Hyppää sisältöön
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

 • Etusivu
 • Yhtiökokous

Yhtiökokous

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennian osakkaat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 3.5.2023 klo 14.00 yhtiön pääkonttorissa Pasilassa osoitteessa Kyllikinportti 2, 00240 Helsinki.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaaminen

 2. Kokouksen järjestäytyminen

 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

 4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

 5. Läsnä olevien toteaminen sekä osallistuja- ja ääniluettelon vahvistaminen

 6. Yhtiöjärjestyksen 15 §:ssä mainitut asiat

  a. Esitetään vuoden 2022 tilinpäätös (käsittäen tuloslaskelman, taseen ja niiden liitteet sekä konsernitilinpäätöksen) ja toimintakertomus.

  b. Esitetään tilintarkastuskertomus.

  c. Esitetään hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja tilintarkastuskertomuksesta.

  d. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.

  e. Päätetään taseen osoittaman voiton käyttämisestä.

  Hallituksen ehdotus:
  Fennian voitonjakokelpoiset varat 31.12.2022 olivat 587.261.925,83 euroa. Yhtiön tilikauden voitto oli 116.860.087,21 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto siirretään varmuusrahastoon.


  f. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle vuodelta 2022.

  g. Päätetään hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä vuodelle 2024.

  Hallintoneuvoston työvaliokunnan ehdotus:
  Pidetään lukumäärää ennallaan ja vahvistetaan lukumääräksi 46 jäsentä.


  h. Päätetään hallintoneuvoston jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista.

  Hallintoneuvoston työvaliokunnan ehdotus:
  Pidetään palkkiot ennallaan siten, että hallintoneuvoston puheenjohtajan kuukausipalkkio on 2.000 euroa, varapuheenjohtajan kuukausipalkkio on 1.500 euroa ja kaikkien jäsenten kokouspalkkio on 1.400 euroa.

  Lisäksi suoritetaan matka- ja majoituskulut valtion matkustussäännön mukaisesti sekä päivärahana verohallituksen ohjeiden mukainen verovapaan päivärahan enimmäismäärä.

  i. Päätetään tilintarkastajien lukumäärä ja palkkiot.

  Hallituksen ehdotus:
  Lukumääräksi vahvistetaan yksi varsinainen tilintarkastaja ja varatilintarkastajaa ei valita. Maksetaan tilintarkastajille palkkio tilintarkastajien kohtuullisen laskun mukaan.

  j. Valitaan hallintoneuvoston jäsenet.

  Todetaan, että vuoden 2023 lopussa erovuorossa ovat seuraavat jäsenet: Stefan Björkman, Hannu Kekäläinen, Jenni Keskinen, Pekka Kuivalainen, Mari Laaksonen, Markus Lindblom, Markus Lohi, Tauno Maksniemi, Heikki Nikku, Tero Pesu, Antti Tiitola ja Janne Ylinen. Näistä Tauno Maksniemi ja Stefan Björkman ovat ilmoittaneet, etteivät ole enää käytettävissä mahdolliseen uudelleen valintaan, ja Pekka Kuivalainen on eronnut jo vuoden 2022 aikana.

  Lisäksi erovuorossa 31.12.2024 ollut Matti Kurttio on eronnut hallintoneuvostosta kesken toimikauden ja hänen tilalleen tulee valita uusi jäsen jäljellä olevalle toimikaudelle.

  Hallintoneuvoston työvaliokunnan ehdotus:
  Erovuorossa olevista Hannu Kekäläinen, Jenni Keskinen, Mari Laaksonen, Markus Lindblom, Markus Lohi, Heikki Nikku, Tero Pesu, Antti Tiitola ja Janne Ylinen valitaan uudelleen toimikaudelle 2024–2026.

  Uusiksi hallintoneuvoston jäseniksi valitaan:
  • toimitusjohtaja Minna Vanhala-Harmanen (Perheyritysten liitto) 3.5.2023 alkaen Matti Kurttion tilalle hänen jäljellä olevalle toimikaudelle 31.12.2024 asti;
  • toimitusjohtaja Niko Lappalainen (Kiinteistökartio Oy), toimitusjohtaja Mikko Pessi (Lumoava Finland Oy) ja Stefan Wallin (Åbo Akademin säätiö) toimikaudelle 2024–2026.

  k. Valitaan tilintarkastajat.

  Hallituksen ehdotus:
  Valitaan varsinaiseksi tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab (päävastuullisena KHT Mikko Haavisto).

 7. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Tämä kokouskutsu, joka sisältää kaikki yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, on saatavilla Fennian internet-sivuilla osoitteessa www.fennia.fi/yhtiokokous. Fennian tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla mainituilla internet-sivuilla viimeistään 17.4.2023.

Tämä kokouskutsu ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkaalle. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 16.5.2023 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on yhtiön osakkaalla. Osakas on vakuutuksenottaja, jolla on Fenniassa voimassa oleva, viimeistään 31.12.2022 alkanut vakuutus.

Osakkaan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 25.4.2023 klo 16, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua sähköpostilla osoitteeseen hanna.liski@fennia.fi, puhelimitse numeroon 010 503 5415 tai kirjeitse osoitteella Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, Hanna Liski, PL 1, 00017 FENNIA. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkaan nimi, henkilötunnus ja puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus tai ilmoitus Fennian nimeämän keskitetyn asiamiehen käyttämisestä.

Osakkaan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakas saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkaan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakasta.

Osakas voi halutessaan osallistua yhtiökokoukseen Fennian nimeämän keskitetyn asiamiehen välityksellä ja valtuuttaa Fennian lakiasioista vastaavan johtajan Sanna Elgin tai hänen määräämänsä edustamaan itseään ja käyttämään puhevaltaa ja äänioikeutta yhtiökokouksessa. Valtakirjapohja ovat saatavilla Fennian internet-sivuilla osoitteessa www.fennia.fi/yhtiokokous.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan sähköpostilla osoitteeseen hanna.liski@fennia.fi tai kirjeitse osoitteella Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, Hanna Liski, PL 1, 00017 FENNIA ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ FENNIA

HALLITUS

Yhtiökokousaineistot

Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluAsiakasedutUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleYritysasiakkaatTietoa FenniastaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusYksityisyyden suoja puhelinpalvelussaEvästeet