Hyppää sisältöön
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

Yritysten piha-alueilla vaanii tapaturmariskejä – liukastelut työpäivän aikana johtavat satoihin poissaoloihin joka vuosi

30.1.2024

Liukkaat kelit aiheuttavat vuosittain tuhansia tapaturmia työpaikan alueella liikkuessa. Yrityksissä kannattaa huolehtia, että oma kiinteistö on talviturvallinen, sillä tapaturmat kiinteistön alueella voivat tulla yritykselle kalliiksi niin poissaolojen kuin vahingonkorvausten muodossa.

Kuluva talvi on ollut toistaiseksi kylmä ja runsasluminen. Yrityksissä on hyvä muistaa lumisateiden ja pakkassäiden keskellä jatkuva ja huolellinen kiinteistön talvikunnossapito. Siihen kuuluu muun muassa yrityksen alueella olevien kulkuväylien ja pysäköintialueen hoitaminen siten, että alueella on turvallista kulkea.

Useimmille talvikunnossapito tarkoittaa lumitöitä, hiekoituksia ja lumitilanteen seurantaa katolla ja jopa lumien pudottamista katoilta tarvittaessa. Fennian lakisääteisistä henkilövakuutuksista vastaava johtaja Minna Niemi muistuttaa, että talvikunnossapitoon kuuluu muutakin, kuin välitön lumen auraaminen ja teiden hiekoitus.

– Esimerkiksi alueen valaistukseen kannattaa kiinnittää huomiota. Tärkeintä on kuitenkin käydä koko henkilöstön kanssa läpi työpaikan turvallisuutta ja miettiä, miten jokainen – johto mukaan luettuna – voi vaikuttaa omaan ja muiden turvallisuuteen. Talvikunnossapito on vain yksi osa kokonaisuutta, sanoo Niemi.

Monet yritykset ja yrittäjät ulkoistavat talvikunnossapidon siihen erikoistuneelle yritykselle.

– Kannattaa kuitenkin muistaa, että jos lunta sataa yön aikana tai keli muuttuu äkisti liukkaaksi, on talvikunnossapidon palveluntuottajillakin kova kiire. Oma yritys ei välttämättä ole ensimmäisten joukossa. Silloin kannattaa pelata varman päälle ja huolehtia alustavista kunnossapitotöistä itse, jotta tapaturmariski pienenee – vähintään sen verran, että välttämättömät kulkuväylät saadaan turvallisiksi. Yrityksissä kannattaa miettiä jo etukäteen varasuunnitelma sen varalta, että keli on aamulla huono ja vähintäänkin hankkia hiekoitushiekkaa ja lumikola kaikkien saataville, Niemi kertoo.

Pihojen, kulkuväylien ja pysäköintialueiden lisäksi katse kannattaa myös suunnata kiinteistön katolle. Jos katolle on kertynyt liikaa lunta tai katon reunaan on muodostunut suuria jääpuikkoja, ne voivat muodostaa turvallisuusriskin. Iso lumikuorma on riski myös kiinteistön kattorakenteille.

– Jos katolla on liikaa lunta tai katon reunalla jääpuikkoja, tulee riskialue rajata puomein pois käytöstä, kunnes kulkeminen niiden läheisyydessä on jälleen turvallista. Varsinkin suurten jääpuikkojen osuminen ohikulkijaan voi aiheuttaa pahoja vammoja.

– Kattojen lumenpuhdistuksessa kannattaa ehdottomasti harkita siihen erikoistuneen ammattilaisen käyttämistä. Katot ovat erityisen vaarallisia paikkoja liukkailla keleillä, Niemi lisää.

Liukastelevat työntekijät tulevat yritykselle kalliiksi

Työssä, jossa liikutaan paljon ulkona, tapaturmien määrät lisääntyvät talviaikaan. Usein tapaturmien määrää lisää esimerkiksi sellainen sää, jossa lämpötila sahaa nollan molemmin puolin, jolloin tiet jäätyvät ja sulavat vuorotellen.

Työntekijän liukastuminen yrityksen pihalla voi tulla kalliiksi. Vaikka työtapaturmavakuutus korvaakin hoitokulut, maksaa työntekijän poissaolo keskimäärin kolminkertaisesti hänen palkkansa verran. Yrityksen avainhenkilön tai yrittäjän itsensä tapauksessa hintalappu voi olla vieläkin suurempi.

– Niin yrittäjän kuin työntekijöidenkin poissaolot lisäävät muiden työkuormaa entisestään, mikä tarkoittaa usein lisäkiirettä. Vaikka tuuraaja löytyisikin, voi hänellä työtehtävään tottumattomana mennä saman työn tekemiseen pidempi aika. Tämä aiheuttaa välillisesti kustannuksia ja lisää entisestään tapaturmien riskiä, Niemi huomauttaa.

Työntekijöiden työtapaturmat ja vakavuus vuosittain, kun tapaturma aiheutunut liikkuessa työpaikalla – vuosien 2019–2022 keskiarvo

Vuosittain yli 30 000 työtapaturmaa sattuu työpaikalla liikkumisen yhteydessä. Useimmat näistä tapaturmista aiheutuvat talvikuukausina ja johtuvat liukastumisista, kaatumisista ja kompastumisista. Kuviossa henkilön liikkumisen aikana sattuneet työtapaturmat, vuosien 2019–2022 keskiarvo. Lähde: Tapaturmavakuutuskeskus

Vuosittain yli 30 000 työtapaturmaa sattuu työpaikalla liikkumisen yhteydessä. Useimmat näistä tapaturmista aiheutuvat talvikuukausina ja johtuvat liukastumisista, kaatumisista ja kompastumisista. Kuviossa henkilön liikkumisen aikana sattuneet työtapaturmat, vuosien 2019–2022 keskiarvo. Lähde: Tapaturmavakuutuskeskus

Vastuu kiinteistön piha-alueesta on kiinteistön omistajalla, mutta yritysvuokralainenkin voi joutua korvausvastuuseen

Työntekijöiden lisäksi huonosti hoidetulla piha-alueella voivat loukkaantua myös esimerkiksi yrityksen asiakkaat, yhteistyökumppanit tai ohikulkijat. Siitä voi tulla yritykselle iso lasku vahingonkorvauksina ja mainehaittana.

Yrityskiinteistön ja siihen kuuluvan alueen turvallisuudesta huolehtiminen kuuluu Niemen mukaan kiinteistön omistajalle tai haltijalle, kuten yritysvuokralaiselle.

– Jos yritys omistaa itse kiinteistönsä, vastuu on selvä. Jos taas yritys on vuokrannut kiinteistön, kannattaa tarkistaa vuokrasopimuksesta, mitä esimerkiksi talvikunnossapidosta ja mahdollisista vahingonkorvauksista on sovittu. Tämän vuoksi yritysvuokralaisten onkin syytä huolehtia tarkoin omista velvoitteistaan ja vastuistaan.

Vastuuta ulkopuolista vahingonkärsijää kohtaan ei Niemen mukaan voi siirtää sopimuksella yritysvuokralaiselle tai huoltoyhtiölle. Toisin sanoen, jos vaikkapa postinkantaja liukastuu yrityksen pihalla, on kiinteistön omistaja lähtökohtaisesti velvollinen korvaamaan vahingon liukastujalle.

– Täysin passiiviseksi vuokralainen ei kuitenkaan voi jättäytyä, vaan lain nojalla myös vuokralaisen vastuulla on huolehtia siitä, että esimerkiksi lumi tai jää ei aiheuta vaaraa vuokrarakennuksessa asioiville. Vuokralaisella on vastuu torjua myös muita ennakoitavissa olevia riskitekijöitä, Niemi jatkaa.

– Monesti yrityksen laiminlyönnistä aiheutuneet vahingot korvataan vastuuvakuutuksesta, mutta siinäkin voi tulla korvausraja vastaan, jos kyseessä on vakava loukkaantuminen. Taloyhtiöiden puolella näistä on viime vuosina uutisoitukin, Niemi sanoo.

Niemen mukaan yrityksissä on hyvä muistaa, että kiinteistönomistajalla on näyttötaakka esimerkiksi asianmukaisesti tehdystä liukkaudentorjunnasta. Tähän kuuluu muun muassa laadukkaan hiekoituspäiväkirjan pitäminen, josta ilmenee miten ja milloin ja missä hiekoitus on tehty. Tämä tulisi myös huomioida kiinteistönomistajan, vuokranantajan ja huoltoyhtiön välisissä sopimuksissa.

Vinkkejä talviturvallisempaan yrittämiseen

  • Huolehdi työpaikan alueen talvikunnossapidosta. Jos palvelua ei ulkoisteta, sillä tulisi olla selkeät vastuuhenkilöt.

  • Näkeminen on tärkeää siinä missä näkyvyyskin: ulkoalueen yleisvalaistus, lisätyövalot esimerkiksi ajoneuvojen ympärillä työskenneltäessä, valonheittimet rakennustyömailla, otsalamput yms.

  • Varmista, että kriittiset kulkuväylät saadaan turvallisiksi myös pahimmissa keleissä, kun kiinteistönhuollon palvelut saattavat kestää. Hanki vähintään hiekoitushiekkaa ja kolat kaikkien työntekijöiden saataville.

  • Käy koko henkilöstön kanssa läpi työpaikan turvallisuutta ja miettikää, miten jokainen - johto mukaan luettuna - voi vaikuttaa omaan ja muiden turvallisuuteen.

  • Jos keli on töihin tullessa tai töistä lähtiessä haastava, jousta työntekijöiden aikatauluissa mahdollisuuksien mukaan, jotta kiire ei lisää tapaturmia.

YrittäjyysTyöturvallisuusTapaturmavakuutusYrityksen vakuutuksetTyöntekijöiden vakuutuksetYrittäjän vakuutuksetTiedoteYritys

Jaa

Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluAsiakasedutUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleYritysasiakkaatTietoa FenniastaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusYksityisyyden suoja puhelinpalvelussaEvästeet