andra landskap har de minskat. De flesta av de hjortdjursolyckor som inträffar under hela året inträffar med vitsvanshjort. Källa: Statistikcentralen

Tips: Så undviker du kollision med hjortdjur

  • Kör alltid pigg och frisk och med måttlig hastighet. Undvik att köra i dåliga väderförhållanden och mörker, om det bara är möjligt. Använd säkerhetsbälte och koncentrera dig på trafiken. Olyckor med hjortdjur beror ofta på att föraren blir överraskad i situationen och inte hinner reagera i tid. Reaktionsförmågan försämras ytterligare om föraren är trött eller om körhastigheten är för hög.

  • Observera vägmärken som varnar för älgar och hjortdjur. De har satts ut på sådana ställen där olyckor ofta inträffar. Sannolikheten för att möta hjortdjur är alltså större än normalt.

  • Särskilt rådjur rör sig i april–maj, men också andra hjortdjur är aktivare och rör sig i stor utsträckning på våren.

  • Om du råkar ut för en olycka med hjortdjur, eller om du märker att någon annan har gjort det, ska du varna den övriga trafiken och ta hand om de skadade. Ring nödnumret 112 och ge en tillräcklig beskrivning av olycksplatsen.

Mer information

Mikko Pöyhönen
Direktör, fordonsförsäkrings- och fordonsskadetjänster
mikko.poyhonen@fennia.fi
Tfn 040 653 0950

Fennia – för företagande och liv

Vi på Fennia erbjuder tjänster inom skade-, liv-, pensions- och sparförsäkring. Vi vill av hela vårt hjärta göra det möjligt för dig att pröva och vara företagsam. Du utvecklas, och vi med dig.

BilförsäkringTrafikförsäkringMeddelandePå väg

Dela

Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceKundförmånerVanliga frågorAktuelltMedietjänsterFöretagskunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetIntegritetsskydd vid telefontjänstenKakor