Hyppää sisältöön
Privatkunder Företagskunder
Suomeksi

Logga in

  • Ingångssida
  • Dataskydd och användarvillkor
  • Behandling av företagskundernas personuppgifter

Behandling av företagskundernas personuppgifter

Vi behandlar alltid personuppgifter noggrant och följer försäkringssekretessen exakt på det sätt som förutsätts i lag. På den här sidan redogör vi för frågor som gäller företagskunders dataskydd.

Mer information om behandling av personuppgifter finns under

Behandling av personuppgifter i Fenniakoncernen
.

Grunden för behandling av personuppgifter och den personuppgiftsansvarigas skyldigheter

Vi behandlar personuppgifter av våra företagskunders försäkrade arbetstagare när försäkringen tecknas eller när vi sköter ett ersättningsärende, till exempel när företaget har tecknat en lagstadgad försäkring mot olycksfall i arbetet och arbetssjukdomar för sina arbetstagare hos Fennia. Då fungerar vi som självständig personuppgiftsansvarig och ansvarar för skyldigheterna som gäller behandling av personuppgifter. I dessa fall är det inte nödvändigt att ingå avtal om behandling av uppgifter med företaget som är försäkringstagare.

I situationer då vi i egenskap av personuppgiftsansvarig behandlar uppgifter om företagskundens anställda, har de rätt att kontrollera uppgifterna som gäller dem. Rätten att kontrollera uppgifter är alltid personlig, vilket betyder att en företagskund som är försäkringstagare inte kan kontrollera uppgifterna för sina anställda.

Varifrån får vi personuppgifter?

Vi får i regel personuppgifterna av personerna själv. Ett företag som är försäkringstagare ska dock anmäla skadefall till försäkringsbolaget, och därigenom får vi uppgifter även direkt av företaget som tecknat en försäkring.

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Företagskunder Aktuellt Medietjänster Fenniakoncernen Lediga jobb Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsingfors
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd