Hyppää sisältöön
Företagskunder
Suomeksi
Logga in på Mitt Fennia
 • Ingångssida
 • Övriga skador
 • Cyber- och dataskyddsskador i företaget

Cyber- och dataskyddsskador i företaget

Fennias 24h datasäkerhetstjänst

När du upptäcker en cyber- eller dataskyddsskada i företagets datasystem, kontakta genast Fennias 24h datasäkerhetstjänst.

Ring 010 503 5009

Drabbades företagets datasystem av en överbelastningsattack, ett datainbrott eller ett skadeprogram? Om du råkar ut för en cyberskada, får du hjälp dygnet runt och förstklassig service på Fennias 24h datasäkerhetstjänst.

Du får tillgång till datasäkerhetstjänsten när du har en cyberförsäkring hos Fennia.

Säkerhetstjänsten genomförs av Fennias samarbetspartner Elisa Yritysguru och cybersecurityföretaget Nixu.

Hur fungerar Fennias 24h datasäkerhetstjänst?

 • Vi gör en skadeanmälan åt dig.
 • Vi reder ut skadeorsaken och inleder åtgärder för att du ska komma över skadan.
 • Vi hjälper med nödvändiga lagstadgade anmälningar.
 • Fennia ersätter datasäkerhetstjänstens utredningskostnader utan självrisk upp till 1 200 euro.

Vad ersätter Fennias cyberförsäkring?

Cyberförsäkringen ersätter ekonomiska skador som till följd av skadegörelse, skadeprogram, datastölder, mänskliga fel eller överbelastningsattacker som drabbat datasystem.

Försäkringen ersätter t.ex. kostnader för

 • att avvärja och begränsa skador
 • användning av experter för att reda ut datasäkerhetsskador
 • återställning av uppgifter och program
 • skyldigheter som följer av dataskyddslagstiftningen och dataskyddsböter.

Försäkringen ersätter också skadeståndsansvar som riktar sig mot utomstående vid

 • skador till följd av förbrytelse mot integritetsskydd eller sekretessplikt
 • skador som drabbar en tredje part när datasäkerheten brister.

Från försäkringen ersätts datasäkerhetstjänstens utredningskostnader utan självrisk upp till 1 200 euro, varefter en självrisk enligt försäkringsavtalet dras av från de kostnader som ersätts.

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Aktuellt Företagskunder Medietjänster Fenniakoncernen Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsinki
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd