Hyppää sisältöön
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

Rätt få terrängbränder i Finland den här sommaren – majoriteten orsakade av vårdslöshet

11.8.2022

Antalet terrängbränder varierar från år till år, och väderleksförhållandena har stor inverkan på antalet bränder. Det är viktigt att komma ihåg att beakta varningar för skogsbrand, också på den egna gården, eftersom också en liten brand lätt kan spridas och bli en stor terrängbrand när det är torrt. Antalet terrängbränder i Finland har minskat de senaste åren.

Den här sommaren har man talat mycket om de stora terrängbränderna i Sydeuropa och USA. I Finland har antalet terrängbränder hittills varit lågt. Jämfört med det föregående året inträffade fler terrängbränder i maj i år, men jämfört med samma period tidigare år var antalet normalt. Trots den rätt varma sommaren inträffade förhållandevis få terrängbränder i juni–juli.

Antalet bränder påverkas av flera faktorer, vilket förklarar skillnaden i antalet terrängbränder från år till år. År 2018 inträffade rekordmånga terräng- och skogsbränder, över 4000, men efter det har antalet sjunkit årligen. Förra året inträffade 2 357 terrängbränder, och i år hade 1 496 anmälts i slutet av juli. Siffrorna är baserade på statistik från Räddningsverket.

Speciellt väderleksförhållandena påverkar hur många terrängbränder som inträffar. Till exempel sommaren år 2018 var exceptionellt varm och regnfattig enligt Meteorologiska institutet. Då inträffade också anmärkningsvärt många skogsbränder. På samma sätt beskrivs också juli förra året, då nästan dubbelt fler skogsbränder än genomsnittet inträffade.

Enligt statistik från Meteorologiska institutet har den gångna sommaren varit svalare än senaste år, men något varmare jämfört med genomsnittsvärdet för de senaste 30 åren. På många ställen har det regnat mer än genomsnittligt.

– Om sommaren är torr och het inträffar också bränder naturligtvis lättare. Då kan också små gnistor från grillar, brinnande skräp och arbetsmaskiner märkbart lättare antända terrängbränder än när vädret är regnigt och kyligt. Därför lönar det sig att, förutom i naturen, också på den egna gården vara särskilt uppmärksam på varningar för skogsbrand, säger Anne Salonen-Kakko, ansvarig expert på Fennia.

Antalet terrängbränder åren 2016–2022

Antalet terrängbränder varierar från år till år Antalet bränder har minskat de senaste åren, och samma utveckling ser ut att fortsätta också i år. Källa: Räddningsverkets fickstatistik 2016–2020 samt Online-statistik 2021 och 1–7/2022

Antalet terrängbränder varierar från år till år Antalet bränder har minskat de senaste åren, och samma utveckling ser ut att fortsätta också i år. Källa: Räddningsverkets fickstatistik 2016–2020 samt Online-statistik 2021 och 1–7/2022

Terrängbränder sommarmånaderna 2012–2022

I juni inträffar ofta fler terrängbränder än andra månader. I år har förhållandevis få terrängbränder inträffat i juni och juli. Källa: Räddningsväsendet

I juni inträffar ofta fler terrängbränder än andra månader. I år har förhållandevis få terrängbränder inträffat i juni och juli. Källa: Räddningsväsendet

Den vanligaste brandorsaken är öppen eld

Öppen eld är den vanligaste orsaken till terrängbränder, och dessa orsakar i genomsnitt över 1 400 terrängbränder årligen. Det är en klart vanligare brandorsak än naturliga orsaker, som är den näst vanligaste orsaken, och som i genomsnitt orsakar 240 terrängbränder årligen. I genomsnitt 180 terrängbränder orsakas årligen av maskiner och apparater.

Till maskiner och apparater hör många olika slags fel på maskiner och apparater, från traktorer till högtryckstvättar. Det är svårt att utse en tydlig generell orsak.

Många tänker inte nödvändigtvis på att också mindre apparater som används utomhus kan utgöra brandrisk. Till exempel en gräsklippare eller trimmer kan orsaka gnistor om de är trasiga, och därmed i värsta fall också orsaka terrängbränder.

– Inomhus är man ofta mer försiktig och undviker att använda trasiga elapparater. Utomhus tänker man inte nödvändigtvis på den risken, säger Salonen-Kakko.

Förra året orsakades endast 11 % av terrängbränderna av naturfenomen eller djurs aktivitet, medan över 70 % orsakades av mänsklig aktivitet, när man räknar med till exempel fel orsakade av maskiner. Många terrängbränder skulle alltså kunna undvikas genom att se till att brandsäkerheten är tillräcklig.

– Majoriteten av terrängbränderna orsakas av människans vårdslöshet. Brasor som inte har släckts ordentligt, arbetsmaskiner som inte har servats eller skräp som bränns när det är allt för torrt. Många är inte heller helt medvetna om vad en varning för skogsbrand omfattar. Till exempel att använda engångsgrill räknas som öppen eld, och det är förbjudet under varning för terrängbrand, säger Salonen-Kakko.

Ser man noggrannare på de bränder som orsakats av öppen eld är det framför allt brasor och grillar som orsakar terrängbränder. I genomsnitt orsakas 500 terrängbränder årligen av brasor och grillar. I år har brasor och grillar redan orsakat närmare 200 terrängbränder. En vanlig orsak till terrängbränder är också skräpbränning, och det orsakar årligen i genomsnitt 374 bränder. Därefter följer cigaretter eller annan tobak, svedjebränning och till sist barn som använder eld, vilket årligen orsakar över hundra terrängbränder.

Orsaker till terrängbränder och tydligare orsaker till terrängbränder till följd av öppen eld, i genomsnitt 2016–2020

Den vanligaste orsaken till terrängbränder är öppen eld som tänts av människor. Också annan mänsklig aktivitet syns bland orsakerna till terrängbränder. Terrängbränder som orsakats av naturen inträffar mer sällan. Terrängbränder som orsakats av öppen eld beror framför allt på vårdslöshet med brasor och grillar samt skräpbränning. Också cigaretter är en vanlig brandorsak. Källa: Räddningsverkets fickstatistik

Den vanligaste orsaken till terrängbränder är öppen eld som tänts av människor. Också annan mänsklig aktivitet syns bland orsakerna till terrängbränder. Terrängbränder som orsakats av naturen inträffar mer sällan. Terrängbränder som orsakats av öppen eld beror framför allt på vårdslöshet med brasor och grillar samt skräpbränning. Också cigaretter är en vanlig brandorsak. Källa: Räddningsverkets fickstatistik

Antal bränder och förödelsens omfattning varierar mellan landskapen

Sett till antalet inträffar flest bränder i större landskap, enligt statistik från Räddningsverket. Förra året låg Nyland i toppen av statistiken över terrängbränder med 444 terrängbränder. På andra plats låg Egentliga Finland med 223 bränder och Birkaland med 195. Till antalet inträffade minst terrängbränder i landskapet Mellersta Österbotten, där det förra året bara inträffade 27. Statistiken för i år verkar också vara väldigt lik förra årets, vad gäller landskapen.

– Eftersom mänsklig aktivitet har en betydande roll i att terrängbränder inträffar är det rätt naturligt att fler terrängbränder inträffar i mer folkrika områden än i regioner med färre invånare, säger Salonen-Kakko.

Antalet bränder säger ändå inte nödvändigtvis något om hur omfattande förödelse bränderna orsakat. Enligt information från Räddningsverket led Norra Österbotten mest av terrängbränderna förra året, där en terrängyta på 267 hektar brann. Statistiken kan förklaras av den terrängbrand som härjade i Kalajoki förra året, och som var en av årtiondets mest förödande. I Birkaland brann näst mest terräng, 168 hektar.

Landskapet Mellersta Österbotten klarade sig undan med minst skador av terrängbränderna. Där brann förra året sammanlagt endast under 4 hektar terräng. Sammanlagt brann 973 hektar terräng i hela Finland år 2021.

Antalet terrängbränder och den terrängyta som brunnit per landskap år 2021

Antalet terrängbränder och den förödelse de orsakat går inte alltid hand i hand. Förra året hade Nyland flest terrängbränder, men Norra Österbotten led av störst skador till följd av terrängbränderna. Källa: Räddningsväsendet

Antalet terrängbränder och den förödelse de orsakat går inte alltid hand i hand. Förra året hade Nyland flest terrängbränder, men Norra Österbotten led av störst skador till följd av terrängbränderna. Källa: Räddningsväsendet

Enligt statistik från Räddningsväsendet inträffade de flesta terrängbränderna förra året i skogar. Också åkrar, gräs- eller vassbevuxna områden samt parker är ofta föremål för terrängbränder.

Terrängbränderna hotar ändå inte enbart naturen, utan när de sprider sig kan de också orsaka skador på bebyggelse.

– Årligen kommer det fram flera fall där en terrängbrand som startat utanför den egna tomten spridit sig och orsakat förödelse på tomten eller byggnaderna, säger Salonen-Kakko.

Terrängbränder kan orsaka stora skador också för skogsägare och en enda brand kan förstöra en stor del av egendomen. Det lönar sig alltså att försäkra värdefull förmögenhet mot skador.

Av den terrängyta som brann i terrängbränder förra året utgjordes 80 procent av skog.

Fennia erbjuder skogsägare både skogsbrandförsäkring som täcker brandskador och en bredare skogsförsäkring.

– Ofta tecknar man en skogsförsäkring först när skadan redan är skedd och man vill undvika framtida förluster. Det lönar sig att teckna en skogsförsäkring i god tid, eftersom brandområden och antalet terrängbränder är svåra att förutse. En skogsförsäkring ersätter också andra skador än terrängbränder, som till exempel skador orsakade av storm, påpekar Salonen-Kakko.

Antalet terrängbränder enligt terrängtyp år 2021

Över 2 000 terrängbränder inträffade i Finland år 2021. Bland de här bränderna var de vanligaste terrängtyperna skog samt åkrar och gräsbevuxna områden. Källa: Räddningsväsendet

Över 2 000 terrängbränder inträffade i Finland år 2021. Bland de här bränderna var de vanligaste terrängtyperna skog samt åkrar och gräsbevuxna områden. Källa: Räddningsväsendet


Fennia – för företagande och liv

Försäkring betyder att du gör dig redo för framtida möjligheter. Vi på Fennia erbjuder tjänster inom skade-, liv-, pensions- och sparförsäkring. Vi vill av hela vårt hjärta göra det möjligt för dig att pröva och vara företagsam. Du utvecklas, och vi med dig.

HemförsäkringMeddelandeFennia

Dela

Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceKundförmånerVanliga frågorAktuelltMedietjänsterFöretagskunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetIntegritetsskydd vid telefontjänstenKakor