Hyppää sisältöön
Privatkunder Företagskunder
Suomeksi

Logga in

  • Ingångssida
  • Dataskydd och användarvillkor
  • Information för våra samarbetspartner

Kundernas förtroende är en hederssak för oss och vi behandlar alltid personuppgifter på ett sätt som förtjänar detta förtroende.

Har Fennia lagt ut behandling av personuppgifter till ditt företag?

Fennia kan för behandling av personuppgifter anlita samarbetspartner, som fungerar som sådant personuppgiftsbiträde som avses i dataskyddsförordningen. Ett personuppgiftsbiträde är till exempel ett företag som enligt uppdrag eller som underleverantör på beställning av Fennia sköter underhåll av datasystem som innehåller personuppgifter eller som sköter försäkrings- eller skadeärenden för Fennias räkning. Ett företag som själv definierar syftet med och medlen för behandling av personuppgifter är inte ett personuppgiftsbiträde, utan företaget behandlar då personuppgifterna i egenskap av en självständig reisteransvarig. En självständig personuppgiftsansvarig är till exempel ett företag som har en egen kundrelation till den person, vars personuppgifter företaget behandlar.

Efter att dataskyddsförordningen börjat tillämpas, dvs. efter den 25 maj 2018, får endast sådana företag behandla personuppgifter för Fennias räkning, vilka utöver service- eller uppdragsavtag har ingått ett skriftligt avtal om behandling av personuppgifter med Fennia. Avtalets innehåll fastställs i dataskyddsförordningen. I avtalet förbinder sig personuppgiftsbiträdet att följa god sed för behandling av personuppgifter och utföra nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifterna. Dataskyddsförordningens krav ska uppfyllas vid behandling av personuppgifter och man ska kunna se till att den registrerades rättigheter säkerställs samt föra ett register över behandling som utförs för Fennias räkning.

Om du vill kontrollera att ditt företag har ingått det avtal som krävs med Fennia, kan du kontakta Fennia, juridiska ärenden, tfn 010 50311.

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Företagskunder Aktuellt Medietjänster Fenniakoncernen Lediga jobb Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsingfors
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd