Hyppää sisältöön
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

Vårunderhåll är en viktig del av ett säkert båtliv ‒ tekniska fel och grundstötningar är typiska varje sommar

14.5.2024

Enligt Sjöräddningssällskapets statistik är ett tekniskt fel eller försummelse av underhåll de vanligaste orsakerna till att båtförare behöver hjälp till sjöss. Vårunderhåll av båten är ytterst viktigt för båtsäkerheten när båtsäsongen närmar sig. Försäkringsbolagets statistik domineras av grundstötningar.

Båtsäsongen närmar sig med stormsteg. Men innan du tar din båt ut till havs eller till sjöss bör du utföra vårunderhåll och service av båten. Det är bäst att göra detta innan båten sjösätts, eftersom det är lättare att reparera eventuella skador på land.

‒ Vårunderhållet av båten handlar framför allt om båtsäkerhet. Många kommer ihåg att kontrollera motorn efter vintern, men mycket mer än det ingår i vårunderhållet. Det är till exempel viktigt att kontrollera proppens, genomföringarnas, trossarnas, kartornas, räddningsvästarnas och första hjälpen-väskans plats och skick, säger Fredrik Gruner, avdelningschef för Fennias fordonsförsäkringstjänster.

Enligt Finlands Sjöräddningssällskap beror de flesta behoven av hjälp på vattnet på tekniska fel i båten. Vanligtvis har motorn stannat och startar inte längre, eller så har ett problem med motorns transmission uppstått. Varje sommar registreras också hundratals fel som beror på bristande sjömanskunskaper och vårdslöshet.

Enligt Gruner bör även den otåligaste båtföraren ägna tid åt vårunderhållet och sjösättningen av båten. Om man har bråttom kan man glömma viktiga steg eller inte vara tillräckligt noggrann.

‒ På vattnet kan även ett icke-brådskande behov av hjälp snabbt förvandlas till en nödsituation om motorn inte fungerar och det är långt till land. En del av planeringen av en båttur är också att förbereda sig för möjligheten att båten börjar driva eller att en passagerare faller i vattnet, påminner Gruner.

Antalet båtolyckor vände uppåt förra året

Försäljningen av nya båtar har tydligt minskat de senaste två åren, men däremot ökade försäljningen av begagnade båtar förra året jämfört med året innan, enligt statistik från Traficom.

Antalet båtförare har ökat kraftigt under de senaste åren ‒ en halv miljon under de senaste åtta åren.

‒ Att båtar ökar i popularitet medför också att det hela tiden finns fler och fler oerfarna båtförare på vattnet. Det är dock bra att komma ihåg att misstag och olyckor drabbar alla, även mer erfarna båtförare, säger Stefan Lindqvist, teamledare för Fennias fordonsskadetjänster.

Antalet båtolyckor ökade förra året enligt statistik från Traficom.

‒ Båtlivet är tydligt koncentrerat till insjöar på grund av sommarstugorna, men det sker fler olyckor ute till havs där förhållandena kan vara mer utmanande, säger Lindqvist.

Ersättningsansökningarna till försäkringsbolagen domineras av framför allt grundstötningar, som står för över hälften av alla båtolyckor. Detta trots att båtägarna själva anser att en grundstötning är den mest sannolika risken enligt en nyligen genomförd undersökning av Traficom.

‒ För att undvika sådana skador är det värt att hålla ett öga på förändringar av havsytan och att satsa på båtkunskaper. På hösten kan till exempel havsnivån vara betydligt lägre än på försommaren efter att snön har smält, och då ligger de största stenarna närmare vattenytan, säger Lindqvist.

Lindqvist betonar vikten av att underhålla både hjälpmedel och kompetens.

‒ Till båtsäkerhet hör också planering av rutten i förväg. Det ska kontrolleras att sjökort och andra digitala kort är aktuella. De som ofta är till sjöss bör också lära sig att använda papperskartor och navigationsmetoder som inte kräver elektricitet.

Båtolyckor 2019‒2023

Antalet båtolyckor vände uppåt igen. Siffrorna bygger på information från aktörer som arbetar med säkerhet i sjötrafiken. Källa: Traficom

Antalet båtolyckor vände uppåt igen. Siffrorna bygger på information från aktörer som arbetar med säkerhet i sjötrafiken. Källa: Traficom

Antalet båtolyckor som rapporterats till Fennia de senaste åren

60 procent av alla båtskador som anmäls till Fennia är grundstötningar. Stormskador är de näst mest anmälda skadorna med 14 procent. I kategorin övrigt ingår till exempel skadegörelse, båtbränder och kollisioner på vatten. Källa: Fennias statistik

60 procent av alla båtskador som anmäls till Fennia är grundstötningar. Stormskador är de näst mest anmälda skadorna med 14 procent. I kategorin övrigt ingår till exempel skadegörelse, båtbränder och kollisioner på vatten. Källa: Fennias statistik

Checklista för vårunderhåll

Före sjösättning

  • Kontrollera skicket på din båt efter vintern. Om till exempel båtens presenning inte har varit helt tät under vintern kan det ha bildats fukt inuti båten. Då kan det ta tid att torka och vädra båten.

  • Det lönar sig också att tvätta båten före sjösättningen. I samband med tvätten är det lätt att kontrollera båtens allmänna skick. Även eventuella målningar eller lackeringar ska göras före sjösättningen.

  • Kontrollera motorns skick och underhåll den vid behov.

Efter sjösättning

  • Båten ska sjösättas försiktigt med hjälp av utrustning som är avsedd för detta ändamål. Särskilt om båten sjösätts med en trailer bör man vara försiktig så att båtens motor inte träffar marken.

  • När båten har sjösatts är det värt att kontrollera att det inte finns några läckor i båten och att motorn fungerar som den ska. Man kan göra en kort testkörning i närheten, så att det är enkelt att återvända till stranden om något är fel.

  • Kom även ihåg att sköta om hjälpmedel: räddningsvästar, brandsläckare, kartor, kommunikationsmedel och trossar är exempel på utrustning vars skick måste kontrolleras innan båten sjösätts.

BåtförsäkringMeddelandeHem

Dela

Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceKundförmånerVanliga frågorAktuelltMedietjänsterFöretagskunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetIntegritetsskydd vid telefontjänstenKakor