Hyppää sisältöön
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

Bränder i fordon och arbetsmaskiner ökar under sommaren – försummat underhåll den främsta orsaken

6.6.2024

Varje år inträffar cirka 2 000 fordonsbränder i Finland. Det är främst personbilar som fattar eld, men flera hundra lastbilar och paketbilar brinner också varje år. För ett företag kan en bilbrand innebära inte bara allvarliga personskador utan också avbrott i verksamheten.

Antalet fordonsbränder i Finland har under flera år legat på över 2 000. Nästan 60 procent av de fordon som fattar eld är personbilar. På andra plats i brandstatistiken kommer lastbilar och deras släpvagnar samt paketbilar. Siffrorna är baserade på statistik från Räddningsväsendet.

Bilbränder är särskilt vanliga under sommarmånaderna. Under de senaste åren har juni varit en tydlig toppmånad när det gäller antalet bränder. I år syns den stränga kylan i januari också i statistiken över fordonsbränder, eftersom antalet bränder var 25 procent högre än vanligt. Även under värmeböljan i maj inträffade fler fordonsbränder än under tidigare år.

De allra flesta fordonsbränder inträffar i fordon med en förbränningsmotor. Bränder i elbilar är sällsynta, men mycket farliga om de inträffar.

Enligt Jukka Helokumpu, expert på fordonsskador på Fennia, beror det högre antalet bränder under sommarmånaderna inte bara på det varma vädret utan också på att bilresandet ökar jämfört med vintermånaderna.

– Under sommarmånaderna kör människor ofta mer och längre sträckor än vid andra tidpunkter. Det finns också så kallade sommarbilar på vägarna, som eventuellt underhålls mindre. Detta förklarar det höga antalet bilbränder under sommaren. I varmare väder går bilar också varmare och ett läckage i till exempel bränsleslangen kan leda till att en bil lättare fattar eld, säger Helokumpu.

– På vintern kan snö samlas i bilens motorrum och när den smälter kan den orsaka fukt och elektriska fel. Å andra sidan kan sträng kyla skada bilens bränsleslangar eller slangar i frånluftssystemet. Bilens elektriska utrustning utsätts även annars för påfrestningar i vinterkylan: strömförbrukningen är högre än vanligt på grund av olika värmeanordningar och batteriet har sämre förmåga att ta upp ström i kylan.

Bränder i fordon 2020–2024

Det högsta antalet fordonsbränder inträffar i juni. I år orsakade den stränga kylan i januari också många fordonsbränder. I siffrorna ingår inte bara fordon utan även vattenfarkoster och spårbundna fordon, men de står för mindre än 5 procent av alla bränder. Källa: Räddningsväsendet

Det högsta antalet fordonsbränder inträffar i juni. I år har det inträffat fler fordonsbränder än vanligt i januari och maj. I siffrorna ingår inte bara fordon utan även vattenfarkoster och spårbundna fordon, men de står för mindre än 5 procent av alla bränder. Källa: Räddningsväsendets PRONTO-system

Bränder i olika fordonskategorier och de vanligaste orsakerna till bränder 2022

Personbilar står för mer än hälften av alla fordonsbränder, medan lastbilar står för det högsta antalet bränder i förhållande till antalet fordon i trafik. De flesta bränder skulle kunna förhindras genom underhållsåtgärder, eftersom mer än 70 procent av bränderna orsakas av tekniska fel. Källa: Räddningsväsendet

Personbilar står för mer än hälften av alla fordonsbränder, medan lastbilar står för det högsta antalet bränder i förhållande till antalet fordon i trafik. De flesta bränder skulle kunna förhindras genom underhållsåtgärder, eftersom mer än 70 procent av bränderna orsakas av tekniska fel. Källa: Räddningsväsendets fickstatistik

Regelbundet underhåll är den bästa medicinen mot bränder

Den vanligaste orsaken till fordonsbränder är ett tekniskt fel. Enligt Helokumpu är det viktigt att underhålla sin bil regelbundet så att eventuella fel upptäcks i tid och skador inte hinner uppstå. Fel som kan leda till att en bil fattar eld upptäcks inte alltid i tid om bilen bara underhålls när fellampan lyser.

– Tekniska fel orsakas ofta av att bilen så att säga körs slut, vilket innebär att antalet körda kilometer kan vara mycket högt och underhållsintervallet långt. I äldre bilar kan till exempel säkringar eller kopplingsanordningar ha oxiderat eller bilens ledningar ha nötts, vilket kan utgöra en brandrisk. Sådana brandrisker kan ofta identifieras och åtgärdas genom regelbundet underhåll. Om ett fel uppstår ska det åtgärdas omedelbart och fordonet ska inte längre köras längre sträckor, säger Helokumpu.

För många företagare och företag är ett fordon en viktig del av verksamheten. Tröskeln för att ta en paus för underhåll av fordonet kan vara hög, eftersom affärsverksamheten kan behöva avbrytas helt under den tid som underhållet pågår.

I förhållande till antalet fordon i trafik är lastbilar överlägset mest drabbade av bränder. Återigen beror detta sannolikt på gammal utrustning och längre underhållsintervaller.

– Om en företagares kalender är full, skjuter många upp underhållet. Företagaren tar då en stor risk: en bil som inte har underhållits kan gå sönder, vilket kan ta längre tid att reparera än vad endast underhållet hade gjort.

Flis, damm och spån belastar motordrivna maskiner

Förutom transportfordon inträffar varje år kring hundra fordonsbränder i till exempel motordrivna maskiner och traktorer. Enligt Helokumpu är de mer benägna att fatta eld på sommaren, då risken för brandspridning också är högre. Dessutom ökar bränder i maskiner och traktorer risken för terrängbränder, särskilt under torra och varma perioder som i maj.

– Flis, spån och andra föroreningar ökar risken för bränder i arbetsmaskiner på sommaren. Dessutom går maskinerna varmare på grund av den varmare luften, säger Helokumpu.

– Arbetsmaskinerna kan användas av mindre erfarna säsongsarbetare under sommaren. Därför är det särskilt viktigt att arbetsgivarna ser till att inskolningen av de anställda inte bara omfattar kontroll av arbetsmaskinernas skick, utan även släckningsutrustningens placering, utbildning i användningen av maskinerna och kontroll av deras giltighetstid.

Precis som för andra fordon är regelbundet underhåll och användning av lämplig släckningsutrustning eller lämpligt släckningssystem de viktigaste åtgärderna för att förhindra bränder i arbetsmaskiner. Även om det inte finns något märkbart fel bör maskinens skick ändå kontrolleras regelbundet. På sommaren finns det mycket damm, och då behöver maskinerna också rengöras oftare än vanligt.

Så här gör du om ett fordon brinner

I värsta fall kan bilbränder leda till att hela bilen förstörs. Vanligtvis startar branden på en plats där det finns elektrisk utrustning eller bränsle. I synnerhet bränsle ger näring åt elden och kan göra branden kraftig om den inte bekämpas i tid.

– Bilbränder sprider sig lätt, särskilt om det finns mycket bränsle i tanken. Den första åtgärden ska alltid vara att se till att föraren och eventuella passagerare kan ta sig ut ur bilen och tillräckligt långt bort från det brinnande fordonet. Nästa steg är att ringa brandkåren och först därefter kan du bedöma om du kan försöka släcka branden själv, säger Helokumpu.

När man lämnar bilen är det viktigt att komma ihåg att stänga dörrar och fönster för att förhindra att elden får syre, säger Helokumpu. Öppna inte motorhuven om det står klart att branden har startat under den och redan börjat brinna ordentligt. Helokumpu rekommenderar att varje bil ska ha en brandsläckare. När det gäller fordon och arbetsmaskiner som används av företag kan försäkringsvillkoren också kräva att handsläckningsutrustning eller ett släckningssystem finns tillgängligt.

– Om branden fortfarande är liten och brandorsaken är känd kan du försöka släcka elden själv med en handbrandsläckare, om det är säkert att göra det. Att försöka släcka branden innan brandkåren hunnit fram är endast till nytta, om släckningen riktas mot rätt ställe. Du ska aldrig försöka släcka en brand med risk för din egen säkerhet, säger Helokumpu.

FöretagandeBilförsäkringFordonMeddelandeFöretag

Dela

Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceKundförmånerVanliga frågorAktuelltMedietjänsterFöretagskunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetIntegritetsskydd vid telefontjänstenKakor