Hyppää sisältöön
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

  • Ingångssida
  • Dataskydd och användarvillkor
  • Användarvillkor för nättjänsten

Allmänna användarvillkor för nättjänsten

Genom att gå in på webbplatsen www.fennia.fi (nedan webbplatsen) förbinder sig användaren (nedan kunden) att följa dessa allmänna användarvillkor. Kunden ska inte använda denna webbplats om han eller hon inte godkänner dessa användarvillkor. På webbplatsen kan även finnas särskilda tjänstespecifika villkor som kunden, som använder tjänsten, ska godkänna och på vilka dessa allmänna användarvillkor tillämpas endast sekundärt.

På dessa allmänna användarvillkor och tjänstespecifika villkor tillämpas Finlands lag.

Tjänsteleverantörer

På webbplatsen finns i huvudsak tjänster som erbjuds av Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia eller Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv eller (nedan Fenniakoncernen). Dessutom kan det på webbplatsen finnas tjänster som erbjuds av utomstående tjänsteleverantörer.

Huvudkontoren för Fenniakoncernens bolag finns i Finland. Kontaktinformation till Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia:

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia
FO-nummer 0196826-7
Besöksadress: Kyllikkiporten 2, 00240 Helsingfors
Postadress: 00017 FENNIA

Närmare information om Fenniakoncernen och om samtliga koncernbolag finns på sidorna Bolag och Kommunikation och medieservice.

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia och Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv har fått sina koncessioner i Finland. Bolagen övervakas av Finansinspektionen , Snellmansgatan 6, PB 013, 00101 Helsingfors, tfn +358 10 831 51.

För webbplatsens tekniska underhåll ansvarar serviceföretaget eFennia Ab.

Immateriella rättigheter

Upphovsrätten till webbplatsen, dess utseende och innehåll samt övriga immateriella rätter hör till Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia, Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv, (nedan tillsammans Fennia) eller andra informationslämnare.

Det är förbjudet att ens delvis publicera, överföra, kopiera, reproducera, lagra, använda eller på annat sätt utnyttja webbsidorna på webbplatsen utan att Fennia uttryckligen gett sitt skriftliga samtycke till det på förhand. Kunden har emellertid rätt att lagra enstaka webbsidor på sin dator eller skriva ut sidor för sitt eget personliga bruk i egenskap av privatperson. När kunden citerar sidor eller information på dessa sidor ska han eller hon alltid uppge källan och i elektroniska texter använda en länk för att hänvisa till den sida varifrån citatet tagits.

Användning av webbplatsen och ansvarsbegränsningar

Webbplatsen och dess information är endast riktad till marknaden i Finland. Den information som publiceras på webbplatsen kan inte under några som helst omständigheter anses som ett bindande erbjudande, en förbindelse eller ett annat åliggande för dess givare om inte annat separat och uttryckligen meddelats.

Webbplatsen erbjuds till kunden som sådan. Strävan har varit att omsorgsfullt säkerställa riktigheten i sakinnehållet på webbplatsen. Fennia ansvarar dock inte för att den information som presenteras på webbplatsen är felfri och inte heller för direkta eller indirekta skador i anslutning till användningen av informationen.

På webbplatsen kan finnas länkar till tredje parters webbplatser. Fennia ansvarar inte för innehållet på, tillgängligheten till, datasäkerheten eller lagligheten hos tredje parters webbplatser.

Kunden bär ansvar för att det meddelande eller den information som skickas via webbplatsen kommer fram. Fennia ansvarar inte om meddelanden eller information som förmedlas via webbplatsen går förlorade, skadas eller förändras. Kunden ansvarar för att han eller hon inte skickar lagstridigt eller osakligt material via denna webbplats. Kunden ska försäkra sig om att det material som skickas inte innehåller virus eller på annat sätt är skadligt.

Fennia ansvarar inte för eventuella serviceavbrott till följd av tekniska störningar eller övriga orsaker och inte heller för att webbplatsen och dess server inte innehåller virus eller på något annat sätt är skadliga.

Internet e-post

Konfidentialiteten hos e-postmeddelanden som skickas via det öppna datanätet kan inte garanteras. Meddelanden som innehåller konfidentiella uppgifter ska inte skickas till Fennia via en oskyddad e-postförbindelse. Fennia har rätt att på kundens begäran skicka allmän information via e-post till den e-postadress som kunden uppgett. Fennia ansvarar inte för att information som skickas via en okrypterad e-postförbindelse blottläggs på det offentliga nätet eller för direkta eller indirekta skador till följd av detta.

Av datasäkerhetsskäl avråder vi från att använda e-post vid personliga försäkringsärenden. Vi rekommenderar istället att använda Mitt Fennia där förbindelserna är skyddade.

Ändring av användarvillkor och webbplats

Fennia har rätt att när som helst ändra dessa användarvillkor, webbplatsens och dess tjänsters innehåll, utseende och tillgänglighet samt de krav på utrustning som användning av webbplatsen förutsätter och att lägga ned en tjänst eller förhindra kundens åtkomst till webbplatsen. Vi strävar efter att meddela om eventuella ändringar på webbplatsen på förhand.

Uppförandekod

Fennia har förbundit sig att följa uppförandekoder som tillämpas på internethandel inom den europeiska försäkringsbranschen.

Insurance Europe

Teknisk information

Information om tekniska rekommendationer och datasäkerhet angående denna webbplats och Fenniakoncernens nättjänster hittar du på sidan Tekniska rekommendationer och datasäkerhet.

Dessa villkor gäller från 4.6.2013.

Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceKundförmånerVanliga frågorAktuelltMedietjänsterFöretagskunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetIntegritetsskydd vid telefontjänstenKakor