Hyppää sisältöön
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

Halkande på väg till arbetsplatsen eller på arbetsplatsen kan bli dyrt för företagaren

16.1.2024

Bland företagare inträffar det varje månad hundratals olyckor på arbetsplatsen och på väg till eller från arbetsplatsen, och en stor del av dessa är fall- och halkolyckor. Särskilt i början av året inträffar det många halkolyckor. Företagarens eller nyckelpersonens sjukledighet kan bli dyrt för företaget och i värsta fall stannar hela affärsverksamheten upp.

Bland företagare inträffar det varje år under arbetsdagar i genomsnitt närmare 2 000 halk- eller fallolyckor. Totalt inträffade det under åren 2016–2022 i genomsnitt 5 700 arbetsplatsolyckor varje år bland företagare. Statistiken grundar sig på Olycksfallsförsäkringscentralens uppgifter om företagarnas försäkring för arbetstid.

Enligt Fennias preliminära statistik sjönk antalet arbetsolycksfall bland företagare år 2023 jämfört med året innan.

– Bakgrunden till halk- och snubbelolyckor som inträffar på arbetsplatsen är utöver halt väglag tyvärr även ofta brådska, tankarna är på annat håll och blicken på smarttelefonens skärm, berättar Minna Niemi, direktör för Fennias lagstadgade personförsäkringar.

– Skadorna som beror på olycksfall är mycket varierande: en del kommer undan med vrickningar, blåmärken och en dags sjukledighet, medan någon annan kanske slagit i huvudet eller så har knäet vridits, och då kan skadan vara allvarligare, påminner Niemi.

Niemi säger att särskilt i arbete där man rör på sig mycket ute ökar antalet olycksfall vintertid. Ofta ökar olyckorna till exempel när temperaturen växelvis ligger över och under noll, då vägarna turvis isbeläggs och smälter.

Utöver olycksfall på arbetsplatsen inträffar det även olycksfall på väg till eller från arbetsplatsen: företagare anmäler varje år i genomsnitt nästan 600 olycksfall som inträffat på väg till eller från arbetsplatsen, och största delen av dessa har inträffat när man rört sig till fots. Mera än 40 procent av de olycksfall som händer personer som rör sig till fots leder till sjukledighet på en vecka eller längre.

Enligt Olycksfallsförsäkringscentralens statistik klarar sig mera än hälften av de företagare som skadat sig på arbetsplatsen med sjukfrånvaro under 0–3 dagar. Varje år råkar cirka 500 företagare ut för sjukfrånvaro som är längre än en månad.

Arbetstagarna i Finland är försäkrade med en obligatorisk arbetsolycksfallsförsäkring, men för företagare är det frivilligt att ha en försäkring för arbetstid.

De fem vanligaste arbetsplatsolyckorna för företagare varje år, genomsnittet under åren 2016–2022

Merparten av de skador som ersätts ur företagarens olycksfallsförsäkring för arbetstid beror på fall- och halkolyckor, och så är fallet även bland arbetstagare. Antalet arbetsolycksfall bland företagare har sjunkit under de senaste åren. Siffrorna för år 2022 är en prognos. Källa: Olycksfallsförsäkringscentralen

Merparten av de skador som ersätts ur företagarens olycksfallsförsäkring för arbetstid beror på fall- och halkolyckor, och så är fallet även bland arbetstagare. Antalet arbetsolycksfall bland företagare har sjunkit under de senaste åren. Siffrorna för år 2022 är en prognos. Källa: Olycksfallsförsäkringscentralen

Arbetsolycksfall bland företagare per år enligt frånvarodagar och skador till följd av arbetsolycksfall, genomsnitt under åren 2016–2021

Mera än en tredjedel av frånvaro som beror på arbetsolycksfall bland företagare pågår längre än en vecka och varje år inträffar det mera än 700 fall av frånvaro som pågår längre än en månad. Bland företagare förekommer lindrig frånvaro betydligt mera än bland arbetstagare. För år 2022 finns ännu inga uppgifter om allvarligheten. Skadorna till följd av olycksfall är ofta sår, urledvridning och vrickningar, men även till exempel skelettbrott inträffar i genomsnitt i mera än 500 fall per år. Källa: Olycksfallsförsäkringscentralen

Mera än en tredjedel av frånvaro som beror på arbetsolycksfall bland företagare pågår längre än en vecka och varje år inträffar det mera än 700 fall av frånvaro som pågår längre än en månad. Bland företagare förekommer lindrig frånvaro betydligt mera än bland arbetstagare. För år 2022 finns ännu inga uppgifter om allvarligheten. Skadorna till följd av olycksfall är ofta sår, urledvridning och vrickningar, men även till exempel skelettbrott inträffar i genomsnitt i mera än 500 fall per år. Källa: Olycksfallsförsäkringscentralen

Arbetsolycksfall kan bli dyra för företagare

För företagare kan arbetsolycksfall trots försäkringar innebära till betydande ekonomiska förluster. Fastän en försäkring som företagaren tecknat för arbetstid ersätter vårdkostnader, kan frånvaron trots det bli kostsam.

Enligt kalkyler kostar en dags frånvaro som gäller en arbetstagare tre gånger hens lön, i genomsnitt 400 euro. Om det gäller företagaren själv kan prislappen bli ännu större, eftersom företagaren ofta är nyckelpersonen i företaget eller till och med den enda som jobbar i företaget.

– Frånvaro bland såväl företagare som arbetstagare ökar de övrigas arbetsbelastning och detta innebär ofta mera brådska. Fastän man kanske hittar en inhoppare, kan det ta längre tid för inhopparen att utföra samma arbete eftersom hen inte är van vid arbetet. Detta medför indirekta kostnader och ökar ytterligare risken för olycksfall, påminner Niemi.

Niemi påminner om att det när det gäller att minska antalet olycksfall på väg till eller från arbetsplatsen eller olycksfall på arbetsplatsen är framförallt attityden till säkerhet viktig. Både företagaren själv och arbetstagarna måste lägga vikt vid säkerheten. Att företagaren föregår med gott exempel och har rätt attityd är av avgörande betydelse.

– En stor del av den frånvaro som beror på halkolyckor kunde enkelt undvikas. Det är viktigt att tillräckligt beakta väglaget och reservera tillräckligt med tid för sträckan. Till exempel genom att använda skor som passar väglaget kunde många halkolyckor undvikas. Det vore även bra om företaget i mån av möjlighet kunde ha flexibla tidtabeller för att undvika brådska, säger Niemi.

Orsaken till halk- och fallolyckor är ofta halt vinterväder när man jobbar ute på vintern, men även till exempel att föremål lämnats kvar på olika ställen på arbetsplatsen, inofficiella genvägar samt framförallt för stor arbetsbelastning och oaktsamhet. Olyckor som beror på sådant sker året runt.

– Särskilt om man jobbar ute och rör på sig mycket i jobbet, bör man se till att ha ändamålsenliga skor och utrustning samt reflekterande utrustning när det är mörkt. Särskilt när man tar på sig skor kan man fråga sig om det är viktigare att välja skor med tanke på väglaget eller för att de är snygga, säger Niemi.

Enligt Niemi finns det ändå ingen orsak att undvika eller vara rädd för att röra sig till fots.

– Smygmotion under arbetsdagen är dokumenterat bra för välmåendet och hälsan och det är enbart positivt. Olycksfallsrisken i samband med att man rör på sig ska inte underskattas, men man ska inte försöka undvika risker genom att undvika att röra på sig, utan genom ändamålsenlig utrustning.

Olycksfall bland företagare på väg till eller från arbetsplatsen per månad, genomsnittet för åren 2016–2022

Olycksfall bland företagare på väg till eller från arbetsplatsen händer oftast dem som rör sig till fots vintertid. Källa: Olycksfallsförsäkringscentralen (företagarens försäkring för arbetstid)

Olycksfall bland företagare på väg till eller från arbetsplatsen händer oftast dem som rör sig till fots vintertid. Källa: Olycksfallsförsäkringscentralen (företagarens försäkring för arbetstid)

Tips för att öka säkerheten i företagandet vintertid

  • Se till att sköta vinterunderhållet på arbetsplatsen: snöröjning, sandning, sandningssand ska vara tillgängligt för vem som helst som vill sanda.

  • Välj rätt skor: skor med mjuk sula förbättrar fästet och för det allra halaste väglaget är det bäst att välja dubbskor eller löstagbara halkskydd.

  • Att själv se är viktigt liksom att synas: allmän belysning ute, extra arbetsbelysning till exempel när man jobbar runt ett fordon, strålkastare på byggarbetsplatser, pannlampor osv.

  • På hal is hålls man inte alltid stående, men rätt fallteknik kan mildra konsekvenserna av ett olycksfall. Snubbel- och fallskolor må låta lite som en vits, men dessa kan på riktigt minska sjukfrånvaro.

Mera information

Olycksfallsförsäkringscentralens statistik grundar sig på försäkringsbolagens uppgifter, det vill säga i den syns olycksfall där ersättning betalats ur företagarens försäkring för arbetstid. Det betyder att den skadade har åtminstone besökt läkaren på grund av skadan.

FöretagandeArbetarskyddOlycksfallsförsäkringFörsäkringar för företagFörsäkringar för arbetstagareFörsäkringar för företagareMeddelandeVälbefinnande

Dela

Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceKundförmånerVanliga frågorAktuelltMedietjänsterFöretagskunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetIntegritetsskydd vid telefontjänstenKakor