Hyppää sisältöön
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

  • Ingångssida
  • Lotteriregler

Lotteriregler

1. Arrangör

Lotteriet arrangeras av Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia (FO-nummer 0196826-7, nedan ”Fennia”).

Genom att delta i utlottningen förbinder du dig att följa dessa regler, beslut som gäller utlottningen och eventuella anvisningar och närmare villkor som finns på sidan för deltagande.

2. Deltagande i utlottningen

Samtliga Fennias myndiga privatkunder, som har svarat på enkäten och lämnat sina kontaktuppgifter kan delta i utlottningen. Personer som är anställda av Fennia och har med lotteriarrangemanget att göra kan inte delta i utlottningen.

3. Lotteritid

Lotteriet avslutas den 17 september 2023 kl. 23.59. Svar som lämnats efter att lotteritiden gått ut beaktas inte.

4. Priser

Bland alla som svarat lottar vi ut 20 K-presentkort på 30 euro.

Priset kan inte bytas ut mot pengar eller någon annan vara. Fennia förbehåller sig rätten att byta ut priserna mot andra med motsvarande värde.

5. Lotteriets vinnare och meddelande om priser

Vinnarna lottas ut efter att lotteritiden gått ut och meddelas personligen.

Vinnarna lottas ut den 18 september 2023.

Om en deltagare som vunnit lotteriet inte kan nås inom två dygn eller om personen inte vill lösa ut priset, kan priset lottas ut på nytt.

En vinnare som har brutit mot dessa regler eller mot andra utlottnings-villkor, eller på annat sätt har brutit mot lagen, diskvalificeras. Fennia har rätt att diskvalificera deltagare som försöker missbruka lotteriet för att ändra resultatet eller sannolikheten för vinst.

6. Ansvar

Fennia ansvarar för en eventuell lotteriskatt. Lotteriets vinnare ansvarar för andra kostnader för att delta i lotteriet, ta emot priset eller använda det.

Lotteriets vinnare friskriver Fennia från allt ansvar som orsakas eller som sägs ha orsakats av deltagande i utlottningen eller mottagande av priset samt från ansvar som gäller senare användning av priset eller felaktigheter som framträder senare i det samt från allt ansvar som gäller men eller skador eller som sägs ha orsakats av deltagande i utlottningen eller mottagande och användning av priset. Denna ansvarsfrihet försämrar dock inte en konsuments rättigheter enligt konsumentskyddslagen.

Fennias ansvar överskrider inte i någon situation värdet på priset som anges i dessa regler.

7. Behandling och användning av personuppgifter

Registeransvarig för personuppgifterna som samlas in i samband med utlottningen (senare Personuppgifter) är Fennia. Personuppgifterna används för att lotta ut vinnarna i utlottningen, meddela vinnaren om priset och för att skicka priset till vinnarna. Personuppgifterna raderas när vinnarna har lottats ut och priserna skickats. Vinnarnas kontaktinformation sparas dock sex år för skattemyndigheten, för den händelse att lotteriskatt ska betalas på priset.

Läs mer om behandling av personuppgifter, den registrerades rättigheter och verkställandet av dem hos Fennia: https://www.fennia.fi/dataskydd-och-anvaendarvillkor.

Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceKundförmånerVanliga frågorAktuelltMedietjänsterFöretagskunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetIntegritetsskydd vid telefontjänstenKakor