Hyppää sisältöön
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

Rekreationsdagar i många företag infaller på våren – arbetsgivaren, så slipper du undan olycksfall

8.5.2024

Rekreationsevenemang är viktiga med tanke på arbetstagarnas motivation och trivsel i arbetet. Trots de positiva effekterna inträffar hundratals olycksfall årligen i rekreationsevenemang, och många av dem kunde lätt undvikas.

Vädret som så småningom blir varmare får många arbetsgivare att tajma arbetsplatsens rekreationsdag eller dag för hälsofrämjande aktiviteter på våren. Arbetsgemenskaper och team går ut för en dag eller åtminstone för en del av dagen för att koppla av och ha roligt med eget team. I rekreationsdagarna kan ofta ingå idrottsaktiviteter, såsom att prova på olika spel eller idrottsgrenar.

När det är fråga om att kombinera en idrottsgren som ibland är till och med fartfylld och att ha roligt, kommer man inte alltid ihåg att koncentrera sig på idrottsprestationen. Enligt Fennias statistik beror många olycksfall under rekreationsdagen på en fallolycka eller en kollision när man idrottar eller spelar, till exempel en situation där man försöker fånga bollen.

Petteri Sistonen, avdelningschef som svarar för Fennias riskhanteringstjänster, tycker dock att ökningen av olika slags rekreationsdagar och dagar för hälsofrämjande aktiviteter är positiv, om man bara tänker på säkerheten vid planeringen av dagen.

– Ett lyckat rekreationsevenemang betalar sig snabbt om det ökar arbetstagarnas ork, välbefinnande och trivsel i arbetet. Det finns ganska enkla metoder för att undvika olycksfall när man motionerar, säger Sistonen.

Hundratals olycksfall varje år, vridningsskador vanligast

Enligt Olycksfallsförsäkringscentralens statistik inträffar det i genomsnitt över 600 olycksfall årligen i olika rekreationsevenemang och evenemang för hälsofrämjande aktiviteter, de flesta i rekreationsevenemangen. Maj–juni och september är en särskilt populär tidsperiod för att ordna rekreationsdagar för arbetstagare.

Enligt Fennias olycksfallsstatistik inträffar en stor del av olycksfallen i rekreationsevenemang i samband med olika idrottsaktiviteter. Sistonen uppmanar att förbereda sig för evenemanget på förhand. Vid planering av dagen och dess aktiviteter bör arbetsgivaren tänka på arbetstagarnas säkerhet och på så sätt förebygga skador.

– Om det ingår motion i rekreationsdagen, är det en god idé att meddela om detta i förväg. De flesta olycksfall inträffar när deltagarna inte har lämplig utrustning för eller lämpliga kunskaper i idrottsgrenen eller hastigheten är för hög med tanke på deras kunskapsnivå. Det viktigaste är att evenemanget har planerats noggrant och att man beaktar säkerheten och att aktiviteterna lämpar sig för deltagarna, påminner Sistonen.

Före idrottsaktiviteter bör man alltid se till att värma upp och stretcha ordentligt för att slippa undan sträckningar och stukningar.

– Förberedelser är viktiga för alla. Även en erfaren motionär kan skada sig mitt i spelet om hen överanstränger sig. I samband med mer fartfyllda aktiviteter är det särskilt viktigt att komma ihåg dagens syfte: att ha roligt och tillbringa tid tillsammans med kollegor. Här kan arbetsgivaren avsevärt påverka hurdan atmosfär aktiviteten har, säger Sistonen.

Olycksfall i rekreationsevenemang och evenemang för hälsofrämjande aktiviteter 2018–2022

Hundratals olycksfall inträffar årligen i rekreationsevenemang och evenemang för hälsofrämjande aktiviteter. Antalet evenemang och olycksfall som inträffade i dem minskade tydligt under coronarestriktionerna, men under de senaste åren antalet ökat och ligger nu på samma nivå som före coronapandemin. Källa: Olycksfallsförsäkringscentralen

Hundratals olycksfall inträffar årligen i rekreationsevenemang och evenemang för hälsofrämjande aktiviteter. Antalet evenemang och olycksfall som inträffade i dem minskade tydligt under coronarestriktionerna, men under de senaste åren antalet ökat och ligger nu på samma nivå som före coronapandemin. Källa: Olycksfallsförsäkringscentralen

Olycksfall som inträffat i rekreationsevenemang och evenemang för hälsofrämjande aktiviteter per månad, medeltal för 2016–2022

I rekreationsevenemang och evenemang för hälsofrämjande aktiviteter inträffar olycksfall särskilt i maj–juni och i september efter sommaren. Källa: Olycksfallsförsäkringscentralen

I rekreationsevenemang och evenemang för hälsofrämjande aktiviteter inträffar olycksfall särskilt i majjuni och i september efter sommaren. Källa: Olycksfallsförsäkringscentralen

Arbetstagarens frånvaro kan bli dyr för arbetsgivaren

De flesta olycksfall som inträffar i rekreationsevenemang och evenemang för hälsofrämjande aktiviteter leder till kort frånvaro på högst tre dagar. Var fjärde olycksfall kräver dock en längre sjukfrånvaro, och som värst har arbetsoförmågan enligt Sistonen varat i veckor eller månader.

Även om det alltid är den skadade arbetstagaren som drabbas mest, kan ett olycksfall också bli dyrt för arbetsgivaren.

– Arbetsgivaren är tvungen att hitta en vikarie för arbetstagaren i slutet av rekreationsdagen, och om det är fråga om en nyckelperson på företaget, kan olycksfallet bli mycket dyrt. Man har beräknat att arbetstagarens frånvaro kostar företaget 400 euro varje dag, och som värst kan företagets affärsverksamhet rubbas om det till exempel inte kan hittas en vikarie för den skadade arbetstagaren.

Sistonen påminner om att man inte för mycket bör akta sig för skador och därför sluta ordna rekreationsdagar.

– Olycksfall inträffar även på arbetsplatsen och på fritiden, och främjandet av arbetshälsan om något förbättrar företagets funktionsförmåga och minskar risken för olycksfall. Det är bra riskhantering att förbereda sig för olika idrottsformer med bra förberedelser och uppvärmning. Om det finns nybörjare eller personer som rör sig mindre i gruppen, är det en god idé att beakta deras nivå, tipsar Sistonen.

Sistonen påminner också om vikten av försäkring. Varje arbetstagare är försäkrad under arbetstiden, men försäkringen täcker bara en del av risken.

– Det är bra att överväga en omfattande fritidsförsäkring för arbetstagarna om man inte redan har en sådan. Utöver arbetstagarna är det klokt att också se till att företagarens försäkringsskydd är i ordning. Oavsett om olycksfallet inträffar hemma på fritiden, på jobbet eller i ett evenemang som arbetsplatsen ordnar, är det viktigt att den skadade snabbt får rätt vård.

Arbetsgivarens olycksfallsförsäkring täcker inte informella efterfester

Arbetsgivarens lagstadgade olycksfallsförsäkring gäller för alla evenemang som arbetsgivaren ordnar, även utanför de permanenta verksamhetslokalerna. Resorna till och från ett rekreationsevenemang som ordnas av arbetsgivaren omfattas också av försäkringen.

Det är värt att observera att den lagstadgade arbetsolycksfallsförsäkringen endast täcker den officiella evenemangsplatsen och tidpunkten för evenemanget och det officiella programmet. Den omfattar i regel inte ett olycksfall som inträffar till exempel ”på en efterfest” på en annan adress. En afterwork-sammankomst för ett arbetsteam på en lokal restaurang omfattas i regel inte heller av arbetsgivarens försäkring. Man kan ansöka om ersättning för sådana olycksfall från fritidsolycksfallsförsäkringen.

Därför bör arbetsgivaren se till att programmet för rekreationsevenemanget omfattar allt officiellt program så att det inte uppstår oklarheter i eventuella ersättningsfall.

FöretagandeArbetarskyddOlycksfallsförsäkringFörsäkringar för företagFörsäkringar för arbetstagareFörsäkringar för företagareMeddelandeFöretag

Dela

Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceKundförmånerVanliga frågorAktuelltMedietjänsterFöretagskunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetIntegritetsskydd vid telefontjänstenKakor