Hyppää sisältöön
    Privathushåll
  • Fennia
  • Fennia Liv
  • Anvisning
Privatkunder Företagskunder
Suomeksi

Logga in

  • Ingångssida
  • Innehållsstudio
  • Vanliga frågor om inkomstregistret

Vanliga frågor om inkomstregistret

31.7.2020

Inkomstregistret är en nationell elektronisk databas som innehåller omfattande löne-, pensions- och förmånsuppgifter på ett individuellt plan. Registret ersätter årsanmälningarna om löner som nu görs till Skatteförvaltningen, arbetspensionsinrättningar, arbetslöshetsförsäkringsfonden och olycksfallsförsäkringsbolag.

Försäkringar för arbetstagare Försäkringar för företag Försäkringar för företagare Artikel Företag

Dela

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Privatkunder Aktuellt Medietjänster Fenniakoncernen Lediga jobb Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsingfors
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd