Hyppää sisältöön
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

  • Ingångssida
  • Innehållsstudio
  • Flyttningsboomen är som hetast i augusti

Flyttningsboomen är som hetast i augusti – trasiga föremål är de vanligaste flyttningsskadorna

28.8.2023

Vid den här tiden på året är flyttsäsongen som hetast. Under en flyttning kan allt möjligt hända och därför är det viktigt att hemförsäkringen gäller även under flyttningen. En giltig hemförsäkring täcker även skador som inträffar under flyttningen.

Augusti är den vanligaste flyttningsmånaden, särskilt när det gäller flyttningar över kommungränserna. Detta förklaras i synnerhet av att skolterminen börjar och tusentals studenter flyttar till nya studieorter. Särskilt för de som flyttar första gången kan det vara oklart vad hemförsäkringen ersätter vid flyttningar.

Genomsnittligt antal flyttningar över kommungränser per månad 2015–2022

Augusti är den överlägset populäraste flyttningsmånaden när det gäller flyttningar över kommungränserna. Då sker nästan dubbelt så många flyttningar som genomsnittet för de övriga månaderna. Källa: Statistikcentralen

Augusti är den överlägset populäraste flyttningsmånaden när det gäller flyttningar över kommungränserna. Då sker nästan dubbelt så många flyttningar som genomsnittet för de övriga månaderna. Källa: Statistikcentralen

Hemförsäkringen gäller i det nya och gamla hemmet

Enligt en försäkringsundersökning som Finansbranschen publicerade år 2022 är hemförsäkringen den populäraste frivilliga försäkringen bland finländarna. Ändå saknade mer än 10 procent av svarspersonerna en giltig hemförsäkring år 2022. Bland studenter är siffran över 20 procent.

Vid flyttning gäller hemförsäkringen både i det gamla och nya hemmet om båda innehas av försäkringsinnehavaren. En överföring av hemförsäkringen till en ny bostad ska dock anmälas till försäkringsbolaget.

– Hemförsäkringen för det gamla hemmet bör sägas upp först när flytten är klar. Det är bra att skaffa en hemförsäkring för det nya hemmet redan före flytten, om bostaden till exempel ska renoveras före flytten. I annat fall kan hemförsäkringen överföras till den nya bostaden på flyttningsdagen, säger Mikko Pöyhönen, direktör för Fennias fordons- och egendomsförsäkringstjänster.

Trasiga föremål de vanligaste skadorna

Under flytten täcker hemförsäkringen både bostaden och de föremål som flyttas. De vanligaste skadorna i samband med flyttningar är föremål som skadas och går sönder. Med omsorgsfull packning och försiktighet kan många skador undvikas.

– Det lönar sig att reservera tillräckligt med tid för flytten så att möbler och annan egendom kan packas och flyttas lugnt och försiktigt. Vid många flyttar är det just brådska som indirekt orsakar skador, när egendomen inte har hunnit skyddas tillräckligt noggrant eller när det är bråttom att bära eller packa tunga föremål, säger Pöyhönen.

Enligt Pöyhönen orsakar också flyttlådor som går sönder skador. I synnerhet flyttlådor av kartong kan gå sönder i botten om de är tungt lastade eller om botten inte är ordentligt fastsatt. Det lönar sig att satsa på flyttlådornas kvalitet och till exempel hyra hållbara flyttlådor.

I samband med flyttningar kan det förutom att föremålen går sönder även inträffa andra typer av skador.

– Under flytten kan dörrarna hållas öppna i hemmet eller i bilen medan sakerna flyttas. Tjuvar kan utnyttja detta och stjäla saker från en flyttbil eller bostad, varnar Pöyhönen.

Hyresgäst, hyresvärd eller husbolag – vem ersätter vad?

Bostadens skick granskas vanligen senast i samband med flyttningen. I samband med granskningen kan det dock vara oklart vad som hör till hyresgästens försäkring och vad som hör till hyresvärdens försäkring.

– Det finns inga entydiga anvisningar för vem som ersätter vad, utan varje situation bedöms från fall till fall. Allmänt sett hör i till exempel en höghuslägenhet innerdörrarna och bostadens konstruktioner till hyresvärdens egendom och ytterdörren samt husets gemensamma utrymmen till husbolaget. Möbler och annan egendom i bostaden tillhör i allmänhet hyresgästen, om inte bostaden är möblerad av hyresvärden, berättar Pöyhönen.

Vid flytt från en hyresbostad till en annan kan det vara oklart vem som ska ersätta eventuella skador.

– Ibland kan det vara svårt att bedöma vilka spår som räknas som så kallat normalt slitage och vilka som beror på hyresgästens vårdslöshet. Till exempel avtryck på golv eller väggar kan orsaka oklarheter. Det bästa sättet att minska oklarheter är att fotografera bostaden när man flyttar dit och därifrån, säger Pöyhönen.
Hyresgästens hemförsäkring täcker i regel hyresgästens egendom, och hyresvärdens hemförsäkring själva bostaden och till exempel de hushållsmaskiner som hör till den, som kylskåpet.

Fennias tips för flytten

  • Gör en adressändring i god tid till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och Posten. Kom ihåg att hemförsäkringen inte automatiskt överförs till den nya bostaden, utan adressändringen ska anmälas separat till försäkringsbolaget.

  • Hemförsäkringen gäller både i den nya och gamla bostaden i samband med flytten. Hemförsäkringen täcker även den egendom som ska flyttas.

  • Reservera tillräckligt med tid för flytten. Brådska ökar risken för skador.

  • Det lönar sig att i mån av möjlighet ha flera hjälpande händer för att till exempel flytta tunga möbler utan problem och missöden. Överväg att anlita olika flyttjänster om du är osäker.

  • Kontrollera den nya bostadens skick noggrant senast vid flyttningen. Det är bra att fotografera både den nya och gamla bostaden i samband med flytten för att undvika oklarheter.

  • Packa föremål som ska flyttas noggrant så att de inte går sönder under flytten.

HemförsäkringMeddelandeHem

Dela

Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceKundförmånerVanliga frågorAktuelltMedietjänsterFöretagskunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetIntegritetsskydd vid telefontjänstenKakor