Hyppää sisältöön
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

Olycksrisk råder på företagens gårdsplaner – halkningsolyckor under arbetsdagen leder till hundratals frånvaron varje år

30.1.2024

Halt väglag orsakar tusentals olyckor varje år på arbetsplatserna. Det lönar sig för företagen att se till att den egna fastigheten är vintersäker, eftersom olyckor på fastighetens område kan bli dyra för företaget både i form av frånvaro och skadestånd.

Vintern har hittills varit kall och snöig. Företagen bör komma ihåg ett kontinuerligt och noggrant vinterunderhåll av fastigheten när det snöar och är kallt. Hit hör bland annat skötsel av trafikleder och parkeringsplatser på företagets område så att det är säkert att färdas på området.

För de flesta innebär vinterunderhåll snöarbete, sandning, övervakning av snömängden på tak och till och med att skotta ner snö från taket vid behov. Minna Niemi, direktör för Fennias lagstadgade personförsäkringar, påminner om att vinterunderhållet omfattar mer än att bara ploga snö och sanda vägar.

– Områdets belysning bör till exempel ses över. Det viktigaste är dock att gå igenom säkerheten på arbetsplatsen med hela personalen och fundera på hur alla – inklusive ledningen – kan påverka sin egen och andras säkerhet. Vinterunderhåll är bara en del av helheten, säger Niemi.

Många företag och företagare lägger ut vinterunderhållet på entreprenad till företag som är specialiserade på det.

– Men det är värt att komma ihåg att om det snöar under natten eller om väglaget plötsligt blir halt, har även tjänsteproducenterna av vinterunderhåll bråda dagar. Det är inte säkert att det egna företaget är bland de första. Då lönar det sig att ta det säkra före det osäkra och själv sköta det grundläggande underhållsarbetet för att minska olycksrisken – åtminstone till den grad, att de nödvändiga trafiklederna blir säkra. Företagen bör redan i förväg sammanställa en reservplan ifall väglaget är dåligt på morgonen och åtminstone skaffa sand och snöslädar som är tillgängliga för alla, säger Niemi.

Förutom gårdsplaner, trafikleder och parkeringsplatser är det också bra att rikta blicken mot fastighetens tak. Stora ansamlingar av snö på taket eller stora istappar som har bildats på takets kant kan utgöra en säkerhetsrisk. En stor snömängd utgör också en risk för fastighetens takkonstruktioner.

– Om det är för mycket snö på taket eller om istappar har bildats vid takets kant ska riskområdet avgränsas med bommar tills det är säkert att gå i närheten av det igen. I synnerhet om stora istappar träffar en förbipasserande kan det leda till allvarliga skador.

– Vid snöröjning av tak är det absolut värt att överväga att anlita en specialist. Tak är särskilt farliga platser vid halt väder, tillägger Niemi.

Arbetstagare som halkar står företaget dyrt

I ett arbete där man rör sig mycket utomhus ökar antalet olyckor under vintern. Ofta ökar olyckorna till exempel när temperaturen växelvis ligger över och under noll, då vägarna turvis isbeläggs och smälter.

Om en arbetstagare halkar på företagets gård kan det bli dyrt. Även om olycksfallsförsäkringen ersätter vårdkostnaderna kostar arbetstagarens frånvaro i genomsnitt tre gånger så mycket som hens lön. För företagets nyckelperson eller företagaren själv kan prislappen bli ännu större.

– Frånvaro bland såväl företagare som arbetstagare ökar de övrigas arbetsbelastning, vilket ofta innebär större brådska. Fastän man kanske hittar en inhoppare kan det ta längre tid för inhopparen att utföra samma arbete eftersom hen inte är van vid arbetet. Detta medför indirekta kostnader och ökar ytterligare risken för olycksfall, påpekar Niemi.

Arbetstagares olycksfall i arbetet och deras allvarlighet per år, då olycksfall inträffat medan arbetstagarna rört sig på arbetsplatsen – genomsnitt för åren 2019–2022

Varje år inträffar över 30 000 olycksfall i arbetet i samband med att arbetstagarna rör sig på arbetsplatsen. De flesta av olyckorna inträffar under vintermånaderna och orsakas av halkningar, fall och snubblingar. Diagrammet visar olycksfall i arbetet som inträffat medan personen rört sig på arbetsplatsen, genomsnittet för åren 2019–2022. Källa: Olycksfallsförsäkringscentralen

Varje år inträffar över 30 000 olycksfall i arbetet i samband med att arbetstagarna rör sig på arbetsplatsen. De flesta av olyckorna inträffar under vintermånaderna och orsakas av halkningar, fall och snubblingar. Diagrammet visar olycksfall i arbetet som inträffat medan personen rört sig på arbetsplatsen, genomsnittet för åren 2019–2022. Källa: Olycksfallsförsäkringscentralen

Fastighetsägaren ansvarar för fastighetens gårdsområde, men också företagshyresgästen kan bli skadeståndsskyldig

Utöver de anställda kan även företagets kunder, samarbetspartner eller förbipasserande skadas på ett dåligt skött gårdsområde. Notan kan bli dyr för företaget i form av skadestånd och dåligt rykte.

Enligt Niemi ansvarar fastighetens ägare eller innehavare, såsom företagshyresgästen, för säkerheten i en företagsfastighet och på det tillhörandet området.

– Om företaget själv äger fastigheten är ansvaret klart. Om företaget däremot har hyrt fastigheten lönar det sig att i hyresavtalet kontrollera vad som har avtalats om exempelvis vinterunderhåll och eventuella skadestånd. Därför bör företagshyresgästerna vara noga med att uppfylla sina skyldigheter och ansvarsområden.

Enligt Niemi kan ansvar gentemot en utomstående skadelidande inte genom avtal överföras till en företagshyresgäst eller ett servicebolag. Med andra ord, om till exempel brevbäraren halkar på företagets gård är fastighetens ägare i princip skyldig att ersätta personen som halkat för skadan.

– Helt passiv får hyresgästen dock inte bli, utan enligt lagen är det också hyresgästens ansvar att se till att till exempel snö eller is inte medför en fara för de som sköter ärenden i den hyrda byggnaden. Hyresgästen ansvarar också för att motverka andra förutsebara riskfaktorer, säger Niemi.

– Skador som orsakats av företagets försummelse ersätts ofta av ansvarsförsäkringen, men även där kan ersättningsgränsen komma emot om det är fråga om en allvarlig skada. Vad gäller husbolag har det under de senaste åren rapporterats om det här, säger Niemi.

Enligt Niemi är det bra för företagen att komma ihåg att bevisbördan för till exempel korrekt utförd halkbekämpning ligger hos fastighetsägaren. Hit hör bland annat att föra en sandningsjournal av hög kvalitet där det framgår hur, när och var sandningen har gjorts. Detta bör också beaktas i avtal mellan fastighetsägaren, hyresvärden och servicebolaget.

Tips för att öka säkerheten i företagandet vintertid

  • Sköt om vinterunderhållet på arbetsplatsområdet. Om tjänsten inte läggs ut på entreprenad ska den ha tydliga ansvarspersoner.

  • Att själv kunna se är lika viktigt som att synas: allmän belysning ute, extra arbetsbelysning till exempel vid arbete runt ett fordon, strålkastare på byggarbetsplatser, pannlampor osv.

  • Se till att kritiska trafikleder förblir säkra även i de värsta väglagen, när fastighetstjänsterna kan dröja. Ställ åtminstone sand och snöslädar till förfogande för alla anställda.

  • Gå igenom säkerheten på arbetsplatsen med hela personalen och fundera på hur alla – inklusive ledningen – kan påverka sin egen och andras säkerhet.

  • Om väglaget är utmanande när de anställda kommer till eller lämnar jobbet, var flexibel med deras scheman så långt det är möjligt så att inte brådska leder till fler olyckor.

FöretagandeArbetarskyddOlycksfallsförsäkringFörsäkringar för företagFörsäkringar för arbetstagareFörsäkringar för företagareMeddelandeFöretag

Dela

Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceKundförmånerVanliga frågorAktuelltMedietjänsterFöretagskunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetIntegritetsskydd vid telefontjänstenKakor