Hyppää sisältöön
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

  • Ingångssida
  • Innehållsstudio
  • Dottir gör juridiken mänskligare genom design

Dottir gör juridiken mänskligare genom design

7.5.2020

Vinnaren i designtävlingen Fennia Prize är ett bevis på att man kan göra även svåra saker lättare att förstå genom design. Legal Design för juridiken närmare slutanvändaren.

Legal Design och ett kundorienterat sätt att arbeta är utgångspunkter hos juristbyrån Dottir. Idén om att designa tillsammans kom upp i det vardagliga arbetet.

– Jag utarbetade ett dokument för en kund och tyckte att det var bra ur min synvinkel, dvs. den juridiska. Men kundens feedback var helt annorlunda. Kunden ansåg att dokumentet var svårt att förstå, att det inte stödde företagets varumärke och att det inte hjälpte företaget alls. Efter det här samtalet började vi på kontoret fundera på hur vi kunde minska gapet mellan kunder och oss och hur också juridiska ärenden kunde uträttas i samarbete med kunder. Svaret var designtänk.

Så beskriver Antti Innanen, delägare i Dottir som startade 2016, de första stegen i modellen Legal Design.

– Jag trodde först att jag kommit på något helt nytt, men en snabb sökning visade att goda idéer får snabb spridning. Det var en positiv överraskning för oss att Legal Design har starka, inhemska rötter. Det är intressant att just Finland – och San Francisco – främjar designtänk inom juridiken.

Också Dottir har verksamhet i både Finland och San Francisco. Dessutom har företaget ett kontor i Berlin.

Antti Innanen är övertygad om att Finlands starka rättssystem och det att design har en erkänd roll som del av samhället har skapat en grund för fungerande utveckling och testning av idén bakom Legal Design.

Vad är Legal Design?

Antti Innanen är så inspirerad av att omvandla hierarkiska arbetssätt till samarbete att han skriver på en bok i ämnet. Även om det är viktigt att definiera termen teoretiskt, upplever han att det viktigaste är att i sin egen verksamhet sträva i den riktning som Legal Design visar.

För mig betyder Legal Design att jurister och andra yrkesgrupper samarbetar i jämlik ställning. Juridikdesign grundar sig på samarbete mellan olika yrkesgrupper. Då får man med ett brett spektrum av olika synpunkter och åsikter. I den juridiska slutprodukten får man med också kundens och slutanvändarens synvinkel.

Enligt Innanen har jurister tidigare saknat verktyg och processer för att forma juridiken i en mer kundvänlig riktning. Han säger dock att erfarenhet från många andra branscher visar att man bäst kan lösa svåra problem genom samarbete. Ett sätt att utveckla nya verktyg för samarbete är att ta lärdom av praxis och processer i andra branscher, till exempel av det lättrörliga sättet att arbeta inom programutveckling, säger Innanen.

Användarvänligare juridik

Det är inte så ofta man tänker på att kombinera ordet juridik med mänsklig synvinkel, kundens synvinkel eller slutanvändarens synvinkel. Antti Innan lyfter uttryckligen upp slutanvändarens synvinkel när han tänker på fördelarna med Legal Design.

– Vårt arbete var tidigare hierarkiskt och riktat uppifrån neråt. Inom juridiken har experter kommit med den juridiska synen på affärsverksamhet, men slutanvändarens syn har kanske saknats helt. Jurister strävar traditionellt efter felfria slutresultat, vilket ofta har lett till att man bara har sett på ämnet från en synvinkel. Inte undra på att juridiska ärenden har ansetts vara svåra.

När man utformar juridiska dokument ur slutanvändarens synvinkel blir också lagtexten mer användbar och lättare att förstå. I praktiken betyder det att om man till exempel har utformat en avtalstext för slutanvändaren, förstår läsarna också sina egna skyldigheter bättre än tidigare. På så sätt kan juridiken bli en del också av varumärkeskommunikationen och man behöver inte skilja den från kundinriktade värderingar som är viktiga för företaget.

Nytt värde för kunder

Antti Innanen säger att kunderna har varit entusiastiska över det nya sättet att tänka. I branschen följer man också intresserat med utvecklingen.

– Visst får vi motivera för kunderna varför det lönar sig att sträva efter kundförståelse och kundupplevelse också inom juridiken. Det är också bra att inse att det ofta tar tid att arbeta tillsammans och att det krävs många versioner innan slutresultatet är klart. Det blir alltså inte färdigt på en gång.

Men enligt Innanen är kunderna ofta nöjda med slutresultatet, eftersom det är betydligt mer kundinriktat är tidigare.

– När vi går vidare med designmetoder kan vi skapa ett annorlunda värde för våra kunder. Som slutresultat får kunden ofta också annat än bara riskhantering. Genom att arbeta tillsammans har vi lyckats driva ut juridiken från dess silo och föra den närmare till exempel kundens varumärke.

Men Legal Design lämpar sig inte för all daglig verksamhet.

– Det är inte fråga om någon mirakelkur, som passar i alla situationer. Man måste kunna identifiera situationer där design ger mervärde och å andra sidan situationer där en effektiv, traditionell process är bra. Det är ett klokt sätt att agera.

Mot juridik som är lättare att först, också i coronatider

Dottir har vuxit snabbt med sina kunder. Byrån växer allt eftersom den får nya kunder.

– Vi har supertrevliga kunder, och det är inspirerande att jobba med dem, säger Antti Innanen.

I Legal Design-uppdragen samarbetar man med kunderna i workshoppar, som Dottir fått mycket bra feedback på.

– Det är kul att samarbeta med andra och samtidigt lära sig nytt via olika synsätt. Att träffa folk, utbyta tankar, lära sig genom att lyssna på varandra är en viktig del av vårt designtänk.

Begränsningarna under coronapandemin har förhindrat workshoppar, men det har inte förlamat Dottir.

– Visst för den här tiden med sig utmaningar också för oss. Men som tur är utvecklar man som bäst digitala verktyg i rask takt, och vi får möjlighet att använda dem. Jag tror att vi efter den första tidens svårigheter lär oss att effektivt ordna också stora workshoppar på distans. Vi skapar nya former för samvaro, för det har vi alla behov av. Vi behöver bara verktyg för att kunna jobba tillsammans.

Foto: Olli Urpela

Lue lisää

DesignFöretagandeNyhetFennia
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceKundförmånerVanliga frågorAktuelltMedietjänsterFöretagskunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetIntegritetsskydd vid telefontjänstenKakor