Hyppää sisältöön
  Henkilöasiakkaat
 • Fennia
 • Henki-Fennia
 • Ohjeet
 • Yritykset ja yhteisöt
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

 • Etusivu
 • Erikois- ja uusarvovakuutukset

Erikois- ja uusarvovakuutukset

Voimassa 1.1.2024 alkaen

F24.1 Korvauksen edellytys

Korvauksen edellytyksenä tässä vakuutusmuodossa on, että Laajaan kotivakuutukseen on valittu Erikoisvakuutus lisäturvana.

F24.2 Vakuutuksen kohde

Vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjassa mainittu kotiirtaimisto kohdan F20.3.2 mukaisesti.

F24.3 Vakuutuksen voimassaoloalue

Vakuutus on voimassa vakuutuskirjassa mainitussa paikassa sekä tilapäisesti enintään 3 kuukauden ajan kaikkialla maailmassa. Tällöin vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden rajana on yhteensä enintään 10 % koti-irtaimiston vakuutusmäärästä tai vakuutuskirjassa mainitusta koti-irtaimiston enimmäiskorvausmäärästä, myös siinä tapauksessa, että omaisuus on vakuutettu usealla tämän edun sisältävällä vakuutuksella. Tässä tarkoitettuna irtaimistona ei kuitenkaan pidetä kulkuneuvojen osia eikä varusteita, kuten autonavaimia.

Vakuutuksesta korvataan rahaa ja arvopapereita, jotka tilapäisesti ovat muualla kuin vakuutuskirjassa mainitussa paikassa 200 euroon saakka.

F24.4 Korvattavat vahingot

Vakuutuksesta korvataan vakuutettua omaisuutta äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti kohdannut vahinko.

F24.4.1 Tavaran katoaminen, unohtuminen tai varkauden kohteeksi joutuminen

Vakuutuksesta korvataan enintään 3 000 euroon asti vahinko, joka on aiheutunut siitä, että esine on kadonnut, kadotettu tai tahattomasti unohtunut ja tästä syystä joutunut varkauden kohteeksi.

Vahingon korvattavuuden edellytyksenä on, että vahingon tapahtumapaikka ja -ajankohta sekä olosuhteet voidaan määritellä ja että vahinko on heti havaittu. Lisäksi edellytetään, että tarvittavat toimenpiteet on tehty kadonneen, kadotetun tai unohdetun omaisuuden jälleen löytämiseksi.

Vahinkotapauksessa omavastuu on 50 % korvausmäärästä, kuitenkin vähintään vakuutuksenottajan valitsema vakuutuskirjaan tai uudistuskuittiin merkitty omavastuu.

F24.4.2 Harrastusvälineille aiheutuneet vahingot

Vakuutuksesta korvataan vahinko, joka on aiheutunut urheiluvälineille ja -varusteille, tekstiileille sekä soittimille myös silloin, kun niitä on käytetty käyttötarkoitukseensa. Vahinkoa ei korvata, jos tässä mainittua omaisuutta käytetään kilpailuissa tai niihin harjoiteltaessa.

F24.4.3 Poissa-asuminen kosteusvahinkosaneerauksen yhteydessä

Vakuutuksesta korvataan asumiseen liittyvät lisäkustannukset, jotka aiheutuvat siitä, että vakuutuksenottajan vakituisena asuntona olevaa asuntoa ei voida käyttää sen vuoksi, että toisessa kuin vakuutuksenottajan asunnossa on kosteusvahinko, joka on aiheuttanut kosteusvahinkoa myös vakuutuskenottajan asunnolle.

Korvausta maksetaan enintään 2 kuukauden ajalta. Korvausta maksetaan per kuukausi enintään 5 % koti-irtaimiston vakuutusmäärästä tai vakuutuskirjassa mainitusta enimmäiskorvausmäärästä. Korvauksen määrää laskettaessa otetaan huomioon todelliset kustannukset, joista vähennetään säästyneet asumiskustannukset.

F24.5 Esineen iän vaikutus korvauksen suuruuteen

Omaisuuden korjaus- ja jälleenhankintakustannuksista tehdään vähennykset esineen iän perusteella kohdassa F20.5.4 olevan taulukon mukaan.

F24.6 Matkatavaroiden myöhästyminen tai katoaminen

Vakuutuksesta korvataan

 • välttämättömyystarvikkeiden hankintakustannukset silloin, kun kuljettavaksi jätetty matkatavara myöhästyy vähintään 12 tuntia vakuutetun matkakohteeseen saapumisesta. Korvausta maksetaan yhteensä enintään kohdassa F24.4.3 mainittuun vakuutusmäärän asti, enintään 68 euroa jokaista alkanutta vuorokautta ja vakuutettua kohti, kuitenkin yhteensä enintään 340 euroa henkilöä kohti.

 • kadonneen matkatavaran etsimisestä aiheutuneet kohtuulliset kustannukset, mikäli tavara on ollut luovutettuna hotellin, huoltoaseman, kuljetusliikkeen, liikenneyrityksen, matkanjärjestäjän tai muun vastaavan haltuun

 • matkatavaran pelastamisesta ja vahingon rajoittamisesta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset

 • kohtuulliset matkalippujen, passin ja viisumin varkaudesta aiheutuneet jälleenhankinta-, matka- ja majoituskustannukset, kuitenkin enintään 255 euroa, kun kustannukset ovat aiheutuneet matkan aikana.

F24.7 Matkatavaran iän vaikutus korvauksen suuruuteen

Matkatavaran korjaus- ja jälleenhankitakustannuksista tehdään vähennykset esineen iän perusteella kohdassa F100.8.2.3 olevan taulukon mukaan. Muilta osin sovelletaan Fenniaturvan ehtojen kohtia F20, F21, F100.

F24.8 Pakotteet

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa jos korvausten maksaminen olisi vastoin Yhdistyneiden kansakuntien päätöslauselman tai Euroopan unionin, Yhdistyneen kuningaskunnan tai Amerikan yhdysvaltojen lakien tai määräysten mukaisia kauppa- tai taloudellisia pakotteita, kieltoja tai rajoituksia tai muuta viranomaispäätöstä.

F25.1 Korvauksen edellytys

Korvauksen edellytyksenä tässä vakuutusmuodossa on, että Laajaan kotivakuutukseen on valittu Uusarvovakuutus lisäturvana.

F25.2 Vakuutuksen kohde

Vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjassa mainittu koti-irtaimisto kohdan F20.3.2 mukaisesti.

F25.3 Omaisuuden iän vaikutus korvauksen suuruuteen

Ennen vahinkotapahtumaa toimintakunnossa olleen omaisuuden korjaus- ja jälleenhankintakustannuksista ei tehdä ikävähennyksiä ensimmäisten 5 vuoden aikana. Tämän jälkeen vähennykset esineen iän perusteella tehdään kohdassa F20.5.4 olevan taulukon mukaan.

F25.4 Korjauskustannusten vaikutus korvaukseen

Ikävähennyksistä vapaina vuosina korvataan uushankintahinta, kun korjauskustannukset ylittävät 60 % jälleenhankinta-arvosta.

F25.5 Muilta osin sovellettavat ehdot

Muilta osin sovelletaan Fenniaturvan ehtojen kohtia F20, F21, F100.

F25.6 Pakotteet

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa jos korvausten maksaminen olisi vastoin Yhdistyneiden kansakuntien päätöslauselman tai Euroopan unionin, Yhdistyneen kuningaskunnan tai Amerikan yhdysvaltojen lakien tai määräysten mukaisia kauppa- tai taloudellisia pakotteita, kieltoja tai rajoituksia tai muuta viranomaispäätöstä.

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, Helsinki

Postiosoite: 00017 FENNIA, Y-tunnus 0196826-7

Pääkonttorin käyntiosoite: Kyllikinportti 2, 00240 Helsinki

www.fennia.fi

30 310 10

Lataa sivu PDF-muodossa
Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluAsiakasedutUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleYritysasiakkaatTietoa FenniastaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusYksityisyyden suoja puhelinpalvelussaEvästeet