Hyppää sisältöön
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

  • Ingångssida
  • Innehållsstudio
  • Försäkring är riskhantering

Försäkring är riskhantering

19.3.2024

Försäkring är i sin enkelhet riskhantering. Det frigör medel till försäkringstagarens förfogande, som man annars skulle behöva spara ihop till för att förbereda sig på risker. Försäkringsbolaget hjälper kunden att hantera de skador som anges i försäkringsavtalet, men också att minska riskerna så att det i bästa fall inte uppstår några skador överhuvudtaget.

Försäkringstagaren styrs vanligtvis av ekonomiska aspekter när han eller hon beslutar att dela riskerna relaterade till sin egendom, sin företagsverksamhet eller sitt privatliv med ett försäkringsbolag. Förutom finansiell beredskap är målet också att säkerställa en så smidig hantering som möjligt i händelse av skada.

‒ Vi försäkrar risker som vi anser att vi har tillräcklig kompetens för att bedöma och som vi känner till tillräckligt väl för att prissätta rättvist. I riskbedömningen ingår också det faktum, att vi kan erbjuda en effektiv process för skadehantering, förklarar Pasi Laaksonen, direktör för försäkringstjänster på Fennia.

Målet är att förhindra skador

När en viss risk har prissatts och godkänts ingås ett försäkringsavtal med försäkringsbolaget. I avtalet specificeras vilka risker som täcks och hur skadan ska kompenseras. Samtidigt åtar sig kunden att agera omsorgsfullt och att följa så kallade säkerhetsföreskrifter. Omsorgsfullt innebär i praktiken till exempel att en försäkrad bil underhålls på rätt sätt.

I avtalet förbinder sig kunden också att meddela alla väsentliga förändringar av försäkringsobjektet. Försäkringsbolaget upprätthåller och utvecklar försäkringsskyddet, ger råd om riskförebyggande åtgärder och övervakar rent allmänt förändringar i riskmiljön.

‒ Syftet med riskhantering är att minimera antalet skador. Detta ligger i allas intresse. Skador medför alltid direkta eller indirekta kostnader för kunden och kan orsaka andra olägenheter.

Försäkringsavtal som utgångspunkt i skadefall

Om en skada inträffar trots de försiktighetsåtgärder som vidtagits, konkretiseras försäkringsavtalet mellan kunden och försäkringsbolaget. Ersättning för skador baseras alltid på avtalet och dess villkor.

‒ Fennias verksamhet baserar sig på ömsesidighet, vilket innebär att våra kunder också är våra ägare. Rättvisa och skäliga ersättningsbeslut ligger i alla våra kunders gemensamma intresse.

I händelse av en skada strävar Fennia efter att hjälpa kunden att sköta skadefallet så smidigt och ändamålsenligt som möjligt.

‒ För oss innebär ansvarsfull försäkring en riskanpassad och tydlig prissättning samt en öppen och begriplig kommunikation med kunden om försäkringslogiken och vår ersättningspraxis. Vi utvecklar för närvarande vår prissättning med utgångspunkt i rättvisa mellan kunderna och tydlig prissättning.

Framtidens FenniaAnsvarArtikelFennia

Dela

Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceKundförmånerVanliga frågorAktuelltMedietjänsterFöretagskunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetIntegritetsskydd vid telefontjänstenKakor