Hyppää sisältöön
Privatkunder
Suomeksi
Logga in på Mitt Fennia
  • Ingångssida
  • Aktuellt
  • Vanliga frågor om inkomstregistret

Vanliga frågor om inkomstregistret

31.7.2020

Inkomstregistret är en nationell elektronisk databas som innehåller omfattande löne-, pensions- och förmånsuppgifter på ett individuellt plan. Registret ersätter årsanmälningarna om löner som nu görs till Skatteförvaltningen, arbetspensionsinrättningar, arbetslöshetsförsäkringsfonden och olycksfallsförsäkringsbolag.

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Aktuellt Privatkunder Medietjänster Fenniakoncernen Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsinki
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd