Hyppää sisältöön
Fennia.fi
Suomeksi
Logga in på Mitt Fennia
  • Ingångssida
  • Lotteriregler

Lotteriregler

1. Arrangör

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia (FO-nummer 019826-7, nedan Fennia).

Genom att delta i utlottningen förbinder du dig att följa dessa regler, beslut som gäller utlottningen och eventuella anvisningar och närmare villkor som finns på sidan för deltagande.

2. Deltagande i utlottningen

Samtliga myndiga privatpersoner kan delta i utlottningen med undantag för personer som är anställda av Fennia och har med lotteriarrange-manget att göra.

Du deltar i lotteriet via Fennias nyhetsbrev genom att följa lotterireglerna.

Du kan delta i utlottningen endast en gång.

3. Lotteritid

Lotteritiden börjar den 22 september 2020 och avslutas den 30 september 2020 kl. 23. Svar som lämnats efter att lotteritiden gått ut beaktas inte.

4. Priser

Bland alla deltagare lottas en inträdesbiljett för två personer till inspelningen av TV-programmet Tanssii Tähtien Kanssa (Dansar med stjärnor). Programmet visas av MTV Oy.

Priset kan inte bytas ut mot pengar eller någon annan vara. Fennia förbehåller sig rätten till att byta ut de anmälda priserna till andra motsvarande eller att inte dela ut priser, om programmet Dansar med stjärnor inte genomförs.

5. Lotteriets vinnare och meddelande om priser

Vinnaren lottas ut efter att lotteritiden gått ut och meddelas personligen utifrån den kontaktinformation deltagaren uppgett. Om en deltagare som vunnit lotteriet inte kan nås inom två dygn eller om personen inte vill lösa ut priset, kan priset lottas ut på nytt.

Vinnaren lottas ut torsdagen den 1 oktober 2020 kl. 9.00 och vi meddelar vinnaren personligen per e-post och sms.

Om en person som vunnit lotteriet inte kan nås under torsdagen eller om personen inte vill lösa ut priset, kan priset lottas ut på nytt.

En vinnare som har brutit mot dessa regler eller mot andra utlottnings-villkor, eller på annat sätt har brutit mot lagen, diskvalificeras. Fennia har rätt att diskvalificera deltagare som försöker missbruka lotteriet för att ändra resultatet eller sannolikheten för vinst.

6. Ansvar

Fennia ansvarar för en eventuell lotteriskatt. Lotteriets vinnare ansvarar för andra kostnader för att delta i lotteriet, ta emot priset eller använda det.

Lotteriets vinnare friskriver Fennia från allt ansvar som orsakas eller som sägs ha orsakats av deltagande i utlottningen eller mottagande av priset samt från ansvar som gäller senare användning av priset eller felaktig-heter som framträder senare i det samt från allt ansvar som gäller men eller skador eller som sägs ha orsakats av deltagande i utlottningen eller mottagande och användning av priset. Denna ansvarsfrihet försämrar dock inte en konsuments rättigheter enligt konsumentskyddslagen.

Fennias ansvar överskrider inte i någon situation värdet på priset som anges i dessa regler.

7. Rättigheter till material som gäller utlottningen

Alla rättigheter till utlottningen, material som finns på sidan för deltagande i utlottningen och programmet Dansar med stjärnor samt inspelningar av det innehas av MTV och Fennia. MTV och Fennia har rätt att använda inspelningar som gäller priset på sina medier utan separat samtycke eller ersättning.

8. Behandling och användning av personuppgifter

Registeransvarig för personuppgifterna som samlas in i samband med utlottningen (senare Personuppgifter) är Fennia. Personuppgifterna används för att lotta ut vinnarna i utlottningen, meddela vinnarna om priset och för att skicka priset till vinnarna. Personuppgifterna raderas när vinnarna har lottats ut och priserna skickats. Vinnarnas kontakt-information sparas dock sex år för skattemyndigheten, för den händelse att lotteriskatt ska betalas på priset.

Läs mer om behandling av personuppgifter, den registrerades rättigheter och verkställandet av dem hos Fennia:

https://www.fennia.fi/dataskydd-och-anvaendarvillkor
.

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Aktuellt Företagskunder Medietjänster Fenniakoncernen Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsinki
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd