Hyppää sisältöön
Fennia.fi
Suomeksi
Logga in på Mitt Fennia
  • Ingångssida
  • Lotteriregler

Lotteriregler

Lotteriregler

1. Lotteriarrangör

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia (Fennia)
Kyllikkiporten 2
00240 Helsingfors
FO-nummer: 0196826-7

2. Vem kan delta?

Samtliga Fennias kunder som svarar på kundenkäten som skickas till Fennias kunder våren 2020 kan delta i utlottningen. Anställda hos lotteriarrangören är inte berättigade att delta i utlottningen. Genom att delta i utlottningen förbinder sig deltagarna att följa lotterireglerna.
Du kan delta i utlottningen endast en gång.

3. Hur kan man delta i utlottningen?

Du deltar i utlottningen genom att lämna dina kontaktuppgifter i Fennias kundenkät våren 2020. Du behöver inte köpa något för att delta.

4. Priser

Bland dem som lämnat sina kontaktuppgifter utlottas tio K-gruppens presentkort på 50 euro. Priset kan inte bytas till pengar.

Lotteriarrangören betalar lotteriskatt för priset. Priset är personligt och kan inte överlämnas till en annan.

Utlottningen sker i maj 2020.

5. Vinnaren

Vinnaren meddelas personligen per telefon eller e-post.

6. Arrangörens ansvar

Mottagaren av priset friskriver Fennia från allt ansvar som gäller men eller skada som orsakas eller sägs ha orsakats av deltagande i denna tävling eller mottagande eller användning av priset.

Fennia ansvarar inte för problem eller hinder som beror på datatekniska orsaker gällande deltagande eller mottagning av priset.

7. Deltagande som strider mot regler

Om det finns skäl att misstänka att en deltagare har fuskat eller deltagit i tävlingen på något annat sätt än det som står i reglerna, har tävlingsarrangören rätt att utestänga deltagaren.

8. Behandling av personuppgifter

De uppgifter som personer som deltar i utlottningen lämnar utgör en del av Fennias kundregister. Du kan ta närmare del av behandlingen av dina personuppgifter på Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennias kund- och försäkringsregisterbeskrivning.

9. Övriga villkor

Genom att delta i tävlingen förbinder du dig att följa tävlingsreglerna och arrangörens beslut. Tävlingsarrangören behåller rätten att ändra regler och att utestänga deltagare som fuskar.

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Aktuellt Företagskunder Medietjänster Fenniakoncernen Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsinki
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Integritetsskydd vid telefontjänsten
Vår webbplats använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök. Genom att använda webbplatsen godkänner du användning av cookies.
Läs mer.