Hyppää sisältöön
  Henkilöasiakkaat
 • Fennia
 • Henki-Fennia
 • Ohjeet
 • Yritykset ja yhteisöt
Henkilöasiakkaat Yritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

 • Etusivu
 • Etämyynnin ennakkotiedot

Etämyynnin ennakkotiedot

Etämyynnillä tarkoitetaan vakuutuksen tekemistä verkon, puhelimen, postin tai muun etävälineen avulla ilman vakuutuksenottajan ja Fennian edustajan henkilökohtaista tapaamista.

Vakuutuksenantaja

Vakuutuksenantajana vahinkovakuutuksissa on Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia. Henkivakuutusten osalta vakuutuksenantaja on Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia.

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia
Kyllikinportti 2 (Pasila)
Postiosoite: 00017 FENNIA
Faksi 010 503 5300
Y-tunnus: 0196826-7, kotipaikka Helsinki
www.fennia.fi

Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia
Kyllikinportti 2 (Pasila)
Postiosoite: 00017 FENNIA
Faksi 010 503 7900
Y-tunnus: 1496059-8, kotipaikka Helsinki
www.fennia.fi

Julkiset rekisterit

Fennia-konsernin yhtiöt on merkitty seuraaviin patentti- ja rekisterihallituksen ja verohallinnon yhteisen yritystietojärjestelmän www.ytj.fi julkisiin rekistereihin:

 • Kaupparekisteri

 • Verohallinto

 • Ennakkoperintärekisteri

 • Arvonlisäverovelvollisuus

 • Työnantajarekisteri.

Valvontaviranomainen

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennian ja Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennian valvontaviranomainen:

Finanssivalvonta
(Snellmaninkatu 6 ja Mikonkatu 8)
PL 103, 00101 Helsinki
puh. 010 83 151

Tuotteiden pääominaisuudet

Vakuutuksen laajuutta ja sen keskeisiä rajoituksia koskevat tiedot sekä etämyynnin tuotekohtaiset ennakkotiedot löytyvät kunkin vakuutuksen tuote-esitteestä ja vakuutusehdoista. Esitteet ja ehdot ovat saatavilla Laske ja Osta -palvelusta. Tuotekohtaiset vakuutusehdot ja tuote-esitteen löytyvät myös Lomakkeet ja esitteet –palvelusta.

Vakuutuksen hintoihin ja maksamiseen liittyvät tiedot näkyvät tuotteittain Laske ja osta –palvelun vakuutusehdotuksessa. Vakuutusmaksun voi vakuutuslajista riippuen maksaa suoraan verkossa tai laskutuksella.

Peruuttamisoikeus

Kuluttajasuojalain peruuttamisoikeutta koskevia säännöksiä ei sovelleta vakuutussopimuksiin, vaan niihin sovelletaan vakuutussopimuslain säännöksiä. Vakuutusten irtisanominen on tehtävä kirjallisesti ja irtisanomistilanteessa vakuutusmaksu peritään vakuutuksen voimassaoloajalta. Alle 30 vuorokauden määräaikaisissa vakuutuksissa ei ole irtisanomisoikeutta.

Tiedot oikeusturvakeinoista

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennian ja Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennian antamaan korvauspäätökseen tai muuhun vakuutusta koskevaan päätökseen sisältyy aina tieto mahdollisista oikeusturvakeinoista. Lisätietoja siitä, milloin ja miten asia voidaan saattaa tuomioistuimen, kuluttajariitalautakunnan, FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan tai Vakuutuslautakunnan tai muun vastaavan elimen käsiteltäväksi, on tuotekohtaisesti tuote-esitteessä ja vakuutusehdoissa. Kuluttajariitalautakunta ei ota käsiteltäväksi sijoitussidonnaisia vakuutuksia koskevia asioita. Kaikkien vakuutusten osalta kyseiset tiedot löytyvät myös Lomakkeet ja esitteet –palvelussa julkaistuista esitteistä.

Edellä mainittujen neuvonta- ja valituselimien verkkosivut ovat:

 • FINE

 • Kuluttajariitalautakunta

Neuvoa ja sovitteluapua rajat ylittävään kauppaan EU:n alueella liittyvissä ongelmissa saa Euroopan kuluttajakeskuksesta:

Euroopan kuluttajakeskus
c/o Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Siltasaarenkatu 12 A 8, 8 krs.
PL 5, 00531 Helsinki
ekk@kkv.fi

Muita tietoja

Vakuutussopimuksiin sovelletaan Suomen lakia.

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennian ja Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennian palvelukieli etämyynnissä on suomi.

Sopimus voidaan solmia verkossa ilman erillistä varmennusta. Fennian vastuun alkamisesta ja vakuutussopimuksen ajallista voimassaoloa koskevat tiedot löytyvät tuotteittain eritellysti. Linkit ohjaavat tuotekohtaisesti tietoihin siitä, millaisia alueellisia määrittelyjä koskevilla ehdoilla vakuutukset ovat voimassa.

Vakuutukset ja palvelut Vahingot Asiakaspalvelu Usein kysyttyä Ajankohtaista Medialle Yritysasiakkaat Tietoa Fennia-konsernista Avoimet työpaikat Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsinki
Tietosuoja ja käyttöehdot Saavutettavuus Puheluiden hinnat ja yksityisyyden suoja