Hyppää sisältöön
  Henkilöasiakkaat
 • Fennia
 • Henki-Fennia
 • Ohjeet
 • Yritykset ja yhteisöt
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

 • Etusivu
 • Fenniakaskon vakuutusehdot

Fenniakaskon vakuutusehdot

Voimassa 17.3.2024 alkaen

Fenniakaskon vakuutusten vakuutuksenantaja on Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia. Fennian kotipaikka on Helsinki ja sopimuskielet ovat suomi ja ruotsi.

Fenniakasko kattaa esine- ja varallisuusvahinkojen aiheuttamia menetyksiä ja korvaa niistä aiheutuneita kuluja näiden vakuutusehtojen ja vakuutussopimuslain mukaisesti.

Fenniakasko koostuu vakuutuksenottajan valitsemista vakuutuksista tai vakuutuspaketeista sen mukaan, kuinka vakuutuksenottaja ja Fennia ovat sopineet ja miten vakuutuskirjassa on mainittu. Vakuutuspaketteja ovat esimerkiksi Premiumkasko, laaja Fenniakasko ja osakasko, jotka sisältävät Fennian erikseen määrittelemät vakuutukset.

1.1 Esineosan vakuutukset

 • Kolarivakuutus

 • Hirvivahinkovakuutus

 • Ilkivaltavakuutus

 • Palovakuutus

 • Varkausvakuutus

 • Lasivakuutus

 • Pysäköintivakuutus

 • Eläinvahinkovakuutus

 • Luonnonilmiövakuutus

 • Osamaksu- ja leasingvakuutus

 • Vuokrattavien ajoneuvojen petos- ja kavallusvakuutus

Kolari-, hirvivahinko-, ilkivalta-, palo-, varkaus-, pysäköinti-, eläinvahinko- ja luonnonilmiövakuutukseen sisältyy uusarvoehto, kun vakuutuksen kohteena on henkilöauto, matkailuauto, matkailuperävaunu tai moottoripyörä. Yksityiskäyttöön rekisteröidyn henkilö-, paketti- ja matkailuauton sekä matkailuperävaunun kolarivakuutukseen sisältyy lunastusturva, jos siitä on erikseen sovittu ja mainittu vakuutuskirjassa.

Kolari-, hirvivahinko-, ilkivalta-, palo- ja varkausvakuutukseen sisältyy laajennettu uusarvoehto, kun vakuutuksen kohteena on yksityiskäyttöön rekisteröity henkilöauto ja laajennetusta uusarvosta on erikseen sovittu ja mainittu vakuutuskirjassa.

Kolarivakuutuksella vakuutettu muu ajoneuvo kuin sähköpolkupyörä on ilman eri sopimusta aina vakuutettu myös osamaksu- ja leasingvakuutuksella.

1.2 Varallisuusosan vakuutukset

 • Autopalveluvakuutus

 • Vuokra-autovakuutus

 • Laaja vuokra-autovakuutus

 • Keskeytysvakuutus

 • Kuorma- ja linja-auton hinauspalveluvakuutus

 • Oikeusturvavakuutus

 • Moottoriajoneuvon ulkomaan vastuuvakuutus

Fenniakaskon vakuutukset ovat jäljempänä mainituin poikkeuksin voimassa Euroopan talousalueella (ETA) ja Venäjää lukuun ottamatta Euroopan talousalueen ulkopuolisissa Green Card (vihreä kortti) -sopimusmaissa sekä kuljetuksissa näiden maiden välillä edellyttäen, että vakuutuksen kohde on vakuutettu kolarivakuutuksella. Jos voimassaoloalueesta sovitaan toisin, on poikkeus voimassa vain, jos se on mainittu vakuutuskirjassa.

Jos kohde ei ole vakuutettu kolarivakuutuksella, Fenniakaskon muut vakuutukset ovat näissä vakuutusehdoissa mainituin poikkeuksin voimassa vain Pohjoismaissa ja niiden välisissä kuljetuksissa, ellei toisin ole sovittu ja mainittu vakuutuskirjassa.

Jos Fenniakaskon vakuutuksen kohteena on ajoneuvo, johon on kiinnitetty koenumerokilvet Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin antaman koenumerotodistuksen perusteella tai johon on kiinnitetty siirtomerkki Traficomin siirtoluvan perusteella, vakuutus on voimassa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.

Moottoriajoneuvon ulkomaan vastuuvakuutus on voimassa Euroopan talousalueen ulkopuolisissa Green Card -sopimusmaissa.

Kuorma-auton hinauspalveluvakuutus on voimassa Euroopassa Venäjää lukuun ottamatta. Tämän vakuutuksen voimassaoloalueeksi voidaan myös valita ainoastaan Suomi. Voimassaoloalue mainitaan vakuutuskirjassa.

Linja-auton hinauspalveluvakuutus on voimassa Suomessa.

Fenniakasko ei ole voimassa

 • sotatila-alueella eikä aseellisen selkkauksen, kapinan tai kansannousun aikana, jos vakuutettu omaisuus aseellisen selkkauksen, kapinan tai kansannousun alettua siirretään alueelle, missä kapina tai kansannousu on puhjennut

 • alueella, jossa tilanteen hallitseminen ei ole mahdollista viranomaisten säännönmukaisin toimivaltuuksin ydinvastuulain tai vastaavan ulkomaisen lain tarkoittaman ydinvahingon seurauksena.

3.1 Henkilö- ja pakettiauto, moottoripyörä, mopo, maastoajoneuvo, kolmi- tai nelipyörä, traktoriksi rekisteröity mönkijä, moottorikelkka, mopoauto, matkailuauto ja asuntoperävaunu

Vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjassa mainittu ajoneuvo sen myyntihintaan uutena sisältyvine vakiovarusteineen. Lisäksi vakuutuksen kohteena ovat ajoneuvoon kiinteästi asennetut, sen käyttötarkoitukseen olennaisesti liittyvät lisävarusteet 3 500 euroon asti ja luvanvaraisessa henkilöliikenteessä taksilla ja invataksilla 7 000 euroon asti. Nämä lisävarusteet ovat vakuutuksen kohteena, vaikka niiden arvot ylittäisivätkin edellä mainitut määrät, kun tästä sovitaan erikseen ja se mainitaan vakuutuskirjassa. Lisävarusteiden enimmäiskorvausmäärät sisältävät arvonlisäveron.

Vakuutus kattaa myös moottoripyörän, mopon, moottorikelkan, maastoajoneuvon, kolmi- tai nelipyörän ja traktoriksi rekisteröidyn mönkijän kuljettajan kypärän sekä kokonaan tai osittain sähkökäyttöisissä ajoneuvoissa sen irrallisen latausjohdon.

3.2 Linja-auto

Vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjassa mainittu ajoneuvo sen myyntihintaan uutena sisältyvine vakiovarusteineen. Vakuutuksen kohteena ovat lisäksi linja-autoon kiinteästi asennetut, sen käyttötarkoitukseen olennaisesti liittyvät lisävarusteet.

3.3 Muut moottoriajoneuvot ja perävaunut

Vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjassa mainittu ajoneuvo sen myyntihintaan uutena sisältyvine vakiovarusteineen. Kun erikseen on sovittu ja siitä on mainittu vakuutuskirjassa, voidaan vakuutuksen kohteeksi liittää ajoneuvoon kiinteästi asennetut, sen käyttötarkoitukseen olennaisesti liittyvät lisävarusteet.

Vakuutus kattaa myös sähköpolkupyörän kuljettajan kypärän.

3.4 Koenumerokilvet ja siirtomerkki

Vakuutuksen kohteena on ajoneuvo, johon on kiinnitetty koenumerokilvet Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin koenumerotodistuksen perusteella tai johon on kiinnitetty siirtomerkki Traficomin siirtoluvan perusteella kohdissa 3.1–3.3 ja 3.5–3.7 mainitussa laajuudessa.

3.5 Ylimääräinen rengaskerta

Kohdissa 3.1–3.3 mainittujen lisävarusteiden lisäksi vakuutuksen kohteena on yksi kesä- tai talvirengaskerta niissä ajoneuvoissa ja perävaunuissa, joille on säädetty talvirenkaiden käyttöpakko.

3.6 Varusteet, jotka eivät ole vakuutuksen kohteena

Vakuutuksen kohteena eivät ole

 • kilpailukäyttöön tarkoitetut varusteet ja rakenteet

 • puhelimet, lukuun ottamatta puhelimeen liittyvää kiinteästi asennettua hands free -laitetta tai vakuutuksen kohteena olevaan kypärään liitettyä kypäräpuhelinta

 • koristemaalaukset ja -teippaukset

 • lain, asetuksen tai muun säännöksen taikka turvallisuus- tai viranomaismääräysten vastaiset tai vastaisesti asennetut laitteet tai varusteet

 • tiedostot, ohjelmistot ja tallenteet

 • moottoripyörissä, mopoissa, mönkijöissä, moottorikelkoissa tai sähköpolkupyörissä radiot, soittimet, kamerat ja kuvantoistolaitteet

 • kokonaan tai osittain sähkökäyttöisten ajoneuvojen latausasemat ja muut ajoakkujen lataamisen käytettävät laitteet.

3.7 Varusteiden vakuutuspaikka

Vakuutuksen kohteena olevan ajoneuvon tavanomaisesti irrotettavat varusteet ovat vakuutuksen kohteena, kun ne ovat ajoneuvossa tai säilytettävänä erillisessä säilytyssuojassa. Ajoneuvon on oltava lukittu siten kuin ehtokohdassa 4.5 on sanottu. Säilytyssuojan on oltava lukittu ja katettu paikka.

4.1 Kolarivakuutus

4.1.1 Vakuutustapahtuma

Vakuutus korvaa vakuutuksen kohteelle aiheutuneen suoranaisen esinevahingon, kun siihen on syynä

 • yhteentörmäys

 • tieltä suistuminen

 • kaatuminen

 • muu äkillinen ja ennalta arvaamaton, vakuutuksen kohteeseen ulkoapäin vaikuttanut tapahtuma.

Lisäksi vakuutus korvaa aiheutuneen vahingon, jos ajoneuvo vahingoittuu, kun sitä kuljetetaan muulla kulkuneuvolla.

4.1.2 Rajoitukset

Vakuutus ei korvaa aiheutunutta vahinkoa, kun

 • ajoneuvon moottori tai sen lisälaitteet, vaihteisto, voimansiirto- tai jäähdytysjärjestelmä on vahingoittunut puutteellisen öljyn- tai jäähdytysnesteen kierron vuoksi

 • ajoneuvon osa tai laitteet ovat vahingoittuneet niiden rakenne-, valmistus- tai ainevian, kulumisen tai puutteellisen kunnossapidon vuoksi

 • se on aiheutunut vedestä, koska ajoneuvoa on kuljetettu osittain tai kokonaan veden peittämällä tiellä tai alueella

 • se on aiheutunut veden, lumen tai rakeiden pääsystä ajoneuvon sisätilaan sen oven, ikkunan, konepellin, takaluukun, kattoluukun tai avoauton katon oltua auki

 • ajoneuvoa on huollettu, pesty, puhdistettu, korjattu tai muuten käsitelty varomattomasti, taitamattomasti tai käyttöohjeiden vastaisesti. Rajoitusta ei sovelleta, kun on kyse ajoneuvoa kuljetettaessa sattuneesta huolimattomuudesta.

 • muu ajoneuvo kuin moottorikelkka, maastoajoneuvo, kolmi- tai nelipyörä tai traktoriksi rekisteröity mönkijä on uponnut jäihin muualla kuin tieviranomaisten turvallisuusmääräykset täyttävällä ja yleiseen käyttöön avatulla talvitiellä

 • siihen on ollut syynä ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän kuorma, ellei vahinko ole sattunut kuorman lastaamisen tai purkamisen yhteydessä, tai ellei kyseessä ole kohdissa 4.1–4.5 tai 4.7–4.9 mainittujen tapahtumien välitön seuraus

 • siihen on ollut syynä ajoneuvossa ollut eläin, ellei kyseessä ole kohdissa 4.1–4.5 tai 4.7–4.9 mainittujen tapahtumien välitön seuraus

 • se on aiheutunut ajoneuvon osasta tai laitteesta ajoneuvolle itselleen, ellei kyseessä ole kohdissa 4.1–4.5 tai 4.7–4.9 mainittujen tapahtumien välitön seuraus

 • ajoneuvolla on osallistuttu kilpailuun, sen harjoitteluun tai ajoharjoitteluun yleiseltä liikenteeltä suljetulla alueella tai tieosuudella tai ajettu muuten moottoriradalla, ellei kyseessä ole ajokortin hankintaan vaadittava ajoharjoittelu tai ajotaidon ylläpitoon liittyvä liukkaan kelin, pimeän tai ennakoivan ajon kurssi

 • kyseessä on tahallinen vahingonteko, palo, varkaus, moottorikulkuneuvon käyttövarkaus, luvaton käyttö, petos, kavallus, ryöstö tai näiden yritys ja vahinko on sattunut tällaisten tekojen aikana, jälkeen tai seurauksena

 • kyseessä on ydinvastuulaissa kuvattu ydinvahinko riippumatta siitä, missä se on sattunut.

4.2 Hirvivahinkovakuutus

4.2.1 Vakuutustapahtuma

Vakuutus korvaa suoranaisen esinevahingon, jonka syynä on törmäys hirvieläimeen.

4.2.2 Rajoitukset

Vakuutus ei korvaa aiheutunutta vahinkoa, kun

 • ajoneuvon moottori tai sen lisälaitteet, vaihteisto, voimansiirto- tai jäähdytysjärjestelmä on vahingoittunut puutteellisen öljyn- tai jäähdytysnesteen kierron vuoksi

 • ajoneuvolla on osallistuttu kilpailuun, sen harjoitteluun tai ajoharjoitteluun yleiseltä liikenteeltä suljetulla alueella tai tieosuudella tai ajettu muuten moottoriradalla, ellei kyseessä ole ajokortin hankintaan vaadittava ajoharjoittelu tai ajotaidon ylläpitoon liittyvä liukkaan kelin, pimeän tai ennakoivan ajon kurssi.

4.3 Ilkivaltavakuutus

4.3.1 Vakuutustapahtuma

Vakuutus korvaa suoranaisen esinevahingon, joka on aiheutunut vakuutuksen kohteelle tahallisesta vahingonteosta.

4.3.2 Rajoitukset

Vakuutus ei korvaa, kun

 • vahingon on aiheuttanut toinen ajoneuvo

 • vahinkoon on syynä varkaus, moottorikulkuneuvon käyttövarkaus, luvaton käyttö, petos, kavallus, ryöstö tai näiden yritys ja vahinko on sattunut tällaisten tekojen aikana, jälkeen tai seurauksena

 • ajoneuvon sisustus, sisällä olevat vakiovarusteet tai lisälaitteet ovat vahingoittuneet tai lukitsematon ajoneuvo on sytytetty palamaan tahallisesti sisältä päin, eikä ajoneuvo ole ollut suljettu ja lukittu siten, kuin ehtokohdassa 4.5 on sanottu.

4.4 Palovakuutus

4.4.1 Vakuutustapahtuma

Vakuutus korvaa suoranaisen esinevahingon, kun irti päässyt tuli, ajoneuvoon suoraan kohdistunut salamanisku tai vakuutuksen kohteena olevan ajoneuvon sähkölaitteen oikosulku on vahingoittanut vakuutuksen kohdetta.

4.4.2 Rajoitukset

Vakuutus ei korvaa aiheutunutta vahinkoa, kun

 • ajoneuvon generaattori, sähkömoottori, akku, elektroninen ohjausyksikkö, muu sähkölaite, johto tai johtosarja on vahingoittunut siinä itsessään tapahtuneen oikosulun, ylikuumenemisen, ylijännitteen tai muun sisäisen rikkoutumisen vuoksi

 • ajoneuvon sähkölaite on rikkoutunut apuvirran antamisen yhteydessä

 • ajoneuvon moottori tai pakoputkisto on vahingoittunut siinä itsessään tapahtuneen palon tai räjähdyksen vuoksi

 • ajoneuvon moottori tai sen lisälaitteet, vaihteisto, voimansiirto- tai jäähdytysjärjestelmä on vahingoittunut puutteellisen öljyn- tai jäähdytysnesteen kierron vuoksi

 • ajoneuvoa on huollettu, pesty, puhdistettu, korjattu tai muuten käsitelty varomattomasti, taitamattomasti tai käyttöohjeiden vastaisesti. Rajoitusta ei sovelleta, kun on kyse ajoneuvoa kuljetettaessa sattuneesta huolimattomuudesta

 • ajoneuvolla on osallistuttu kilpailuun, sen harjoitteluun tai ajoharjoitteluun yleiseltä liikenteeltä suljetulla alueella tai tieosuudella tai ajettu muuten moottoriradalla, ellei kyseessä ole ajokortin hankintaan vaadittava ajoharjoittelu tai ajotaidon ylläpitoon liittyvä liukkaan kelin, pimeän tai ennakoivan ajon kurssi

 • kyseessä on varkaus, moottorikulkuneuvon käyttövarkaus, luvaton käyttö, petos, kavallus, ryöstö tai näiden yritys ja vahinko on sattunut tällaisten tekojen aikana, jälkeen tai seurauksena

 • ajoneuvo on sytytetty palamaan tahallisesti sisältä päin eikä ajoneuvo ole ollut suljettu ja lukittu siten, kuin ehtokohdassa 4.5 on sanottu

 • kyseessä on ydinvastuulaissa kuvattu ydinvahinko riippumatta siitä, missä se on sattunut.

4.5 Varkausvakuutus

4.5.1 Vakuutustapahtuma

Vakuutus korvaa suljetun ja lukitun, lukitussa paikassa säilytetyn tai jatkuvasti vartioidussa säilytyssuojassa säilytetyn ajoneuvon tai muun vakuutuksen kohteen vahingoittumisesta tai menettämisestä aiheutuneen suoranaisen esinevahingon, kun vahingon syynä on ollut vakuutuksen kohteeseen kohdistunut varkaus, moottorikulkuneuvon käyttövarkaus, toisen hallussa olevan ajoneuvon muu luvaton käyttö tai näiden yritys.

Vakuutuksen kohde on suljettu ja lukittu, kun sen ikkunat ja kuomullinen avotila on suljettu, ovet ja lukittava säilytys- ja kuormatila lukittu sekä luvattoman käytön estämiseksi ajoneuvossa oltava laite on kytketty päälle.

Säilytystila on lukittu, kun sen ovet ja kulkureitit on lukittu ja ikkunat ja muut aukot on murron varalta suojaavasti suljettu ja lukittu.

Perävaunu on lukittu, kun siinä käytetään laitetta, joka estää perävaunun kytkemisen vetoajoneuvoon.

Moottoripyörä, mopo, maastoajoneuvo, kolmi- tai nelipyörä ja traktoriksi rekisteröity mönkijä on lukittu, kun sen ohjauslukko on lukittu tai ajoneuvo on lukittu luvattoman käytön estämiseen tarkoitetulla jarru-, ketju- tai vaijerilukolla. Lisäksi jos ajoneuvossa on elektroninen ajonestolaite, sen on oltava kytkettynä päälle.

Moottorikelkka on lukittu, kun sen elektroninen ajonestolaite on kytketty päälle tai siinä käytetään laitetta, joka estää kelkan telan pyörimisen.

Sähköpolkupyörä on lukittu, kun se on lukittu luvattoman käytön estämiseen tarkoitetulla ketju- tai vaijerilukolla sellaiseen kiinteään kohteeseen, josta sen irrottaminen väkivaltaa käyttämättä ei ole mahdollista. Lisäksi sähköpolkupyörän akun lukituksen on oltava ehjä siten, että sen irrottaminen väkivaltaa käyttämättä ei ole mahdollista.

Muu ajoneuvo, jossa ei rakenteensa puolesta ole luvattoman käytön tehokkaasti estävää laitetta, katsotaan lukituksi, kun se on lukittu suojaustehtävänsä täyttävällä lukituslaitteella.

Ajoneuvo ei ole lukittu, kun sitä säilytetään toisessa lukitsemattomassa ajoneuvossa, ajoneuvoyhdistelmässä tai perävaunussa.

Ajoneuvo ei ole lukittu, kun sitä säilytetään lukitsemattomana lukitussa säilytystilassa, jonne useilla henkilöillä on käyttöoikeus ja mahdollisuus päästä avaimella tai muulla säilytystilan lukituksen avaamiseen tarkoitetulla välineellä.

Vakuutuksen kohteen menettämisestä aiheutunut suoranainen esinevahinko korvataan, ellei vakuutuksen kohdetta ole löydetty 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun Fennia sai todisteellisen ilmoituksen tapahtumasta. Vakuutustapahtuma on syntynyt, kun 30 vuorokautta on kulunut Fennian saamasta todisteellisesta ilmoituksesta.

4.6 Lasivakuutus

4.6.1 Vakuutustapahtuma

Vakuutus korvaa suoranaisen esinevahingon, kun ajoneuvon ikkunalasiin on kohdistunut isku ja lasi joudutaan sen vuoksi korjaamaan tai uusimaan liikenneturvallisuudelle asetettujen vaatimusten mukaiseksi.

4.6.2 Rajoitukset

Vakuutus ei korvaa aiheutunutta vahinkoa, kun

 • se kohdistuu ajoneuvon lasikattoon tai kattoikkunaan

 • ajoneuvon lasi on vahingoittunut sen rakenne-, valmistus- tai ainevian, kulumisen tai puutteellisen kunnossapidon vuoksi

 • ajoneuvoa on huollettu, pesty, puhdistettu, korjattu tai muuten käsitelty varomattomasti, taitamattomasti tai käyttöohjeiden vastaisesti. Rajoitusta ei sovelleta, kun on kyse ajoneuvoa kuljetettaessa sattuneesta huolimattomuudesta.

 • ajoneuvolla on osallistuttu kilpailuun, sen harjoitteluun tai ajoharjoitteluun yleiseltä liikenteeltä suljetulla alueella tai tieosuudella tai ajettu muuten moottoriradalla, ellei kyseessä ole ajokortin hankintaan vaadittava ajoharjoittelu tai ajotaidon ylläpitoon liittyvä liukkaan kelin, pimeän tai ennakoivan ajon kurssi

 • siihen on ollut syynä ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän kuorma, ellei vahinko ole sattunut kuorman lastaamisen tai purkamisen yhteydessä, tai ellei kyseessä ole kohdissa 4.1–4.5 tai 4.7–4.9 mainittujen tapahtumien välitön seuraus

 • siihen on ollut syynä ajoneuvossa ollut eläin, ellei kyseessä ole kohdissa 4.1–4.5 tai 4.7–4.9 mainittujen tapahtumien välitön seuraus

 • se on aiheutunut ajoneuvon osasta tai laitteesta ajoneuvolle itselleen, ellei kyseessä ole kohdissa 4.1–4.5 tai 4.7–4.9 mainittujen tapahtumien välitön seuraus

 • kyseessä on ydinvastuulaissa kuvattu ydinvahinko riippumatta siitä, missä se on sattunut.

4.7 Pysäköintivakuutus

4.7.1 Vakuutustapahtuma

Pysäköintivakuutus korvaa pysäköidylle ajoneuvolle aiheutuneen suoranaisen esinevahingon, kun vahingon aiheuttajaa ei saada selvitettyä.

Korvauksen maksamisen edellytyksenä on, että korvauksen hakija voi luotettavasti selvittää Fennialle vahingon tapahtuma-ajan ja -paikan.

4.7.2 Rajoitukset

Vakuutus ei korvaa aiheutunutta vahinkoa, kun

 • ajoneuvon moottori tai sen lisälaitteet, vaihteisto, voimansiirto- tai jäähdytysjärjestelmä on vahingoittunut puutteellisen öljyn- tai jäähdytysnesteen kierron vuoksi

 • ajoneuvon osa tai laitteet ovat vahingoittuneet niiden rakenne-, valmistus- tai ainevian, kulumisen tai puutteellisen kunnossapidon vuoksi

 • ajoneuvoa on huollettu, pesty, puhdistettu, korjattu tai muuten käsitelty varomattomasti, taitamattomasti tai käyttöohjeiden vastaisesti

 • ajoneuvo on uponnut jäihin muualla kuin tieviranomaisten turvallisuusmääräykset täyttävällä ja yleiseen käyttöön avatulla talvitiellä

 • se on aiheutunut veden, lumen tai rakeiden pääsystä ajoneuvon sisätilaan sen oven, ikkunan, konepellin, takaluukun, kattoluukun tai avoauton katon oltua auki

 • siihen on ollut syynä ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän kuorma

 • siihen on ollut syynä ajoneuvossa ollut eläin, ellei kyseessä ole kohdissa 4.1–4.5 tai 4.7–4.9 mainittujen tapahtumien välitön seuraus

 • ajoneuvolla on osallistuttu kilpailuun, sen harjoitteluun tai ajoharjoitteluun yleiseltä liikenteeltä suljetulla alueella tai tieosuudella tai ajettu muuten moottoriradalla

 • kyseessä on tahallinen vahingonteko, palo, varkaus, moottorikulkuneuvon käyttövarkaus, luvaton käyttö, petos, kavallus, ryöstö tai näiden yritys ja vahinko on sattunut tällaisten tekojen aikana, jälkeen tai seurauksena

 • kyseessä on ydinvastuulaissa kuvattu ydinvahinko riippumatta siitä, missä se on sattunut.

4.8 Eläinvahinkovakuutus

4.8.1 Vakuutustapahtuma

Vakuutus korvaa suoranaisen esinevahingon, jonka syynä on törmäys muuhun eläimeen kuin hirvieläimeen.

4.8.2 Rajoitukset

Vakuutus ei korvaa aiheutunutta vahinkoa, kun

 • ajoneuvon moottori tai sen lisälaitteet, vaihteisto, voimansiirto- tai jäähdytysjärjestelmä on vahingoittunut puutteellisen öljyn- tai jäähdytysnesteen kierron vuoksi

 • ajoneuvolla on osallistuttu kilpailuun, sen harjoitteluun tai ajoharjoitteluun yleiseltä liikenteeltä suljetulla alueella tai tieosuudella tai ajettu muuten moottoriradalla, ellei kyseessä ole ajokortin hankintaan vaadittava ajoharjoittelu tai ajotaidon ylläpitoon liittyvä liukkaan kelin, pimeän tai ennakoivan ajon kurssi

 • siihen on ollut syynä ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän kuorma

 • siihen on ollut syynä ajoneuvossa ollut eläin.

4.9 Luonnonilmiövakuutus

4.9.1 Vakuutustapahtuma

Luonnonilmiövakuutus korvaa ajoneuvolle äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti aiheutuneen suoranaisen esinevahingon, kun vahingon syynä on

 • rakeet

 • myrskyn vuoksi auton päälle pudonnut oksa tai kaatunut puu

 • myrskyn irrottama esine, kun ajoneuvo on ollut pysäköitynä

 • tulva, kun ajoneuvo on ollut pysäköitynä.

4.9.2 Rajoitukset

Vakuutus ei korvaa aiheutunutta vahinkoa, kun

 • ajoneuvon moottori tai sen lisälaitteet, vaihteisto, voimansiirto- tai jäähdytysjärjestelmä on vahingoittunut puutteellisen öljyn- tai jäähdytysnesteen kierron vuoksi

 • ajoneuvon osa tai laitteet ovat vahingoittuneet niiden rakenne-, valmistus- tai ainevian, kulumisen tai puutteellisen kunnossapidon vuoksi

 • se on aiheutunut vedestä, koska ajoneuvoa on kuljetettu osittain tai kokonaan veden peittämällä tiellä tai alueella

 • se on aiheutunut veden, lumen tai rakeiden pääsystä ajoneuvon sisätilaan sen oven, ikkunan, konepellin, takaluukun, kattoluukun tai avoauton katon oltua auki

 • ajoneuvo on uponnut jäihin muualla kuin tieviranomaisten turvallisuusmääräykset täyttävällä ja yleiseen käyttöön avatulla talvitiellä

 • siihen on ollut syynä ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän kuorma

 • siihen on ollut syynä ajoneuvossa ollut eläin

 • ajoneuvolla on osallistuttu kilpailuun, sen harjoitteluun tai ajoharjoitteluun yleiseltä liikenteeltä suljetulla alueella tai tieosuudella tai ajettu muuten moottoriradalla, ellei kyseessä ole ajokortin hankintaan vaadittava ajoharjoittelu tai ajotaidon ylläpitoon liittyvä liukkaan kelin, pimeän tai ennakoivan ajon kurssi

 • kyseessä on tahallinen vahingonteko, palo, varkaus, moottorikulkuneuvon käyttövarkaus, luvaton käyttö, petos, kavallus, ryöstö tai näiden yritys ja vahinko on sattunut tällaisten tekojen aikana, jälkeen tai seurauksena

 • kyseessä on ydinvastuulaissa kuvattu ydinvahinko riippumatta siitä, missä se on sattunut.

4.10 Osamaksu- ja leasingvakuutus

4.10.1 Vakuutustapahtuma

Vakuutus korvaa ajoneuvon vahingoittumisesta myyjälle tai rahoituslaitokselle, jolle myyjä on siirtänyt vastaavat oikeudet, taikka vuokralleantajalle tai panttioikeuden tai autokiinnityksen haltijalle aiheutuneen vahingon kohdan 5.5 mukaisesti, jos sitä ei korvata vakuutuksenottajan valitsemien, muiden tässä mainittujen vakuutusten perusteella seuraavista syistä:

 • varkausvakuutuksen perusteella, koska ajoneuvo ei vahingon sattuessa ole ollut lukittuna eikä vartioidussa säilytystilassa (ehtokohta 4.5)

 • kolari-, hirvivahinko-, pysäköinti-, eläinvahinko- ja luonnonilmiövakuutuksen perusteella, koska ajoneuvon moottori tai sen lisälaitteet, vaihteisto, voimansiirto- tai jäähdytysjärjestelmä on vahingoittunut puutteellisen öljyn- tai jäähdytysnesteen kierron vuoksi (ehtokohdat 4.1–4.2 ja 4.7–4.9)

 • kolari-, pysäköinti- ja luonnonilmiövakuutuksen perusteella (ehtokohdat 4.1, 4.7 ja 4.9), kun vahinko on aiheutunut

  • vedestä, koska ajoneuvoa on kuljetettu kokonaan tai osittain veden peittämällä tiellä tai alueella

  • muun ajoneuvon kuin moottorikelkan tai mönkijän uppoamisesta jäihin muualla kuin tieviranomaisten turvallisuusmääräykset täyttävällä ja yleiseen käyttöön avatulla talvitiellä

  • veden, lumen tai rakeiden pääsystä ajoneuvon sisätilaan sen oven, ikkunan, konepellin, takaluukun, kattoluukun tai avoauton katon oltua auki

 • ilkivaltavakuutuksen perusteella, kun lukitsemattoman ajoneuvon sisustus, sisällä olevat vakiovarusteet ja lisälaitteet ovat vahingoittuneet (ehtokohta 4.3.2)

 • palovakuutuksen perusteella, kun lukitsematon ajoneuvo on sytytetty palamaan tahallisesti sisältä päin (ehtokohta 4.4.2).

4.10.2 Rajoitukset

Vakuutus ei korvaa aiheutunutta vahinkoa, jos korvaukseen oikeutettu ennen vakuutustapahtumaa tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää, että

 • vakuutuksen kohde ei ollut tapahtuman sattuessa lukittu tai lukitussa tai vartioidussa säilytyssuojassa

 • ajoneuvoa käytettiin kolari-, hirvivahinko-, pysäköinti-, eläinvahinko- tai luonnonilmiövakuutuksen (ehtokohdat 4.1–4.2 ja 4.7–4.9) rajoituksissa tarkoitetulla tavalla.

Vakuutus ei myöskään korvaa aiheutunutta vahinkoa, kun

 • ajoneuvon osa tai laitteet ovat vahingoittuneet niiden rakenne-, valmistus- tai ainevian, kulumisen tai puutteellisen kunnossapidon vuoksi

 • siihen on ollut syynä ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän kuorma

 • siihen on ollut syynä ajoneuvossa ollut eläin

 • ajoneuvolla on osallistuttu kilpailuun, sen harjoitteluun tai ajoharjoitteluun yleiseltä liikenteeltä suljetulla alueella tai tieosuudella tai ajettu muuten moottoriradalla, ellei kyseessä ole ajokortin hankintaan vaadittava ajoharjoittelu tai ajotaidon ylläpitoon liittyvä liukkaan kelin, pimeän tai ennakoivan ajon kurssi

 • kyseessä on ydinvastuulaissa kuvattu ydinvahinko riippumatta siitä, missä se on sattunut.

4.10.3 Voimassaolo

Osamaksu- ja leasingvakuutus on voimassa enintään niin kauan kuin kolari-, hirvivahinko-, ilkivalta-, palo-, varkaus-, pysäköinti-, eläinvahinko- ja luonnonilmiövakuutuskin ja päättyy aina, kun osamaksuerät tai autokiinnitystä vastaan myönnetty laina on maksettu loppuun tai leasingsopimus päättyy.

4.11 Vuokrattavien ajoneuvojen petos- ja kavallusvakuutus

4.11.1 Vakuutustapahtuma

Vakuutus korvaa suoranaisen esinevahingon, jos vakuutuksen kohde on menetetty petoksen tai kavalluksen vuoksi eikä vakuutuksen kohdetta ole löydetty 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun Fennia sai kirjallisen ilmoituksen tapahtumasta. Jos ajoneuvo on saatu haltuun petoksella tai kavalluksella ja se löytyy 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun Fennia sai kirjallisen ilmoituksen tapahtumasta, vakuutus korvaa myös ajoneuvon vaurioitumisesta tänä aikana aiheutuneen suoranaisen esinevahingon.

5.1 Korvauksen laajuus

Vakuutus korvaa vakuutustapahtumasta aiheutuneen suoranaisen esinevahingon. Lisäksi se korvaa tarpeelliset ja kohtuulliset kulut, kun vaurioitunut ajoneuvo nostetaan tielle ja hinataan tai kuljetetaan lähimpään korjaamoon.

Varkausvakuutus korvaa myös kohdassa 4.5 mainitun vakuutustapahtuman seurauksena ajoneuvon noudosta tai palautuksesta aiheutuneet kohtuulliset kulut. Vuokrattavien ajoneuvojen petos- ja kavallusvakuutus korvaa myös kohdassa 4.11.1 mainitun vakuutustapahtuman seurauksena ajoneuvon noudosta tai palautuksesta aiheutuneet kohtuulliset kulut. Korvausta ei kuitenkaan makseta vakuutuksen kohteen käyttämisestä aiheutuneesta kulumisesta.

Vakuutus ei korvaa

 • ajoneuvon arvon alenemista

 • korjauksen yhteydessä tehtyä muutos- tai parannustyötä

 • vahinkoon liittymätöntä pesua tai muuta käsittelyä

 • polttoainetta

 • ylityökorotusta

 • lentorahtia

 • ajoneuvon korjaamolle ajamisesta tai viemisestä aiheutuneita kuluja, työtä tai ajanhukkaa

 • vaurioituneeseen ajoneuvoon kytketyn perävaunun hinaamisesta tai kuljettamisesta aiheutuneita kuluja

 • esinevahingon yhteydessä syntynyttä erillistä varallisuusvahinkoa, esim. autoon tai sen käyttöön liittyvää veroa tai maksua

 • ajoneuvon korjauksen viivästymistä tai puutteellisen tai epäonnistuneen korjauksen uusimista tai parantamista.

5.3 Korvaustapa

Fennia täyttää korvausvelvollisuutensa vahingon määrän ja korjausmahdollisuuden mukaan. Fennialla on oikeus valita korvaustapa sekä määrätä korjaamo, muu palveluntuottaja tai hankintapaikka, jossa korjaus tai muu toimenpide tehdään tai josta korvaukseen liittyvä hankinta tehdään.

Jos korjauksen tai muun toimenpiteen suorittaa muu kuin Fennian määräämä palveluntuottaja tai hankinta tehdään muualta kuin Fennian määräämästä paikasta, korvaus voidaan maksaa enintään sen suuruisena kuin se Fennian määräämällä palveluntuottajalla tai määräämässä hankintapaikassa olisi tullut maksamaan.

Fennialla on oikeus

 • maksaa vakuutuksen kohteen korjauskulut rahana tositteiden perusteella

 • maksaa korjauskuluista sovittu määrä rahana

 • lunastaa vakuutuksen kohde

 • maksaa vakuutuksen kohteella ennen vahinkoa olleen käyvän arvon, uusarvoehdon, laajennetun uusarvoehdon tai lunastusturvaehdon mukaisen arvon ja sillä korjaamattomana olevan arvon erotus rahana

 • hankkia tilalle samanlainen tai samanarvoinen ajoneuvo, sen osa tai lisävaruste.

5.4 Omistusoikeuden siirto

Lunastetun ajoneuvon, sen osan ja lisävarusteen omistusoikeus siirtyy Fennialle.

5.5 Osamaksu- ja leasingvakuutus

Esineosan vakuutusten yhteisistä korvaussäännöksistä poiketen vakuutus korvaa vain kolari-, hirvivahinko-, ilkivalta-, palo-, varkaus-, pysäköinti-, eläinvahinko- tai luonnonilmiövakuutuksen korvauksesta vähennetyn tai evätyn osan. Korvauksiin ei sovelleta lunastusturvaa, uusarvoehtoa tai laajennettua uusarvoehtoa.

Korvaus on enintään sen suuruinen kuin vuokralleantajan tai pantinhaltijan saatava, myyjän tai rahoituslaitoksen, jolle myyjä on siirtänyt vastaavat oikeudet, rahoitus- tai osamaksusopimuksen mukainen saatava tai autokiinnitystä vastaan myönnetyn lainan erääntymätön ja maksamaton osuus vahinkohetkellä.

Vakuutus ei korvaa saatavien laiminlyötyjä maksueriä ja niiden korkoja.

5.6 Vuokrattavien ajoneuvojen petos- ja kavallusvakuutus

Korvauksiin ei sovelleta uusarvoehtoa, lunastusturvaa ja laajennettua uusarvoehtoa.

5.7 Korvaus liikennekäytöstä poiston aikana sattuneista vakuutustapahtumista

Liikennekäytöstä poiston aikana sattuneista vahingoista ei makseta korvausta, ellei vakuutus ole ollut voimassa. Jos erikseen ei ole muuta sovittu, vakuutetun ajoneuvon liikennekäytöstä poiston aikana ovat voimassa vain ilkivalta-, palo-, varkaus-, pysäköinti-, luonnonilmiö- ja oikeusturvavakuutukset. Lisäksi lunastusturvaetu on voimassa niiden vakuutusten osalta, jotka ovat voimassa liikennekäytöstä poiston aikana.

Osamaksu- ja leasingvakuutus on voimassa myös ajoneuvon ollessa liikennekäytöstä poistettuna ja ajoneuvon seisonta-aikana, kun ajoneuvon alkuperäiseen vakuutusyhdistelmään sisältyy kolarivakuutus.

Liikennekäytöstä poistolla tarkoitetaan ajoneuvon poistamista liikennekäytöstä ja tämän tiedon merkitsemistä liikenneasioiden rekisteriin.

6.1 Perusomavastuu

Vakuutetulla on jokaisessa vakuutustapahtumassa perusomavastuu, joka vähennetään vahingon määrästä. Omavastuu mainitaan vakuutuskirjassa.

Pohjoismaiden ulkopuolella sattuneissa vakuutustapahtumissa vahingon määrästä vähennetään kaksinkertainen perusomavastuu. Kaksinkertaista perusomavastuuta ei kuitenkaan vähennetä lasivakuutuksen perusteella maksettavasta korvauksesta.

6.2 Lasivakuutus

Korvauksesta ei vähennetä omavastuuta, jos lasi korjataan. Jos lasi joudutaan uusimaan, vähennetään vahingon määrästä vakuutuskirjassa mainittu perusomavastuu.

6.3 Osamaksu- ja leasingvakuutus

Korvauksesta vähennetään omavastuu, joka on samansuuruinen kuin omavastuu siinä kolari-, hirvivahinko-, ilkivalta-, palo-, varkaus-, pysäköinti-, eläinvahinko- tai luonnonilmiövakuutuksessa, jonka korvauksesta vähennetyn tai evätyn osan osamaksu- ja leasingvakuutus korvaa.

6.4 Vuokrattavien ajoneuvojen petos- ja kavallusvakuutus

Kun vakuutustapahtuma on sattunut Albaniassa, Azerbaidzanissa, Bosnia-Hertsegovinassa, Iranissa, Kroatiassa, Latviassa, Liettuassa, Marokossa, Moldovassa, Puolassa, Serbiassa, Tunisiassa, Turkissa, Ukrainassa tai Virossa ja vakuutettuna on henkilö- tai pakettiauto, moottoripyörä, mopo, mopoauto, maastoajoneuvo, kolmi- tai nelipyörä, traktoriksi rekisteröity mönkijä, moottorikelkka, matkailuauto, sähköpolkupyörä tai näihin kytkettävä perävaunu, vähennetään vahingon määrästä perusomavastuun ja muiden lisäomavastuiden lisäksi vakuutuskirjassa erikseen mainittu lisäomavastuu.

6.5 Varkausvakuutus

Kun vakuutustapahtuma on sattunut Albaniassa, Azerbaidzanissa, Bosnia-Hertsegovinassa, Iranissa, Kroatiassa, Latviassa, Liettuassa, Marokossa, Moldovassa, Puolassa, Serbiassa, Tunisiassa, Turkissa, Ukrainassa tai Virossa ja vakuutettuna on henkilö- tai pakettiauto, moottoripyörä, mopo, mopoauto, maastoajoneuvo, kolmi- tai nelipyörä, traktoriksi rekisteröity mönkijä, moottorikelkka, matkailuauto, sähköpolkupyörä tai näihin kytkettävä perävaunu, vähennetään vahingon määrästä perusomavastuun ja muiden lisäomavastuiden lisäksi vakuutuskirjassa erikseen mainittu lisäomavastuu.

6.6 Palovakuutus

Jos vähintään 10 000 kiloa painavaa työkonetta käytetään palovaarallisessa ympäristössä tai sillä käsitellään palovaarallisia materiaaleja, eikä siihen ole asennettu toimintakuntoista, Finanssiala ry:n moottoriajoneuvojen ja työkoneiden sammutusjärjestelmiä koskevissa ohjeissa FA 127: 16 ja FA 127 B-liite määritettyä automaattista palonsammutusjärjestelmää, vähennetään vahingon määrästä perusomavastuun ja muiden lisäomavastuiden lisäksi 25 prosentin lisäomavastuu.

Tässä tarkoitettuja palovaarallisia materiaaleja ovat puu- ja paperituotteet, turve, puuhakkeet, energiajakeet, hiili- ja öljytuotteet ja palovaaralliset kemikaalit. Palovaarallisia ympäristöjä ovat metsänhoito-, puunkorjuu- ja turvetuotantoalueet, paperi-, saha- ja puutuoteteollisuus, kumi- ja muoviteollisuus, kemian teollisuus, maalaamot, palovaarallisten kemikaalien varastot, jätteen ja energiajakeen käsittely-, kierrätys- ja loppusijoitustoiminta sekä sähkön- ja lämmöntuotantolaitokset.

Jos vähintään 15-paikkaiseen linja-autoon ei ole asennettu Finanssiala ry:n linja-autojen sammutusjärjestelmiä koskevassa ohjeessa FK-128: 2014 - 06 määritettyä automaattista palonsammutusjärjestelmää, vähennetään vahingon määrästä perusomavastuun ja muiden lisäomavastuiden lisäksi 25 prosentin lisäomavastuu. Lisäomavastuuta ei kuitenkaan vähennetä, jos linja-auto on ensirekisteröity tai otettu ensimmäisen kerran käyttöön ennen 1.1.2015.

Jos linja-auto on otettu käyttöön 1.1.2018 tai sen jälkeen, ohjeessa FK-128: 2014 - 06 määritetyn palonsammutusjärjestelmän voi korvata Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission säädöksessä R107 (UNECE R107) määritetyllä automaattisella palonsammutusjärjestelmällä.

Omavastuu on kuitenkin aina vähintään vakuutuskirjaan merkitty määrä.

6.7 Moottorityökoneen tai traktorin uppoaminen suohon

Kun moottorityökone tai traktori vajoaa suohon, vähennetään kolarivakuutuksen perusteella korvattavan vahingon määrästä perusomavastuun ja muiden lisäomavastuiden lisäksi 25 prosenttia korvattavan vahingon määrästä. Tämä lisäomavastuu voi kuitenkin olla enintään 10 000 euroa.

6.8 Yläpuolinen este

Kun vahingon syynä on ajoneuvon, sen osan tai ajoneuvossa olevan kuorman osuminen yläpuolella olevaan esteeseen ja vakuutettuna on kuorma-auto, perävaunu, linja-auto tai moottorityökone, vähennetään kolarivakuutuksen perusteella korvattavan vahingon määrästä perusomavastuun ja muiden lisäomavastuiden lisäksi 25 prosenttia korvattavan vahingon määrästä. Tämä lisäomavastuu voi kuitenkin olla enintään 10 000 euroa.

Lisäomavastuuta ei vähennetä, jos vaurioitunutta vakuutuksen kohdetta kuljetetaan muun kuin vakuutuksenottajan omistamalla tai hallitsemalla ajoneuvolla.

6.9 Kahden tai useamman vakuutuksen korvaukset

Kun vahinko korvataan esineosan kahden tai useamman vakuutuksen perusteella, vähennetään korvauksesta vain sen vakuutuksen omavastuut, joiden yhteenlaskettu määrä on suurin.

6.10 Omavastuiden ja muiden vähennysten järjestys

Omavastuut ja muut vähennykset tehdään vahingon määrästä peräkkäisinä laskutoimituksina tässä järjestyksessä:

 • arvonlisävero ja muut maksut

 • kiinteä euromääräinen perusomavastuu

 • kiinteä euromääräinen lisäomavastuu

 • korvauksen mahdollinen alennus

 • prosenttimääräinen lisäomavastuu.

7.1 Vahingon selvittely ja tarkastus

Tieliikenteestä annettujen säännösten mukaisesti vakuutetun on mahdollisuuksiensa mukaan osallistuttava vahingon selvittelyyn vahinkopaikalla ja myötävaikutettava vahingon todellisen syyn ja aiheuttajan selville saamiseen.

Fennian edustajalle on annettava tilaisuus tarkastaa vaurioitunut ajoneuvo ja sen varusteet, ennen kuin niitä ryhdytään korjaamaan.

Jos edellä edellytettyjä velvoitteita ei ole täytetty, tämä otetaan huomioon korvausvastuuta ratkaistaessa vakuutussopimuslaista johtuvia oikeuksia ja velvollisuuksia koskevan ehtokohdan 10.1 mukaisesti.

7.2 Ilmoitus poliisille ja rangaistuksen vaatiminen

Varkaus- ja ilkivaltavakuutuksen sekä petos- ja kavallusvakuutuksen vakuutustapahtumasta vakuutetun on ilmoitettava heti poliisille.

Asianomistajarikoksesta on vaadittava rangaistusta, eikä rangaistusvaatimusta saa peruuttaa.

Jos poliisille ei ole ilmoitettu tai asianomistajarikoksesta ei ole vaadittu rangaistusta, korvaus voidaan evätä tai sitä voidaan alentaa vakuutussopimuslaista johtuvia oikeuksia ja velvollisuuksia koskevan ehtokohdan 6.2 mukaisesti.

8. Autopalveluvakuutus

9. Vuokra-autovakuutus

10. Laaja vuokra-autovakuutus

11. Keskeytysvakuutus

12. Kuorma- ja linja-auton hinauspalveluvakuutus

13. Oikeusturvavakuutus

14. Moottoriajoneuvon ulkomaan vastuuvakuutus

Varallisuusosan vakuutusten kohteet, vakuutetut henkilöt, vakuutustapahtumat rajoituksineen ja muut vakuutusta koskevat sopimusehdot kerrotaan kunkin vakuutuksen yhteydessä.

8.1 Vakuutuksen kohde

Vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjassa mainittu ajoneuvo sekä matkan aikana mukana oleva perävaunu.

8.2 Vakuutustapahtumat

Vakuutus korvaa Fenniakaskon voimassaoloalueella tehdyn matkan keskeytymisestä aiheutuneet, jäljempänä mainitut ylimääräiset, kohtuulliset kulut siltä osin kuin liikennevakuutus, vuokra-autovakuutus tai laaja vuokra-autovakuutus ei niitä korvaa.

Vakuutetun on ennen hinauksen tilaamista otettava yhteyttä Fenniaan, jolla on oikeus valita hinausliike tai muu palveluntuottaja. Jos hinauksen tai muun toimenpiteen suorittaa muu kuin Fennian määräämä palveluntuottaja tai hankinta tehdään muualta kuin Fennian määräämästä paikasta, korvaus voidaan maksaa enintään sen suuruisena kuin se Fennian määräämällä palveluntuottajalla tai määräämässä hankintapaikassa olisi tullut maksamaan.

Vakuutus korvaa ylimääräiset kulut matkan keskeydyttyä sen vuoksi, että

 • ajoneuvoon on tullut vika tai vaurio

 • ajoneuvo on suistunut tieltä

 • lukittu ajoneuvo on varastettu tai otettu luvattomasti käyttöön jo aloitetun matkan aikana

 • ajoneuvon kuljettaja tai matkustaja on kuollut, vammautunut tai sairastunut äkillisesti, ja matkan jatkaminen muulla kulkuneuvolla on ollut tästä syystä välttämätöntä.

Matkalla tarkoitetaan vakuutetulla ajoneuvolla tehtävää matkaa ajoneuvon lähtöpaikalta suunnitellulle määräpaikalle. Matkaan katsotaan kuuluvaksi yöpyminen ja tavanomainen pysähdys matkan varrella.

8.3 Rajoitukset

Vakuutus ei korvaa vahinkoa, joka aiheutuu siitä, että

 • polttoaine tai muu käyttövoimana toimiva energia on loppunut. Rajoitus ei koske henkilö- tai pakettiautoja, joiden yksinomaisena käyttövoimana on sähköenergia.

 • ajoneuvo ei lähde käyntiin tai liikkeelle sen oltua käyttämättömänä yli kolme viikkoa

 • ajoneuvon avain tai avaimen korvaava laite tai koodi on kadonnut tai jäänyt lukittuun ajoneuvoon taikka avaimen paristo on tyhjentynyt

 • ajoneuvoa ei saada käyntiin, liikkeelle tai siihen ei päästä sisään pakkasen, sateen tai muun ilmastollisen syyn vuoksi

 • ajoneuvo on uponnut jäihin muualla kuin yleisesti käytettävällä, tieviranomaisten turvallisuusvaatimukset täyttävällä talvitiellä

 • ajoneuvolla on osallistuttu kilpailuun, sen harjoitteluun tai ajoharjoitteluun yleiseltä liikenteeltä suljetulla alueella tai tieosuudella tai ajettu muuten moottoriradalla, ellei kyseessä ole ajokortin hankintaan vaadittava ajoharjoittelu tai ajotaidon ylläpitoon liittyvä liukkaan kelin, pimeän tai ennakoivan ajon kurssi

 • vakuutettu tai häneen vakuutussopimuslaista johtuvia oikeuksia ja velvollisuuksia koskevan ehtokohdan 8 mukaisesti samastettava henkilö on laiminlyönyt näiden ehtojen kohdan 17 mukaiset suojeluohjeet tai aiheuttanut vahingon vakuutussopimuslaista johtuvia oikeuksia ja velvollisuuksia koskevan ehtokohdan 7 mukaisesti.

Vakuutus ei myöskään korvaa aiheutunutta vahinkoa, kun kyseessä on ydinvastuulaissa kuvattu ydinvahinko riippumatta siitä, missä se on sattunut.

9.1 Vakuutustapahtuma

Vakuutuksen perusteella maksetaan Fennian nimeämästä autovuokraamosta vuokratun auton vuokrauksesta aiheutuneita kuluja ajoneuvon menetetyiltä käyttöpäiviltä, jos vakuutettua ajoneuvoa ei voida käyttää kolari-, hirvivahinko-, ilkivalta-, palo-, varkaus-, lasi-, pysäköinti-, eläinvahinko- tai luonnonilmiövakuutuksen (ehtokohdat 4.1–4.9) perusteella korvattavien vakuutustapahtumien johdosta. Menetetty käyttöpäivä tarkoittaa, että ajoneuvoa ei kyseisenä päivänä voida käyttää vahingon vuoksi.

Korvaus maksetaan jäljempänä korvaussäännöksissä mainituin tavoin. Korvaus edellyttää, että myös ajoneuvon vahingoittumisesta tai sen anastamisesta maksetaan omavastuiden ja vakuutusehtojen tai vakuutussopimuslain mukaisten vähennysten jälkeen korvaus jonkin ehtokohdissa 4.1–4.9 mainitun vakuutuksen perusteella.

Laaja vuokra-autovakuutus on voimassa vain, jos siitä on erikseen sovittu ja tästä on mainittu vakuutuskirjassa. Laaja vuokra-autovakuutus päättyy sen vakuutuskauden lopussa, jonka aikana ajoneuvon ensimmäisestä käyttöönottopäivästä on kulunut kymmenen vuotta. Tämän jälkeen ajoneuvolla on ilman eri sopimusta voimassa kohdan 9 mukainen vuokra-autovakuutus.

10.1 Vakuutustapahtuma

Vakuutuksen perusteella maksetaan Fennian nimeämästä autovuokraamosta vuokratun auton vuokrauksesta aiheutuneita kuluja ajoneuvon menetetyiltä käyttöpäiviltä, jos vakuutettua ajoneuvoa ei voida käyttää autopalveluvakuutuksen (ehtokohta 8) tai kolari-, hirvivahinko-, ilkivalta-, palo-, varkaus-, lasi-, pysäköinti-, eläinvahinko- tai luonnonilmiövakuutuksen (ehtokohdat 4.1–4.9) perusteella korvattavien vakuutustapahtumien johdosta. Menetetty käyttöpäivä tarkoittaa, että ajoneuvoa ei kyseisenä päivänä voida käyttää edellä mainitun vakuutustapahtuman vuoksi.

Korvaus edellyttää, että myös ajoneuvon vahingoittumisesta tai sen anastamisesta maksetaan omavastuiden ja vakuutusehtojen tai vakuutussopimuslain mukaisten vähennysten jälkeen korvaus jonkin edellä ehtokohdissa 4.1–4.9 mainitun vakuutuksen perusteella. Autopalveluvakuutuksen vakuutustapahtuman osalta korvaus edellyttää, että kyseessä on Suomessa sattunut, autopalveluvakuutuksen perusteella korvattava, jo aloitetun matkan keskeytyminen.

11.1 Vakuutustapahtuma

Vakuutuksen perusteella maksetaan korvaus kolari-, hirvivahinko-, ilkivalta-, palo-, varkaus-, lasi-, pysäköinti-, eläinvahinko- tai luonnonilmiövakuutuksen (ehtokohdat 4.1–4.9) perusteella korvattavien vakuutustapahtumien vuoksi menetetyiltä ajoneuvon käyttöpäiviltä. Menetetty käyttöpäivä tarkoittaa, että ajoneuvoa ei kyseisenä päivänä voida käyttää vahingon vuoksi.

Korvaus edellyttää, että myös vakuutuksen kohteen vahingoittumisesta tai sen anastamisesta maksetaan omavastuiden, vakuutusehtojen tai vakuutussopimuslain mukaisten vähennysten jälkeen korvaus jonkin ehtokohdissa 4.1–4.9 mainitun vakuutuksen perusteella.

11.2 Korvauksen laajuus ja korvaussäännökset

11.2.1 Menetetyt käyttöpäivät

Menetetyiksi käyttöpäiviksi lasketaan täydet vuorokaudet vakuutustapahtuman sattumispäivästä tai liikennekelpoisen ajoneuvon korjauksen aloituspäivästä siihen asti, kun ajoneuvo on korjaamolla valmis luovutettavaksi tai vakuutetulle luovutetaan tilalle toinen ajoneuvo tai anastettu ajoneuvo palautuu vakuutetulle. Myös korjauksen aloituspäivä sekä luovutus- ja palautuspäivä lasketaan menetetyiksi käyttöpäiviksi.

Lasivakuutuksen perusteella korvattavissa vakuutustapahtumissa menetetyksi käyttöpäiväksi lasketaan lasin vaihdon osalta yksi päivä. Jos lasi korjataan, menetettyä käyttöpäivää ei synny lainkaan.

Korvausta ei makseta menetetyiltä käyttöpäiviltä, jotka aiheutuvat vakuutetun huolimattomuudesta tai muuten hänen omasta menettelystään, valtakunnallisesta työtaistelusta tai korjaamon virheestä, viivästyksestä tai muusta huolimattomuudesta.

Sekä varaosien odotusajalta että korjauksen alkamisen odotusajalta menetetyiksi käyttöpäiviksi lasketaan kummankin odotusajan osalta erikseen enintään seitsemän vuorokautta.

11.2.2 Vahingon määrä ja korvaus

Jokaisessa vakuutustapahtumassa on kolmen vuorokauden omavastuuaika, ellei sen poistosta ole sovittu ja siitä mainittu vakuutuskirjassa. Korvauksena maksetaan omavastuuajan ylittäviltä menetetyiltä käyttöpäiviltä päiväkorvaus, joka sovitaan erikseen ja mainitaan vakuutuskirjassa.

Korvaus maksetaan enintään 33 vuorokaudelta. Korvausajasta vähennetään omavastuuaika.

Jos ajoneuvo lunastetaan, korvaus maksetaan enintään 17 vuorokaudelta. Jos ajoneuvo kuitenkin lunastetaan varkausvakuutuksen vakuutustapahtuman perusteella, maksetaan korvaus menetetyiltä käyttöpäiviltä enintään 33 vuorokaudelta. Näissäkin tapauksissa vähennetään kolmen vuorokauden omavastuuaika.

Jos ajoneuvo lunastetaan, keskeytysvakuutuksen perusteella maksettavan korvauksen enimmäismäärä on vahinkoa välittömästi edeltänyt ajoneuvon käypä arvo.

11.2.3 Yhteensovitus

Samalta ajalta liikenne- tai vastuuvakuutuksen perusteella maksettava korvaus siitä, ettei ajoneuvoa ole voitu vahingon vuoksi käyttää (seisonta-aika), vähennetään keskeytysvakuutuksen korvauksesta. Keskeytysvakuutus ei korvaa liikenne- tai vastuuvakuutuksen perusteella korvatun sijaisauton polttoainekuluja.

12.1 Vakuutuksen kohde

Vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjassa mainittu linja-auto tai vähintään 5 000 kiloa painava kuorma-auto ja matkan aikana mukana oleva perävaunu.

12.2 Vakuutustapahtumat

Vakuutus korvaa vakuutuksen voimassaoloalueella tehdyn matkan äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta keskeytymisestä aiheutuneet, jäljempänä mainitut kulut, kun keskeytymiseen on ollut syynä ajoneuvon tekninen vika tai tieltä suistuminen.

Matkalla tarkoitetaan vakuutetulla ajoneuvolla tehtävää, jo aloitettua matkaa ajoneuvon lähtöpaikkakunnalta suunnitellulle määräpaikkakunnalle. Matkaan katsotaan kuuluvaksi yöpyminen ja tavanomainen pysähdys matkan varrella. Sen sijaan määräpaikkakunnalle tulon ja sieltä poislähdön välinen aika ei kuulu matkaan, olipa määräpaikkoja yksi tai useampia. Vakuutustapahtumana pidetään kaikkia saman matkan keskeytymisestä aiheutuneita, näissä vakuutusehdoissa mainittuja kuluja.

Vakuutetun on ennen hinauksen tilaamista otettava yhteyttä Fenniaan, jolla on oikeus valita hinausliike tai muu palveluntuottaja. Jos hinauksen tai muun toimenpiteen suorittaa muu kuin Fennian määräämä palveluntuottaja tai hankinta tehdään muualta kuin Fennian määräämästä paikasta, korvaus voidaan maksaa enintään sen suuruisena kuin se Fennian määräämällä palveluntuottajalla tai määräämässä hankintapaikassa olisi tullut maksamaan.

Vakuutus korvaa vakuutuskirjassa ja näissä vakuutusehdoissa mainittuihin euromääriin asti

 • kulut ajokelvottoman ajoneuvon hinauksesta lähimpään korjaamoon, missä ajoneuvoon tullut tekninen vika voidaan korjata. Hinauskulujen sijasta, enintään niiden määrään asti, voidaan korvata tapahtumapaikalla tehdystä vaurion tai vian korjauksesta aiheutuneet matka- ja työkulut.

 • kulut tieltä suistuneen ajoneuvon nostosta

 • kulut tielle juuttuneen ajoneuvon hinauksesta paikkaan, josta matka ajoneuvolla voi jatkua

 • ajoneuvoon vahinkohetkellä kytketyn perävaunun kuljetuskulut pois vahinkopaikalta samaan paikkaan kuin ajoneuvo

 • kuljettajalle aiheutuneet ylimääräiset matka- ja yöpymiskulut.

Kuluja korvataan Suomessa sattuneessa vakuutustapahtumassa enintään 2 600 euroa vakuutustapahtumaa kohti. Jos vakuutustapahtuma sattuu vakuutuksen voimassaoloalueella Suomen ulkopuolella, maksetaan korvauksia enintään 5 000 euroa vakuutustapahtumaa kohti. Edellä mainittuihin enimmäiskorvausmääriin voi sisältyä perävaunun kuljetuskuluja enintään 550 euroa ja kuljettajalle aiheutuneita ylimääräisiä matka- ja yöpymiskuluja enintään 200 euroa. Korvausta laskettaessa vahingon määrästä vähennetään vakuutuskirjassa mainittu omavastuu.

12.3 Rajoitukset

Vakuutus ei korvaa

 • ajoneuvossa tai siihen kytketyssä perävaunussa olevan tavaran lastaus-, purku- tai kuljetuskuluja

 • korjatun ajoneuvon tai siihen vahinkohetkellä kytkettynä olleen perävaunun korjaamolta noudon kuluja

 • matkustajien matka-, yöpymis- tai muitakaan kuluja.

Vakuutus ei myöskään korvaa vahinkoa, joka aiheutuu siitä, että

 • ajoneuvoa ei saada käyntiin pakkasen, sateen tai muun ilmastollisen syyn vuoksi

 • polttoaine tai muu käyttövoimana toimiva energia on loppunut

 • rengas on vaurioitunut tai ajoneuvon kunnossapito on laiminlyöty

 • ajoneuvo on uponnut jäihin muualla kuin yleisesti käytettävällä tieviranomaisten turvallisuusvaatimukset täyttävällä talvitiellä

 • ajoneuvolla on osallistuttu kilpailuun, sen harjoitteluun tai ajoharjoitteluun yleiseltä liikenteeltä suljetulla alueella tai tieosuudella tai ajettu muuten moottoriradalla, ellei kyseessä ole ajokortin hankintaan vaadittava ajoharjoittelu tai ajotaidon ylläpitoon liittyvä liukkaan kelin, pimeän tai ennakoivan ajon kurssi

 • vakuutettu tai häneen vakuutussopimuslaista johtuvia oikeuksia ja velvollisuuksia koskevan ehtokohdan 8 mukaisesti samastettava henkilö on laiminlyönyt näiden ehtojen kohdan 16 mukaiset suojeluohjeet tai aiheuttanut vahingon vakuutussopimuslaista johtuvia oikeuksia ja velvollisuuksia koskevan ehtokohdan 7 mukaisesti.

Vakuutus ei myöskään korvaa aiheutunutta vahinkoa, kun kyseessä on ydinvastuulaissa kuvattu ydinvahinko riippumatta siitä, missä se on sattunut.

12.4 Korvaussäännökset

12.4.1 Arvonlisävero

Jos vakuutettu tai vahinkoa kärsinyt on arvonlisäverolain mukaan oikeutettu vähentämään tai saamaan palautuksena ajoneuvon tai sen lisävarusteen ostoon, korjaukseen, muuhun hankintaan tai palveluun liittyvän veron tai ei ole velvollinen veroa maksamaan, Fennia maksaa vakuutetulle tai vahinkoa kärsineelle korvauksen veron osuudella vähennettynä.

12.4.2 Muut ajoneuvoon kohdistuvat verot ja maksut

Jos vakuutettu tai vahinkoa kärsinyt ei ole velvollinen maksamaan ajoneuvoon liittyvää veroa tai maksua tai voi saada sen hakemuksesta takaisin, Fennia maksaa vakuutetulle tai vahinkoa kärsineelle korvauksen veron tai maksun osuudella vähennettynä.

13.1 Vakuutuksen tarkoitus

Vakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käytöstä vakuutuskirjassa mainitun moottoriajoneuvon omistamiseen, kuljettamiseen ja hallintaan liittyvissä riita-, rikos- ja hakemusasioissa kohdassa 13.4 tarkoitetuissa vakuutustapahtumissa.

13.2 Vakuutetut

Vakuutettuja ovat vakuutuskirjassa mainitun ajoneuvon omistaja, haltija ja kuljettaja, kukin tässä ominaisuudessaan.

13.3 Tuomioistuimet ja vakuutuksen voimassaoloalue

Vakuutettu voi käyttää vakuutusta asioissa, jotka voidaan välittömästi saattaa Suomessa käsiteltäväksi käräjäoikeudessa tai vastaavassa ulkomaisessa tuomioistuimessa ehtokohdassa 2 mainituissa maissa.

Vakuutus ei korvaa kuluja asioissa, jotka käsitellään hallinnollisissa viranomaisissa tai erikoistuomioistuimissa, esimerkiksi aluehallintovirastossa, hallinto-oikeudessa, vakuutusoikeudessa, työtuomioistuimessa, markkinaoikeudessa tai korkeimmassa hallinto-oikeudessa tai ulkomaisissa hallinnollisissa viranomaisissa tai erikoistuomioistuimissa. Vakuutus ei myöskään korvaa kuluja asioissa, jotka käsitellään Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa, Euroopan unionin tuomioistuimessa tai Euroopan unionin yleisessä tuomioistuimessa.

13.4 Vakuutustapahtumat

13.4.1 Vakuutustapahtuman määritelmät

Riita- ja hakemusasiassa vakuutustapahtuma on riidan syntyminen. Riita on syntynyt, kun perusteeltaan ja määrältään yksilöity vaatimus on nimenomaisesti kiistetty perusteeltaan tai määrältään.

Rikosasiassa vakuutustapahtuma on

 1. vakuutetun ollessa vastaajana

  • syytteen nostaminen, kun virallinen syyttäjä ajaa vakuutettua vastaan syytettä moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä

  • asianomistajan esittämän yksityisoikeudellisen vaatimuksen kiistäminen perusteeltaan tai määrältään

  • asianomistajan nostama syyte vakuutettua vastaan tai syytteen jatkaminen, kun virallinen syyttäjä on päättänyt jättää syytteen nostamatta tai on sen peruuttanut. Syyte on nostettu, kun asianomistajan haastehakemus on saapunut käräjäoikeuden kansliaan. Syytettä on jatkettu, kun asianomistaja on ilmoittanut syytteen ajamisesta kirjallisesti tuomioistuimelle sen jälkeen, kun virallinen syyttäjä on peruuttanut syytteen.

 2. vakuutetun ollessa asianomistajana

  • rikosasian vireille tulo tuomioistuimessa.

Vakuutustapahtuman tarkoittaman syytteen tai kiistetyn vaatimuksen tulee perustua tapahtumaan, olosuhteeseen, oikeustoimeen tai oikeudenloukkaukseen, joka on sattunut vakuutuksen voimassaoloaikana.

13.4.2 Yksi vakuutustapahtuma

Kyseessä on yksi vakuutustapahtuma silloin, kun

 • kaksi tai useampia tämän vakuutuksen vakuutettuja on riita-, rikos- tai hakemusasiassa samalla puolella

 • vakuutetulla on useita riita-, rikos- tai hakemusasioita, jotka perustuvat samaan tapahtumaan, oikeustoimeen, olosuhteeseen tai oikeudenloukkaukseen.

13.6 Toimenpiteet vakuutustapahtuman satuttua

Jos vakuutettu haluaa käyttää oikeusturvavakuutustaan, hänen on ilmoitettava siitä Fennialle kirjallisesti etukäteen. Fennia antaa tällöin vakuutetulle kirjallisen korvauspäätöksen.

Vakuutetun on käytettävä asiamiehenään asianajajaa tai muuta lakimiestä, jolla lain mukaan on oikeus toimia oikeudenkäyntiasiamiehenä. Jos vakuutettu ei käytä lainkaan asiamiestä tai käyttää asiamiehenään muuta kuin asianajajaa tai sellaista lakimiestä, jolla lain mukaan on oikeus toimia oikeudenkäyntiasiamiehenä, vakuutuksen perusteella ei makseta korvausta.

Vakuutetun on käräjäoikeudessa pääkäsittelyyn edenneissä asioissa vaadittava vastapuolelta täyttä korvausta asianajo- ja oikeudenkäyntikuluistaan. Jos vakuutettu ei esitä kuluvaatimusta tai aiheettomasti luopuu siitä, vakuutuksen perusteella maksettavaa korvausta voidaan vakuutussopimuslain mukaan alentaa tai se voidaan evätä.

Jos vakuutettu myöntää vastapuolen asian hoidosta aiheutuneiden kulujen määrän tai hyväksyy oman asiansa hoidosta aiheutuneiden kulujen määrän, tämä ei sido Fenniaa.

Vakuutetun mahdollisesti asiamiehelleen maksama korvaus asiamiehen palkkioista ja kuluista ei sido Fenniaa, kun arvioidaan oikeudenkäyntikulujen kohtuullisuutta.

14.1 Vakuutuksen tarkoitus ja vakuutetut

Vakuutus kattaa moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä ulkomailla sen omistajalle, haltijalle tai kuljettajalle aiheutuvan vahingonkorvausvelvollisuuden.

Vakuutettuja ovat vakuutuskirjassa mainitun ajoneuvon omistaja, haltija ja kuljettaja, kukin tässä ominaisuudessaan.

14.2 Voimassaoloalue

Vakuutus on voimassa Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolisissa vihreän kortin (Green Card) sopimusmaissa.

14.3 Vakuutustapahtuma

Vakuutus kattaa ulkomailla moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä toiselle aiheutetusta henkilö- tai esinevahingosta ajoneuvon omistajalle, haltijalle tai kuljettajalle aiheutuneen henkilökohtaisen vahingonkorvausvelvollisuuden, kun vakuutetun korvausvastuu perustuu vakuutuskauden aikana sattuneeseen tekoon tai laiminlyöntiin.

14.4 Rajoitukset

Vakuutus ei korvaa vahinkoa, joka aiheutuu

 • vakuutuksenottajalle itselleen tai vakuutetun moottoriajoneuvon kuljettajalle

 • vakuutetulle ajoneuvolle

 • vakuutuksenottajan tai vakuutetun työntekijälle tai häneen rinnastettavalle siltä osin kuin hän on oikeutettu saamaan korvausta lakisääteisen tapaturma- tai liikennevakuutuksen perusteella

 • myydylle, vielä luovuttamattomalle tavaralle

 • luovutetulle tavaralle, kun vahinkoon on syynä tavaran oma ominaisuus, virheellisyys tai puutteellisuus

 • omaisuudelle, joka vahingon aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin tapahtuessa on tai oli vakuutetun hallussa, lainassa tai muutoin hänen hyödykseen käytettävänä

 • omaisuudelle, joka vahingon aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin tapahtuessa on tai oli vakuutetun tai hänen lukuunsa jonkun muun valmistettavana, asennettavana, korjattavana, kuljetettavana, säilytettävänä tai muulla tavoin käsiteltävänä tai huolehdittavana

 • kosteudesta

 • sade- tai sulamisveden aiheuttamasta tulvimisesta

 • pohjaveden korkeuden muuttumisesta

 • ympäristölle tärinästä, lämmöstä, melusta, hajusta, valosta tai muusta senkaltaisesta häiriöstä, savusta, noesta, pölystä, höyrystä, kaasusta, säteilystä, ilman saastumisesta tai muusta saastumisesta tai muusta vaikutuksesta maaperään, rakennukseen, vedenottamoon, järveen tai muuhun vesialueeseen tai pohjaveteen.

Vakuutus ei korvaa aiheutunutta vahinkoa, jos siihen on syynä

 • ydinvastuulaissa kuvattu ydinvahinko riippumatta siitä, missä se on sattunut

 • virhe tai virheellisyys, josta vakuutettu oli tietoinen tai hänen olisi pitänyt olla tietoinen vakuutuksen voimaan tullessa

 • sellaisen kiinteistön osto, hallinta tai kunnossapito, josta enin osa ei ole vakuutetun omassa, hänen toimintaansa liittyvässä tai hänen työntekijöidensä käytössä

 • muunlainen toiminta tai tuotanto kuin vakuutusta haettaessa on ilmoitettu tai mainittu vakuutuskirjassa.

Vakuutus ei korvaa vahinkoa, joka

 • aiheutuu toiselle luovutetun tuotteen tai valmisteen virheellisyydestä tai siitä, että tuotteen käyttöä, valmistusta tai säilytystä koskeva kirjallinen ohje on ollut väärä tai puutteellinen

 • korvataan potilasvahinkolain perusteella

 • voidaan poistaa esimerkiksi korjaamalla luovutetun tuotteen tai työn tuloksen virheellisyys.

Vakuutus ei myöskään korvaa

 • vahinkoa, jonka korvausvastuu perustuu yksinomaan sopimukseen, sitoumukseen, lupaukseen tai takuuseen

 • vahinkoa, jonka korvaa jokin muu vakuutetun voimassa oleva vastuuvakuutus

 • vahinkoa siltä osin kuin sen korvaa vakuutuksenottajan lakisääteinen tapaturmavakuutus

 • vakuutetulle tuomittua sakkoa tai muuta senkaltaista seuraamusta

 • vahinkoa siltä osin kuin sen korvaa Suomen liikennevakuutuslain tai vastaavan ulkomaisen lain mukainen vakuutus.

14.5 Vahingon selvittäminen ja korvaussäännökset

14.5.1 Vakuutuksenottajan velvollisuudet

Fennialle on varattava tilaisuus vahingon määrän arvioimiseen ja mahdollisuus myötävaikuttaa sovinnollisen ratkaisun aikaansaamiseen.

Vakuutuksenottaja on velvollinen

 • omalla kustannuksellaan osallistumaan vahingon selvittelyyn

 • esittämään hallussaan olevat tiedot ja asiakirjat, joilla on merkitystä vahingon selvittelyssä

 • hankkimaan tai tekemään tarpeelliset selvitykset ja tutkimukset, jotka ovat kohtuullisin kuluin hänen saatavillaan tai tehtävissä.

Ympäristövahingon sattuessa vakuutuksenottajan on välittömästi ilmoitettava vahingosta Fennialle sen varmistamiseksi, mitkä vahingontorjuntatoimet korvataan vastuuvakuutuksen perusteella.

14.5.2 Korvausvelvollisuus

Fennia selvittää, onko vakuutuksenottajalla tai muulla vakuutetulla korvausvelvollisuutta ilmoitetusta, vakuutuksen korvauspiiriin kuuluvasta vakuutustapahtumasta ja neuvottelee korvauksenvaatijan kanssa. Jos vakuutuksenottaja tai muu vakuutettu korvaa vahingon, sopii siitä tai hyväksyy vaatimuksen, tämä ei sido Fenniaa.

14.5.3 Oikeudenkäynti

Jos vakuutustapahtuma johtaa oikeudenkäyntiin, vakuutetun on viipymättä ilmoitettava tästä Fennialle, joka hoitaa oikeudenkäynnin ja maksaa siitä aiheutuvat oikeudenkäyntikulut vakuutusmäärän rajoissa. Jos oikeudenkäynnin kohteena on myös muita asioita, korvataan ainoastaan vakuutuksen piiriin kuuluvan korvausvaatimuksen osuus kuluista.

Jos Fennia on ilmoittanut vakuutuksenottajalle tai muulle vakuutetulle olevansa valmis vakuutusmäärän rajoissa sopimaan vahingonkärsineen kanssa tämän vahinkojen korvaamisesta eikä vakuutuksenottaja tai muu vakuutettu tähän suostu, Fennia ei ole velvollinen korvaamaan sen jälkeen aiheutuneita kuluja eikä enempää selvittelemään asiaa.

14.5.4 Yksi vakuutustapahtuma

Saman teon, laiminlyönnin tai olosuhteen aiheuttamat vahingot katsotaan yhdeksi vakuutustapahtumaksi riippumatta siitä, onko vahingot todettu yhden tai useamman vakuutuskauden aikana. Jos tällaiset vahingot todetaan eri vakuutuskausien aikana, katsotaan ne kohdistuneiksi siihen vakuutuskauteen, jonka aikana ensimmäinen vahinko on todettu.

14.5.5 Yhteisvastuullisuus

Jos useat ovat velvolliset yhteisvastuullisesti korvaamaan saman vahingon, vakuutus korvaa ainoastaan sen osan vahingosta, mikä vastaa vakuutetun viaksi jäävää syyllisyyden määrää ja hänen ehkä vakuutustapahtumasta saamaansa etua. Ellei edellä mainituista syistä muuta johdu, vakuutus korvaa enintään pääluvun mukaisen osuuden kokonaisvahingosta.

14.5.6 Arvonlisävero tai muu maksu

Jos vakuutettu tai vahinkoa kärsinyt on arvonlisäverolain mukaan oikeutettu vähentämään tai saamaan palautuksena tavaraan tai palveluun sisältyvän arvonlisäveron, Fennia maksaa vakuutetulle tai vahinkoa kärsineelle korvauksen veron osuudella vähennettynä.

Jos vakuutettu tai vahinkoa kärsinyt ei ole velvollinen maksamaan tavaraan tai palveluun liittyvää veroa tai maksua tai voi saada sen hakemuksesta takaisin, Fennia maksaa vakuutetulle tai vahinkoa kärsineelle korvauksen veron tai maksun osuudella vähennettynä.

14.6 Enimmäiskorvaus

Korvauksen enimmäismäärä kussakin vakuutustapahtumassa on henkilövahingoissa 150 000 euroa ja esinevahingoissa 200 000 euroa.

14.7 Omavastuu

Moottoriajoneuvon ulkomaan vastuuvakuutuksessa ei ole omavastuuta.

Liikennekäytöstä poiston aikana sattuneista vahingoista ei makseta korvausta, ellei vakuutus ole ollut voimassa. Ellei erikseen ole muuta sovittu, liikennekäytöstä poiston aikana varallisuusosan vakuutuksista on voimassa vain oikeusturvavakuutus.

Liikennekäytöstä poistolla tarkoitetaan ajoneuvon poistamista liikennekäytöstä ja tämän tiedon merkitsemistä liikenneasioiden rekisteriin.

16.2 Vuokrattavien ajoneuvojen erityiset suojeluohjeet

Vuokrattavien ajoneuvojen vakuutuksiin sovelletaan ehtokohdan 16.1 suojeluohjeiden lisäksi näitä suojeluohjeita.

Vuokrasopimuksessa on oltava ehto: ”Ajoneuvoa ei saa viedä ulkomaille ilman vuokralleantajan erillistä kirjallista lupaa.” Vastaava kielto on säilytettävä kirjallisena ajoneuvon rekisteriotteen yhteydessä.

Ajoneuvon käyttöön ulkomailla on oltava kirjallinen lupa. Vuokraamon tai sen edustajan on tällöin vaadittava maksu vuokrausajalta tai sen osalta (ennakkomaksu) luottokortilla. Jos maksu tai osa siitä maksetaan käteismaksuna, on vuokraamon tai sen edustajan tarkistettava, että vuokralleottajalla on voimassa oleva luottokortti ja tallennettava siitä vuokralleottajan henkilötiedot ja kortin yhteystiedot.

Jos vuokrausaika Suomessa on yli vuorokauden, vuokralleottajan luottotiedot on tarkistettava ja vuokralleottajalla on oltava voimassa oleva luottokortti. Luottokortista on tallennettava vuokralleottajan henkilötiedot ja kortin yhteystiedot.

Vuokralleantajan on kirjallisesti tai muutoin selkeästi valtuutettava raja- tai poliisiviranomainen ottamaan ajoneuvo pois sen haltijalta, jos ajoneuvo on muun kuin sen henkilön hallussa, jolla on siihen kirjallinen lupa.

Vuokralleottajan tai hänen edustajansa on ennen ajoneuvon luovutusta todistettava henkilöllisyytensä ajokortilla. Henkilöllisyys ja sen todistaminen on dokumentoitava.

Jos ajoneuvoa ei ole palautettu vuokrasopimuksessa sovittuna aikana, on vakuutetun viipymättä ilmoitettava asiasta poliisille. Vakuutettu on tämän lisäksi velvollinen ryhtymään kaikkiin käytettävissä oleviin toimiin, jotta ajoneuvo saadaan takaisin.

16.3 Moottorityökoneen ja traktorin erityiset suojeluohjeet

Moottorityökoneen ja traktorin vakuutukseen sovelletaan ehtokohdan 16.1 suojeluohjeiden lisäksi näitä suojeluohjeita.

Traktori on varustettava yhdellä ja yli kolme tonnia painava moottorityökone kahdella vähintään 6 kg sammutinainetta sisältävällä, pakkasen kestävällä 43A 233BC -luokan kemiallisella sammuttimella, joista yhden on oltava otettavissa käyttöön moottorityökoneeseen tai traktoriin nousematta. Sammutin on huollettava ja sen käyttökuntoisuus tarkistettava valmistajan ohjeiden mukaan vähintään kerran vuodessa. Ajoneuvon kuljettaja ja muut käyttäjät on perehdytettävä sammuttimen käyttöön.

Jos moottorityökonetta, traktoria tai niiden osaa lämmitetään liekillä, avotulella tai hiilloksella taikka nestemäisellä polttoaineella tai nestekaasulla toimivalla lämmittimellä, jossa ei ole liekin vartijaa, lämmittämistä on valvottava jatkuvasti ajoneuvon välittömässä läheisyydessä.

Fenniakaskon vakuutukset ovat vakuutussopimuslain tarkoittamia vahinkovakuutuksia. Niihin sovelletaan Fenniakaskon vakuutusehtoja ja vakuutussopimuslakia.

Vakuutussopimuslaki (543/94) sisältää asiakkaan ja Fennian väliseen sopimukseen ja joidenkin kolmansien henkilöiden oikeuksiin vaikuttavia säännöksiä. Tähän on koottu osa lain keskeisimmistä säännöksistä:

 • asiat, joista vakuutusehdoissa on lain mukaan määrättävä, esimerkiksi

  • vakuutussopimuksen voimassaolo (3.2)

  • vakuutusmaksun palautus sopimuksen päätyttyä (4.3)

  • sopimusehtojen muuttaminen ­vakuutuskauden vaihtuessa (14.2)

 • ehtokohdat, joissa on poikettu vakuutussopimuslaista, esimerkiksi

  • vakuutuksenottajan tiedonantovelvollisuus vaaran lisääntymisestä (5.2)

  • velvollisuus noudattaa suojeluohjeita (6.1)

  • vahingon torjumis- ja rajoittamis­velvollisuus (6.2)

  • Fennian oikeus vaatia vakuutetulle suorittamansa korvaus takaisin kolmannelta henkilöltä (13)

  • takautumisoikeus osamaksu- ja ­leasingvakuutuksessa (13.4)

  • Fennian oikeus irtisanoa vakuutus vakuutuskauden aikana (15.2).

Tähän vakuutussopimukseen sovelletaan myös sellaisia vakuutussopimuslain säännöksiä, joita ei ole jäljempänä. Otsikoiden jäljessä suluissa olevat pykälät viittaavat niihin vakuutussopimuslain säännöksiin, joissa käsitellään otsikossa mainittuja asioita.

Vakuutussopimuksen keskeinen sisältö määritellään vakuutuskirjassa ja -ehdoissa.

Vakuutuksenottaja on se, joka on tehnyt Fennian kanssa vakuutussopimuksen.

Kuluttaja on henkilö, joka hankkii kulutushyödykkeitä pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin harjoittamaansa elinkeinotoimintaa varten.

Kuluttajaan rinnastettava oikeushenkilö on sellainen, joka hänen toimintansa laatu ja laajuus sekä olosuhteet muutoin huomioon ottaen on vakuutuksenantajan sopimuspuolena rinnastettava kuluttajaan.

Vakuutettu on se, jonka hyväksi vahinkovakuutus on voimassa tai joka henkilövakuutuksessa on vakuutuksen kohteena.

Ryhmäetuvakuutus on sellainen ryhmälle tarjottava vakuutus, jossa vakuutettu osittain tai kokonaan maksaa vakuutusmaksun.

Vakuutuskausi on sovittu, vakuutuskirjassa mainittu vakuutuksen voimassaoloaika. Vakuutussopimus jatkuu sovitun vakuutuskauden kerrallaan, jollei jompikumpi sopimuspuoli irtisano sopimusta.

Vakuutusmaksukausi on ajanjakso, jolta vakuutusmaksu on säännöllisin väliajoin sovittu maksettavaksi.

Vakuutustapahtuma on se tapahtuma, jonka perusteella korvausta suoritetaan.

Suojeluohje on Fennian vakuutuskirjassa tai -ehdoissa mainittu tai muutoin kirjallisesti annettu ohje vahingon estämiseksi tai rajoittamiseksi. Vakuutettu on velvollinen noudattamaan suojeluohjetta.

Omavastuu mainitaan vakuutuskirjassa.

Jäljempänä kerrotaan vakuutussopimuslaista johtuvat asiakkaan ja vakuutusyhtiön väliset oikeudet ja velvollisuudet.

2.1 Fennian tiedonantovelvollisuus (5 §, 5 b § ja 9 §)

Fennia antaa ennen vakuutussopimuksen tekemistä vakuutuksen hakijalle tietoja Fennian ajoneuvovakuutusten vakuutusmuodoista, -maksuista ja - ehdoista sekä muita hakijan vakuutustarpeeseen sopivan vakuutuksen valitsemiseksi tarpeellisia tietoja. Tietoja annettaessa kiinnitetään huomiota myös vakuutusturvan olennaisiin rajoituksiin.

Vakuutusten etämyynnissä annetaan lisäksi kuluttajansuojalain luvussa 6a tarkoitetut ennakkotiedot. Etämyynnillä tarkoitetaan vakuutusten myyntiä esimerkiksi puhelimitse tai verkossa.

Fennia ei anna vapaaehtoisista ajoneuvovakuutuksista vakuutuksen hakijalle vakuutussopimuslain 5 b §:ssä tarkoitettuja henkilökohtaisia suosituksia tietyn vakuutuksen tai tiettyjen vakuutusten valitsemiseksi.

Jos Fennia tai sen edustaja ei ole vakuutusta markkinoitaessa antanut vakuutuksenottajalle vakuutuksesta tarpeellisia tietoja tai on antanut virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja, vakuutussopimuksen katsotaan olevan voimassa sen sisältöisenä kuin vakuutuksenottajalla on saamiensa tietojen perusteella ollut aihetta käsittää.

2.2 Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tiedonantovelvollisuus (22 §, 23 § ja 34 §)

Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tulee ennen vakuutuksen myöntämistä antaa oikeat ja täydelliset vastaukset Fennian esittämiin kysymyksiin, joilla voi olla merkitystä Fennian vastuun arvioimisen kannalta. Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tulee lisäksi vakuutuskauden aikana ilman aiheetonta viivytystä oikaista Fennialle antamansa, vääriksi tai puutteellisiksi havaitsemansa tiedot.

Jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on täyttäessään edellä mainittua velvollisuuttaan menetellyt vilpillisesti, vakuutussopimus ei sido Fenniaa. Fennialla on oikeus pitää maksetut vakuutusmaksut, vaikka vakuutus raukeaisi.

Jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt tiedonantovelvollisuutensa, korvausta voidaan alentaa tai evätä se kokonaan. Harkittaessa onko korvausta alennettava tai evättävä se, otetaan huomioon, mikä merkitys seikalla, jota vakuutuksenottajan tai vakuutetun antama väärä tai puutteellinen tieto koskee, on ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi otetaan huomioon vakuutuksenottajan ja vakuutetun tahallisuus tai huolimattomuuden laatu ja muut olosuhteet.

Jos vakuutusmaksu on vakuutuksenottajan tai vakuutetun antaman väärän tai puutteellisen tiedon takia sovittu pienemmäksi kuin se olisi ollut, jos oikeat ja täydelliset tiedot olisi annettu, otetaan korvausta alennettaessa huomioon sovitun vakuutusmaksun suhde siihen vakuutusmaksuun, joka olisi peritty, jos tiedot olisivat olleet oikeat ja täydelliset. Vähäinen poikkeama vakuutusmaksussa ei kuitenkaan vaikuta vakuutuskorvaukseen.

2.3 Tieto vakuutushakemuksen hylkäysperusteista (6a §)

Jos vakuutusta ei myönnetä kuluttajalle tai kuluttajaan rinnastettavalle luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle, Fennia ilmoittaa vakuutuksen hakijalle kirjallisesti lain ja hyvän vakuutustavan mukaisen hylkäysperusteen.

3.1 Vastuun alkaminen (11 §)

Fennian vastuu alkaa, kun Fennia tai vakuutuksenottaja on antanut tai lähettänyt hyväksyvän vastauksen toisen sopijapuolen tarjoukseen, jollei muusta alkamisajankohdasta ole yksilöllisesti sovittu vakuutuksenottajan kanssa.

Jos vakuutuksenottaja on antanut tai lähettänyt kirjallisen vakuutushakemuksen Fennialle ja jos on ilmeistä, että se olisi hakemuksen hyväksynyt, Fennia vastaa myös hakemuksen antamisen tai lähettämisen jälkeen sattuneesta vakuutustapahtumasta.

Vakuutushakemus tai hyväksyvä vastaus, jonka vakuutuksenottaja on antanut tai lähettänyt Fennian edustajalle, katsotaan annetuksi tai lähetetyksi vakuutusyhtiölle.

Jollei ole selvitystä siitä, mihin vuorokaudenaikaan vastaus tai hakemus on annettu tai lähetetty, katsotaan tämän tapahtuneen kello 24.00.

Fennian vastuu alkaa vasta, kun ensimmäinen vakuutusmaksu on maksettu, jos vakuutuksenhakija ei ole maksanut eräpäivään mennessä muiden Fenniasta ottamiensa vakuutusten maksuja tai on muuten laiminlyönyt maksuvelvollisuutensa Fennialle.

Vakuutus ei ole voimassa eikä siitä korvata vahinkoa, jos vakuutusturvan myöntäminen tai korvausten maksaminen olisi vastoin Yhdistyneiden kansakuntien päätöslauselman tai Euroopan unionin, Yhdistyneen kuningaskunnan tai Amerikan Yhdysvaltojen lakien tai määräysten mukaisia kauppa- tai taloudellisia pakotteita, kieltoja tai rajoituksia tai muuta viranomaispäätöstä.

3.2 Voimassaolo (16 §)

Vakuutussopimus on ensimmäisen vakuutuskauden päätyttyä voimassa sovitun vakuutuskauden kerrallaan, jollei vakuutuksenottaja tai Fennia irtisano sopimusta. Vakuutussopimus voi päättyä myös jäljempänä kohdissa 4.2 ja 15 mainituista syistä.

4.1 Maksaminen (38 §)

Vakuutusmaksu on maksettava kuukauden kuluessa siitä, kun Fennia lähetti vakuutuksenottajalle laskun. Ensimmäistä maksua ei kuitenkaan tarvitse maksaa ennen Fennian vastuun alkamista eikä myöhempiä maksuja ennen sovitun vakuutusmaksukauden tai vakuutuskauden alkamista. Jos Fennian vastuu alkaa joltain osin myöhemmin, tätä osaa koskevaa vakuutusmaksua ei tarvitse maksaa ennen vastuun alkamista.

Jos vakuutuksenottajalle lähetetään vakuutusmaksua koskeva lasku paperisena, Fennia perii jokaisesta laskusta kulloinkin voimassa olevan toimitusmaksun.

Jos vakuutuksenottajan suoritus ei riitä kaikkien Fennian vakuutusmaksusaatavien maksamiseen, vakuutuksenottajalla on oikeus määrätä, mitä vakuutusmaksusaatavia hänen suorituksillaan lyhennetään.

4.2 Viivästyminen (40 §)

Fennian vastuu ei lakkaa ennen vakuutuskauden päättymistä, vaikka vakuutuskauden maksua ei olisikaan maksettu määräaikana. Fennia perii tällöin vakuutusmaksun viivästyskorkoineen ulosottotoimin ilman tuomiota tai päätöstä sen mukaan, kuin verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa on säädetty. Ennen täytäntöönpanotoimiin ryhtymistä vakuutuksenottajalle ilmoitetaan perittävä maksu, sen peruste ja se, että täytäntöönpanotoimiin ryhdytään, jos vakuutuksenottaja ei kirjallisesti, 14 päivän kuluessa ilmoituksen lähettämisestä kiistä maksuvelvollisuuttaan. Jos maksuvelvollisuus kiistetään, täytäntöönpanon edellytyksenä on tuomioistuimen ratkaisu.

Fennian vastuu lakkaa kuitenkin edellä tarkoitetun vakuutuskauden päättyessä, jollei vakuutusmaksu ole sitä ennen kokonaan maksettu.

Jos vakuutusmaksua ei makseta määräajassa (ehtokohta 4.1), myöhästymisajalta on maksettava viivästyskorkoa korkolain mukaan.

Fennialla on oikeus periä korvaus maksumuistutuksen lähettämisestä sekä vakuutusmaksun perinnästä ja maksukehotuksesta aiheutuvista kuluista sen mukaan kuin laissa saatavien perinnästä on säädetty.

4.3 Palauttaminen sopimuksen päättyessä (45 §)

Jos vakuutus päättyy sovittua ajankohtaa aikaisemmin, Fennialla on oikeus vakuutusmaksuun vain siltä ajalta, jonka sen vastuu on ollut voimassa. Muu osa jo maksetusta maksusta palautetaan vakuutuksenottajalle. Vakuutusmaksua ei kuitenkaan palauteta, jos asiassa on menetelty vilpillisesti kohdassa 2.2 tarkoitetussa tilanteessa.

Fennia palauttaa vakuutuksenottajalle sen osan vakuutusmaksusta, joka kohdistuu vakuutuksen voimassaolopäiviä vastaavan maksun yli menevään osaan.

Vakuutusmaksua ei kuitenkaan palauteta erikseen, jos palautettava maksu on vähemmän kuin kahdeksan euroa.

4.4 Vähimmäismäärä

Vakuutuskaudelta veloitettava vakuutusmaksu on aina vähintään 25 euroa.

4.5 Moottorikelkan liikennekäytöstäpoisto

Moottorikelkan vakuutusmaksua ei hyvitetä liikennekäytöstäpoiston ajalta.

5.1 Fennian tiedonantovelvollisuus (6 §, 7 § ja 9 §)

Vakuutussopimuksen tekemisen jälkeen Fennia antaa vakuutuksenottajalle vakuutuskirjan ja vakuutusehdot.

Vakuutuksen voimassaoloaikana Fennia lähettää vakuutuksenottajalle vuosittain tiedon (vuositiedote) vakuutusmäärästä ja muista sellaisista vakuutusta koskevista seikoista, joilla on vakuutuksenottajalle ilmeistä merkitystä.

Jos Fennia tai sen edustaja on vakuutuksen voimassaoloaikana antanut vakuutuksesta puutteellisia, virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja, vakuutussopimuksen katsotaan olevan voimassa sen sisältöisenä kuin vakuutuksenottajalla on saamiensa tietojen perusteella ollut aihetta käsittää, jos näiden tietojen voidaan katsoa vaikuttaneen vakuutuksenottajan menettelyyn. Tämä ei kuitenkaan koske tietoja, jotka Fennia tai sen edustaja on vakuutustapahtuman sattumisen jälkeen antanut tulevasta korvauksesta.

5.2 Vakuutuksenottajan tiedonantovelvollisuus vaaran lisääntymisestä (26 § ja 34 §)

Vakuutuksenottajan on viipymättä ilmoitettava Fennialle, jos vakuutussopimusta tehtäessä ilmoitetut tai vakuutuskirjassa mainitut tiedot ovat olennaisesti muuttuneet ja muutokset lisäävät vahingonvaaraa, eikä Fennian voida katsoa ottaneen tällaista muutosta huomioon vakuutussopimusta tehtäessä.

Jos vakuutuksenottaja on kuluttaja tai kuluttajaan rinnastettava luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, on vakuutuksenottajan ilmoitettava tällaisesta muutoksesta Fennialle viimeistään kuukauden kuluttua muutosta seuraavan vuositiedotteen saamisesta. Fennia muistuttaa vakuutuksenottajaa tästä velvollisuudesta vuositiedotteessa.

Vaaraa voivat lisätä esimerkiksi vakuutuksen kohteen käyttötarkoituksen muuttuminen, korjaus-, muutos- tai laajennustoimet, muuttuneet kuljetusolosuhteet tai muutokset vakuutetussa toiminnassa.

Jos ilmoitus laiminlyödään, on Fennialla oikeus alentaa vakuutuksen perusteella maksettavaa korvausta, evätä se kokonaan ja irtisanoa vakuutussopimus. Vakuutus päättyy tällöin kuukauden kuluttua irtisanomisilmoituksen lähettämisestä.

Jos vakuutuksenottaja on kuluttaja tai kuluttajaan rinnastettava luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, ei Fennialla ole oikeutta tästä syystä irtisanoa vakuutussopimusta. Fennialla on kuitenkin oikeus alentaa korvausta tai evätä se kokonaan siinä tapauksessa, että vakuutuksenottaja on laiminlyönyt ilmoitusvelvollisuutensa tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä.

Kun harkitaan, onko korvausta alennettava tai se evättävä, otetaan huomioon, mikä merkitys vahingonvaaraa lisänneellä muuttuneella olosuhteella on ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi otetaan huomioon vakuutuksenottajan tahallisuus tai huolimattomuuden laatu ja muut olosuhteet.

Jos vakuutusmaksu on vakuutuksenottajan tai vakuutetun antaman väärän tai puutteellisen tiedon takia sovittu pienemmäksi kuin se olisi ollut silloin, jos oikeat ja täydelliset tiedot olisi annettu, otetaan korvausta alennettaessa huomioon sovitun vakuutusmaksun suhde siihen vakuutusmaksuun, joka olisi peritty, jos tiedot olisivat olleet oikeita ja täydellisiä. Vähäinen poikkeama annetun tiedon ja oikean ja täydellisen tiedon välillä ei kuitenkaan oikeuta vakuutuskorvauksen alentamiseen.

6.1 Velvollisuus noudattaa suojeluohjeita (31 § ja 34 §)

(Suojeluohjeet, Fenniakaskon ehdot, kohta 17)

Vakuutetun tulee noudattaa vakuutuskirjassa ja -ehdoissa tai muutoin kirjallisesti annettuja suojeluohjeita. Jos vakuutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt suojeluohjeiden noudattamisen, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai evätä se kokonaan.

Harkittaessa onko korvausta alennettava tai evättävä se, otetaan huomioon, mikä merkitys suojeluohjeen laiminlyönnillä on ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi tulee ottaa huomioon vakuutetun tahallisuus tai huolimattomuuden laatu ja muut olosuhteet.

Vastuuvakuutus

Jos vakuutuksenottaja on kuluttaja tai kuluttajaan rinnastettava luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, voidaan vastuuvakuutuksessa korvausta alentaa tai evätä se kokonaan vakuutetun huolimattomuuden takia vain, jos vakuutettu on laiminlyönyt suojeluohjeen noudattamisen tahallaan tai törkeällä huolimattomuudellaan tai hänen alkoholin tai huumausaineen käyttönsä on vaikuttanut laiminlyöntiin. Fennia maksaa kuitenkin vakuutetun menettelystä huolimatta vastuuvakuutuksen perusteella luonnolliselle henkilölle sen osan korvauksesta, jota tämä ei ole ulosotossa tai konkurssissa todetun vakuutetun maksukyvyttömyyden vuoksi saanut perityksi. Korvausta ei kuitenkaan makseta, jos vakuutettu on laiminlyönyt velvollisuutensa tahallaan.

6.2 Vahingon torjumis- ja rajoittamisvelvollisuus (32 §, 34 § ja 61 §)

(Pelastamisvelvollisuus, Fenniakaskon ehdot, kohta 7.2)

Vakuutustapahtuman sattuessa tai välittömästi uhatessa vakuutetun tulee kykyjensä mukaan huolehtia vahingon torjumisesta tai rajoittamisesta. Jos vahinko on ulkopuolisen aiheuttama, vakuutetun tulee ryhtyä tarpeellisiin toimiin Fennian oikeuden säilyttämiseksi vahingon aiheuttajaan nähden.

Vakuutetun on pyrittävä esimerkiksi selvittämään vahingon aiheuttajan henkilöllisyys. Jos vahinko on aiheutettu rangaistavalla teolla, vakuutetun tulee viivytyksettä ilmoittaa asiasta poliisille ja vaatia rikoksen tekijöille rangaistusta, jos Fennian etu sitä vaatii. Vakuutetun tulee muutoinkin noudattaa Fennian ohjeita vahingon torjumiseksi ja rajoittamiseksi.

Fennia korvaa edellä mainitun pelastamisvelvollisuuden täyttämisestä aiheutuneet tarpeelliset ja kohtuulliset kulut, vaikka vakuutusmäärä siten ylitettäisiinkin.

Jos vakuutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt edellä tarkoitetun pelastamisvelvollisuutensa, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai evätä se kokonaan. Harkittaessa onko korvausta alennettava tai evättävä se, otetaan huomioon, mikä merkitys laiminlyönnillä on ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi tulee ottaa huomioon vakuutetun tahallisuus tai huolimattomuuden laatu ja muut olosuhteet.

Vastuuvakuutus

Jos vakuutuksenottaja on kuluttaja tai kuluttajaan rinnastettava luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, voidaan vastuuvakuutuksen korvausta alentaa tai evätä se kokonaan vakuutetun huolimattomuuden takia vain, jos vakuutettu on laiminlyönyt velvollisuutensa tahallaan tai törkeällä huolimattomuudellaan tai hänen alkoholin tai huumausaineen käyttönsä on vaikuttanut laiminlyöntiin.

Fennia maksaa kuitenkin vakuutetun menettelystä huolimatta vastuuvakuutuksen perusteella luonnolliselle henkilölle sen osan korvauksesta, jota tämä ei ole ulosotossa tai konkurssissa todetun vakuutetun maksukyvyttömyyden vuoksi saanut perityksi. Korvausta ei kuitenkaan makseta, jos vakuutettu on laiminlyönyt velvollisuutensa tahallaan.

Fennia on vastuusta vapaa vakuutettua kohtaan, joka on tahallisesti aiheuttanut vakuutustapahtuman.

Jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeällä huolimattomuudellaan tai hänen alkoholin tai huumausaineiden käyttönsä on vaikuttanut vakuutustapahtumaan, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai evätä se.

Jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman kuljettaessaan ajoneuvoa sellaisessa tilassa, että hänen verensä alkoholipitoisuus on ajon aikana tai sen jälkeen ollut vähintään 1,2 promillea tai että hänellä on ollut vähintään 0,53 milligrammaa alkoholia litrassa uloshengitysilmaa, korvataan vahinko vain erityisestä syystä. Samoin, jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman kuljettaessaan ajoneuvoa muun huumaavan aineen kuin alkoholin vaikutuksen alaisena taikka alkoholin ja muun huumaavan aineen yhteisvaikutuksen alaisena niin, että hänen kykynsä virheettömiin suorituksiin on ollut tuntuvasti huonontunut, korvataan vahinko vain siltä osin kuin muut olosuhteet ovat vaikuttaneet vahinkoon.

Jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman kuljettaessaan ajoneuvoa sellaisessa tilassa, että hänen verensä alkoholipitoisuus on ajon aikana tai sen jälkeen ollut vähintään 0,5 promillea tai että hänellä on ollut vähintään 0,22 milligrammaa alkoholia litrassa uloshengitysilmaa, korvausta alennetaan sen mukaan, mikä oli hänen osuutensa vahinkoon. Samoin, jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman kuljettaessaan ajoneuvoa muun huumaavan aineen kuin alkoholin vaikutuksen alaisena taikka alkoholin ja muun huumaavan aineen yhteisvaikutuksen alaisena niin, että hänen kykynsä virheettömiin suorituksiin on ollut huonontunut, voidaan korvausta alentaa sen mukaan, mikä oli hänen osuutensa vahinkoon.

Kun harkitaan korvauksen alentamista tai epäämistä, otetaan huomioon, mikä merkitys vakuutetun toiminnalla on ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi otetaan huomioon vakuutetun henkilön tahallisuus tai huolimattomuuden laatu sekä olosuhteet muutoin.

Vastuuvakuutus

Jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeällä huolimattomuudellaan tai hänen alkoholin tai huumausaineiden käyttönsä on vaikuttanut vakuutustapahtumaan, Fennia maksaa kuitenkin vastuuvakuutuksen perusteella vahinkoa kärsineelle luonnolliselle henkilölle sen osan korvauksesta, jota tämä ei ole saanut perityksi ulosotossa tai konkurssissa todetun vakuutetun maksukyvyttömyyden vuoksi.

Mitä edellä on sanottu vakuutetusta, kun kyseessä on vakuutustapahtuman aiheuttaminen, suojeluohjeiden noudattaminen tai pelastamisvelvollisuus, sovelletaan vastaavasti henkilöön, joka

 1. vakuutetun suostumuksella on vastuussa vakuutuksen kohteena olevasta moottorikäyttöisestä tai hinattavasta ajoneuvosta, aluksesta tai ilma-aluksesta

 2. omistaa vakuutetun omaisuuden yhdessä vakuutetun kanssa ja käyttää sitä yhdessä hänen kanssaan

 3. asuu vakuutetun kanssa yhteisessä taloudessa ja käyttää vakuutettua omaisuutta yhdessä hänen kanssaan.

Mitä edellä on sanottu vakuutetusta, kun kysymys on suojeluohjeen noudattamisesta, sovelletaan vastaavasti henkilöön, jonka tehtävänä on vakuutuksenottajaan olevan työ- tai virkasuhteen perusteella huolehtia suojeluohjeen noudattamisesta.

Fennia ei vastuusta vapautuakseen tai sen rajoittamiseksi vetoa vakuutetun velvollisuuteen estää ja rajoittaa vahingon syntymistä (ehtokohta 6) eikä vakuutustapahtuman aiheuttamiseen (ehtokohta 7), jos vakuutettu laiminlyödessään suojeluohjeen noudattamisen tai pelastamisvelvollisuuden tai aiheuttaessaan vakuutustapahtuman oli nuorempi kuin 12-vuotias tai sellaisessa mielentilassa, ettei häntä olisi voitu tuomita rangaistukseen rikoksesta. Fennia ei vastuusta vapautuakseen tai sen rajoittamiseksi vetoa vaaran lisääntymistä koskevan ilmoituksen laiminlyöntiin (ehtokohta 5.2), vakuutetun velvollisuuteen estää ja rajoittaa vahingon syntymistä (ehtokohta 6) eikä vakuutustapahtuman aiheuttamiseen (ehtokohta 7), jos vakuutettu aiheuttaessaan vaaran lisääntymisen tai laiminlyödessään suojeluohjeen noudattamisen tai pelastamisvelvollisuuden tai aiheuttaessaan vakuutustapahtuman toimi henkilön tai omaisuuden vahingoittumisen ehkäisemiseksi sellaisissa olosuhteissa, että laiminlyönti tai toimi oli puolustettavissa.

Mitä tässä kohdassa on sanottu vakuutetusta, sovelletaan myös vakuutettuun samastettavaan henkilöön (ehtokohta 8).

10.1 Korvauksen hakijan velvollisuudet (69 § ja 72 §)

(Fenniakaskon ehdot, kohta 7)

Korvauksen hakijan on annettava Fennialle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen Fennian vastuun selvittämiseksi. Tällaisia asiakirjoja ja tietoja ovat esimerkiksi ne, joiden avulla voidaan todeta, onko vakuutustapahtuma sattunut, kuinka suuri on vahinko ja kenelle korvaus on maksettava. Korvauksen hakija on velvollinen hankkimaan ne selvitykset, jotka ovat parhaiten hänen saatavissaan ottaen kuitenkin huomioon myös Fennian mahdollisuudet hankkia selvityksiä.

Moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettajan on mahdollisuuksiensa mukaan, tieliikenteestä annettujen säännösten mukaisesti, osallistuttava vahingon selvittelyyn vahinkopaikalla sekä myötävaikutettava vahingon todellisen syyn ja aiheuttajan selville saamiseen.

Fennialle on varattava oikeus tarkastaa vaurioitunut ajoneuvo ja sen varusteet ennen kuin sitä ryhdytään korjaamaan.

Fennia ei ole velvollinen maksamaan korvausta ennen kuin se on saanut edellä mainitut selvitykset.

Jos korvauksen hakija on vakuutustapahtuman jälkeen vilpillisesti antanut Fennialle vääriä tai puutteellisia tietoja, joilla on merkitystä Fennian vastuun arvioimisen kannalta, voidaan korvausta alentaa tai evätä korvaus kokonaan sen mukaan kuin se olosuhteet huomioon ottaen on kohtuullista.

10.2 Korvausoikeuden vanhentuminen (73 §)

Vakuutuskorvausta on haettava Fennialta vuoden kuluessa siitä, kun korvauksen hakija sai tietää vakuutuksen voimassaolosta, vakuutustapahtumasta ja vakuutustapahtumasta aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta. Korvausvaatimus on joka tapauksessa esitettävä viimeistään 10 vuoden kuluessa vakuutustapahtumasta. Jos vakuutus on otettu henkilövahingon tai vahingonkorvausvelvollisuuden varalta, korvausvaatimus on esitettävä viimeistään 10 vuoden kuluessa vahinkoseuraamuksesta. Ilmoitus vakuutustapahtumasta rinnastetaan korvausvaatimukseen. Jos korvausvaatimusta ei esitetä edellä mainitussa ajassa, korvauksen hakija menettää oikeutensa korvaukseen.

10.3 Fennian velvollisuudet (7 §, 8 §, 9 §, 68 §, 69 § ja 70 §)

Vakuutustapahtuman sattumisen jälkeen Fennia antaa korvauksen hakijalle (esimerkiksi vakuutetulle tai vastuuvakuutuksessa vahinkoa kärsineelle) tarpeellisia tietoja vakuutuksen sisällöstä ja korvauksen hakemismenettelystä. Korvauksen hakijalle mahdollisesti annetut ennakkotiedot tulevasta korvauksesta, sen määrästä tai suoritustavasta eivät vaikuta vakuutussopimuksen mukaiseen korvausvelvollisuuteen.

Fennia maksaa vakuutustapahtumasta johtuvan vakuutussopimuksen mukaisen korvauksen tai ilmoittaa, ettei korvausta makseta, joutuisasti ja viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun se on saanut vastuunsa selvittämisen kannalta tarpeelliset asiakirjat ja tiedot. Jos korvauksen määrä ei ole riidaton, Fennia maksaa edellä mainitussa ajassa korvauksen riidattoman osan.

Vastuuvakuutuksen korvauspäätöksestä Fennia lähettää tiedon myös vahinkoa kärsineelle.

Fennia ilmoittaa vajaavaltaisen henkilön kotikunnan holhousviranomaiselle vajaavaltaiselle maksettavasta muusta kuin kulujen tai varallisuuden menetysten korvaamista koskevasta vakuutuskorvauksesta. Korvauksesta ilmoitetaan, jos sen kokonaismäärä on suurempi kuin 1 000 euroa.

Jos korvaus viivästyy, Fennia maksaa viivästysajalta korkolaissa (633/82) säädetyn viivästyskoron.

10.4 Kuittaus

Korvauksesta voidaan vähentää maksamattomat, erääntyneet vakuutusmaksut ja muut Fennian erääntyneet saatavat yleisten kuittausedellytysten mukaisesti.

11.1 Ylivakuutus ja rikastumiskielto (57 §)

Omaisuus tai etuus on ylivakuutettu, jos vakuutussopimuksessa mainittu vakuutusmäärä on merkittävästi vakuutetun omaisuuden tai etuuden oikeaa arvoa suurempi.

Fennia ei korvaa vakuutustapahtuman johdosta enempää kuin vahingon peittämiseksi tarvittavan määrän. Jos kuitenkin vakuutusmäärä olennaisesti perustuu Fennian tai sen edustajan arvioon, korvaus suoritetaan ylivakuutetusta omaisuudesta tai etuudesta vakuutusmäärän mukaisena, elleivät vakuutuksenottajan tahallisesti antamat väärät tai puutteelliset tiedot ole vaikuttaneet arvioon.

11.2 Alivakuutus (58 §)

Omaisuus tai etuus on alivakuutettu, jos vakuutussopimuksessa mainittu vakuutusmäärä on merkittävästi vakuutetun omaisuuden tai etuuden oikeaa arvoa pienempi.

Jos omaisuus on alivakuutettu, Fennia korvaa vakuutustapahtuman johdosta vain niin suuren osan vahingosta kuin vakuutusmäärän ja omaisuuden tai etuuden oikean arvon välinen suhde osoittaa. Jos vakuutusmäärä olennaisesti perustuu Fennian tai sen edustajan arvioon, korvaus suoritetaan vahingon määrän mukaan, kuitenkin enintään vakuutusmäärään asti.

Vakuutuksenottajalla, vakuutetulla, vastuuvakuutuksessa vahinkoa kärsineellä tai muulla korvauksen hakijalla on eri keinoja hakea muutosta Fennian päätökseen. Hän voi kysyä neuvoa FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonnasta tai pyytää ratkaisusuositusta lautakunnilta, jos yhteydenotto Fenniaan ei selvitä asiaa. Hänellä on myös oikeus nostaa kanne Fenniaa vastaan.

12.1 Itseoikaisu

Jos vakuutuksenottaja tai korvauksen hakija epäilee, että Fennian korvauspäätös tai muu päätös on virheellinen, hänellä on oikeus saada Fennialta lisäselvitys päätöksen perusteluista ja muista asiaan vaikuttavista seikoista. Fennia oikaisee päätöksen, jos uudet selvitykset antavat siihen aihetta.

12.2 FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta ja lautakunnat

Fennian päätökseen tyytymätön vakuutuksenottaja tai korvauksen hakija voi kysyä neuvoa FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonnasta, jonka tehtävänä on antaa puolueettomia neuvoja vakuutus- ja korvausasioissa.

Fennian päätökseen tyytymätön voi pyytää lausuntoa FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonnalta ja sen yhteydessä toimivalta Vakuutuslautakunnalta. Niiden tehtävänä on antaa ratkaisusuosituksia erimielisyyksissä, jotka koskevat lain ja vakuutusehtojen tulkintaa ja soveltamista.

Jos päätökseen tyytymätön on kuluttajan asemassa, hän voi pyytää lausuntoa myös kuluttajariitalautakunnalta, joka antaa ratkaisusuosituksia kuluttajansuojalainsäädännön perusteella.

Lautakunnat eivät ota käsiteltäväksi asiaa, joka on käsitelty oikeudessa tai on siellä vireillä. Sen sijaan lautakuntakäsittely ei estä kanteen nostamista käräjäoikeudessa.

Neuvontapalvelut ja lautakuntien lausunnot ovat maksuttomia.

12.3 Käräjäoikeus

Jos vakuutuksenottaja tai korvauksen hakija ei tyydy Fennian päätökseen, hän voi nostaa kanteen Fenniaa vastaan. Kanne voidaan panna vireille joko asianosaisen Suomessa olevan kotipaikan tai vakituisen asuinpaikan käräjäoikeudessa tai Fennian kotipaikan tai vahinkopaikan käräjäoikeudessa, jos Suomen kansainvälisistä sopimuksista ei muuta johdu.

Kanne on nostettava kolmen vuoden kuluessa siitä, kun asianosainen sai kirjallisen tiedon Fennian päätöksestä ja tästä määräajasta. Määräajan jälkeen oikeutta kanteen nostamiseen ei enää ole.

Vakuutuslautakunnan ja kuluttajariitalautakunnan käsittelyt katkaisevat kanneoikeuden vanhentumisen.

13.1 Oikeus vaatia vakuutetulle maksettu korvaus takaisin kolmannelta henkilöltä

Vakuutetun oikeus saada vahingonkorvaus korvausvastuussa olevalta kolmannelta henkilöltä siirtyy Fennialle sen suorittamaan korvausmäärään saakka.

Vakuutetun takuun, kuluttajansuoja- tai kauppalain perusteella määräytyvät oikeudet saada korvausta myyjältä, maahantuojalta tai valmistajalta siirtyvät Fennialle sen suorittamaan korvausmäärään saakka.

Jos vahingon on aiheuttanut kolmas henkilö yksityishenkilönä, työntekijänä, virkamiehenä tai näihin vahingonkorvauslain 3 luvun 1 §:n mukaan rinnastettavana muuna henkilönä, syntyy Fennialle takautumisoikeus kyseistä henkilöä kohtaan vain, jos tämä on aiheuttanut vahingon tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudellaan tai jos hän on korvausvastuussa vahingosta huolimattomuudestaan riippumatta.

13.2 Takautumisoikeus, kun vahinko on sattunut moottoriajoneuvoa käytettäessä

Jos vahinko on aiheutettu ajoneuvoa kuljetettaessa, Fennialla on oikeus edellä kohdassa 13.1 mainitun lisäksi vaatia korvaus takaisin

 • ajoneuvon omistajalta, kuljettajalta, matkustajalta tai haltijalta, jos tämä on aiheuttanut vahingon tahallaan tai törkeällä tuottamuksellaan

 • vahingon aiheuttaneen ajoneuvon kuljettajalta, jos tämä on vahingon sattuessa kuljettanut ajoneuvoa sellaisessa tilassa, että hänen verensä alkoholipitoisuus oli ajon aikana tai sen jälkeen vähintään 1,2 promillea tai hänellä oli vähintään 0,53 milligrammaa alkoholia litrassa uloshengitysilmaa

 • vahingon aiheuttaneen ajoneuvon kuljettajalta, jos tämä on vahingon sattuessa kuljettanut ajoneuvoa muun huumaavan aineen kuin alkoholin vaikutuksen alaisena tai alkoholin ja muun huumaavan aineen yhteisvaikutuksen alaisena niin, että hänen kykynsä virheettömiin suorituksiin on tuntuvasti huonontunut

 • kun korvausvastuu perustuu liikennevakuutukseen tai vastaavaan ulkomaiseen liikennevakuutukseen.

13.3 Takautumisoikeus, kun korvaus on maksettu muulle vakuutetulle (ehtokohta 16.1)

Ehtokohtien 13.1 ja 13.2 mukaisen takautumisoikeuden lisäksi Fennia saa vaatia takaisin muulle vakuutetulle (ehtokohta16.1), jonka hyväksi vakuutus on voimassa, suorittamansa korvauksen tai sen osan siltä vakuutuksenottajalta, vakuutetulta tai heihin samastettavalta henkilöltä (ehtokohta 8), joka on aiheuttanut vakuutustapahtuman tai laiminlyönyt tiedonantovelvollisuuden (ehtokohdat 2.2, 5.2) tai velvollisuutensa estää ja rajoittaa vahingon syntymistä (ehtokohta 6).

Fennia voi takautumisoikeuden perusteella vaatia korvauksen takaisin kokonaan, jos se olisi edellä mainittujen ehtokohtien tai ehtokohdan 7 (vakuutustapahtuman aiheuttaminen) perusteella vastuusta vapaa tai oikeutettu epäämään korvauksen. Jos korvausta alennettaisiin edellä mainittujen kohtien perusteella, Fennia voi vaatia takaisin alennusta vastaavan osan korvauksesta.

13.4 Takautumisoikeus osamaksu- ja leasingvakuutuksessa

Fennialla on edellä olevien takautumisoikeuksien lisäksi oikeus saada korvaus takaisin myös siltä, joka on käsitellyt tai säilyttänyt vakuutuksen kohdetta tai aiheuttanut vahingon Fenniakaskon osamaksu- ja leasingvakuutuksen ehtojen kohdan 4.10 mukaisesti.

Oikeus korvauksen takaisinsaantiin siirtyy Fennialle heti korvauksen maksamisen jälkeen. Takautumisoikeus ei tämän ehtokohdan perusteella kuitenkaan koske vakuutuksenottajaa tai muuta osamaksu- tai leasingvakuutuksen vakuutettua.

14.1 Vakuutuskauden aikana (18 §)

Fennialla on oikeus vakuutuskauden aikana muuttaa vakuutusmaksua tai muita sopimusehtoja vastaamaan uusia olosuhteita, jos

 1. vakuutuksenottaja tai vakuutettu on laiminlyönyt kohdassa 2.2 tarkoitetun tiedonantovelvollisuutensa

 2. vakuutuksenottajan tai vakuutetun Fennialle sopimusta päätettäessä ilmoittamiin olosuhteisiin tai vakuutuskirjassa mainittuun asiantilaan on vakuutuskauden aikana tullut vahingon vaaraa lisääviä muutoksia (ehtokohta 5.2).

Saatuaan tiedon edellä mainitusta seikasta Fennia ilmoittaa viipymättä kirjallisesti, miten ja mistä ajankohdasta vakuutusmaksu tai muut sopimusehdot muuttuvat. Ilmoituksessa mainitaan, että vakuutuksenottajalla on oikeus irtisanoa vakuutus.

14.2 Vakuutuskauden vaihtuessa (19 §)

A. Ilmoitusmenettely

Fennialla on oikeus vakuutuskauden vaihtuessa muuttaa vakuutusehtoja, vakuutusmaksua sekä muita sopimusehtoja.

Ehdot ja maksut

Fennialla on oikeus muuttaa vakuutusehtoja, vakuutusmaksua ja muita sopimusehtoja, kun perusteena on

 • uusi tai muuttunut lainsäädäntö tai viranomaisen määräys

 • oikeuskäytännön muuttuminen

 • ennalta arvaamaton olosuhteiden muutos (esim. kansainvälinen kriisi, poikkeuksellinen luonnontapahtuma, suuronnettomuus).

Vakuutusmaksu ja omavastuu

Fennialla on oikeus muuttaa vakuutusmaksua ja omavastuun määrää, kun perusteena on

 • viivästyneen vakuutusmaksun perintäkulujen muutos

 • korvausmenon tai kustannustason muutos

 • vakuutusten hallinto- ja hoitokulujen muutos

 • ajomäärien tai ajotavan seurantaan liittyvien maksuperusteiden muutos

 • saman vakuutuksenottajan Fenniassa voimassaolevien ja enintään viimeisten viiden vuoden aikana voimassaolleiden vakuutusten vahinkokehitys ja -historia siltä osin, kuin niillä on vaikutusta tämän vakuutuksen vahinkoriskiin.

 • muutos sellaisessa vakuutusmaksun määrään vaikuttavassa seikassa tai olosuhteessa, joka on maksun määräytymisen perusteena. Tällaisia muutoksia voivat olla esimerkiksi:

  • vakuutuksenottajana olevan ajoneuvon omistajan tai haltijan asuinpaikan muutos

  • ajoneuvon pysyvän sijaintipaikan muutos

  • omistajaan, haltijaan tai vakuutuksen kohteeseen liittyvien riskitekijöiden, kuten vahinkokehityksen, asiakastyypin, ajoneuvon tai kuljettajan iän, ajoneuvolajin tai ajoneuvon käyttötarkoituksen muutokset

  • auto- ja liikennevakuutuksen vuosittaisessa tilastoinnissa käytettävien, vahinkoriskin lisääntymiseen liittyvien tekijöiden muutokset.

Bonusluokka ja asiakasetuudet

Vakuutusmaksua alennetaan tai korotetaan muista vakuutusmaksun muutosperusteista riippumatta vakuutukseen sovellettavan Fenniakaskon maksuperusteiden bonusluokkamääräysten mukaisesti. Bonusluokkaa korottavat vakuutetun ajoneuvon vahingottomat vakuutuskaudet ja sitä alentavat kolarivakuutuksen perusteella maksetut korvaukset.

Vakuutusmaksuun vaikuttavat myös mahdolliset asiakasedut ja alennukset, joiden laatu, laajuus, antamisen perusteet sekä kesto- ja voimassaoloajat voivat muuttua. Fennialla on oikeus tehdä vakuutusmaksuun ja asiakasetuihin muutoksia, jotka perustuvat vakuutusten keskittämiseen, etuasiakkuuteen tai muihin vastaaviin seikkoihin.

Yritysajoneuvojen ryhmävakuutus

Fennialla on oikeus vakuutuskauden vaihtuessa muuttaa yritysajoneuvojen ryhmävakuutuksen vakuutusmaksua sekä muita sopimusehtoja. Muutokset tulevat voimaan uuden vakuutuskauden alkaessa kaikkien ryhmävakuutuksella vakuutettujen ajoneuvojen osalta riippumatta siitä, milloin ajoneuvo on tullut ryhmävakuutuksen piiriin.

Jos yritysajoneuvojen ryhmävakuutuksen myöntämisen edellytykset eivät ryhmävakuutusta tehtäessä voimassaolleiden Fennian määrittelemien vastuuvalintaohjeiden mukaan ryhmävakuutuksen osalta enää täyty, Fennialla on oikeus vakuutuskauden vaihtuessa muuttaa ryhmävakuutus kunkin vakuutuksen kohteena olevan ajoneuvon yksilölliseksi vakuutukseksi.

Tätä ehtokohtaa ei sovelleta kuluttajaan tai kuluttajaan rinnastettavaan luonnolliseen henkilöön tai oikeushenkilöön.

Vakuutusturvan sisältö

Fennialla on lisäksi oikeus tehdä vakuutusehtoihin vähäisiä muutoksia, joilla ei ole vaikutusta vakuutussopimuksen keskeiseen sisältöön.

Jos Fennia muuttaa vakuutussopimusta edellä mainituilla tavoilla, se lähettää laskun yhteydessä vakuutuksenottajalle ilmoituksen siitä, miten vakuutusmaksu tai muut sopimusehdot muuttuvat. Ilmoituksessa mainitaan, että vakuutuksenottajalla on oikeus irtisanoa vakuutus. Muutos tulee voimaan sen vakuutuskauden alusta, joka alkaa seuraavaksi sen jälkeen, kun kuukausi on kulunut ilmoituksen lähettämisestä.

B. Vakuutuksen irtisanomista edellyttävät muutokset

Jos Fennia muuttaa vakuutusehtoja, -maksuja tai muita sopimusehtoja muissa kuin edellä kohdassa A mainituissa tapauksissa, Fennian on irtisanottava vakuutus niin, että se päättyy vakuutuskauden lopussa. Irtisanominen tehdään kirjallisesti, viimeistään kuukautta ennen vakuutuskauden päättymistä.

15.1 Vakuutuksenottajan irtisanomisoikeus (12 §)

Vakuutuksenottajalla on oikeus milloin tahansa irtisanoa vakuutus kirjallisesti vakuutuskauden aikana. Muu kuin kirjallinen irtisanominen on mitätön. Jos vakuutuksenottaja ei ole määrännyt vakuutuksen päättymisaikaa, vakuutus päättyy, kun irtisanomisilmoitus on jätetty tai lähetetty Fennialle.

15.2 Fennian irtisanomisoikeus vakuutuskauden aikana (15 §)

Fennialla on oikeus irtisanoa vakuutus vakuutuskauden aikana, jos

 1. vakuutuksenottaja tai vakuutettu on ennen vakuutuksen myöntämistä antanut vääriä tai puutteellisia tietoja ja Fennia oikean asianlaidan tuntien ei olisi vakuutusta myöntänyt

 2. vakuutuksenottajan tai vakuutetun Fennialle sopimusta tehtäessä ilmoittamissa olosuhteissa on vakuutuskauden aikana tapahtunut sellainen olennaisesti vahingonvaaraa lisäävä muutos, jota Fennian ei voida katsoa ottaneen huomioon sopimusta tehtäessä

 3. vakuutettu on tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudellaan laiminlyönyt suojeluohjeen noudattamisen

 4. vakuutettu on tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudellaan aiheuttanut vakuutustapahtuman

 5. vakuutettu on vakuutustapahtuman jälkeen vilpillisesti antanut Fennialle vääriä tai puutteellisia tietoja, joilla on merkitystä Fennian vastuun arvioimisen kannalta

 6. vakuutuksenottaja asetetaan konkurssiin

 7. vakuutuksenottaja on laiminlyönyt tiedonantovelvollisuutensa vaaran lisääntymisestä (ehtokohta 5.2).

Ehtokohtia 6 ja 7 ei sovelleta kuluttajaan tai kuluttajaan rinnastettavaan luonnolliseen henkilöön tai oikeushenkilöön.

Fennia irtisanoo vakuutuksen kirjallisesti, ilman aiheetonta viivytystä saatuaan tiedon irtisanomiseen oikeuttavasta perusteesta. Irtisanomista koskevassa ilmoituksessa kerrotaan irtisanomisperuste. Vakuutus päättyy kuukauden kuluttua irtisanomisilmoituksen lähettämisestä.

15.3 Fennian irtisanomisoikeus vakuutuskauden lopussa (16 §)

Fennialla on oikeus irtisanoa vakuutus päättyväksi vakuutuskauden lopussa. Irtisanomista koskevassa ilmoituksessa kerrotaan hyvän vakuutustavan mukainen irtisanomisperuste. Irtisanominen tehdään kirjallisesti, viimeistään kuukautta ennen vakuutuskauden päättymistä.

15.4 Omistajan vaihdos (63 §)

Vakuutussopimus päättyy, jos vakuutettu omaisuus siirtyy muulle uudelle omistajalle kuin vakuutuksenottajalle itselleen tai tämän kuolinpesälle. Jos vakuutustapahtuma sattuu 14 päivän kuluessa omistusoikeuden siirtymisestä, uudella omistajalla on kuitenkin oikeus korvaukseen, jollei hän ole vakuuttanut omaisuutta. Uudella omistajalla ei ole oikeutta korvaukseen autopalvelu-, vuokra-auto-, laajan vuokra-auto-, keskeytys-, kuorma- ja linja-auton hinauspalvelu-, oikeusturva- tai moottoriajoneuvon ulkomaan vastuuvakuutuksen perusteella.

15.5 Ryhmäetuvakuutuksen irtisanominen

Jos ryhmäetuvakuutuksen vakuutuksenottaja eroaa tai erotetaan ryhmän jäsenyydestä, ryhmäetuvakuutus päättyy. Fennia ilmoittaa vakuutuksenottajalle kirjallisesti päättymisperusteen ja -ajankohdan. Vakuutus päättyy aikaisintaan kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä.

16.1 Vakuutetut, joiden hyväksi omaisuutta koskeva vakuutus on voimassa (62 §)

Sen lisäksi, mitä näissä vakuutusehdoissa on määrätty vakuutetusta, on omaisuutta koskeva vakuutus voimassa omistajan, omistuksenpidätysehdoin omaisuuden ostaneen, panttioikeuden ja pidätysoikeuden haltijan ja muutoinkin sen hyväksi, johon omaisuutta koskeva vaaranvastuu kohdistuu.

16.2 Ilmoitus Fennian vastuun päättymisestä tai supistumisesta (64 §)

Fennia ilmoittaa vastuunsa päättymisestä tai vastuuta supistavasta sopimuksesta tai toimenpiteestä tiedossaan olevalle, kohdassa 16.1 tarkoitetulle vakuutetulle, jonka oikeutta tämä sopimus tai toimenpide merkittävästi supistaa. Fennian vastuu päättyy tai sopimus tai toimenpide tulee voimaan tässä tarkoitettua vakuutettua kohtaan aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ilmoitus on lähetetty hänelle.

16.3 Vakuutetun asema vakuutustapahtuman satuttua (65 §)

Fennia vetoaa korvauksen alentamiseksi tai epäämiseksi kohdassa 16.1 tarkoitettua vakuutettua kohtaan vakuutuksenottajan tai toisen vakuutetun tiedonantovelvollisuuden (ehtokohta 2.2) tai vaaran lisääntymisestä (ehtokohta 5.2) ilmoittamisen laiminlyöntiin vain, jos tämä ennen vakuutustapahtumaa tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää vakuutuksenottajan tai toisen vakuutetun menettelystä.

Kullakin vakuutetulla on oikeus korvaukseen vakuutustapahtuman johdosta. Vakuutuksenottaja saa kuitenkin vakuutettua sitovasti neuvotella Fennian kanssa ja nostaa korvauksen, ellei vakuutettu ole sopimuksessa nimetty tai itse ilmoittanut valvovansa oikeuttaan tai ellei kysymys ole kiinnityksenhaltijan oikeudesta saada maksu korvauksesta.

16.4 Etuoikeus saada maksu korvauksesta (66 §)

Jos omaisuutta koskeva vakuutus on voimassa henkilön hyväksi, jolla on saatavan vakuudeksi panttioikeus omaisuuteen, hänellä on, vaikka saatava ei olisikaan erääntynyt, oikeus ennen omistajaa saada maksu korvauksesta, jollei omistaja ole korjannut vahinkoa tai aseta vakuutta sen korjaamiseksi. Mitä tässä on sanottu, on vastaavasti voimassa henkilön hyväksi, jolla on oikeus pidättää omaisuus erääntyneen saatavan vakuudeksi.

Omistajalla on oikeus saada maksu korvauksesta ennen omistuksenpidätysehdoin omaisuuden ostanutta.

Kiinnityksenhaltijan oikeudesta saada maksu korvauksesta on voimassa, mitä kiinnityksenhaltijan oikeudesta vakuutuskorvaukseen on säädetty.

16.5 Vahinkoa kärsineen oikeus vastuuvakuutuksen korvaukseen (67 §)

Vahinkoa kärsineellä on oikeus vaatia vastuuvakuutuksen perusteella vakuutussopimuksen mukainen korvaus suoraan Fennialta, jos

 1. vakuutuksen ottaminen on perustunut lakiin tai viranomaisen määräykseen

 2. vakuutettu on asetettu konkurssiin tai on muutoin maksukyvytön

 3. vastuuvakuutuksesta on ilmoitettu vakuutetun elinkeinotoimintaa koskevassa markkinoinnissa.

Jos Fennialle esitetään korvausvaatimus, Fennia ilmoittaa tästä vakuutetulle ilman aiheetonta viivytystä ja varaa hänelle tilaisuuden antaa selvitystä vakuutustapahtumasta. Vakuutetulle lähetetään myös tieto asian myöhemmästä käsittelystä.

Jos Fennia hyväksyy vahinkoa kärsineen korvausvaatimuksen, hyväksyminen ei sido vakuutettua.

16.6 Vahinkoa kärsineen muutoksenhakuoikeus vastuuvakuutuksessa (68 §)

Vahinkoa kärsineellä on oikeus nostaa Fennian korvauspäätöksen johdosta kanne yhtiötä vastaan tai saattaa asia Vakuutuslautakunnan tai kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi kohdan 12 mukaisesti.

Vakuutussopimukseen, siitä annettuihin tietoihin ja toimivaltaiseen tuomioistuimeen sovelletaan Suomen lakia.

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, Helsinki

Postiosoite: 00017 FENNIA, Y-tunnus 0196826-7

Pääkonttorin käyntiosoite: Kyllikinportti 2, 00240 Helsinki

www.fennia.fi

20 151 10

Lataa sivu PDF-muodossa
Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluAsiakasedutUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleYritysasiakkaatTietoa FenniastaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusYksityisyyden suoja puhelinpalvelussaEvästeet