Hyppää sisältöön
  Henkilöasiakkaat
 • Fennia
 • Henki-Fennia
 • Ohjeet
 • Yritykset ja yhteisöt
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

 • Etusivu
 • Fennian ajoneuvovakuutukset - Liikennevakuutus ja Fenniakasko

Fennian ajoneuvovakuutukset - Liikennevakuutus ja Fenniakasko

Voimassa 1.1.2023 alkaen

Kerromme tässä tuote-esitteessä Fennian ajoneuvovakuutusten sisällöstä, tärkeimmistä rajoituksista ja korvausperiaatteista sekä vakuutuksenottajan oikeuksista ja velvollisuuksista. Kaikki vakuutustapahtumat ja korvattavat vahingot rajoituksineen ovat vakuutusehdoissa.

Liikennevakuutus on lakisääteinen. Fenniakaskon voit valita valmiista kaskopaketeista.


Liikennevakuutuslain mukaan kaikilla liikenteeseen käytettävillä moottoriajoneuvoilla ja perävaunuilla on oltava liikennevakuutus. Näin on lailla varmistettu, että onnettomuuden sattuessa jokaisella autoilijalla on vakuutus, joka korvaa henkilövahingot ja syyttömän osapuolen omaisuusvahingot. Yksityiskohtaisemmat tiedot vakuutuksen laajuudesta ja eri osapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista ovat liikennevakuutuslaissa, vakuutussopimuslaissa ja Fennian liikennevakuutusehdoissa.

Lakisääteisen liikennevakuutuksen perusteella korvataan sellaiset ajoneuvossa mukana olleille aiheutuneet henkilövahingot ja ulkopuolisille aiheutuneet henkilö- ja omaisuusvahingot, jotka ovat aiheutuneet moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä.

Yksityishenkilöiden bonustaulukko (autot)

Luokka
Bonus %
Vahinkoja vakuutuskau-della
Vahinkoja vakuutuskau-della
Vahinkoja vakuutuskau-della
Vahinkoja vakuutuskau-della
Vahinkoja vakuutuskau-della
-
-
0
1
2
3
4
0
0
2
0
0
0
0
1
10
3
0
0
0
0
2
20
4
0
0
0
0
3
30
5
0
0
0
0
4
40
6
1
0
0
0
5
43
7
2
0
0
0
6
46
8
3
1
0
0
7
49
9
4
2
0
0
8
52
10
5
3
1
0
9
55
11
6
4
2
0
10
58
12
7
5
3
1
11
61
13
8
6
4
2
12
64
14
10
8
6
4
13
67
15
11
9
7
5
14
70
16
12
10
8
6
15
73
17
13
11
9
7
16
76
18
15
13
11
9
17
79
19
16
14
12
10
18
82
20
17
15
13
11
19
83
20
18
16
14
12
20
83 (bt)
20
19
17
15
13

Yksityishenkilöiden bonustaulukko (moottoripyörät)

Luokka
Bonus %
Vahinkoja vakuutuskau-della
Vahinkoja vakuutuskau-della
Vahinkoja vakuutuskau-della
Vahinkoja vakuutuskau-della
Vahinkoja vakuutuskau-della
-
-
0
1
2
3
4
M
0
K
M
M
M
M
K
0
0
M
M
M
M
U
0
1
M
M
M
M
0
5
1
K
M
M
M
1
10
2
U
M
M
M
2
15
3
0
K
M
M
3
20
4
1
U
M
M
4
25
5
2
0
K
M
5
30
6
3
1
U
M
6
35
7
4
2
0
K
7
40
8
5
3
1
U
8
45
9
6
4
2
0
9
50
10
7
5
3
1
10
55
11
8
6
4
2
11
60
12
9
7
5
3
12
65
13
10
8
6
4
13
70
14
11
9
7
5
14
70
15
11
9
7
5
15
70
16
11
9
7
5
16
70 (bt)
16
13
11
9
7

Yritysten bonustaulukko

Luokka
Bonus %
Vahinkoja vakuutuskau-della
Vahinkoja vakuutuskau-della
Vahinkoja vakuutuskau-della
Vahinkoja vakuutuskau-della
Vahinkoja vakuutuskau-della
-
-
0
1
2
3
4
M
0
K
M
M
M
M
K
0
0
M
M
M
M
U
0
1
M
M
M
M
0
5
1
M
M
M
M
1
10
2
K
M
M
M
2
15
3
K
M
M
M
3
20
4
0
M
M
M
4
25
5
1
M
M
M
5
30
6
2
M
M
M
6
35
7
2
M
M
M
7
40
8
3
K
M
M
8
45
9
4
0
M
M
9
50
10
5
1
M
M
10
55
11
6
1
M
M
11
60
12
7
2
M
M
12
65
13
8
3
K
M
13
70
13
9
4
0
M

Jos moottoriajoneuvon aiheuttama liikennevahinko on kohdistunut toiseen moottoriajoneuvoon tai raideliikenneajoneuvoon, vahinko korvataan ensiksi mainitun ajoneuvon liikennevakuutuksen perusteella vain, jos vahinko on aiheutunut sen

 • omistajan, haltijan, kuljettajan tai matkustajan tuottamuksesta (huolimattomuudesta)

 • liikennesääntöjen vastaisesta kulusta tai sijainnista

 • puutteellisesta kunnosta tai virheellisestä kuormauksesta.

Liikennevakuutukseen sovelletaan oheisia bonustaulukoita, ellei liikennevakuutusehdoissa toisin mainita.

Uusi bonusluokka määräytyy yrityksillä bonustaulukon ja vahinkojen lukumäärän mukaan, kun saman vakuutuskauden aikana on maksettu bonusluokkaan vaikuttavaa vahingonkorvausta. Henkilöasiakkaiden osalta liikennevakuutuksen bonus muodostuu vahinkohistorian perusteella. Fennian liikennevakuutusehdoissa on tarkemmin kerrottu, miten bonus muodostuu ja miten vahingot vaikuttavat bonusluokkaan.

Moottoriajoneuvon liikennevakuutus on voimassa kaikissa Euroopan talousalueen (ETA:n) valtioissa sekä ilman eri toimia lisäksi Isossa-Britanniassa, Monacossa, Pohjois-Irlannissa, San Marinossa, Sveitsissä ja Vatikaanivaltiossa. Lisäksi suomalainen liikennevakuutus on voimassa erillisellä todistuksella vihreän kortin maissa (Green Card). ETA:n ulkopuolisissa vihreän kortin maissa vahinko korvataan sen maan lainsäädännön mukaan, jossa vahinko sattui.

Fenniakasko korvaa vakuutuksenottajan omaan ajoneuvoon kohdistuvia vahinkoja. Tarjoamme kolmea erilaista kaskopakettia, joista voit valita sopivimman vakuutuskokonaisuuden. Paketteihin voit ostaa lisäturvaa tietyin edellytyksin. Tässä tuote-esitteessä kerromme vakuutusten keskeisen sisällön ja tärkeimmät rajoitukset. Kaikki vakuutustapahtumat ja korvattavat vahingot rajoituksineen sekä suojeluohjeet ovat vakuutusehdoissa.

Vakuutuksen kohteena on ajoneuvo ja siihen kiinteästi asennetut vakiovarusteet. Vakuutusehdoissa on tarkempi erittely vakuutuksen kohteena olevista varusteista.

Fenniakasko on voimassa kaikissa Euroopan talousalueen valtioissa ja niiden ulkopuolisissa vihreän kortin sopimusmaissa seuraavia poikkeuksia lukuun ottamatta.

 • Osakasko on voimassa ainoastaan Pohjoismaissa.

 • Fenniakasko ei ole voimassa Venäjällä.

Pohjoismaiden ulkopuolella esinevahingon korvauksista vähennetään kaksinkertainen omavastuu. Varkaus- sekä petos- ja kavallusvakuutusten perusteella maksettavista korvauksista vähennetään kaksinkertaisen perusomavastuun lisäksi 10 prosentin lisäomavastuu vahingon määrästä, vähintään 510 euroa Albaniassa, Azerbaidzanissa, Bosnia Hertzegovinassa, Iranissa, Kroatiassa, Latviassa, Liettuassa, Marokossa, Moldovassa, Puolassa, Serbiassa, Tunisiassa, Turkissa, Ukrainassa, Valko-Venäjällä, Venäjällä ja Virossa.

Fenniakaskon esinevakuutukset eivät korvaa esimerkiksi koristemaalauksia tai -teippauksia, tiedostoja, ohjelmistoja tai tallenteita eivätkä moottoripyörien, moottorikelkkojen, mönkijöiden tai mopojen radioita, kameroita taikka soitin- tai kuvantoistolaitteita. Vakuutukset eivät kata myöskään kokonaan tai osittain sähkökäyttöisten ajoneuvojen latausasemia eikä puhelimia, lukuun ottamatta puhelimeen liittyvää kiinteästi asennettua hands free -laitetta tai kypärään liitettyä kypäräpuhelinta.

Fenniakaskon rajoituksia

Fenniakasko ei korvaa esimerkiksi, kun

 • ajoneuvon osa tai laite on vahingoittunut rakenne-, valmistus- tai ainevian, kulumisen tai puutteellisen kunnossapidon vuoksi

 • ajoneuvolla osallistutaan kilpailuun tai sen harjoitteluun tai ajoharjoitteluun yleiseltä liikenteeltä suljetulla alueella tai tieosuudella tai ajetaan muuten moottoriradalla, ellei kyseessä ole ajokortin hankkimiseen vaadittava ajoharjoittelu

 • vahinko aiheutuu vedestä, jos ajoneuvoa kuljetetaan osittain tai kokonaan veden peittämällä tiellä tai alueella

 • vahinko on aiheutunut veden, lumen tai rakeiden pääsystä ajoneuvon sisätilaan sen oven, ikkunan, konepellin, takaluukun, kattoluukun tai avoauton alaslaskettavan katon oltua auki

 • kyseessä on moottoririkko tai ruostumisesta aiheutunut vaurio.

Fenniakaskon vakuutusmaksut, bonus ja suojeluohjeet

Palkitsemme hyvän ajotavan ja vahingottomat vakuutuskaudet maksunalennuksina eli bonuksina. Bonus otetaan huomioon vain kolarivakuutuksen maksussa. Kolarivakuutuksen perusteella maksettu korvaus alentaa bonusta 20 prosenttia siitä huolimatta, onko ajoneuvon kuljettaja vahinkoon syyllinen vai syytön. Kolarivakuutuksen bonus voi olla enintään 70 prosenttia.

Vakuutusmaksu lasketaan Fennian maksuperusteiden mukaan. Vakuutusmaksuun vaikuttavat esimerkiksi ajoneuvon merkki, paino ja teho sekä vakuutuksenottajan kotikunta ja ikä. Vakuutusmaksu kultakin vakuutuskaudelta on aina vähintään 25 euroa. Vakuutusmaksu on maksettava viimeistään laskussa mainittuna eräpäivänä. Maksun viivästyessä Fennia perii korvauksen maksumuistutuksen lähettämisestä sekä vakuutusmaksun perinnästä ja maksukehotuksesta aiheutuvista kuluista sen mukaan kuin laissa saatavien perinnästä on säädetty.

Perimme jokaisesta paperisena lähetetystä laskusta kulloinkin voimassa olevan toimitusmaksun. Maksua ei peritä e-laskusta eikä pelkkää liikennevakuutusmaksua koskevasta laskusta.

Fenniakaskon ehdoissa on ajoneuvoa koskevat suojeluohjeet, jotka liittyvät esimerkiksi ajoneuvon paloturvallisuuteen, liikenneturvallisuuteen ja avainten säilytykseen. Jos suojeluohjeita on laiminlyöty tai vahinko on aiheutettu tahallisesti, törkeällä huolimattomuudella taikka alkoholin tai muun huumavan aineen vaikutuksen alaisena, Fennia voi alentaa korvausta tai evätä sen kokonaan.

Fennialla on oikeus valita korvaustapa sekä määrätä korjaamo, vuokraamo, muu palveluntuottaja tai hankintapaikka, jossa korjaus tai muu toimenpide tehdään tai josta korvaukseen liittyvä hankinta tehdään.

Jos korjauksen tai muun toimenpiteen suorittaa muu kuin Fennian määräämä palveluntuottaja tai hankinta tehdään muualta kuin Fennian määräämästä paikasta, korvaus voidaan maksaa enintään sen suuruisena kuin se Fennian määräämällä palveluntuottajalla tai määräämässä hankintapaikassa olisi tullut maksamaan.

Jos vahinko sattuu, löydät ajantasaiset toimintaohjeet ja vahinkopalvelut osoitteesta fennia.fi. Fennia Autoapu 24h -palvelu on apunasi vuorokauden ympäri, jos tarvitset apua tien päällä. Ilmoita vahingosta Fennialle mahdollisimman pian vahingon satuttua.

Kun tarvitset vuokra-autoa vahingon satuttua, soita Fennian vahinkopalveluihin, p. 010 503 5022 (yksityisasiakkaat) tai 010 503 5011 (yritysasiakkaat).

Korvaushakemus on tehtävä vuoden kuluessa siitä, kun korvauksen hakija sai tietää vakuutuksen voimassaolosta, vakuutustapahtumasta ja vakuutustapahtumasta aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta. Korvausvaatimus on joka tapauksessa tehtävä kymmenen vuoden kuluessa vakuutustapahtumasta, tai jos vakuutus on otettu henkilövahingon tai vahingonkorvausvelvollisuuden varalta, vahinkoseuraamuksen aiheutumisesta.

Korvauksen hakijan on annettava Fennialle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vastuumme selvittämiseksi. Tällaisia asiakirjoja ja tietoja ovat esimerkiksi ne, joiden avulla voidaan todeta, onko vakuutustapahtuma sattunut, kuinka suuri on vahinko ja kenelle korvaus on maksettava. Jos vahingon on aiheuttanut ulkopuolinen, pyri selvittämään vahingonaiheuttajan henkilöllisyys.

Korvauspäätökseen tai muuhun päätökseen tyytymätön voi kolmen vuoden kuluessa korvauspäätöksen tiedoksisaannista panna vireille kanteen vakuutusyhtiön kotipaikan, oman kotipaikkansa tai vakituisen asuinpaikkansa tai vahinkopaikan käräjäoikeudessa. Päätöksestä voi valittaa myös korvauspäätöksessä ilmoittamaamme puolueettomaan ja maksuttomaan lautakuntaan.

FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta antaa maksutta riippumattomia neuvoja ja opastusta asiakkaille. FINE ja sen yhteydessä toimiva Vakuutuslautakunta antavat myös ratkaisusuosituksia riita-asioihin (www.fine.fi ). Kuluttaja voi pyytää erimielisyyksissä neuvoa kuluttajariitalautakunnalta (www.kuluttajariita.fi ).

Liikennevahinkoasioissa ratkaisusuosituksia antaa liikenne- ja potilasvahinkolautakunta päätösten muutoksenhakuohjeissa tarkemmin kerrotuin tavoin (www.liipo.fi ).

Vakuutus tulee yleensä voimaan siitä päivästä, joka on vakuutushakemuksessa ilmoitettu vakuutuksen alkamispäiväksi.

Liikennevakuutus on voimassa vakuutuskausittain siihen saakka, kunnes ajoneuvon vakuuttamisvelvollisuus päättyy. Fenniakasko on voimassa vakuutuskausittain siihen saakka, kunnes Fennia tai vakuutuksenottaja irtisanoo vakuutussopimuksen.

Fennialla on oikeus muuttaa liikennevakuutuksen ja Fenniakaskon vakuutusehtoja, -maksua ja muita sopimusehtoja vakuutusehdoissa määritellyin perustein.

Jos Fennia muuttaa vakuutussopimusta, lähetämme tehtävistä muutoksista etukäteen ilmoituksen laskun mukana. Muutos tulee voimaan sen vakuutuskauden alusta, joka alkaa kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä.

Vakuutuksenottajalla on oikeus irtisanoa liikennevakuutus siirtämällä se toiseen vakuutusyhtiöön milloin tahansa vakuutuskauden aikana. Vakuutuksenottaja voi irtisanoa kirjallisesti liikennevakuutuksen, kun ajoneuvo, jota ei tarvitse merkitä rekisteriin, tuhoutuu tai sitä ei käytetä liikennevakuutuslain mukaisessa liikenteessä.

Fenniakaskon vakuutuksenottaja voi irtisanoa kirjallisesti milloin tahansa.

VAKUUTUSYHTIÖN TOIMILUPA, SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA VALVONTAVIRANOMAISET

Vakuutuksenantajana toimii Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia.

Fennia-konsernin yhtiöt Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia ja Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia ovat saaneet toimilupansa Suomessa ja soveltavat toiminnassaan Suomen voimassa olevaa oikeutta.

Yhtiöiden kotipaikka on Helsinki ja sopimuskielet ovat suomi ja ruotsi.

Valvontaviranomainen

Finanssivalvonta

Puhelin +358 9 183 51

kirjaamo@finanssivalvonta.fi

www.finanssivalvonta.fi

Julkiset rekisterit, joihin Fennia-konsernin yhtiöt on merkitty:

kaupparekisteri, verohallinto, ennakkoperintärekisteri, arvonlisäverovelvollisten rekisteri, vakuutusmaksuverovelvollisten rekisteri ja työnantajarekisteri.

Taulukko, jossa kerrotaan kustakin vakuutuksesta se, mitä se kattaa ja korvaa sekä vakuutuksen laajuuden perusteella sen sisältymisestä ja omavastuista.
Rivien sisältö: 
-	Rivi 1: Kolarivakuutus kattaa ja korvaa: Korvaa ajoneuvolle aiheutuneen välittömän vahingon, kun siihen on syynä yhteentörmäys, tieltä suistuminen, kaatuminen tai muu äkillinen ja ennalta arvaamaton ulkoapäin aiheutunut tapahtuma. Vakuutus sisältyy Premiumkaskoon sekä laajaan Fenniakaskoon ja sen omavastuu voi olla 200, 300 tai 500 €. Vakuutus ei sisälly osakaskoon. 
-	Rivi 2: Hirvivahinkovakuutus kattaa ja korvaa: Korvaa suoranaisen esinevahingon, jonka syynä on törmäys hirvieläimeen. Vakuutus sisältyy premiumkaskoon, laajaan Fenniakaskoon ja osakaskoon ja sen omavastuu on 200 €. 
-	Rivi 3: Ilkivaltavakuutus kattaa ja korvaa: Korvaa tahallisesta vahingonteosta ajoneuvolle aiheutuneet vahingot, ei kuitenkaan toisella ajoneuvolla aiheutettuja vahinkoja. Vakuutus sisältyy premiumkaskoon ja laajaan Fenniakaskoon ja sen omavastuu on 200 €. Vakuutus on valittavissa osakaskoon.
-	Rivi 4: Palovakuutus kattaa ja korvaa: Korvaa, kun irti päässyt tuli, ajoneuvoon suoraan kohdistunut salamanisku tai sähkölaitteen oikosulku on aiheuttanut vahingon, ei kuitenkaan sähkölaitteelle itselleen aiheutunutta vahinkoa. Vakuutus sisältyy premiumkaskoon, laajaan Fenniakaskoon ja osakaskoon ja sen omavastuu on 200 €.
-	Rivi 5: Varkausvakuutus kattaa ja korvaa: Korvaa, kun lukittuun ajoneuvoon on murtauduttu tai lukittu ajoneuvo on otettu tai yritetty ottaa luvattomasti käyttöön ja asiasta on tehty rikosilmoitus. Lukitusvaatimukset on kerrottu tarkemmin vakuutusehdoissa. Vakuutus sisältyy premiumkaskoon, laajaan Fenniakaskoon ja osakaskoon ja sen omavastuu on 200 €.
-	Rivi 6: Lasivakuutus kattaa ja korvaa: Korvaa ikkunalasiin (ei kattoikkuna tai lasikatto) kohdistuneen suoranaisen esinevahingon, kun lasiin on kohdistunut ulkoapäin tullut isku. Vakuutus sisältyy premiumkaskoon ja sen omavastuu on 200 € (korjaus ilman omavastuuta). Vakuutus on valittavissa laajaan Fenniakaskoon ja osakaskoon ja sen omavastuu on 200 € (korjaus ilman omavastuuta).
-	Rivi 7: Pysäköintivakuutus kattaa ja korvaa: Korvaa pysäköidylle ajoneuvolle aiheutuneen suoranaisen esinevahingon, kun vahingon aiheuttajaa ei saada selvitettyä. Edellytyksenä on, että vahingon tapahtuma-aika ja -paikka on luotettavasti selvitetty. Vakuutus sisältyy premiumkaskoon ja sen omavastuu on 200 €. Vakuutus ei sisälly laajaan Fenniakaskoon eikä osakaskoon.
-	Rivi 8: Eläinvahinkovakuutus kattaa ja korvaa: Korvaa suoranaisen esinevahingon, jonka syynä on törmäys muuhun eläimeen, kuin hirvieläimeen. Vakuutus sisältyy premiumkaskoon ja sen omavastuu on 200 €. Vakuutus ei sisälly laajaan Fenniakaskoon eikä osakaskoon.
-	Rivi 9: Luonnonilmiövakuutus kattaa ja korvaa: Korvaa ajoneuvolle äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti aiheutuneen suoranaisen esinevahingon, kun vahingon syynä ovat rakeet, myrskyn vuoksi pudonnut oksa tai kaatunut puu, myrskyn irrottama esine tai tulva (ajoneuvo on ollut pysäköitynä). Vakuutus sisältyy premiumkaskoon ja sen omavastuu on 200 €. Vakuutus ei sisälly laajaan Fenniakaskoon eikä osakaskoon.
-	Rivi 10: Osamaksu- ja leasingvakuutus kattaa ja korvaa: Korvaa vakuutetun ajoneuvon myyjälle, vuokralleantajalle tai rahoituslaitokselle, jolle myyjä on siirtänyt vastaavat oikeudet, taikka pantinhaltijalle tai kiinnityksen haltijalle aiheutuneen menetyksen, jos ajoneuvolle sattunutta vahinkoa ei korvata esim. ajoneuvon lukitsematta jättämisen tai puutteellisen öljynkierron vuoksi. Vakuutus sisältyy premiumkaskoon ja laajaan Fenniakaskoon, jos rahoitettu ajoneuvo, ov kuten perusvakuutuksessa. Vakuutus ei sisälly osakaskoon.
-	Rivi 11: Autopalveluvakuutus kattaa ja korvaa: Korvaa vakuutuksen voimassaoloalueella tehtävän matkan keskeytymisestä aiheutuneet kohtuulliset ylimääräiset kulut, esimerkiksi auton hinauksen lähimpään korjaamoon, auton noutokulut ja muita ehdoissa mainittuja kuluja. Vakuutus sisältyy premiumkaskoon, laajaan Fenniakaskoon ja osakaskoon ilman omavastuuta.
-	Rivi 12: Oikeusturvavakuutus kattaa ja korvaa: Korvaa ehdoissa tarkemmin mainituin edellytyksin asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet kyseiseen ajoneuvoon liittyvistä riitaisista riita-, rikos- ja hakemusasioista. Korvauksen enimmäismäärä on 10 000 euroa. Vakuutus sisältyy premiumkaskoon, laajaan Fenniakaskoon ja osakaskoon ja sen omavastuu on 15 %, vähintään 300 euroa.
-	Rivi 13: Vuokra-autovakuutus kattaa ja korvaa: Korvaa vuokra-auton vuokrauksesta aiheutuneita kuluja ajoneuvon menetetyiltä käyttöpäiviltä sovitun vuokra-autoluokan mukaisesti, kun ajoneuvoa ei voida käyttää esinevakuutuksen perusteella korvattavan vahingon vuoksi. Korvausta maksetaan enintään 30 vuorokaudelta, lunastustapauksissa enintään 14 vuorokaudelta. Vuokra-auton kokoluokan voi valita seuraavista: pieni luokka, keskiluokka tai iso keskiluokka. Premiumkaskossa auton kokoluokka on aina iso keskiluokka. Ajoneuvo on vuokrattava Fennian osoittamasta vuokraamosta. Vakuutus sisältyy premiumkaskoon ilman omavastuuta. Vakuutus on valittavissa laajaan Fenniakaskoon yksityiskäyttöön rekisteröidyille henkilö- tai pakettiautoille ilman omavastuuta. Vakuutus ei sisälly osakaskoon.
-	Rivi 14: Laaja vuokra-autovakuutus kattaa ja korvaa: Korvaa kuten vuokra-autovakuutus ja sen lisäksi menetetyt käyttöpäivät, kun ajoneuvoa ei voida käyttää autopalveluvakuutuksen (esim. auton tekninen vika) perusteella korvattavan, Suomessa sattuneen vakuutustapahtuman vuoksi. Korvauksen edellytyksenä on jo aloitetun matkan keskeytyminen. Korvausta maksetaan enintään 7 vuorokaudelta. Vakuutus on voimassa ainoastaan alle 10 vuotta vanhalle ajoneuvolle. Vakuutus sisältyy ilman omavastuuta premiumkaskoon, jos ajoneuvo on alle 10 vuotta vanha. Vakuutus ei sisälly laajaan Fenniakaskoon eikä osakaskoon.
-	Rivi 15: Keskeytysvakuutus kattaa ja korvaa: Korvaa menetetyt käyttöpäivät, kun ajoneuvoa ei voida käyttää esinevakuutuksen perusteella korvattavan vakuutustapahtuman vuoksi. Korvausta maksetaan enintään 33 vuorokaudelta, lunastustapauksissa enintään 17 vuorokaudelta. Tästä vähennetään omavastuuaika. Valittavat päiväkorvaukset ovat 40, 50 tai 85 euroa. Vakuutus ei sisälly premiumkaskoon eikä osakaskoon. Vakuutus on valittavissa laajaan Fenniakaskoon.
-	Rivi 16: Hinauspalveluvakuutus kattaa ja korvaa: Korvaa vakuutuksen voimassaoloalueella linja-auton (Suomessa) ja yli 5 000 kg painavan kuorma-auton (valinnan mukaan Suomessa tai Euroopassa) matkan keskeytymisestä aiheutuneita kohtuullisia, ylimääräisiä kuluja, kun keskeytymisen syynä on ollut ajoneuvon tekninen vika tai tieltä suistuminen. Vakuutus korvaa esimerkiksi ajoneuvon hinauksen lähimpään korjaamoon. Vakuutus ei sisälly premiumkaskoon eikä osakaskoon. Vakuutus on valittavissa laajaan Fenniakaskoon ainoastaan tietyille ajoneuvoluokille ja sen omavastuu on 170 euroa.
-	Rivi 17: Moottoriajoneuvon ulkomaan vastuuvakuutus kattaa ja korvaa: Kattaa vakuutusehtojen mukaisesti vakuutuksen voimassaoloalueella ajoneuvon käytöstä liikenteessä sen omistajalle, haltijalle tai kuljettajalle aiheutunutta vahingonkorvausvelvollisuutta siltä osin kuin näihin maihin laajennettu suomalainen liikennevakuutus ei korvaa vahinkoa. Vakuutus on voimassa Venäjällä vain rajoitetusti. Vakuutus sisältyy premiumkaskoon ja laajaan Fenniakaskoon ilman omavastuuta. Vakuutus ei sisälly osakaskoon.
-	Rivi 18: Lunastusturva kattaa ja korvaa: Vahingon määränä on samanlaisen uuden auton vahinkohetken käteismyyntihinta vastaavanlaisin lunastukseen sisältyvin lisävarustein, jos auto on ollut vain vakuutetun omistuksessa tai hallinnassa ja vakuutettu kolarivakuutuksella ensirekisteröinnistä asti; ensirekisteröinnistä Suomessa tai muussa rekisteröintimaassa on kulunut enintään 3 vuotta; autolla on ajettu enintään 60 000 km ja korjauskulujen arvioitu vähimmäismäärä on yli 40 % uuden samanlaisen auton käteismyyntihinnasta. Jos edellä mainitut edellytykset eivät täyty, lunastusturvan perusteella korvataan auton käypä arvo + 30 %, kun korjauskulujen arvioitu vähimmäismäärä on yli 60 % auton käyvästä arvosta. Korvauksen määrä on kuitenkin enintään samanlaisen, uuden auton vahinkohetken käteismyyntihinta. Korvauksen enimmäismäärä käytettynä hankitusta autosta on hankintahetken käypä arvo. Korvauksen korotus on aina enintään 40 000 euroa. Vakuutus sisältyy premiumkaskoon, on valittavissa laajaan Fenniakaskoon, mutta ei sisälly osakaskoon.
-	Rivi 19: HUOMIOITAVAA Autopalveluvakuutus on saatavissa ainoastaan henkilö-, paketti- ja matkailuautolle, moottoripyörälle sekä alle 5 000 kg painavalle kuorma-autolle. Lunastusturva sekä vuokra-autovakuutus ovat saatavissa ainoastaan yksityiskäyttöön rekisteröidylle henkilö- ja pakettiautolle. Premiumkasko-vakuutus on saatavissa ainoastaan yksityiskäyttöön rekisteröidylle henkilö- ja pakettiautolle.

92 413 10

Luo sivusta PDF-dokumentti

Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluAsiakasedutUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleYritysasiakkaatTietoa FenniastaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusYksityisyyden suoja puhelinpalvelussaEvästeet