Hyppää sisältöön
Fennia.fi
Suomeksi
Logga in på Mitt Fennia
  • Ingångssida
  • Samarbetspartner
  • Fondbolagspartner

Fondbolagspartner

Fennia Liv har tillgång till ett omfattande partnerskapsnätverk, som bolaget har ett intensivt samarbete med till förmån för sina kunder.

Fennia Livs samarbetspartner i fråga om fondanknutna försäkringar är för närvarande

C Worlwide Fund Management Danske Invest Elite Alfred Berg Estlander & Partners Evli-Rahastoyhtiö Oy FIM Varainhoito Oy Fondita Rahastoyhtiö Oy JOM Rahastoyhtiö Oy Nordea Funds ODIN BNP Paribas Asset Management Seligson & Co Oy Taaleri Rahastoyhtiö Oy

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Aktuellt Företagskunder Medietjänster Fenniakoncernen Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsingfors
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd