Hyppää sisältöön
  Privathushåll
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Privatkunder Företagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Övriga skador
 • Cyber- och dataskyddsskador i företaget

Cyber- och dataskyddsskador i företaget

Fennias datasäkerhetsassistans 24h

När du upptäcker en cyber- eller dataskyddsskada i företagets datasystem, kontakta genast Fennias datasäkerhetsassistans 24h.

Drabbades företagets datasystem av en överbelastningsattack, ett dataintrång eller ett skadeprogram? Om du råkar ut för en cyberskada, får du hjälp dygnet runt och förstklassig service på Fennias datasäkerhetsassistans 24h.

Du får tillgång till datasäkerhetsassistansen när du har en cyberförsäkring hos Fennia.

Säkerhetsassistansen genomförs av Fennias samarbetspartner Elisa Yritysguru och cybersecurityföretaget Nixu. Tyvärr är tjänsten för närvarande bara tillgänglig på finska.

Hur fungerar Fennias datasäkerhetsassistans 24h?

 • Vi gör en skadeanmälan åt dig.

 • Vi reder ut skadeorsaken och inleder åtgärder för att du ska komma över skadan.

 • Vi hjälper med nödvändiga lagstadgade anmälningar.

 • Fennia ersätter datasäkerhetsassistansens utredningskostnader utan självrisk upp till 1 200 euro.

Vad ersätter Fennias cyberförsäkring?

Cyberförsäkringen ersätter ekonomiska skador som till följd av skadegörelse, skadeprogram, datastölder, mänskliga fel eller överbelastningsattacker som drabbat datasystem.

Försäkringen ersätter t.ex. kostnader för

 • att avvärja och begränsa skador

 • användning av experter för att reda ut datasäkerhetsskador

 • återställning av uppgifter och program

 • skyldigheter som följer av dataskyddslagstiftningen.

Försäkringen ersätter också skadeståndsansvar som riktar sig mot utomstående vid

 • skador till följd av förbrytelse mot integritetsskydd eller sekretessplikt

 • skador som drabbar en tredje part när datasäkerheten brister.

Från försäkringen ersätts datasäkerhetsassistansens utredningskostnader utan självrisk upp till 1 200 euro, varefter en självrisk enligt försäkringsavtalet dras av från de kostnader som ersätts.

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Företagskunder Aktuellt Medietjänster Fenniakoncernen Lediga jobb Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsingfors
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd