Hyppää sisältöön
  Henkilöasiakkaat
 • Fennia
 • Henki-Fennia
 • Ohjeet
 • Yritykset ja yhteisöt
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

 • Etusivu
 • Saavutettavuus
 • Verkkokaupan saavutettavuusseloste

Verkkokaupan saavutettavuusseloste

Tämä on organisaation Keskinäinen vakuutusyhtiö Fennia saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee Fennian verkkokauppoja ja on päivitetty 14.6.2022. Seloste on julkaistu 21.9.2020.

Saavutettavuuden on arvioinut ulkopuolinen organisaatio.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Ei täytä kriittisiä saavutettavuusvaatimuksia.

Vetoamme verkkokaupan osalta kohtuuttomaan rasitteeseen. Fennia on uusimassa verkkopalveluitaan, ja saavutettavuusmuutosten rakentaminen nykyiseen verkkokauppaan aiheuttaisi kohtuuttomia kustannuksia.

Verkkokauppa uusitaan vuoden 2023 loppuun mennessä ja uusi palvelu rakennetaan saavutettavaksi.

Seuraava sisältö ja/tai toiminnot eivät ole vaatimusten mukaisia:

 1. Kontrasteissa on puutteita (WCAG 1.4.3, 1.4.11)

 2. Linkkitekstien kontrasti ympäröivään tekstiin nähden on paikoin liian heikko. (WCAG 1.4.1, 3.2.4)

 3. Osa visuaalisista elementeistä ei skaalaudu siististi, kun vain tekstiä suurennetaan 200 % normaalia isommaksi. (WCAG 1.4.4)

 4. Liitetiedostoja avaavia linkkejä ei ole merkitty. (WCAG 2.4.4)

 5. Palvelusta puuttuu hyppylinkki suoraan sisältöön. (WCAG 2.4.1)

 6. Palvelun kieli on määritetty englanniksi (WCAG 3.1.1)

 7. Ikoneilla ei ole kuvaavia tekstivastineita. (WCAG 1.1.1)

 8. Sivuston pääsisältöaluetta ei ole merkattu ohjelmallisesti. (WCAG 1.3.1, 2.4.1)

 9. Otsikkotasoja ei ole aina käytetty oikein. (WCAG 1.3.1)

 10. Vaihepolkua ei ole merkattu ohjelmallisesti vaihepoluksi. Ruudunlukijakäyttäjän voi olla hankalaa hahmottaa mistä on kyse ja mikä vaihe on aktiivisena. Vaihepolun eri vaiheet koostuvat tyhjistä linkeistä, mikä voi aiheuttaa sekaannusta. (WCAG 4.1.2)

 11. Vakuutuspaketteja kuvailevassa taulukossa on monia haasteita. Valittua välilehteä ei ole merkattu ohjelmallisesti, ruudunlukijakäyttäjä ei pysty valitsemaan vakuutuspakettia lainkaan, ikoneilla ei ole tekstivastineita ja ainoastaan tekstin väriä käytetään ilmaisemaan lisävaihtoehtoja. Jatkamispainikkeen (Siirry ostamaan) löytäminen voi olla hankalaa, sillä se sijaitsee taulukossa eikä sivun lopussa. Vakuutusehdotussivulla Laske-painike ilmestyy taulukkoon yllättäen valikoiden (esim. omavastuu) käytön jälkeen. (WCAG 1.3.1, 1.3.2, 1.4.1, 1.4.3)

 12. Palvelun ensimmäisellä sivulla on modaalidialogi, jonka kautta pääsisi uuteen autovakuutuksen ostopolkuun. Kohdistus ei siirry automaattisesti dialogiin siten kuin kuuluisi. Ruudunlukijakäyttäjän on lähes mahdotonta päästä uuteen palveluun tai saada suljettua dialogia. Toisaalta vanhan palvelun käyttäminen onnistuu dialogista huolimatta, jos näköesteestä ei ole haittaa. Dialogi peittää näkymää häiritsevästi, jos sitä ei saa suljettua. Dialogin sulkeminen ei onnistu lainkaan esc-näppäimellä, mutta ei myöskään dialogin sulkemispainikkeella pelkkää näppäimistöä käyttäen. Näppäimistökäyttäjälle ainoa vaihtoehto on siis siirtyä uuteen palveluun, jotta pääsee eteenpäin. (WCAG 2.4.3)

 13. Liikuttaessa sivustolla näppäimistöllä, käyttäjä ei pääse Laske-painikkeesta mitenkään eteenpäin. Sivu latautuu uudestaan ja kohdistus palaa sivun alkuun. Kun käyttäjä siirtyy uudestaan lomakkeen alkuun, ajoneuvon tiedot sulkeutuvat. Vastaava ongelma esiintyy myös polun myöhemmissä vaiheissa. (WCAG 2.1.2, 2.4.3)

 14. Kun sivulla liikkuu ruudunlukijalla, siirtyy kohdistus Hae ajoneuvon tiedot –painikkeen jälkeen suoraan Laske-painikkeeseen. Ruudunlukijakäyttäjältä jää siis todennäköisesti huomaamatta Laske-painikkeen yläpuolelle ilmestyvät ajoneuvon lisätiedot. (WCAG 1.3.2)

 15. Lomakekentillä ei aina ole oikein yhdistettyjä nimilappuja. (WCAG 3.3.2)

 16. Ryhmän muodostavia lomake-elementtejä ei ole merkitty ohjelmallisesti oikein. (WCAG 1.3.1, 3.3.2, 4.1.2)

 17. Lomakkeiden virheilmoituksissa on puutteita. (WCAG 3.3.1, 4.1.3)

 18. Pakollisia lomakekenttiä ei ole aina merkitty. (WCAG 3.3.2)

 19. Tunnistautuminen on voimassa 60 minuuttia, jonka jälkeen käyttäjä kirjautuu automaattisesti ulos. (WCAG 2.2.1)

 20. Sivustoilla on jonkin verran tekstejä ja elementtejä, joilla on liian heikot kontrastit. (WCAG 1.4.3, 1.4.11)

 21. Visuaalisten elementtien tekstivastineissa on puutteita, minkä vuoksi ruudunlukijakäyttäjä ei saa niistä välttämättä tarpeeksi informaatiota. (WCAG 1.1.1)

 22. Palvelun kieli on määritetty englanniksi. (WCAG 3.1.1)

 23. Palvelusta puuttuu hyppylinkki suoraan sisältöön. (WCAG 2.4.1)

 24. Sivun kaikkia alueita ei ole merkattu ohjelmallisesti. (WCAG 1.3.1, 2.4.1)

 25. HTML-otsikkotasojen käytössä on puutteita. Esim. H1-tason otsikot usein puuttuvat ja kaikkia otsikoita ei ole merkattu otsikoiksi. (WCAG 1.3.1)

 26. Kohdistus siirtyy valikon sisälle, vaikka valikko ei olisi auki. (WCAG 1.3.2, 2.4.3)

 27. Kaikkiin elementteihin ei pääse navigoimaan pelkkää näppäimistöä käyttäen, eikä ruudunlukijan ollessa käytössä ole aina mahdollista käyttää kaikkia interaktiivisia elementtejä. (WCAG 2.1.1)

 28. Linkkejä, jotka avaavat tiedoston tai vievät toiselle sivustolle, ei ole merkitty selvästi. (WCAG 2.4.4)

 29. Lomakekenttien nimilappuja ei ole aina yhdistetty ohjelmallisesti oikein lomakekenttiin, eikä pakollisia lomakekenttiä ole merkitty. (WCAG 1.3.1, 3.3.2, 4.1.2)

 30. Palvelussa on lomakekenttiä, joilla kerätään käyttäjän henkilötietoja, mutta niiden tarkkaa tarkoitusta ei ole määritelty. (WCAG 1.3.5)

 31. Lomakkeilla käytetään passiivisia jatkamispainikkeita palautteena siitä, että pakollisia tietoja on täyttämättä. Tällöin virheilmoituksia ei anneta oikein. (WCAG 1.3.1, 3.3.1, 4.1.3)

 32. Tunnistautuminen on voimassa XX minuuttia, jonka jälkeen käyttäjä kirjautuu automaattisesti ulos. (WCAG 2.2.1)

 33. Välilehtiä ei ole määritetty välilehdiksi, eikä käyttäjä saa tietoa haitarielementin roolista tai statuksesta. (WCAG 1.3.1, 4.1.2, 4.1.3)

 34. Aktiiviset elementit on korostettu visuaalisesti, mutta niitä ei ole merkitty ohjelmallisesti. (WCAG 1.3.1, 1.3.3)

 35. Lomakekenttien lukujärjestys on epälooginen. Ruudunlukija lukee ensin tekstikentän ja vasta sen jälkeen nimilapun. (WCAG 1.3.2)

 36. Palvelussa olevalla etenemiselementillä ei ole ohjelmallista toteutusta. (WCAG 1.3.1)

 37. Aktiiviset elementit on korostettu visuaalisesti, mutta niitä ei ole merkitty ohjelmallisesti. (WCAG 1.3.1, 1.3.3)

 38. Lukujärjestys ei aina vastaa visuaalista lukujärjestystä. (WCAG 1.3.2)

 39. Osa visuaalisista elementeistä ei skaalaudu siististi, kun vain tekstiä suurennetaan 200 % normaalia isommaksi. (WCAG 1.4.4)

 40. Palvelussa aukeaa modaalidialogi turvan valintaan. Kohdistus ei siirry niihin automaattisesti siten kuin kuuluisi. (WCAG 2.4.3)

 41. Taulukoissa ei ole käytetty taulukko-otsikoita ja merkkeinä toimivilla kuvilla ei ole tekstivastineita, jolloin ruudunlukijakäyttäjä ei saa tietoa mitkä soluista on merkitty. (WCAG 1.3.1)

 42. Osa visuaalisista elementeistä ei skaalaudu siististi, kun vain tekstiä suurennetaan 200 % normaalia isommaksi. (WCAG 1.4.4)

 43. Kalenterielementti ilmestyy osoittimen tai näppäimistökohdistuksen siirtyessä elementtiin, peittää muuta sisältöä eikä sitä saa suljettua Esc-painikkeella. (WCAG 1.4.13)

 44. Ruudunlukijan kohdistus ei palaa sivun alkuun sivun latauksen jälkeen vaan jää sivun alareunaan. (WCAG 1.3.2)

 45. Palvelussa aukeaa modaalidialogeja infoikoneista. Kohdistus ei siirry niihin automaattisesti siten kuin kuuluisi. (WCAG 2.4.3)

 46. Linkkien tarkoitus ei käy aina ilmi linkistä. (WCAG 2.4.4)

 47. Laske ja osta –palveluissa voi säätää omavastuun tai korvattavan summaan määrää plus- ja miinus –painikkeilla. Ruudunlukijan käyttäjä ei saa palautetta rahasumman muuttumisesta painaessaan plus tai miinus –painikkeita. Samalla tavalla häneltä jää helposti huomaamatta summan muutoksen vaikutus kuvaukseen ja vakuutuksen hintaan. Painikkeilta puuttuu nimen lisäksi roolin määritys. Ne ovat vain kuvia, vaikka pitäisi olla painikkeita. (WCAG 3.2.2, 4.1.2)

 48. Joidenkin lomake-elementtien käyttöön ei ole annettua riittäviä ohjeita. (WCAG 3.3.2)

 49. Useiden elementtien (esim. kalentereiden nuolet ja +/- -painikkeet) roolia ei ole määritetty eikä linkeillä ole href-attribuuttia. Tästä johtuen ruudunlukija ei ymmärrä elementtejä linkeiksi, niiden tarkoituksesta ei saa tietoa eikä niitä pysty käyttämään näppäimistöllä. (WCAG 4.1.2)

Huomasitko jonkin muun saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi.

Kerro palautteesi verkkolomakkeella.

Siltä osin kuin verkkopalvelumme ei vielä mahdollista saavutettavaa asiointia voit hoitaa asian puhelimitse.

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla (saavutettavuusvaatimukset.fi) kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi.
Tarjoamme tukea käyttäjille, joille digipalvelut eivät ole saavutettavissa.
Voit tilata tarvitsemasi saavutettavan materiaalin sähköisellä lomakkeella.

Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluAsiakasedutUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleYritysasiakkaatTietoa FenniastaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusYksityisyyden suoja puhelinpalvelussaEvästeet