Hyppää sisältöön
    Privathushåll
  • Fennia
  • Fennia Liv
  • Anvisning
Privatkunder Företagskunder
Suomeksi

Logga in

Fennia med i Europeiska Investeringsfondens lånegarantiprogram – Mer finansieringsstöd åt smf-företag

1.11.2019

Fennia ansluter sig till Europeiska Investeringsfondens (EIF) lånegarantiprogram InnovFin SME Guarantee med en andel på 50 miljoner euro. Syftet med programmet är att förbättra finansieringen av innovativa smf-företag.

I och med lånegarantiprogrammet kan innovativa och snabbt växande små och medelstora företag (smf) med begränsade säkerheter få bättre finansiering i olika tillväxtfaser. Programmet är avsett för företag som uppfyller åtminstone ett av programmets innovativkriterier. Dessa kriterier är t.ex. ökad omsättning samt undersöknings- och innovativkostnader.

I och med de lån som beviljas inom ramen för InnovFin-programmet kan man trygga utöver finansiering av rörelsekapital, investeringsbehov och produktutveckling också finansiering av företagsarrangemang för smf-företag.

– Lån vid företagsarrangemang funkar bäst i situationer där man söker t.ex. tillväxt eller ny utvecklingsinriktning genom affärsverksamhetsköp, säger Fennias finansieringschef Tapani Pulkki.

InnovFin-garanti kan användas utöver vid seniorlån, som Fennia beviljar företag, också vid juniorlån, som är typiska vid sidan om banklån, t.ex. vid företagsköp och företagsarrangemang.

– Fennia har samarbetat med företagare i redan över 135 år och vi försäkrar särskilt smf-företag. Det är viktigt för oss att vi nu kan vara en ännu starkare finansiär för smf-företag. Jag är oerhört glad över att vi i och med programmet får Europeiska Investeringsfonden som riskfördelningspartner, säger Fenniakoncernens koncernchef Antti Kuljukka.

– InnovFin-programmets garanti, som möjliggör sänkt kreditrisk, är förmånlig och denna nytta överförs direkt till våra kunders fördel i finansieringspriset, konstaterar Fennias finansieringschef Antti Sormunen.

I och med programmet kan Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia bevilja lånefinansiering för sina kundföretag som sysselsätter mindre än 500 personer inom smf-sektorn på sammanlagt 50 miljoner euro under de två kommande åren. Av dessa lån garanterar EIF 50 procent.

Mer information

Tapani Pulkki, finansieringschef, tapani.pulkki@fennia.fi, 0400 477 818
Antti Sormunen, finansieringschef, antti.sormunen@fennia.fi, 040 744 3617

Företagande Meddelande Företag
Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Privatkunder Aktuellt Medietjänster Fenniakoncernen Lediga jobb Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsingfors
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd