Hyppää sisältöön
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

Hala vägar utgör en risk för pendlare på grund av nattfrost – tiotals fotgängare råkar ut för en olycka varje dag

22.11.2022

Förra året statistikfördes över 10 000 olycksfall till fots på vägen till eller från arbetsplatsen i Finland, det vill säga nästan 30 fall per dag. De flesta olyckor inträffar på senhösten och vintern när vägarna är hala och dagarna kortare: antalet olycksfall börjar öka i oktober–november, och flest olyckor på resan till och från arbetet inträffar i februari. Största delen av olycksfallen är lindriga, men en fjärdedel kräver en sjukledighet på över en vecka.

November har varit exceptionellt varm, men nu verkar vädret bli kyligare och nattfrost vanligare. Detta betyder att vägarna är halare, särskilt tidigt på morgonen då många är på väg till arbetet.

Även om distansarbete har blivit allt vanligare och delvis minskat antalet olycksfall på vägen mellan hemmet och arbetsplatsen, inträffar det dock fortfarande många olycksfall. Förra året inträffade totalt över 18 000 olycksfall på resan mellan hemmet och arbetsplatsen; nästan 50 olycksfall varje dag. Största delen, över 10 000, drabbade fotgängare. Som fotgängare räknas även de personer som har råkat ut för en olycka till exempel på parkeringsplatsen eller på tågstation.

Under oktober–november ökar antalet olycksfall på resan mellan hemmet och arbetsplatsen betydligt varje år. I oktober rapporteras i genomsnitt nästan 800 olycksfall som gjorts till fots på resan mellan hemmet och arbetsplatsen och under november nästan 1 200, då vi granskar medeltalet under 2016–2020.

Den allmänna rekommendationen om distansarbete på grund av coronaepidemin minskade antalet resor mellan hemmet och arbetsplatsen och därmed även antalet olyckor på dessa resor, visar Olycksfallsförsäkringscentralens statistik för 2020. År 2021 ökade antalet olycksfall på resorna mellan hemmet och arbetsplatsen, men antalet nådde inte samma nivå som före coronaepidemin.

– År 2020 påverkade den milda vintern i början av året också antalet olyckor på resan till och från arbetet. Redan i januari–februari 2020 inträffade färre olyckor än vanligt på resan till och från arbetet, säger Fennias riskchef Pia Välimaa.

I början av innevarande år, 2022, inträffade särskilt många olycksfall på resan mellan hemmet och arbetsplatsen: Enligt Fennias preliminära statistik ökade antalet olycksfall som inträffade på resan mellan hemmet och arbetsplatsen till fots betydligt mellan januari och mars – även jämfört med tiden före coronapandemin.

– Fotgängare råkade ut för olycksfall framför allt i mars, vilket vittnar om de besvärliga förhållandena under förra vintern. Ofta ökar antalet olycksfall på grund av vädret där temperaturen går upp och ner kring noll grader och där vägarna ibland fryser, ibland smälter, berättar Välimaa.

Olycksfallsförsäkringscentralens statistik bygger på uppgifter från försäkringsbolagen. Det innebär att statistiken inkluderar de olycksfall som har berättigat till ersättningar från arbetsolycksfallsförsäkringen. Det betyder att den skadade har åtminstone besökt läkaren på grund av skadan. De som har skadats på fritiden ingår inte i statistiken.

Olycksfall på resorna mellan hemmet och arbetsplatsen per månad, medeltal 2016–2021

Olycksfall som drabbar fotgängare är vanligare under höst- och vintermånaderna från och med oktober. Flest olyckor inträffar i början av året. Källa: Olycksfallsförsäkringscentralen

Olycksfall som drabbar fotgängare är vanligare under höst- och vintermånaderna från och med oktober. Flest olyckor inträffar i början av året. Källa: Olycksfallsförsäkringscentralen

Olycksfall på resorna mellan hemmet och arbetsplatsen till fots, med cykeln och med bilen 2018–2021

Största delen av olycksfallen på resorna mellan hemmet och arbetsplatsen drabbar fotgängare och särskilt under vintermånader. Antalet olycksfall påverkas framför allt av väderförhållandena. Källa: Olycksfallsförsäkringscentralen

Största delen av olycksfallen på resorna mellan hemmet och arbetsplatsen drabbar fotgängare och särskilt under vintermånader. Antalet olycksfall påverkas framför allt av väderförhållandena. Källa: Olycksfallsförsäkringscentralen

Nästan hälften av fotgängarna har ingen reflex

Antalet olycksfall som drabbar fotgängare på resan mellan hemmet och arbetsplatsen börjar öka betydligt i oktober. När det är kallt, vått, mörkt och ställvis även minusgrader på morgonen fryser vägytan, vilket man inte nödvändigtvis lägger märke till i mörkret.

Flest olyckor på resan till och från arbetet inträffar vanligen i februari, till och med tre gånger mer än i oktober. Året 2020 utgjorde ett undantag, den milda vintern i februari minskade antalet olyckor på resan till och från arbetet med över 40 procent jämfört med året innan.

Välimaa påpekar att det är viktigt att använda en reflex så att fotgängarna, cyklisterna och andra som rör sig på vägarna syns i mörkret.

– Kravet för reflex finns även i lagen, men enligt Trafikskyddets uppföljning använder endast cirka hälften av oss en reflex. På hösten när det är skymning är det mycket svårt för bilisterna att upptäcka de som rör sig utan reflex och detta kan leda till mycket allvarliga följder.

Städerna betonas tydligt i statistiken. Förstås finns det flera arbetsplatser i städer, men också resan till och från arbetet görs oftare till fots och med kollektiv trafik. På glest bebyggda orter görs många resor till och från arbetet med bilen och från egen gård till arbetsplats, vilket innebär mindre gående.

–I landskapsjämförelsen är antalet olycksfall på resor som görs till fots till och från arbetet nästan direkt proportionellt mot invånarantalet. I Nyland inträffar något fler olycksfall jämfört med invånarantalet och något färre i Norra Österbotten, säger Välimaa.

Olycksfall som drabbade fotgängare på vägen till eller från arbetet per 1 000 invånare i området 2021

Olycksfall som drabbade fotgängare på vägen till eller från arbetet betonas särskilt i stora städer där det finns många arbetsplatser och mycket pendlingstrafik. Källa: Olycksfallsförsäkringscentralen och Statistikcentralen

Olycksfall som drabbade fotgängare på vägen till eller från arbetet betonas särskilt i stora städer där det finns många arbetsplatser och mycket pendlingstrafik. Källa: Olycksfallsförsäkringscentralen och Statistikcentralen

Halkandet kan leda till allvarliga skador

Majoriteten av olycksfallen under resan till och från arbetet är halkningar och snubblingar. Hälften av olycksfallen leder till urledvridning, vrickning och sträckning.

– De skador som fotgängarna har varierar mycket. Några klarar sig med krosskador och sjukledighet på en dag, andra kan slå huvudet och få mycket allvarliga skador. I dessa fall ingår förstås inte de som har fått skador, men klarat sig utan sådan vård som ersätts, säger Välimaa.

År 2020 klarade sig två tredjedelar av de som skadade sig på resan till eller från arbetet med sjukledighet som varade några dagar. Cirka 9 procent – nästan 700 arbetstagare– behövde dock sjukledighet på över en månad.

Det är naturligtvis arbetstagaren själv som blir mest lidande av olycksfallet som inträffar under resan till eller från arbetet. Olycksfallen orsakar dock problem även för arbetsgivaren – frånvaron betyder ofta extra brådska på arbetsplatsen, även om en ersättare har kunnat hittas. Brådskan ökar i sin tur vårdslöshet och leder till en ond cirkel – en vanlig orsak till olyckor är just att arbetarna rör sig under arbetsdagen.

– Väderförhållandena har en stor påverkan på säkerheten under resan till och från arbetet, men viktigast är att den som rör sig är noggrann och försiktig på den hala vägen. Alltför ofta skyndar eller springer folk. Det är inte heller ovanligt att man använder inomhusskor som inte lämpar sig för resan till arbetet. Många tittar på mobilen när de går, säger Välimaa.

Välimaa påpekar att säkerheten under resan till eller från arbetet i slutändan utgörs av mycket enkla faktorer.

– Reservera tillräckligt med tid för resan och försök välja sandade rutter, använd reflex och undvik att bläddra i mobilen, säger Välimaa.

Allvarlighetsgraden av skadan och skadans art i olycksfall som drabbade fotgängare på vägen till eller från arbetet 2021

Majoriteten av olycksfallen på resan till eller från arbetet kräver endast en kort sjukledighet eller ingen sjukledighet alls. Allvarligare skador inträffar flera hundratals varje år. Över hälften av skadorna orsakade av olycksfallen under resan till eller från arbetet är urledvridningar, vrickningar och sträckningar. Källa: Olycksfallsförsäkringscentralen

Majoriteten av olycksfallen på resan till eller från arbetet kräver endast en kort sjukledighet eller ingen sjukledighet alls. Allvarligare skador inträffar flera hundratals varje år. Över hälften av skadorna orsakade av olycksfallen under resan till eller från arbetet är urledvridningar, vrickningar och sträckningar. Källa: Olycksfallsförsäkringscentralen

Tips: så undviker du olycksfall på resan till eller från arbetet

  • Klä dig enligt vädret. Skor som används på arbetsplatsen passar inte nödvändigtvis för hala vägar.

  • Reservera tillräckligt med tid för resorna. Om du har bråttom till busshållplatsen ökar risken att halka.

  • Använd reflex eller reflexväst så att andra som är på väg till arbetet ser dig.

  • Observera din omgivning. Om blicken har riktats till mobilskärmen kan du missa hala ställen och hinder på vägen.

ArbetarskyddOlycksfallsförsäkringFörsäkringar för företagFörsäkringar för arbetstagareMeddelandeVälbefinnande

Dela

Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceKundförmånerVanliga frågorAktuelltMedietjänsterFöretagskunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetIntegritetsskydd vid telefontjänstenKakor