Hyppää sisältöön
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

  • Ingångssida
  • Dataskydd och användarvillkor
  • Dina rättigheter

Dina rättigheter i fråga om behandling av personuppgifter

Vi ser till att dina rättigheter i fråga om personuppgifter följs. Du kan kontrollera uppgifter om dig själv som finns i våra personregister, kräva att felaktiga uppgifter korrigeras och förbjuda behandling av onödiga uppgifter.

Kontroll av uppgifter

Du har rätt att få bekräftat om dina personuppgifter behandlas hos Fennia eller inte och att kontrollera uppgifterna som behandlas. Du kan när som helst enkelt kontrollera på Mitt Fennia vilka uppgifter vi har om dig. Du kan också skicka en begäran om kontroll av uppgifter på blanketten Begäran om information om behandling av personuppgifter, som finns på Mitt Fennia under Meddelanden/Nya meddelanden/Andra anmälningar och beställningar. Du har rätt att kontrollera uppgifter om dig själv gratis en gång om året. I övriga fall kan vi ta ut en avgift för kopiering och informationssökning enligt vår prislista.

Notera att vi för att säkerställa god kundservice kan ringa upp eller annars kontakta dig innan vi svarar på din begäran om kontroll. På så sätt försäkrar vi oss om att du får rätt svar på din begäran. Dessutom verifierar vi alltid din identitet i samband med att vi svarar på din begäran om kontroll och vi ber om nödvändig ytterligare information innan vi levererar uppgifterna du begärt.

Rättelse av uppgifter

Din rätt att kräva att en uppgift rättas betyder att du har rätt att begära att en personuppgift som finns i registret och som är felaktig, onödig eller föråldrad med hänsyn till behandlingssyftet ska rättas, strykas eller kompletteras. På Mitt Fennia kan du själv enkelt rätta fel i dina uppgifter. Du kan också skicka en begäran om rättelse av felaktiga uppgifter på blanketten Begäran om information om behandling av personuppgifter, som finns på Mitt Fennia under Meddelanden/Nya meddelanden/Andra anmälningar och beställningar.

Begränsning av eller förbud mot användning av uppgifter

I vissa situationer har du rätt att begränsa eller förbjuda användningen av dina personuppgifter. På basis av förbudsrätten kan du alltid förbjuda oss att behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföring och distansförsäljning samt för marknads- och opinionsundersökningar. Din rätt att förbjuda användning av personuppgifter gäller under inga omständigheter sådana uppgifter som vi behandlar utgående från lagstadgade försäkringar, såsom trafik- och olycksfallsförsäkringar. Dina uppgifter kan inte heller strykas om de är nödvändiga för att utarbeta ett rättsligt anspråk eller för att svara på ett sådant. I vissa fall kan förbudet att använda personuppgifter leda till att vi inte kan uppfylla våra avtalsenliga förpliktelser eller tillhandahålla avtalsenliga tjänster.

Vem du kan kontakta

Allmän information om behandling av personuppgifter i Fenniakoncernen kan du be att få från vår dataskyddsombud per e-post på tietosuoja@fennia.fi.

Utöver på Mitt Fennia kan du begära kontroll och rättelse av dina uppgifter eller förbjuda användning av uppgifterna också på verksamhetsställena för bolagen som hör till Fenniakoncernen.

Om vi vägrar utföra de åtgärder du begärt, meddelar vi en motiverad orsak till vår vägran utan dröjsmål och senast inom en månad från att vi har mottagit din begäran. Om du så vill kan du föra vårt avslag på din begäran till dataombudsmannens byrå för behandling. Behandlingen på dataombudsmannens byrå är gratis.

Avgift för kopiering och informationssökning

Du har rätt att kontrollera uppgifter om dig själv gratis en gång om året. I övriga fall kan vi ta ut en avgift för kopiering och informationssökning enligt vår prislista.

Kopia, 60 cent/sida (storlek A4) eller 1,20 euro/sida (storlek A3), högst 86 euro/dokument.

För en kopia av ett dokument som kräver särskilda åtgärder tar vi ut en avgift på 3,50 euro/sida, högst 180 euro/dokument.

Kopior kostar alltid minst 8 euro.

För att skicka ett skannat dokument per e-post tar vi ut samma avgift som för en dokumentkopia som skickas per post.

Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceKundförmånerVanliga frågorAktuelltMedietjänsterFöretagskunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetIntegritetsskydd vid telefontjänstenKakor