Hyppää sisältöön
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

HEI Schools Anne Rusanen

HEI Schools vinner Fennia Prize-tävlingen: det prisbelönta konceptet ökar barns välbefinnande och värdepluralism med hjälp av tjänste- och utrymmesdesign

4.5.2022

Fennia Prize Grand Prix-vinnaren HEI Schools har skapat en exportprodukt av det finska daghemmet som redan har landat på fem kontinenter runt om i världen. Företaget förlitar sig på en kombination av stark pedagogisk kunskap och konceptdesign som utgår från barnens behov.

Det finska utbildningssystemet är känt världen över för sin höga kvalitet, bland annat tack vare PISA-framgångarna under tidigare år. Internationella experter besöker ofta Finland för att samla in information om varför barns och ungas inlärningsresultat är så goda i vårt land.

Men tänk om den finska pedagogikens bästa bitar kunde exporteras direkt till andra länder? Pilvi Torsti hade den här frågan i sina tankar under åren som hon arbetade som statssekreterare på undervisnings- och kulturministeriet.

På så sätt föddes ett daghemskoncept som bottnar i den finska småbarnspedagogiken och -kompetensen. Torsti kan anses vara hela affärsidéns moder och grundade 2016 HEI Schools tillsammans med Anne Rusanen, Milla Kokko, Lasse Lipponen och Helsingfors universitet.

– HEI Schools-helheten omfattar pedagogiska innehållsplaner och -material, lärarutbildning och ett helhetsinriktat utrymmeskoncept. Vi driver dock inte själva några daghem, utan vår verksamhet baseras på en licensierad tjänst, berättar HEI Schools Head of Design Anne Rusanen.

– Vi har beaktat betydelsen av utrymmes- och tjänstedesign i alltifrån den fysiska miljön till enskilda inlärningssituationer. Vårt koncept är alltså en unik kombination av design och pedagogik.

HEI Schools

Den finska pedagogiska kompetensen som stöttepelare

Eftersom småbarnspedagogiken spelar en viktig roll för barnens lärande bottnar HEI Schools ideologi i ett livslångt lärande. Med hjälp av design säkerställs att målsättningarna med den forskningsbaserade pedagogiken verkställs i undervisningen på bästa möjliga sätt.

– I lärarutbildningen i Finland betonar man pedagogisk kreativitet som uppmuntrar barnen att själva komma på lösningar. Därför ser vi också lärarna inom småbarnspedagogiken som designer med en frihet att själva anpassa undervisningssituationerna som de önskar.

HEI Schools har produktifierat det finska daghemskonceptet i tre delområden: Learning Center omfattar en helhetsinriktad lösning för att driva ett daghem, Teacher Toolkit innehåller pedagogiskt innehåll för praktisk användning och Teacher Diploma avser lärarnas e-utbildningsprogram.

– Våra produkter är dock inte statiska, utan de lever hela tiden. Vi involverar alla intressenter från lärare och barn till föräldrar i vårt kontinuerliga utvecklingsarbete, berättar Rusanen.

Design och utrymmesplanering på barnens villkor

Utöver pedagoger deltog arkitekter, formgivare, inredningsplanerare och grafiska designer i utformningen av daghemskonceptet. I den branschövergripande arbetsgruppen fick alla aktivt delta i arbetet och allas åsikt värderades likvärdigt.

– Utan designens kraft hade vi troligtvis inte lyckats utveckla lika konkurrenskraftiga produkter för den internationella marknaden, bedömer Rusanen.

Utöver undervisningsinnehållet har också lärmiljöerna utformats på barnens villkor. Inom konceptet är rummen mångsidiga, eftersom alla barn är olika. Barnen indelas inte i något fack, utan var och en får utveckla sin personlighet och växa in i sin egen potential på sitt sätt.

– En av våra rumstyper är ett tyst rum med många mjuka material, stora taklampor av papper och utrymmen inom andra utrymmen. I en sådan miljö känner sig barnen trygga, berättar Rusanen.

– Det är viktigt att barnen kan ändra på lärutrymmena och lärsituationerna, eftersom det ger dem påverkningsmöjligheter och ökar deras självkänsla.

Den internationella exportprodukten erövrar marknader

HEI Schools daghemskoncept utformades direkt för den internationella marknaden – i Finland är det ju redan självklart. Småbarnspedagogiken var ett lämpligt val eftersom daghem är minst reglerade i olika länder sett till ett barns hela skolgång.

Världserövringen började i Kina och nu finns det ett tjugotal HEI Schools-daghem och nästan femtio HEI Schools Toolkit-skolor på fem kontinenter.

– Vårt koncept fokuserar på hur barn lär sig. Vi lämnar dock utrymme för olika länders kulturella seder och bruk och anpassar vid behov inlärningsmålen enligt lokala krav.

Lovorden har regnat över daghemskonceptet. Den allmänna inställningen har i sakta mak börjat förändras, eftersom man nu vill garantera en balanserad och välmående uppväxtmiljö för barnen.

– Man har märkt runt om i världen att resultatinriktade prestationer lätt gör barnen till robotar. Vi vill däremot uppmuntra barnen och deras föräldrar att inse betydelsen av nyfikenhet och kreativitet.

Eftersom inga internationella varumärken ännu har lanserats inom branschen för småbarnspedagogik vill HEI Schools nu bana sig väg för att bli en global påverkare och marknadsledare i branschen.

*

De mest framgångsrika företagen nyttjar designkunskaper. Tävlingen Fennia Prize efterlyser företag och organisationer med en verksamhet där design är en strategisk resurs. Designtävlingen arrangeras av Design Forum Finland och Fennia i samarbete med Patent- och registerstyrelsen och Elo.

DesignFöretagandeArtikelFöretag

Dela

Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceKundförmånerVanliga frågorAktuelltMedietjänsterFöretagskunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetIntegritetsskydd vid telefontjänstenKakor