Hyppää sisältöön
  Henkilöasiakkaat
 • Fennia
 • Henki-Fennia
 • Ohjeet
 • Yritykset ja yhteisöt
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

 • Etusivu
 • Edut Lakimiesliiton jäsenille

Edut Lakimiesliiton jäsenille

Fennia tarjoaa Lakimiesliiton jäsenille etuja kotitalouden vakuutuksiin. Liiton yrittäjäjäsenille tarjoamme edullista Varallisuusvastuuvakuutusta sekä Yrityksen sairauskuluvakuutusta.

Lisäksi Lakimiesliitto on ottanut jäsenilleen Ammatillisen vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen, joka antaa taloudellista turvaa työ- ja virkasuhteisiin liittyvissä riita- ja rikosasioissa.

Edut kotivakuutukseen

 • Ehdollinen omavastuu, eli jos vahingon määrä ylittää valitun omavastuun niin omavastuuta ei vähennetä maksettavasta korvaussummasta. Koskee koti- ja huvilavakuutusta.

 • 20 %:n jatkuva alennus koti- ja huvilavakuutuksen vakuutusmaksusta.

 • Oikeusturvavakuutuksen laajennus veloituksetta. Laajennettu oikeusturvavakuutus korvaa myös vastapuolelle maksettavaksi tuomitut oikeudenkäyntikulut. Oikeusturvavakuutuksen vakuutusmäärä on 20 000 euroa, ja omavastuu on 25 % kustannuksista, kuitenkin vähintään 340 euroa.

Edut autovakuutukseen

 • Premiumkasko Fenniakaskon hinnalla.

 • 30 %:n jatkuva alennus Fenniakaskosta ja Fenniakaskon osakaskosta.

 • 70 %:n bonus kaskovakuutukseen.

 • Laajaan Fenniakaskoon vuokra-autovakuutus veloituksetta. Se korvaa Fennian kautta vuokratun auton kuluja, kun omaa autoa ei kolari-, hirvivahinko-, ilkivalta-, palo-, varkaus- tai lasivakuutuksen vakuutustapahtumien vuoksi voida käyttää.

Varallisuusvastuuvakuutus pähkinänkuoressa

Fennia ja Lakimiesliitto ovat sopineet edullisesta varallisuusvastuuvakuutuksesta liiton yrittäjäjäsenille. Asianajajaliiton asianajan vastuuvakuutusta koskevat ohjeet edellyttävät, että vakuutus tulee olla kaikilla asianajajilla ja luvan saaneilla oikeudenkäyntiavustajilla. Fennia tarjoaa Lakimiesliiton jäsenille varallisuusvastuuvakuutusta ryhmäetuvakuutuksena.

 • Vakuutus on tarkoitettu 1 - 5 juristia työllistäville asianajo- ja lakiasiaintoimistoille ja sen saa, kun toimiston juristeista yli puolet on Lakimiesliiton jäseniä ja lisäksi yksi lakimies toimii asianajajana tai luvan saaneena oikeudenkäyntiavustajana.

 • Korvaa toiselle aiheutetun taloudellisen vahingon, joka ei ole yhteydessä henkilö- tai esinevahinkoon ja josta vakuutuksenottaja on korvausvastuussa.

 • Vakuutuksen voimassaoloalue on Suomi. Vakuutusmäärä on 200 000 euroa ja omavastuuksi voi valita 600, 1 200 tai 4 000 euroa.

 • Hinta määräytyy vakuutettujen henkilöiden määrän ja valitun omavastuun perusteella.

Yrityksen sairauskuluvakuutus

Suomen Lakimiesliiton yrittäjäjäsenillä on mahdollisuus ottaa yrityksen sairauskuluvakuutus ryhmävakuutuksena. Se täydentää työterveyshuoltoa ja on osa työntekijöiden hyvinvoinnista huolehtimista. Sairauskuluvakuutus on hyvä työntekijöiden sitouttamis- ja motivointikeino ja rekrytointivaltti uusia työntekijöitä palkattaessa.

Ryhmävakuutuksessa työnantaja tarjoaa vakuutetulle sellaisen edun ja vakuutusturvan, jollaista työntekijä ei yksityishenkilönä voi ostaa mistään suomalaisesta vakuutusyhtiöstä: vakuutus myönnetään ilman terveysselvitystä.

Vakuutuksen myöntämisen edellytykset

 • vähintään yksi yrityksen omistajista on Suomen Lakimiesliitto ry:n jäsen

 • yrityksen koko henkilökunta vakuutetaan

 • yrityksellä Fenniassa voimassaoleva Pakollinen työajan vakuutus tai Työajan tapaturmavakuutus yrittäjälle

 • vakuutetut asuvat vakinaisesti Suomessa

 • vakuutetut kuuluvat Suomen sairausvakuutuslain piiriin

 • yrityksellä on vähintään yleislääkäritasoinen työterveyshuolto.

Ryhmäsairauskuluvakuutus

 • vakuutettuina ovat alle 68-vuotiaat työsuhteessa olevat työntekijät

 • korvaa hoitokuluja enintään 10 000 euroa samaa sairautta tai tapaturmaa kohti

 • omavastuu on 30 euroa jokaista sairautta tai tapaturmaa kohti

 • kattaa vakuutuksen voimassa ollessa alkaneen sairauden ja vakuutuksen voimassa ollessa sattuneen tapaturman tutkimus- ja hoitokulut

 • vakuutuksesta ei korvata ennen vakuutukseen liittymistä todetuista tai tutkituista sairauksista, vammoista tai oireista aiheutuneita hoitokuluja

 • vakuutus päättyy viimeistään, kun vakuutettu henkilö täyttää 68 vuotta

 • vakuutus voi päättyä myös aikaisemmin, jos työsuhde päättyy.

Ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus

Lakimiesliiton jäsenilleen ottama Ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus on alkanut Fenniassa 1.1.2016. Vakuutus sisältyy Lakimiesliiton jäsenmaksuun.

Vakuutus antaa taloudellista turvaa työ- ja virkasuhteisiin liittyvissä riita- ja rikosasioissa tilanteissa, jossa asia joudutaan viemään tuomioistuimen käsittelyyn. Vakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita- ja rikosasioissa.

Vakuutettuja ovat Suomen Lakimiesliitto ry:n varsinaiset jäsenet toimiessaan lakimiehenä työsuhteessa, virka- tai muussa siihen rinnastettavassa palvelussuhteessa. Vakuutettuina ovat myös opiskelijajäsenet toimiessaan lakimiestehtäviin rinnastettavissa tehtävissä.

Tutustu myös muihin vakuutuksiimme:

Yritys- ja yrittäjäasiakkaiden vakuutukset
Henkilöasiakkaiden vakuutukset

Lisää aiheesta

Avoimet työpaikat

Lue lisää
Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleHenkilöasiakkaatTietoa Fennia-konsernistaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia-konserni
Konsernin yhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusPuheluiden hinnat ja yksityisyyden suojaEvästeet