Hyppää sisältöön
    Henkilöasiakkaat
  • Fennia
  • Henki-Fennia
  • Ohjeet
  • Yritykset ja yhteisöt
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

  • Etusivu
  • Loukkaantuminen liikenteessä
  • Mitä kuluja liikennevakuutus korvaa?

Mitä kuluja liikennevakuutus korvaa?

Liikennevakuutus korvaa seuraavia liikennevahingossa syntyneestä henkilövahingosta aiheutuneita kuluja ja menetyksiä:

Sairaanhoitokulut

Liikennevakuutus korvaa liikennevahingossa saaduista vammoista aiheutuneet tarpeelliset sairaanhoitokulut. Korvattavia ovat sekä vamman toteamiseksi vaadittavien tutkimusten kulut, että terveyden palauttamiseksi tai ylläpitämiseksi tarvittavista toimenpiteistä aiheutuneet kulut.

Matkakulut

Liikennevakuutus korvaa liikennevahingossa saatujen vammojen hoidon vuoksi tarpeelliset matkakulut, jotka ovat aiheutuneet julkisen ajoneuvon tai oman ajoneuvon käyttämisestä. Oman ajoneuvon käyttö korvataan liikennevahinkolautakunnan vahvistaman kilometrikorvauksen mukaisesti. Taksin käyttö korvataan, jos se on hoitolaitoksen todistuksen mukaan tarpeellista. Matkakuluihin voi käyttää Kela-taksia, mutta soiton yhteydessä on annettava vakuutuksen tiedot. Joskus vamma edellyttää väliaikaista taksinkäyttöä koulumatkoilla. Jos loukkaantunut on peruskoulun oppilas, kunta järjestää koulukuljetuksen.

Muut tarpeelliset kulut

Liikennevakuutus korvaa myös muita tarpeellisia liikennevahingosta aiheutuneita kuluja. Korvattavuuden edellytyksenä on, että kyseiset kulut ovat syy-yhteydessä liikennevahingossa saatuihin vammoihin. Korvattavaksi voivat tulla esimerkiksi kustannukset, jotka ovat koituneet ulkopuolisen avun käyttämisestä kodinhoidossa.

Vaatteet ja muu henkilökohtainen omaisuus

Liikennevakuutus korvaa ajoneuvon oman liikennevakuutuksen perusteella ajoneuvon omistajalle, haltijalle ja kuljettajalle vahinkohetkellä käytössä olleiden silmälasien ja proteesien hankintakulut sekä ensiavun yhteydessä irtileikatut vaatteet. Matkustajille korvataan myös heidän yllään ja mukanaan olleet vaatteet ja henkilökohtaiset käyttöesineet.

Ilmoita meille korvaushakemuksessa esineen ostoaika, ostohinta, merkki ja malli sekä vaatimuksesi ja arvio esineen jälkiarvosta. Ilmoita myös kuvaus esineen vaurioista ja korjausmahdollisuudesta. Silmälaseista tarvitsemme optikon tarjouksen uusista, rikkoutuneita vastaavista laseista, jotta voimme käsitellä maksusitoumuspyynnön.

Ajoneuvon oma liikennevakuutus ei korvaa muuta omaisuutta, kuin edellä on mainittu. Muut omaisuusvahingot voidaan korvata esim. kotivakuutuksen, matkavakuutuksen tai yrityksen omaisuusvakuutuksen perusteella. Jos olet kolarin syytön osapuoli, muut omaisuusvahingot korvaa syyllisen osapuolen liikennevakuutus käyvän arvon mukaan.

Ansionmenetys

Liikennevakuutus korvaa ansionmenetyksen työkyvyttömyysajalta, joka on aiheutunut liikennevahingossa saaduista vammoista. Ansionmenetyksen määrittämiseksi tarvitsemme työnantajalta todistuksen saamastasi sairausajan palkasta tai sovittujen työvuorojen mukaisesta palkanmenetyksestä. Saamme maksetun palkan tiedot sähköisesti tulorekisteristä. Jos olet yrittäjä, ole yhteydessä korvauspalveluumme, niin kartoitamme tarvittavat selvitykset asian käsittelemiseksi. Yrittäjän työkyvyttömyyden ajaksi on suositeltavaa hankkia sijainen liiketoiminnan jatkumiseksi. Jos olet työtön, jatkuu työttömyysetuutesi sairausvakuutuslain mukaisen omavastuun ajan. Sen jälkeen liikennevakuutuksesta korvataan menetetyn työttömyysetuuden määrä.

Ansiotulojen myöhentyminen

Liikennevakuutus korvaa ansionmenetyksen siltä ajalta, kun liikennevahingossa saadut vammat ovat todistettavasti viivästyttäneet ammattiin valmistumista. Laadi opettajan tai opinto-ohjaajan kanssa suunnitelma opintojen kiinnikuromiseksi.

Ammatillinen kuntoutus

Ammatillista kuntoutusta korvataan, jos liikennevahingosta johtuen työkykysi on heikentynyt tai olet vaarassa menettää ammattisi.

Liikennevakuutuksen perusteella myönnettävä ammatillinen kuntoutus sisältää monia mahdollisuuksia ja sen tavoitteena on paluu takaisin työelämään. Kuntoutus voi tarkoittaa esimerkiksi siirtymistä raskaammasta työstä kevyempään. Joskus vaihtoehtona voi olla kouluttautuminen kokonaan uudelle alalle.

Työkyvyttömyyseläke

Jos liikennevahingossa saadut vammat aiheuttavat täyden tai osittaisen pysyvän työkyvyttömyyden, liikennevakuutus korvaa tästä aiheutuneen ansionmenetyksen. Korvaus maksetaan arvioidun vuosiansion mukaan. Eläkeiässä eläkkeen määrä alenee 60 prosenttiin, joka vastaa työeläkkeen määrää.

Jos saat liikennevakuutuksesta eläkettä, ilmoita meille, jos alat saada eläkettä muulta eläkelaitokselta ilman, että siitä on vähennetty liikennevakuutuslain mukaista korvausta. Jos tulosi, pankkiyhteystietosi tai muut eläkkeen maksuun vaikuttavat asiat muuttuvat, ilmoita siitä meille heti.

Hautauskulut ja muut hautaamiseen liittyvät kustannukset

Liikennevakuutus korvaa kohtuulliset hautaus- ja hautaamiseen liittyvät kulut. Tarvitsemme alkuperäiset kuitit ja tositteet sekä kuolinpesän tilinumeron ja valtakirjan kuolinpesän osakkailta asianhoitajalle korvausasian käsittelemiseksi.

Tilapäinen haitta, pysyvä haitta, kosmeettinen haitta

Liikennevakuutuksesta voidaan suorittaa korvausta tilapäisestä haitasta, pysyvästä haitasta ja kosmeettisesta haitasta liikennevahinkolautakunnan normien ja ohjeiden mukaan meille toimitettujen lääkärinlausuntojen perusteella. Kosmeettisen haitan korvauksen käsittelemiseksi tarvitsemme vammasta valokuvan, joka on otettu aikaisintaan vuoden kuluttua liikennevahingon sattumisesta tai viimeisestä hoitotoimenpiteestä.

Hoitotuki ja vaatelisä

Vamman laadusta ja vaikeusasteesta johtuen voit tarvita säännöllisesti toisen henkilön apua päivittäisissä toiminnoissa, jolloin sinulla voi olla oikeus liikennevakuutuksen hoitotukeen. Avuntarpeesta aiheutuvat kulut voivat tulla korvattavaksi normin tai niiden todellisen määrän mukaan.

Jos käytät erilaisia apuvälineitä, jotka kuluttavat vaatteita tavanomaista enemmän, saatat olla oikeutettu liikennevakuutuksen vaatelisään.

Perhe-eläke

Liikennevakuutus korvaa elatuksen menetyksen (perhe-eläke), joka aiheutuu siitä, että elatusvelvollinen tai elatuksesta huolehtinut henkilö on menehtynyt liikennevahingossa. Perhe-eläkkeeseen oikeutettuja ovat leski, alle 18-vuotias lapsi ja alle 21-vuotiaat opiskelevat lapset ja henkilöt, joka ovat olleet liikennevahingossa menehtyneen elatuksen varassa.

Jos saat liikennevakuutuksesta perhe-eläkettä, Ilmoita meille, jos alat saada eläkettä muulta eläkelaitokselta ilman, että siitä on vähennetty liikennevakuutuslain mukaista korvausta. Jos tulosi, pankkiyhteystietosi tai muut eläkkeen maksuun vaikuttavat asiat muuttuvat, ilmoita siitä meille heti.

Läheisten korvaukset

Liikennevahingossa loukkaantuneen tai kuolleen henkilön omaisilla on joissakin tapauksissa oikeus saada korvausta mm. heille aiheutuneista kuluista tai ansionmenetyksestä. Korvaus henkisestä kärsimyksestä kuolemantapauksen yhteydessä voi tulla liikennevahinkojen yhteydessä suoritettavaksi vain poikkeuksellisesti, koska liikenteeseen osallistumiseen liittyy aina suurempi vahingonvaara kuin moniin muihin elämänalueisiin.

Kuntoutus

Liikennevakuutus korvaa kuntoutuksesta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset, jos työ- ja toimintakyky tai ansionmahdollisuudet ovat heikentyneet liikennevahingon vuoksi. Toimintakykykuntoutuksena voidaan korvata mm. fysioterapiaa vamman oireilun pitkittyessä. Tarpeellisen hoidon ja kuntoutuksen järjestämisestä vastaa terveydenhuolto hoidon ja kuntoutuksen järjestämistä koskevien säännösten mukaisesti. Vakuutuksesta korvataan vain vakiintuneita lääketieteelliseen näyttöön perustuvia kuntoutusmuotoja. Kuntoutuksena voidaan korvata esimerkiksi koulutus uuteen ammattiin ja siihen liittyvä ansionmenetys, jolloin tarvitsemme työterveyslääkärinlausunnon tilanteesta.

Apuvälineet

Apuvälinetarpeen arviointi tehdään aina julkisen terveydenhuollon apuvälinepalveluissa. Säännöllisin välein päivitettävään kuntoutussuunnitelmaan kirjataan se apuvälineyksikkö, joka vastaa apuvälineiden tarpeen arvioinnista ja johon tulee olla tarpeen mukaan yhteydessä. Arvioinnin käynnistämiseen ei tarvita erikseen lupaa vakuutusyhtiöstä. Keskussairaalan apuvälineyksikkö hankkii, maksaa ja luovuttaa apuvälineen ja laskuttaa sitten vakuutusyhtiötä. Jälkivaateen mukana apuvälineyksikön on toimitettava Fennialle apuvälinetarpeesta laadittu lausunto. Tämän jälkeen teemme päätöksen korvattavuudesta.

Lisää aiheesta

Kädenpuristus

Vastuuvahinko

Lue lisää
Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluAsiakasedutUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleYritysasiakkaatTietoa FenniastaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusYksityisyyden suoja puhelinpalvelussaEvästeet