Hyppää sisältöön
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

En pojke sitter i en båt och använder kikare

Ansvar är en väsentlig del av Fennias strategi – ansvarsprogrammets huvudteman har offentliggjorts

20.6.2024

Huvudteman i Fennias ansvarsprogram är klimat och miljö, personal, Fennia för företagare och ägarkunder samt företagskultur och förvaltning. Med det nya ansvarsprogrammet gör vi ansvar till en konkret del av vårt företags strategi och verksamhet.

Vår verksamhetsmiljö förändras ständigt och ansvar som en del av en lönsam verksamhet blir allt viktigare. Därför återspeglas ansvar i vår vision om att vara ett ansvarsfullt Fennia med stor dragningskraft.

Vår verksamhet baserar sig på ömsesidighet, vilket innebär att våra kunder också är våra ägare. För oss innebär ansvarsfullhet att vi driver vår verksamhet ärligt, rättvist, professionellt, omsorgsfullt och i våra kunders bästa intresse. Rättvisa och skäliga ersättningsbeslut ligger i alla våra kunders gemensamma intresse.

Ansvarsåtgärderna fokuserar på hållbarhetsfrågor som Fennia påverkar mest genom sin verksamhet, samt på de frågor som påverkar Fennias finansiella utveckling.

– Även om vi i allt högre grad omfattas av hållbarhetsreglering är ansvar inte bara ett regelrätt krav, utan framför allt ett gemensamt ansvar för en mer hållbar framtid. Vårt existensberättigande bygger på att vi följer regelverket, men genom en ansvarsfull verksamhet kan vi säkerställa förutsättningarna för vår verksamhet även i framtiden, säger Fennias tillförordnade vd Mika Manninen.

Vårt ansvarsprogram för 2024–2030 har fyra huvudteman:

Klimat och miljö

I vårt klimat- och miljöarbete utvecklar vi vår verksamhet i linje med begränsning av och anpassning till klimatförändringar, resursanvändning och främjande av cirkulär ekonomi.

Personal

Arbetshälsa och produktivitet går hand i hand. Fennia satsar på helhetsinriktad arbetshälsa och kontinuerlig kompetensutveckling samt på jämställdhet, mångfald och likvärdighet. En kompetent, välmående och motiverad personal säkerställer vår framtida konkurrenskraft i en värld i förändring.

Fennia för företagare och ägarkunder

Vi är en pålitlig partner för både våra privat- och företagskunder när det gäller att förebygga och återhämta sig från skador samt finansiell beredskap. Vi undersöker möjligheterna att utveckla våra produkter och tjänster så att vi kan ta större hänsyn till hållbarhetsfrågor, och vi prissätter försäkringar på ett riskbaserat, transparent och rättvist sätt. Vi kommer att fortsätta fokusera på transparens i tjänsterna och säkerställa likabehandling.

Företagskultur och förvaltningssed

Fennia följer en företagskultur som bygger på regelefterlevnad, hållbarhet, ansvarsfullhet och god försäkringssed. Fennia bedriver verksamhet enligt de lagar som gäller finans- och försäkringsbranschen och de normer som utfärdats med stöd av dem, transparent och öppet.

Hållbarhetsberättelse för 2023 har publicerats

Vår hållbarhetsberättelse som publicerades i juni beskriver Fennias ansvarsfulla och hållbara affärsverksamhet. Rapporten är avsedd för alla ägarkunder, arbetstagare och samarbetspartner samt andra intressentgrupper som är intresserade av vår affärsverksamhet.

I hållbarhetsberättelsen beskriver vi vår verksamhet under 2023 och nuläget. Under granskningsåret har arbetet fortsatt med att sammanställa ansvarsprogrammet och att definiera mål och mätare för verksamheten.

hållbarhetsberättelsen följer Fennias nya ansvarsprogram (2024–2030) och även uppdelningen i miljö-, social- och förvaltningsinformation i enlighet med standarderna för hållbarhetsrapportering.

hållbarhetsberättelsen innehåller en redogörelse för andra än ekonomiska uppgifter (NFI) i enlighet med bokföringslagen, inklusive de uppgifter som krävs enligt artikel 8 i taxonomiförordningen. Som en del av hållbarhetsarbetet har Fennia också gjort sin första beräkning av växthusgasutsläpp som omfattar den egna verksamheten och värdekedjan, och resultaten kommer att rapporteras i hållbarhetsberättelsen 2023.

hållbarhetsberättelsen kommer framöver att ersättas av en hållbarhetsrapport, som kommer att publiceras första gången 2025 i samband med bokslutet och verksamhetsberättelsen. Vi kommer att rapportera i enlighet med EU:s standarder för hållbarhetsrapportering, eftersom Fennia omfattas av EU:s direktiv om hållbarhetsrapportering.

Du hittar hållbarhetsberättelsen här

Du kan läsa mer om Fennias ansvar och ansvarsprogram här

AnsvarNyhetFennia

Dela

Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceKundförmånerVanliga frågorAktuelltMedietjänsterFöretagskunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetIntegritetsskydd vid telefontjänstenKakor